Kirjallisuutta ympäristönsuojelusta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu[muokkaa]

 • Aho, Leena & Sivonen, Seppo (toim.): Oikeutemme ympäristöön. Puheenvuoroja eri tieteiden aloilta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14646-3.
 • Airaksinen, Jaana & Isomäki, Risto & Laitila, Anastasia: Kohti kestävää maailmaa. Helsinki: Ympäristö ja kehitys. Maan ystävät, 2002.
 • Ajomaa, Harri (vastaava toim.): Yhteinen tulevaisuutemme? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen lausuntoja Brundtlandin komission raportista. Helsinki: Luonto-liitto, 1989.
 • Planeetta Maa käsissämme . ympäristögeologisia esseitä / Pentti Alhonen.
 • Aulio, Kai: Kasvun rajoilla? Väestönkasvun, ravinnontuotannon ja luonnonvarojen käytön tehokkuus ja tulevaisuuden näkymät. Turku: Ympäristöliike, 1990. ISBN 952-90-1691-3.
 • Bardy, Marjatta (toim.): Kestävää kehitystä etsimässä. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 1993. ISBN 951-47-7083-8.
 • Beck, Ulrich: Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt. Organisoitu vastuuttomuus. (Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit, 1988.) Suomentanut Heikki Lempa. Tampere: Vastapaino, 1990. ISBN 951-9066-39-X.
 • Borg, Pekka: Herättäjät, tulenkantajat ja muutoksentekijät. Luonnonsuojelun voimahahmot Suomessa. Tampere: Pilot-kustannus, 2008. ISBN 978-952-464-765-6.
 • Polkuja metsään / Pekka Borg (toim.).
 • Bovet, Philippe ym. (toim.): Ympäristöatlas. (L’Atlas environnement, 2007.) Le monde diplomatique -lehden toimituksen tuottama. Käännökset: Tytti Heikkilä ym. Helsinki: Like. Into, 2008. ISBN 978-952-01-0207-4.
 • Brown, Lester R. ym.: Elämän merkit. Maapallon ympäristötilastot. (Vital signs. The trends that are shaping our future, 1993.) Julkaisija. Worldwatch-instituutti. Kääntänyt Ilari Kiema. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-578-9.
 • Cantell, Hannele (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 2004. ISBN 952-451-089-8.
 • Elkington, John & Hailes, Julia: Pallo hallussa. Vihreän elämän opas. (Manual 2000. Life choices for the future you want, 2000.) Suomentanut ja Suomen oloihin soveltanut Auli Kilpeläinen, Iiris Lappalainen, Anja Meripirtti. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23424-9.
 • Ekström, Göran: Utopia pelastaa maailman. Vihreän elämänsuojelun liiton julkaisuja. Hyvinkää: Biofilos, 2009. ISBN 978-952-99935-6-7.
 • Eranti, Esa: Suomen ympäristöpolitiikka. Kestävää kehitystä vai vastuutonta vallankäyttöä?. Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja 14. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2007. ISBN 978-951-22-8626-3. [http.//www.ymparistovalta.net/ Teoksen verkkoversio].
 • Erat, Bruno: Ekologia, ihminen, ympäristö. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1994. ISBN 952-9687-50-8.
 • Eskelinen, Teppo (toim.): Ekologinen velka. Mitä se on ja miten se kertyy?. Turku: Uusi tuuli, 2009.
 • Forss, Timo Kalevi & Lintunen, Martti & Tukiainen, Tommi: Napakirja. Arktis ja Antarktis. Helsinki: Rosebud Books, 2013. ISBN 978-952-5675-40-5.
 • Gore, Al: Maapallo vaakakupissa. (Earth in the balance. Ecology and the human spirit, 1992.) Suomentanut Eeva Simola. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19346-1.
 • Gråsten, Jonne: Öljyvahingot Etelä-Savossa – priorisointi- ja toimintamalli. Mikkeli: Etelä-Savon ympäristökeskus, 2008. ISBN 978-952-11-3275-9. [https.//helda.helsinki.fi/handle/10138/42992 Teoksen verkkoversio] (PDF)).
 • Haila, Yrjö: Vihreään aikaan. Kirjoituksia ihmisen ekologiasta. Helsinki: Tutkijaliitto, 1990. ISBN 951-9297-75-8.
 • Haila, Yrjö: Retkeilyn rikkaus. Luonto ympäristöhuolen aikakaudella. Helsinki: Taide, 2004. ISBN 951-608-054-5.
 • Haila, Yrjö & Jokinen, Pekka (toim.): Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka. Tampereella: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-088-0.
 • Haila, Yrjö & Levins, Richard: Ekologian ulottuvuudet. (Humanity and nature, 1992.) Suomentanut Yrjö Haila. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-58-6.
 • Hakanen, Maija & Partanen, Leo: Kuka maksaa ympäristölaskut? Näkökulmia ympäristölliseen oikeudenmukaisuuteen globaalissa pörssitaloudessa. Helsinki: TA-tieto. Demokraattinen sivistysliitto, 2004. ISBN 952-99418-2-X.
 • Harju-Autti, Pekka & Neuvonen, Aleksi & Hakkarainen, Louna (toim.): Ympäristötietoisuus. Suomalaiset 2010-lukua tekemässä. Julkaisija. Ympäristöministeriö. Helsinki: Rakennustieto, 2011. ISBN 978-951-682-980-0.
 • Harrison, Paul: Kolmas vallankumous. Kohti kestävämpää maailmaa. (The third revolution. Population, environment, and a sustainable world, 1993.) Suomentanut Jaana-Mirjam Mustavuori. Helsinki: Like, 1997. ISBN 951-578-443-3.
