Laki puolukkain maastaviennistä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 267/1934.


L a k i
puolukkain maastaviennistä.
Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1934.
_______________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §.

Puolukkain maastavienti on tässä laissa säädetyn virallisen valvonnan alainen.

Mainittua valvontaa varten tarpeellisesta tarkastuksesta huolehtii metsähallitus sekä lähinnä sen määräämät tarkastajat.

2 §.

Puolukkaa saadaan viedä maasta laatikoissa ehdolla, että se on todettu laadultaan kelvolliseksi ja että laatikot, joihin puolukka on pakattu, on varustettu tarkastusmerkillä.

Tynnyreissä vietävää puolukkaa tämä laki ei koske.

Vienti voi tapahtua vain niistä satamista, jotka asetuksessa mainitaan.

3 §.

Joka haluaa harjoittaa puolukkain maastavientiä, tehköön siitä ilmoituksen metsähallitukselle ja ilmoittakoon samalla tavaramerkkinsä metsähallituksen hyväksyttäväksi.

4 §.

Viran- tai toimenhaltija tai määrätty tarkastaja älköön sivullisille ilmaisko mitään liikesalaisuudeksi katsottavaa seikkaa, jonka hän tarkastusta toimittaessaan tai muutoin on saanut tietoonsa.

5 §.

Viejän tulee suorittaa tarkastuksesta aiheutuvat kustannukset sekä tarkastajain palkkio sen mukaan, kuin siitä erikseen asetuksessa säädetään.

6 §.

Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

7 §.

Tämä laki astuu voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1934.


Helsingissä, 9 päivänä kesäkuuta 1934.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


V.t. maatalousministeri K. E. Linna.


Katso myös[muokkaa]