Asetus puolukkain maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta (1950)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 397/1950.


A s e t u s
puolukkain maastaviennistä annetun lain
soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 1950.
_______________


  Maatalousministerin esittelystä muutetaan puolukkain maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 9 päivänä kesäkuuta 1934 annetun asetuksen 5 §, sellaisena kuin se on 11 päivänä heinäkuuta 1947 annetussa asetuksessa (584/47), näin kuuluvaksi:

5 §.

Maasta vietävä puolukka on vientisatamassa viejän toimesta sijoitettava sopivaan tarkastajain ja satamaviranomaisten hyväksymään tarkastuspaikkaan.

Viejän tulee ennen tarkastuksen aloittamista saattaa tavara vientikuntoon ja asettaa tarkastajan käytettäväksi tarpeelliset apuhenkilöt sekä järjestää laatikot ja tavaran pakkaus niin, ettei tarkastuksen asianmukainen ja nopea suorittaminen esty tahi huomattavasti vaikeudu.

Viejän tulee tarkastajalle suorittaa palkkiota 6 markkaa laatikolta, kuitenkin vähintään 1,200 markkaa toimituspäivältä. Palkkio maksetaan tarkastustilaisuudessa, ja sen määrä merkitään tarkastuspöytäkirjaan.

Tarkastajan tulee suorittaa 2 markkaa jokaiselta tarkastamaltaan laatikolta metsähallitukselle sille tarkastuksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi.


Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 1950.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


V. t. maatalousministeri Eemil Luukka.


Katso myös[muokkaa]