 • Hassi, Satu & Kiljunen, Kimmo & Pietikäinen, Sirpa: Maapallohaaste. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15400-1.
 • Haverinen, Risto: Vuorovaikutuksen jäsentäminen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Opas hankkeesta vastaaville, suunnittelijoille ja yhteysviranomaisille. Helsinki: Suomen ympäristökeskus, 1999. ISBN 952-11-0532-1.
 • Heikkinen, Timo ym. (toim.): Mistä ympäristöstä on puhe?. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, 1993. ISBN 951-44-3315-7.
 • Heima-Tirkkonen, Tuula & Kallio-Tamminen, Tarja & Selin, Tove (toim.): Ruohonjuurista elämänpuuksi. Suomalainen vaihtoehtoliikehdintä. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 1996. ISBN 951-97115-3-8.
 • Heiskanen, Eva (toim.): Ympäristö ja liiketoiminta. Arkiset käytännöt ja kriittiset kysymykset. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-904-0.
 • Henriksson, Tom & Stranius, Leo: Ekopop. Ekologisen ja onnellisen elämän opas. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-842-8.
 • Hertsgaard, Mark: Planeettamme tulevaisuutta etsimässä. (Earth odyssey. Around the world in search of our environmental future, 1999.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15724-8.
 • Hiedanpää, Juha & Suvantola, Leila & Naskali, Arto (toim.): Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-303-6.
 • Simpura, Jussi: Uusi luonnonvaratalous. Onko biomassa avain kestävään kasvuun?. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-285-9.
 • Hirvonen-Kantola, Sari & Rajaniemi, Juho (toim.): Kaupunkirakennustaiteen klassikot ja ekologinen näkökulma. Oulu: Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, 2010. ISBN 978-951-42-6111-4.
 • Hoffrén, Jukka: Ympäristötaloustieteen perusteet. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-587-8.
 • Horelli, Liisa: Naisnäkökulmia ympäristöpolitiikkaan. Helsinki: Ympäristöministeriö, ympäristöpolitiikan osasto, 1996. ISBN 951-731-060-9.
 • Hough, Rich: Sinä voit pelastaa maapallon. Helppoja keinoja suojella ympäristöä joka päivä. (You can save the planet, 2007.) Suomentanut ja Suomen oloihin soveltanut Terhi Leskinen. Karkkila: Mäkelä, 2008. ISBN 978-951-882-856-6.
 • Huhtala, Anni (toim.): Ympäristö – arvot? Heijastuksia pohjoiseen. Rovaniemi: Lapin yliopiston hallintovirasto, 1996. ISBN 951-634-494-1.
 • Huovinen, Hanna: Joroisselän etelä- ja länsipuolisten maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma, Joroinen. Mikkeli: Etelä-Savon ympäristökeskus, 2008. ISBN 978-952-11-3308-4. [https.//helda.helsinki.fi/handle/10138/42994 Teoksen verkkoversio] (PDF)).
 • Ikonen, Heikki & Kivimäki, Antti (toim.): Suuri harppaus. Miten kehitysmaiden talouskasvu vaikuttaa ympäristöön?. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4704-2.
 • Jaatinen, Pertti: Ekososialismista ekoanarkismiin. Artikkeleita ekologian ja politiikan ’rajalta’. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, 1989. ISBN 951-680-188-9.
 • Jokisalo, Jouko & Järvikoski, Timo & Väyrynen, Kari (toim.): Luonnonsuojeluajattelusta ympäristökasvatukseen. Oulu: Oulun yliopisto, Ecocenter. Oulun yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, 1995. ISBN 951-42-3812-5.
 • Järvelä, Marja & Uurtimo, Yrjö (toim.): Yhteiskunta ja ympäristö. Ympäristöpolitiikan arvo-ongelmia. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1992. ISBN 951-44-3147-2.
 • Järvelä, Marja & Wilenius, Markku: Ilmastoriski ja ympäristöpolitiikka. Suomalaiset ympäristövaikuttajat ja nykyajan ympäristöongelmat. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-658-0.
 • Kahilainen, Juha: Kohti kestävää verkostoyhteiskuntaa. Kestävä kehitys ja tietoyhteiskunta. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2000. ISBN 951-37-3216-9.
 • Kajanto, Anneli (toim.): Ympäristökasvatus. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Vapaan sivistystyön vuosikirja 33. Helsinki: Kirjastopalvelu, 1992. ISBN 951-692-287-2.
 • Ympäristö ja kulttuuri / toimittaneet Timo Kallinen, Anja Nygren ja Tuomas Tammisto
 • Kansainvälinen vastuumme. Suomen malli. Julkaissut Rooman klubin Suomen komitea. Toimitus: Soma Kaitila. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20577-X.
 • Kantola, Anu ym.: Maailman tila ja Suomi. Julkaisija. Ulkoasiainministeriö, kehitysyhteistyöosasto. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (3. painos 2002). ISBN 951-662-758-7.
 • Karjalainen, Timo P. & Luoma, Pentti & Reinikainen, Kalle (toim.): Ympäristösosiologian virrat ja verkostot. Juhlakirja professori Timo Järvikosken 60-vuotispäivänä. Oulu: Oulun yliopisto, Thule-instituutti, 2008. ISBN 978-951-42-8892-0.
 • Ketola, Tarja (toim.): Yritysten ympäristöjohtaminen. Päämäärät, käytännöt ja arviointi. Turku: Turun kauppakorkeakoulu, 2004. ISBN 951-564-222-1.
