Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolukkain maastaviennistä annetun lain kumoamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1965 vuoden valtiopäivät N:o 168.


Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolukkain maastaviennistä annetun lain kumoamisesta.


Puolukkain maastaviennistä kesäkuun 9 päivänä 1934 annetun lain (267/34) mukaan on puolukan laatikossa tapahtuva vienti virallisen valvonnan alaista. Laki säädettiin poistamaan aikanaan puolukan viennissä vallinneita epäkohtia, jotka johtuivat maasta viedyn puolukan epäpuhtaudesta ja vaihtelevasta laadusta. Pääosa ulkomaille viedystä puolukasta viedään tarkastettuna laatikkotavarana elo–syyskuussa, kun sitä vastoin tynnyrissä vietävän puolukan, jota vientitarkastus ei koske, vienti jatkuu läpi vuoden. Sotien jälkeen on puolukan vienti huomattavasti vähentynyt. Kun vienti laatikoissa vuosina 1934–1943 vaihteli 2 miljoonasta kilosta 5.4 miljoonaan kiloon vuosittain, on se viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut vain noin 0.05–1.20 miljoonaa kiloa vuosittain. Huomattavimmat puolukan viejät, joiden on katsottava omaavan hyvät tiedot ja laajan kokemuksen jatkuvan markkinoinnin tuotteen laadulle asettamista vaatimuksista, ovat esittäneet ryhdyttäväksi toimenpiteisiin edellä mainitun lain kumoamiseksi. Tarkastuksesta huolimatta viejät itse vastaavat tavaran laadusta, sillä tarkastusleimalla, joka takaa laadun vain lähtöhetkellä, ei reklamaatioiden syntyessä ole mitään merkitystä. Kun vientitarkastus on lisäksi huomattava kustannustekijä kilpaillessamme puolukan viennissä ulkomaisilla markkinoilla esimerkiksi Ruotsin kanssa, jossa ei koskaan ole ollut sanotunlaista tarkastusta, ja kun maastamme on jatkuvasti pystytty viemään laadultaan hyvää tynnyripuolukkaa, joka ei ole vientitarkastuksen alaista. Hallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että puolukkain maastaviennistä annettu laki kumotaan.

Edellä lausutun perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:


Katso myös[muokkaa]