Janakkalasta Elokuun lopulla

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Janakkalasta Elokuun lopulla.

Kirjoittanut Kustaa Paturi16.9.1859

Janakkalasta Elokuun lopulla.


— — Janakkalasta Elokuun lopulla. — "Kewät-suwella olleen hallan wioittaman suhteen owat wiljat kastvaneet wersojen ja tuleentuneet niin epätasaiseen, että toinen pää on wielä wihanto kuin toinen jo raukistuu, murtuu ja rapisee, ja paikoin tahtoo olla wielä suwiwiljat vihantojakin ja ennakolta näyttää, ettei kaikin paikoin taida karttuminen tulla oljen paljoutta mukaan. Kuitenkin ylipäätänsä wuodentulo näyttää jotenkin hywälta, että ulottuu wiljaa uloskin antaa. — Tänä suwena tämän seurakunnan jäsenet toimittiwat ja painattiwat kirjapainossa palkollisten päästökirjain plankettia, joihin monisanaisesti on esitelty palkollisen "omaisuuksista, tawoista, käytöksistä ja taidosta", joihin siksi walitut piirikunnan kirjoittajat kirjoittawat mitä walmistukseksi tarwitsee; suostumuksen jälkeen saa tehdä muunlaista waan isännät eiwät saa päästökirjoja kirjoittaa. Tarkoitus oli asiassa, että päästökirjat tulisiwat todellisia ja pestaystä saada hywään järjestykseen; joka nayttikin ensi-aluksi jotenkin käywän tarkoituksen mukaan, kuin annettiin plankettia piirikunnan kirjoittajille wasta laillisen ylössanomisen ajan sisällä, ett'ei palkollisien ennen-aikainen päästökirjain pyyntö, eikä isäntäin antaminen saanut järjestystä rikotuksi. Pysyisikö tuo waan edelleen niin hyrwässä warressa, olisi hywä. Kuin palkollinen ottaa pestin toiselta isännältä, niin palkollisen ja isäntäwäen wäli myös osiksi wieramustuu, joka on toiselle eli molemmillenki useemmin wahingoksi kuin hyödyksi: — jota waraisempi pestäyksen teko, sitä pidemmäksi se tekee mainitun wierastumis-ajan.
(Jatketaan).


19.9.1859


Janakkalasta jatkoa.


—Janakkalasta jatkoa. — "Janakkalaisia kyllä olewan — itsemielestänsä — paljon muita mahtawampia yheis-asiasta" herjaanja kokee S:ttaren 33 n:rossa osoittaa "Hämäläisen" 12 n:rosta löytywään kirjoitukseeni, lainaten siitä eräitä sanoja. P—rin olisi pitänyt älytä, että tämä oli kertomus asiasta, jossa ei saa tehdä walkeeta mustaksi waan kulkea asian laatua myöden, saa siinä sitte kuka kiitoksen, kuka laitoksen. Kuin kertomus on totuudella asian mukaisesti tehty — haistakoon eli maistakoon sitä ken tahtoo — siitä ei se wähene eli tukkoouuu; sen taitaa waiu totuuden näyttäminen kertomuksen wääryydestä tehdä, waan sitä P—r ei wielä ole aikaan saanut. Osoitukseksi lainattuin sanain perässä P—r lisää: "paitsi muita". Jos en erhehtyisi ja uskaltaisin julkaista arwioni, mahtaisi owat tarkoittaa samassa ja ylipäätänsä muissa Janakkalaisien eri kuulumis-kirjoituksissa seuraamia kertomus-sisällöitä: talonpojilta pidettämän pitajän Laina-jymästön hoitajan toimitus niin että jättämät palkkansa "kansakoulnn perustuskassaksi", pidetystä arpahuivista ylioppilas-huoneen rakeunuksen ja wanhain sota uroiden hyödyksi; aljettaman pelloin panon sywiin ojin, Skottilaisella auralla kyntö jne., joista P—r ehkä olisi selittänyt itsemielestänsä mahtawaisuuden wuoksi "wemppuroittawan". P—r suonee minunkin wuorostani esimerkkiä esitellä: jos joku yksityiueu eli jotkuut seurakuntalaiset olisiwat niin itserakkandesta wapaat ja eiattomat "ylön paljon itsestänsä pitämisestä", jotta pitäisiwät toimensa ja kutsumuksensa sikäli tekemätä eli wuowaamata ja julkaisemata, — niin eiwät taitaisi tulla syytetyksikääu omarakkaudesta ja "itsemielestänsä olemisesta", sillä luonnollisesti sille waan jotakin tapahtuu, joka jotakin tekee. Mutta woisiko nuo sittekään olla äänettömiä? Ei suinkaan. Joka ei pyri eteen päin, se ta'astuu, — welan, wilun ja nälän walitus-äänet m. m. ehkä rupeisiwat kaikumaan, eikä nekään kuulumiset ja kertomukset niistä — tunnollisen ihmisen aistimille wirwoittawaa hajua anna! — P—r on tunnustanut "puuttuwaisia ja muistutuksen alaisia olewansa" — se on hauskaa Hausjärweltä kuulla ja siinä tunnustuksessa on jo parannus alussa; toiwotaanki että pitäisitte itsestänne niin paljon että teissä ihmisarwon tunto ja säädyllisyys edistyisi! Saan myös wanhan tutun tawalla työntää P—rille weljellisiä terweisia, toiwoeu uusissa paremmissa aineissa ystäwyytemme paremmaksi uudistuwanki!"
Maamies.
Toimit. muistutus. — Tähän loppukoon nyt tämä turhanpäiwäinen riita!


Maamies.


Lähde: Suometar 16.9.1859 ja 19.9.1859

Katso myös[muokkaa]