 • Keto-Tokoi, Petri & Kuuluvainen, Timo (toim.): Suomalainen aarniometsä. Helsinki: Maahenki, 2010. ISBN 978-952-5870-06-0.
 • Kohl, Johanna: Agoralla. Avauksia ympäristöasiantuntijoiden vuorovaikutusprosesseista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Kirkkonummi: Johanna Kohl, 2008. ISBN 978-952-92-4451-5. [https.//oa.doria.fi/handle/10024/42128 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallinen kestävän kehityksen strategia. Laatinut Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettama strategiaryhmä. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 2006. ISBN 952-5361-01-X. [Kohti kestäviä valintoja Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Konttinen, Annamari (toim.): Pää pensaaseen? Ympäristösosiologian mahdollisuuksia. Turun yliopisto. Sosiologian tutkimuksia. Sarja B, 21. Turk: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-528-8.
 • Konttinen, Esa: Ympäristökansalaisuuden kyläsepät. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0423-7.
 • Konttinen, Esa & Litmanen, Tapio (toim.): Ekokuntia ja ökykuntia. Tutkimuksia ympäristönhallinnan paikallisesta eriaikaisuudesta. Paikalliset ympäristöliikkeet ja lähihallinto -tutkimusprojektin raportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0769-1.
 • Konttinen, Esa & Peltokoski, Jukka: Ympäristöprotestin neljäs aalto. Eläinoikeusliike ja uuden polven ympäristöradikalismi 1990-luvulla. Jyväskylä: Minerva. Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 952-5478-21-1.
 • Koskinen, Sanna: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina. Ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura, 2010. ISBN 978-952-5464-65-8.
 • Kuisma, Juha: Kohti biotaloutta. Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2011. ISBN 978-952-227-496-0. [http.//www.tem.fi/files/29342/TEM_6_2011_netti.pdf Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Kuivanen, Tuula: Vihreät silmälasit. Toimi ympäristövaikuttajana. Porvoo Helsinki: WSOY, 1999. ISBN 951-0-22495-2.
 • Kuusisto, Esko & Käyhkö, Jukka: Globaalimuutos. Suomen Akatemian Figare-ohjelma. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18924-7.
 • Käkönen, Jyrki: Konfliktit, turvallisuus ja ympäristö. Modernisaation kriisi. Tampere. Jyväskylä: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus. Atena, 1995. ISBN 951-706-147-1.
 • Käkönen, Mira & Venesmäki, Elina (toim): Metsän jäljillä. Kertomuksia Etelästä ja Pohjolasta. Helsinki: Siemenpuu-säätiö. Into, 2009. ISBN 978-952-99988-2-1.
 • Lappalainen, Pertti (toim.: Tyylikästä kansalaisaktiivisuutta. Tampere: Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, 1999. ISBN 951-44-4690-9.
 • Lehtinen, Ari & Rannikko, Pertti (toim.): Oikeudenmukaisuus ja ympäristö. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-895-8.
 • Lehtipuu, Markus: Karjalan tragedia. Kuinka Suomen kauneimmasta maakunnasta tuli koko Euroopan häpeäpilkku. Helsinki: Suomalainen matkaopas, 2004. ISBN 952-9715-21-8. [http.//prokarelia.net/KarjalanTragedia/ Teoksen verkkoversio].
 • Leivo, Mauri: Savanni hengittää. Matka afrikkalaiseen luontoon. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-393-4.
 • Linkola, Pentti: Unelmat paremmasta maailmasta. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971 (4. painos 1990).
 • Linkola, Pentti: Toisinajattelijan päiväkirjasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1979. ISBN 951-0-09514-1.
 • Linkola, Pentti: Johdatus 1990-luvun ajatteluun. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15940-9.
 • Linkola, Pentti: Voisiko elämä voittaa. ja millä ehdoilla. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3159-9.
 • Lombardini-Riipinen, Chiara & Riipinen, Olli: Aikidoa luonnon kanssa. Johdatus permakulttuuriin. Helsinki: Vihreä sivistys- ja opintokeskus, 1998. ISBN 952-5078-07-8.
 • Lovelock, James: Gaia – äiti maa. (Gaia – a new look at life on Earth, 1979.) Suomentanut Maija Sarvala. Uuden ajan ihminen 7. Porvoo Helsinki Juva: , 1984. ISBN 951-0-12161-4.
 • Lovelock, James: Gaian kosto. Miksi Maa-planeetta taistelee vastaan – ja miten voimme vielä pelastaa ihmiskunnan?. (The revenge of Gaia. Why the Earth is fighting back – and how we can still save humanity, 2006.) Suomentanut Jussi Hirvi. Helsinki: Green Spot, 2006. ISBN 952-5459-05-5.
 • Lovén, Lasse & Rainio, Heikki (toim.): Kolin perintö. Kaskisavusta kansallismaisemaan. Helsinki: Metsäntutkimuslaitos. Geologian tutkimuslaitos, 2000. ISBN 951-40-1739-0.
 • Lummaa, Karoliina & Rönkä, Mia & Vuorisalo, Timo (toim.): Monitieteinen ympäristötutkimus. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-239-2.
 • Lyytimäki, Jari: Unohdetut ympäristöongelmat. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-968-7.
