Keisarillisen Majesteetin Armollinen kirje Oulun läänin Kuvernöörille rakennusvelvollisuudesta Lapinmaan nimismiesten virkataloissa

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokoelma 5.8.1897/33.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen kirje
Oulun läänin Kuvernöörille rakennusvelvollisuudesta
Lapinmaan nimismiesten virkataloissa.
Annettu Helsingissä, 5 p:nä Elokuuta 1897.
_______________


N I K O L A I   Toinen, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Suomen Senaattimme tekemästä alamaisesta esityksestä ja myöskin virkaatoimittavan Kenraalikuvernöörin puoltolauseesen katsoen, olemme Me nähneet hyväksi armossa määrätä että, mitä tulee rakennusten ylläpitämiseen Utsjoen, Inarin, Kuolajärven ja Kittilän lapinseurakuntain nimismiesten virkataloissa, tästä lähtien, samoin kuin Tammikuun 23 päivänä 1872 annetussa armollisessa asetuksessa niiden huonetilain hoidosta ja ylläpidosta, jotka kruunun rakennuksissa ovat annetut siviili- ja kirkollisvirastoihin kuuluviksi virka-asunnoiksi on säädetty, kaikki vähäisemmät uudistukset, kuten pienemmät tulisijain ja akkunain korjaukset, saranain, lukkojen ja avainten yläpito, niin myöskin asuinhuonetten, keitto- ja leivintupain lattiain, akkunain, ovien ja kattojen maalaus sekä niiden sisäseinäin maalaaminen ja varustaminen tapeteilla, ovat pidettävät virkatalonhaltijain yksinomaisena velvollisuutena, jossa suhteessa he ovat oikeutetut edelleenkin nauttimaan tätä ennen menosääntöön pantua 100 markan vuotuista apurahaa, jota vastoin muut rakennuksiin ilmaantuvat vikanaisuudet, kun ne syntyvät kulumisesta tahi ajan vaikutuksesta, ovat korjattavat siten että kustannukset niistä kahdeksi kolmasosaksi jäävät kruunun ja yhdeksi kolmasosaksi virkatalonhaltijan rasitukseksi, minkä ohessa haltijan on velvollisuus, samoin kuin tähänkin asti on ollut laita, hyvin hoitaa tiluksia ja pitää ne suojattuina kelvollisella aitauksella.

Tämä Teidän tiedoksenne ja noudatettavaksenne täten armossa ilmoitetaan.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
WALD. ENEBERG.
K. F. IGNATIUS.
OSSIAN BERGBOM.


G. v. Pfaler.


Katso myös[muokkaa]