Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, koskeva evankelis-luterilaiseen tai metodistiseen uskontunnustukseen kuuluvien suomalaisten rekryyttien sotilasvalaa

Wikiaineistosta

Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 1.3.1904/15, sivu 3.


Keisarillisen Suomen Senaatin päätös,
koskeva evankelis-luterilaiseen tai metodistiseen
uskontunnustukseen kuuluvien suomalaisten
rekryyttien sotilasvalaa.


    Alamaisesti esiteltäessä Keisarillisen Suomen Senaatin esitystä on Keisarillinen Majesteetti 5 (18) päivänä Helmikuuta tänä vuonna suvainnut Armossa väliaikaisena toimenpiteenä käskeä, että suomalaisten rekryyttien, jotka kuuluvat evankelis-luterilaiseen tahi metodistiseen uskontunnustukseen, tulee viipymättä asianomaisen sotilaspäällystön edessä tehdä uskontunnustuksensa mukainen vala ilman hengelliseen säätyyn kuuluvain henkilöiden myötävaikutusta, ehdolla että näihin uskontunnustuksiin kuuluvat rekryytit ehdottomasti tekevät valan itse vastaanotossa palvelukseen kutsuntapaikoissa, kuin myöskin että tällöin on noudatettava Keisarikunnan sotajoukoille vahvistettua valankaavaa.

Keisarillinen Suomen Senaatti on määrännyt, että tämä Keisarillisen Majesteetin Armollinen käsky on Suomen Suuriruhtinaanmaan asetuskokoelmassa julkaistava ja ilmoitettava maan kaikille Tuomiokapituleille tiedoksi ja asianomaisten tietoon saatettavaksi. Helsingissä, 1 p:nä Maaliskuuta 1904.


Kirkollisasiain Toimituskunnan Päällikkö, Senaattori Arvid Genetz.


N. Karlsberg.


Katso myös[muokkaa]