 • Lyytimäki, Jari: Jälkeemme vedenpaisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien suojelun ekologiset kynnysarvot. Julkaistu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-122-7.
 • Lyytimäki, Jari & Hakala, Harri (toim.): Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-100-5.
 • Lyytimäki, Jari & Rinne, Janne: Valon varjopuolet. Valosaaste ympäristöongelmana. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-309-2.
 • Macy, Joanna: Maailma rakastajana ja minuutena. Keinoja maailmanlaajuisen ympäristökatastrofin torjumiseksi. (World as lover, world as self. Courage for global justice and ecological renewal, 2007.) Suomentanut Jussi Korhonen. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-35-5.
 • Marttila, Olli & Virtanen, Pekka: Kilimanjarolta Serengetiin. Afrikan suuri luonto. 2. painos (1. painos 2000). Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1766-9.
 • Massa, Ilmo: Toinen ympäristötiede. Kirjoituksia yhteiskuntatieteellisestä ympäristötutkimuksesta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-711-0.
 • Massa, Ilmo & Haverinen, Risto: Arkielämän ympäristöpolitiikka. Esitutkimus. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2001. ISBN 952-11-1019-8.
 • Massa, Ilmo & Ahonen, Sanna (toim.): Arkielämän ympäristöpolitiikka. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-969-5.
 • Massa, Ilmo & Rahkonen, Ossi (toim.): Riskiyhteiskunnan talous. Suomen talouden ekologinen modernisaatio. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-622-X.
 • Massa, Ilmo & Sairinen, Rauno (toim.): Ympäristökysymys. Ympäristöuhkien haaste yhteiskunnalle. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-517-7.
 • Meadows, Donella & Randers, Jorgen & Meadows, Dennis: Kasvun rajat. 30 vuotta myöhemmin. (The limits to growth. The 30-year update, 2004.) Suomentanut Kati Pitkänen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-951-2.
 • Mikkonen, Taito: Kestävä elämänmuoto. Kangasala: T. Mikkonen, 1993. ISBN 952-90-4906-4.
 • Moisio, Tiina & Lähteenoja, Satu & Lettenmeier, Michael: TavaraMIPS. Kodin tavaroiden luonnonvarojen kulutuksen arviointi. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 2008. ISBN 978-951-698-186-7.
 • Naik, Anita: Laiskan Lissun opas ekoelämään. (The lazy girl’s guide to green living, 2007.) Suomentanut Salla Korpela. Helsinki: Schildt, 2009. ISBN 978-951-50-1862-5.
 • Neuvonen, Veikko M.: Muutoksia Suomen luonnossa. Helsinki: Otava. Yhtyneet kuvalehdet, 2009. ISBN 978-951-1-23662-7.
 • Niemelä, Teuvo: Quo vadis Homo sapiens. Luonnonrauha ja sen uhanalaisuus inarilaisnuorten käsityksissä. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2012. ISBN 978-952-484-535-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Niemenmaa, Vivi (toim.): Näkökulmia sosiaaliseen kestävyyteen. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 1999. ISBN 951-755-237-8.
 • Nordlund, Lasse & Dorff, Maria: Elämämme perusteista. Siuro: Palladium, 2008. ISBN 978-952-9893-48-5. [http.//rihmasto.fi/artikkelit/elamamme-perusteista Teoksen verkkoversio].
 • Ojala, Kari: Kestävän yhdyskunnan käsikirja. Helsinki: KL-kustannus, 2000. ISBN 951-98498-0-7.
 • Ojanen, Sinikka & Rikkinen, Hannele (toim.): Opettaja ympäristökasvattajana. Opetus 2000. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20736-5.
 • Oksanen, Markku & Rauhala-Hayes, Marjo (toim.): Ympäristöfilosofia. Kirjoituksia ympäristönsuojelun eettisistä perusteista. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-694-7.
 • Pakarinen, Terttu & Vilkka, Leena & Luukkanen, Eija (toim.): Näkökulma yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2929-X.
 • Paldanius, Jari: Ympäristökasvatus moniarvoisessa yhteiskunnassa. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 1992. ISBN 952-9671-14-8.
 • Paloheimo, Eero: Syntymättömien sukupolvien Eurooppa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-20480-3.
 • Paloheimo, Eero (toim.): Metsä ja puu. 3, Puun kauneus. Julkaisija. Teknillinen korkeakoulu, puurakentaminen. Helsinki: Rakennustieto, 2000. ISBN 951-682-572-9.
 • Palttala, Outi & Erat, Bruno: Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa. Vertaileva seurantatutkimus. Suomen ympäristö 32/2009. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2009. ISBN 978-952-11-3548-4. [http.//www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=341637&lan=fi Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Panula-Ontto-Suuronen, Anni & Häkkinen, Pekka & Mutanen, Jari: Etelä-Savon ympäristöohjelma 2005–2010. Väliarvio. Mikkeli: Etelä-Savon ympäristökeskus, 2008. ISBN 978-952-11-3242-1. [https.//helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42990/ESAra_4_2008.pdf?sequence=1 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Patosaari, Pekka (koostanut): Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio. Helsinki: Suomen ympäristökeskus. Ympäristöministeriö, 2003. ISBN 952-11-1388-X. [http.//www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=34850&lan=fi Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Pehkonen, Samu: ”Tänne, muttei pidemmälle!”. Alta-kamppailu ja Pohjois-Norjan monikulttuurinen maisema. Tampere Peace Research Institute, Research reports no. 88. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1999. ISBN 951-706-184-6.
