Laki jäkälän maastaviennistä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 203/1931.


L a k i
jäkälän maastaviennistä.
Annettu Helsingissä, 4 päivänä kesäkuuta 1931.
_______________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §.

Jäkälän maastavienti on tässä laissa säädetyn virallisen valvonnan alainen.

Mainittua valvontaa varten tarpeellisesta tarkastuksesta huolehtivat metsähallitus sekä lähinnä sen määräämät tarkastajat.

2 §.

Maasta saadaan viedä jäkälää, joka on todettu laadultaan kelvolliseksi ja jota sisältävät laatikot on varustettu tarkastusmerkillä.

Vienti voi tapahtua vain niistä satamista, jotka asetuksessa mainitaan.

3 §.

Joka haluaa harjoittaa jäkälän maastavientiä, tehköön siitä ilmoituksen metsähallitukselle.

4 §.

Viran tai toimen haltija tai määrätty tarkastaja älköön sivulliselle ilmaisko mitään liikesalaisuudeksi katsottavaa seikkaa, jonka hän tarkastusta toimittaessaan tai muutoin on saanut tietoonsa.

5 §.

Viejän tulee suorittaa tarkastuksesta aiheutuvat kustannukset sekä tarkastajain palkkio sen mukaan, kuin siitä erikseen säädetään.

6 §.

Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

7 §.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1931.


Helsingissä, 4 päivänä kesäkuuta 1931.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


Apulaismaatalousministeri P. V. Heikkinen.

Katso myös[muokkaa]