Asetus sotilasvalan kaavasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 16.8.1918/95.


Asetus
Sotilasvalan kaavasta.
Annettu Helsingissä, 16 päivänä elokuuta 1918.
_______________


    Suomen Senaatti on, Sota-asiaintoimituskunnan esittelyssä, nähnyt hyväksi noudatettavaksi vahvistaa tähän liitetyn sotilasvalan kaavan. Samalla on Senaatti määrännyt, että kaikki Sotalaitoksessa, Armeijassa tahi Laivastossa palvelevat upseerit, aliupseerit ja sotamiehet, myöskin ne, jotka tätä ennen ovat sotilasvalan tehneet, ovat velvolliset vannomaan valan tässä asetuksessa vahvistetun kaavan mukaan. Tämän asetuksen kautta kumotaan Keisarillisen Senaatin päätös 1 päivältä maaliskuuta 1904, koskeva evankelis-luterilaiseen metodistiseen uskontunnustukseen kuuluvien suomalaisten rekryyttien sotilasvalaa.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 16 päivänä elokuuta 1918.


Suomen Senaatti:
J. K. PAASIKIVI.
KYÖSTI KALLIO.
ARTHUR CASTRÉN.
JUHANI ARAJÄRVI.
WILH. THESLEFF.
SAMULI SARIO.
E. N. SETÄLÄ.
JALMAR CASTRÉN.
HEIKKI RENVALL.
E. Y. PEHKONEN.
H. G. PALOHEIMO.


Hjalmar Ingelberg.


Sotilasvalankaava.

Minä N. N. lupaan ja vannon Kaikkivaltiaan, Kaikkitietävän Jumalan kautta olevani Suomen Valtakunnan lailliselle Esivallallle kuuliainen ja uskollinen. Minä tahdon laillista Esivaltaa rehellisesti ja uskollisesti palvella sekä sen ja Suomen Valtakunnan hyötyä ja parasta kaikin tavoin etsiä ja edistää ja pahalta niitä suojata.

Laillisen Esivallan ja Suomen Valtakunnan vihollisia, sekä sisäisiä että ulkonasia, minä tahdon hengellä ja verellä, rauhan ja sodan aikana, maalla ja merellä, kaikkialla ja kaikissa tilaisuuksissa, minne minut määrätään, miehuullisesti ja urhoollisesti vastustaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä maan laillisen Esivallan kukistamiseksi taikka maan valtiosäännön tai laillisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseksi tai tuhoamiseksi, tahdon sen viipymättä ilmaista ja tiedoksi saattaa.

Komennuskunnasta, laivasta tahi lipusta, johon kuulun, en luovu, vaan aina käskettäessä ja niin kauan kuin minussa henkeä ja voimaa on, sitä vakavasti ja miehekkäästi seuraan ja suojelen aina viimeiseen veripisaraani asti.

Minä tahdon myöskin noudattaa Sotaväen Rikoslakia ja Järjestyssääntöä, olla esimiehilleni, niin ylhäisemmille kuin alhaisemmillekin, kuuliainen ja tottelevainen, täyttää kaikki minulle annetut käskyt ja määräykset paraimman voimani ja omantuntoni mukaan, sekä hyvin säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet. Milloinkaan en sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi, enkä myöskään lahjain ja antimien tahi muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuksiani ja valaani. Kaikessa tahdon käyttäytyä niin kuin uskollisen, kunnollisen, kuuliaisen ja urhoollisen sotilaan tulee, niin hyvin nykyisessä toimessani kuin myöskin siinä, mikä minulle vastedes ehkä uskotaan tai annetaan. (Upseereille lisätään: Käskynalaisiani kohtaan minä tahdon olla oikeudenmukainen, pitää isällistä huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan sekä olla heidän neuvonantajanansa ja ohjaajanansa.)

Kaiken tämän minä lupaan kunniani ja omantuntoni kautta uskollisesti täyttää, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta.

Yhtäpitäväksi Suomen Senaatin vahvistaman valankaavan kanssa todistaa: Helsingissä, Suomen Senaatin Sota-asiaintoimituskunnassa 16 päivänä elokuuta 1918.


Hjalmar Ingelberg.
Sota-asiaintoimituskunnan oikeudellisen osaston Päällikkö.


Katso myös[muokkaa]