 • Peltomäki, Päivi: Kestävän kehityksen kuntakokeilu – tavoitteet ja todellisuus. Esimerkkinä Sumiaisten kunta. Jyväskylän yliopiston sosiologian julkaisuja 63. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0358-3.
 • Persson, Mikael & Sjöström, Bodil & Johnsson, Per: Pieniä ilmastotekoja. Opas arkipäivän valintoihin. (Klimatsmart. Din guide till en miljövänligare vardag, 2007.) Suomentaneet ja toimittaneet Juho Gröndahl ja Lotta Heikkeri. Helsinki: Nemo, 2007. ISBN 978-952-5613-51-3.
 • Piispa, Päivi: Monta mahdollista huomista. Ympäristökasvatuksen filosofiaa ja esimerkkejä kestävästä elämäntavasta. Julkaisija. Ympäristöministeriö. Helsinki: Painatuskeskus, 1994. ISBN 951-37-1372-5.
 • Portin, Anja (toim.): Kaikesta jää jälki. Puheenvuoroja ympäristöä säästävistä valinnoista. Helsinki: Avain, 2008. ISBN 978-952-5524-61-1.
 • Pulliainen, Erkki: Helvetillisiä ulvahduksia. Nou hätäkö?. Helsinki: Ochre Chronicles, 2007. ISBN 978-952-99311-7-0.
 • Pulliainen, Erkki: Hallitusohjelma 2011. Puolivakava pamfletti. Helsingissä: Ochre Chronicles, 2010. ISBN 978-952-5777-05-5.
 • Pulliainen, Kyösti & Seiskari, Pertti: Luonnon ja ihmisen polut. Valokuvat. Pertti Seiskari. Helsinki: Maahenki, 2011. ISBN 978-952-5870-26-8.
 • Raitapuro, Sulo: Rakas maapallotalomme. 2. painos. Helsinki: Liikennesuunnittelun seura, LS-Service, 2007. ISBN 978-951-97334-1-8.
 • Rannikko, Pertti & Määttä, Tapio (toim.): Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti. Helsinki: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-252-7.
 • Rissa, Kari: Ekotehokkuus. Enemmän vähemmästä. Julkaisija. Ympäristöministeriö. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3577-X.
 • Rohweder, Liisa (toim.): Ilmastonmuutos käytännössä. Hillinnän ja sopeutumisen keinoja. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-178-4.
 • Roiko-Jokela, Heikki (toim.): Luonnon ehdoilla vai ihmisen arvoilla? Polemiikkia metsiensuojelusta 1850–1990. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-088-3.
 • Ryhänen, Eeva-Liisa (päätoim.): Itämeri. Kotimainen sarja. Lähde luontoon -sarja. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27898-X.
 • Sairinen, Rauno: Suomalaiset ja ympäristöpolitiikka. Kulutus, tieto, asenteet ja ympäristöpolitiikka -projekti. Tilastokeskus, Tutkimuksia 217. Helsinki: Tilastokeskus, 1996. ISBN 951-727-183-2.
 • Sairinen, Rauno ym.: Suomen ympäristöpolitiikan tulevaisuuskuvat. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-778-1.
 • Sarkkinen, Silja (toim.): Ympäristövastuu työpaikalla. Säästä luontoa ja rahaa. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4710-7.
 • Schmidt-Bleek, Friedrich: Luonnon uusi laskuoppi. Ekotehokkuuden mittari MIPS. Pohjautuu julkaisuihin Wieviel Umwelt brauhcht der Mensch? ja Das MIPS-Konzept. Toimittanut, valikoiden suomentanut sekä esipuheella varustanut Michael Lettenmeier. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-814-1.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa & Kaukio, Virpi (toim.): Jalo kivi. Helsinki: Maahenki, 2010. ISBN 978-952-5652-81-9.
 • Shimo-Barry, Alex: 100 konstia pieneen hiilijälkeen. (The environment equation, 2008.) Suomentanut Markus Hotakainen. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35410-0.
 • Sipponen, Kauko ym.: Kansainvälinen vastuumme. Suomen malli. Julkaissut Rooman klubin Suomen komitea. Toimitus. Soma Kaitila. Areena. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20577-X.
 • Smith, Joe: Mihin uskovat vihreät. (What do greens believe?, 2006.) Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21646-9.
 • Smith, Laurence C.: Uusi pohjoinen. Maailma vuonna 2050. (The world in 2050. Four forces shaping civilization's northern future, 2011.) Suomentanut Tuukka Perhoniemi. Helsingissä: Ursa, 2011. ISBN 978-952-5329-96-4.
 • Sojakka, Pekka & Manninen, Pertti & Airaksinen, Outi (toim.): Päällyskasvustot ja kasviplankton järvien ekologisen tilan arvioinnissa ja seurannassa, Menetelmien käyttökelpoisuuden arviointi Life Vuoksi -projektissa. Mikkeli: Mikkeli. Etelä-Savon ympäristökeskus; Kuopio. Pohjois-Savon ympäristökeskus, 2004. ISBN 978-952-11-3242-1.
 • Suhonen, Pertti: Mediat, me ja ympäristö. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-44-6.
