Julistus eräistä muutoksista kielenkääntäjänvirkain suhteen Venäjänkieltä varten Keisarillisessa Suomen Senaatissa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 11.3.1873/8.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus
eräistä muutoksista kielenkääntäjänvirkain suhteen Venäjänkieltä varten
Keisarillisessa Suomen Senaatissa.
Annettu Helsingissä, 11 p:nä Maaliskuuta 1873.
_______________


Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomen Senaatimme alamaisesta esityksestä sekä myös virkaa tekevän maan Kenraalikuvernöörin kehoitukseen katsoen, olemme Me armossa hyväksi nähneet määrätä, että Senaatin palkkasääntöön tästälähin pitää otettaman Ylikielenkääntäjälle Venäjänkieltä varten viisituhatta markkaa palkkaa ja tuhat neljäsataa markkaa hyyryrahoja sekä vanhemmalle nykyisistä Alakielenkääntäjistä samaa kieltä varten, paitsi entistä neljäntuhannen markan palkkaa, kahdeksansataa markkaa hyyryrahoja vuodessa, ja koroitetaan myös Ylikielenkääntäjä ja vastamainittu Alakielenkääntäjä, edellinen kahdeksanteen ja jälkimäinen, Vanhemman Kielenkääntäjän nimellä, yhdeksänteen luokkaan arvojärjestyksessä 19 päivältä Maaliskuuta 1860, niinkuin myöskin että nuorempi nykyisistä Alakielenkääntäjistä, pitäen entisen palkkansa ja arvonsa, on nimitettävä Nuoremmaksi Kielenkääntäjäksi. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 11 p:nä Maaliskuuta 1873.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaatinsa:
OTTO af SCHULTÉN.
H. MOLANDER.
OSCAR NORRMÉN.
VICTOR WASASTJERNA.
E. af FORSELLES.
J. A. von BORN.
J. D. DAHL.
ALBERT NYKOPP.


J. F. Pipping.