Asetus puolukkain maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta (1947)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 584/1947.


A s e t u s
puolukkain maastaviennistä annetun lain
soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1947.
_______________


   Maatalousministerin esittelystä muutetaan puolukkain maastaviennistä annetun lain soveltamisesta 9 päivänä kesäkuuta 1934 annetun asetuksen 5 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä heinäkuuta 1944 annetussa asetuksessa (482/44), näin kuuluvaksi:

5 §.

Maastavietävä puolukka on vientisatamassa viejän toimesta sijoitettava sopivaan, tarkastajain ja satamaviranomaisten hyväksymään tarkastuspaikkaan.

Viejän tulee ennen tarkastuksen aloittamista saattaa tavara vientikuntoon ja asettaa tarkastajan käytettäväksi tarpeelliset apuhenkilöt sekä järjestää laatikot ja tavaran pakkaus niin, ettei tarkastuksen asianmukainen ja nopea suorittaminen esty tahi huomattavasti vaikeudu.

Viejän tulee tarkastajalle suorittaa palkkiota 4 markkaa 50 penniä laatikolta, kuitenkin vähintään 1,000 markkaa toimituspäivältä. Palkkio maksetaan tarkastustilaisuudessa, ja sen määrä merkitään tarkastuspöytäkirjaan.

Tarkastajan tulee suorittaa 1 markka 50 penniä jokaiselta tarkastamaltaan laatikolta metsähallitukselle sille tarkastuksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi.


Helsingissä 11 päivänä heinäkuuta 1947.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


V. t. maatalousministeri Paavo A. Viding.


Katso myös[muokkaa]