 • Suosalo, Anu & Tavasti, Annika: Lasten aurinkovuosi. Opas ekologiseen lastenkulttuuriin. Turku: Sammakko, 2008. ISBN 978-952-483-083-6.
 • Tammilehto, Olli: Maailman tilan kootut selitykset. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-546-4.
 • Tammilehto, Olli: Rahdin rikokset. Kansainvälisten tavarakuljetusten ekologiset ja yhteiskunnalliset seuraukset. Helsinki: Like. Into, 2009. ISBN 978-952-01-0301-9.
 • Tammilehto, Olli: Kylmä suihku. Ilmastokatastrofin torjunta ja nopea yhteiskunnallinen muutos. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-158-8.
 • Tanskanen, Eero: Suomalaiset ja ympäristö kansainvälisestä näkökulmasta. Kulutus, tieto, asenteet ja ympäristöpolitiikka -projekti. Tilastokeskus, Tutkimuksia 225. Helsinki: Tilastokeskus, 1997. ISBN 951-727-359-2.
 • Telkänranta, Helena: Elävä planeetta. Ratkaisuja maailman ympäristöongelmiin. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4652-6.
 • Telkänranta, Helena (päätoim.): Laulujoutsenen perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Helsinki: Suomen luonnonsuojeluliitto. WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-32428-8.
 • Tell, Johan: 100 tekoa maapallon puolesta.... (100 sätt att rädda världen..., 2008.) Suomentanut Sanna Manninen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22376-4.
 • Toiviainen, Pasi: Ilmastonmuutos. Nyt. Muistiinpanoja maailmanlopusta. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21512-7.
 • Ulvila, Marko & Åkerman, Maria (toim.): Kestävä Suomi. Kohti oikeudenmukaista ympäristövaraa. Turku: Ympäristö ja kehitys. Maan ystävät, 1996. ISBN 951-97061-2-7.
 • Wahlström, Erik: Ympäristöriskit. Kokonaiskuvaa etsimässä. (Miljörisker. På spaning efter en helhetsbild, 1994.) Suomentaneet Seppo Pentikäinen ja Eeva-Liisa Hallanaro. Espoo: Schildt, 1994. ISBN 951-50-0667-8.
 • Valta, Matti & Routio, Irene: Suomen lehdot. Helsingissä: Otava, 1990. ISBN 951-1-10870-0.
 • Weisman, Alan: Maailma ilman meitä. (The world without us, 2007.) Suomentaneet Ulla Lempinen ja Tiina Ohinmaa. Jyväskylä: Atena, 2008. ISBN 978-951-796-531-6.
 • Viinikainen, Tytti (toim.): Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus Suomessa. Katsaus tutkimusaloihin ja kirjallisuuteen. S. 51–115. Suomalaisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen bibliografia 1990-1996. Helsinki: Suomen ympäristökeskus, 1997. ISBN 952-11-0126-1.
 • Viitala, Jussi: Miten maailma loppuu? Taudit, luonnonmullistukset vai ihminen itse?. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-763-1.
 • Vilkka, Leena & Pitkänen, Pirkko (toim.): Ihmisen suhde luontoon. Luonnon arvottamisen filosofiaa. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia 18. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1996. ISBN 951-708-487-0.
 • Wilkki, Minna (toim.): Kestävä kehitys. Lähivuosien toimenpiteitä Suomessa ja Suomen kansainvälisessä yhteistyössä. Julkaisija. Suomen kestävän kehityksen toimikunta. 2. korjattu painos 1995. Helsinki: Ympäristöministeriö, 1995. ISBN 951-47-5090-X.
 • Willamo, Risto: Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Väitöskirja: Helsingin yliopisto.Environmentalica Fennica 23. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2005. ISBN 952-10-2526-3. [http.//www.helsinki.fi/ymparistotieteet/pdf/EF/EF23-Willamo.pdf Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Virtanen, Anne (toim.): Ilmastonmuutos käytännössä. Hillinnän ja sopeutumisen keinoja. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-178-4.
 • Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2011. Kuinka maailma ruokitaan. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-203-3.
 • Vuorio, Manu J.: Seuraako ihmisoikeuksista myös ihmisvelvollisuuksia? Käsiteanalyyttis-historiallinen tutkimus elinympäristömme nykyisen tilan ja oikeuksien jakautumisen globaalin epätasa-arvon asettamista reunaehdoista ja vaatimuksista sekä näiden taustasta oikeuksien ja velvollisuuksien välisen suhteen problematiikassa. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Turku: M. J. Vuorio, 1999. ISBN 952-91-1490-7.
 • Väliverronen, Esa: Ympäristöuhkan anatomia. Tiede, mediat ja metsän sairaskertomus. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-768-003-1.
 • Ylikahri, Ville (toim.): Onnellisuustalous. Pultti. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 2011. ISBN 978-952-5078-37-4.
 • Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio: Yhteinen tulevaisuutemme. (Our common future, 1987.) Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. Suomentanut Kaija Anttonen. Julkaisija. Ulkoasiainministeriö, Ympäristöministeriö. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Ympäristöministeriö, 1988. ISBN 951-47-0424-X.

50.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Heiskanen, Irma & Kailo, Kaarina (toim.): Ekopsykologia ja perinnetieto. Helsinki: Green Spot, 2006 (2. korjattu painos 2007). ISBN 952-5459-04-7.
 • Jaaksi, Vesa: Kriisi luontosuhteessa. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 32. Sufi-tutkimuksia 2. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 32. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3128-6.
 • Knuuttila, Seppo & Piela, Ulla (toim.): Ympäristömytologia. Kalevalaseuran vuosikirja 93. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-553-5.
 • Kortetmäki, Teea & Laitinen, Arto & Yrjönsuuri, Mikko: Ajatuksia ilmastoetiikasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013. ISBN 978-951-39-5279-2. [https.//jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41848 Verkkojulkaisu] (PDF).
 • Kuusi, Pekka: Tämä ihmisen maailma. Kuvittanut Urpo Huhtanen. 5. painos 1983. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11440-5.
 • Kämäräinen, Kauko: Linkola, oikeinajattelija. Tampere: Määrämitta, 1992. ISBN 951-96596-0-9.
 • Linkola, Pentti & Soininvaara, Osmo: Kirjeitä Linkolan ohjelmasta. Ilmestyskirjasto 1. WSOY, 1986. ISBN 951-0-14133-X.
 • Loukola, Olli & Lybäck, Katinka & Tervo, Mikko (toim.): Arvot, ympäristö ja teknologia. Yhteiskunnallisten toimien uudet oikeutukset. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-519-3.
 • Massa, Ilmo (toim.): Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-084-8.
 • Paloheimo, Eero (toim.): Metsä ja puu. 6, Puu ja ympäristö. Julkaisija. Teknillinen korkeakoulu, puurakentaminen. Helsinki: Rakennustieto, 2000. ISBN 951-682-575-3.
 • Paloheimo, Eero: Välit selviksi – ja joka suuntaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17456-4.
 • Pietarinen, Juhani ym.: Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 59. - 2. uudistettu painos (3. painos 2001). Turku: Turun yliopisto, 1997. ISBN 951-29-1025-X.
 • Salonen, Arto: Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Tutkimuksia 318. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2010. ISBN 952-10-6535-4.
 • Sepänmaa, Yrjö: Tuhatjärvinen. Esseitä ympäristökulttuurista. Tietolipas 135. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-770-4.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa & Kaukio, Virpi (toim.): Maiseman kanssa kasvokkain. Kohtauspaikkana maisema -konferenssi Kolilla 1994. Helsinki: Maahenki, 2007. ISBN 978-952-5652-02-4.
 • Serres, Michel: Luontosopimus. (Le contrat naturel, 1990.) Suomentaneet Aila Virtanen ja Jussi Vähämäki. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-63-2.
 • Snyder, Gary: Erämaan opetus. (The practice of the wild, 1990.) Suomentanut Tero Tähtinen. Turku: Savukeidas, 2010. ISBN 978-952-5500-67-7.
 • Uurtimo, Yrjö & Jaaksi, Vesa (toim.): Ympäristöfilosofian polkuja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4209-1.
 • Vaden, Tere (toim.): Linkolan ajamana. Into-pamfletti 03. Helsinki: Like. Into, 2008. ISBN 978-952-01-0210-4.
 • Vaden, Tere: Kaksijalkainen ympäristövallankumous. Pamfletti synnyistä. Tampere: Books on Demand, 2010. ISBN 978-952-498-379-2.
 • Vilkka, Leena (toim.): Ekologiseen elämäntapaan. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-272-0.
 • Vilkka, Leena: Elämänsuojelun filosofiaa. Kirjoituksia elämänsuojelusta. Elämänsuojelukirjasto 2. Tampere: Elämänsuojelija-lehti, 1997. ISBN 951-97762-1-4.
 • Vilkka, Leena: Ympäristöetiikka. Vastuu luonnosta, eläimistä ja tulevista sukupolvista. Helsinki: Yliopistopaino, 1993 (lisäpainos 2003). ISBN 951-570-154-6.
 • Vilkka, Leena: Oikeutta luonnolle. Ympäristöfilosofia, eläin ja yhteiskunta. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-333-6.
 • Vilkka, Leena (toim.): Pentti Linkola. Ystävä ja innoittaja. Julkaisija Vihreä elämänsuojelun liitto. Helsinki: Biofilos, 2007. ISBN 978-952-99935-2-9.
 • Vilkka, Leena (toim.): Ympäristöongelmat ja tiede. Ympäristötutkimuksen filosofiaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1994 (lisäpainos 2003). ISBN 951-570-178-3.
 • Väyrynen, Kari: Ympäristöfilosofian historia. Maaäitimyytistä Marxiin. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2006. ISBN 952-5503-20-8. [http.//netn.fi/kirjat/kari-vayrynen-ymparistofilosofian-historia-maaaitimyytista-marxiin Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Ylönen, Marja: Ympäristökonflikti valtasuhteiden muodostumisen näkökulmasta. Lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto, sosiologian laitos. Kuuluu tutkimusprojektiin ”Paikalliset ympäristöliikkeet ja lähihallinto”. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0887-6.

50.1038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Maastik ym.. Ympäristösanakirja

50.106 Järjestöt[muokkaa]

 • Wuori, Matti (vastuullinen julkaisija): Häirikkö lintukodossa. Suomen Greenpeace 1989–1998. Toimitus: Laura Hakoköngäs. Helsinki: Suomen Greenpeace, 1998. ISBN 951-97079-3-X.

50.1065 Kokoukset[muokkaa]

 • Heinonen, Reijo E. ym.: Elämän säilyttämisen etiikka. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Sarja B, Raportit ja selvitykset 4. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-880-940-2.
 • Nykänen, Marja & Sarkkinen, Silja & Summa, Terhi: Ekokoti kaupunkiin! Näyttelyrakentamisen ja ekoelon opas. Kuvat: Minna Hautamäki. Helsinki: Vihreä sivistys- ja opintokeskus, 1997. ISBN 952-5078-03-5.
 • Worldwatch-instituutti: Maailman tila 2008. Raportti kehityksestä kohti kestävää yhteiskuntaa. Kestävä talous. (State of the world 20088. Innovations for a sustainable economy, 2008.) Gary Gardner & Thomas Prugh, hankkeen johtajat. Linda Starke, toimittaja. Suomennos: Jani Kaaro. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-068-8.

50.107 Oppikirjat[muokkaa]

 • Happonen, Päivi ym.: Bios 3. Ympäristöekologia. Helsinki: WSOY, 2004 (2. painos 2007). ISBN 951-0-27631-6.
 • Kokkonen, Sanna ym.: Lukion biologia 3. Ympäristöekologia. Helsingissä: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23727-3.
 • Lahti, Kimmo & Rönkä, Antti: Biologia. Ympäristöekologia. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-29702-X.
 • Suominen, Teuvo: Biologia. Ympäristö: tuhat tietä kestävään kehitykseen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997 (3. painos 2001). ISBN 951-0-20006-9.

50.108 Taulukot. Tilastot[muokkaa]

 • Kuisma, Juha: Matka ympäristöyhteiskuntaan. Helsinki: Tilastokeskus, 2001. ISBN 951-727-902-7.

50.109 Historia[muokkaa]

 • Bowler, Peter J.: Ympäristötieteiden historia. (The Fontana history of the environmental sciences, 1992.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Art House, 1997. ISBN 951-884-189-6.
 • Hughes, J. Donald: Maailman ympäristöhistoria. (An environmental history of the world. Humankind’s changing role in the community of life, 2002.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Esipuhe: Mikko Saikku. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-228-2.
 • Kuparinen, Eero (toim.): Muuttuva maailmamme. Ympäristöongelmia eilen ja tänään. Turun yliopisto, historian laitos: julkaisuja n.o 24.. Turku: Turun yliopisto, 1992. ISBN 951-880-726-4.
 • Lunkka, J. P.: Maapallon ilmastohistoria. Kasvihuoneista jääkausiin. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-083-1.

50.11 Uhanalaiset lajit. Luonnonsuojelualueet[muokkaa]

 • Abbey, Edward: Kesä autiomaassa. (Desert solitaire. A season in the wilderness, 1968.) Suomentanut Jussi Hirvi. Helsinki: Green Spot, 2003. ISBN 952-5459-01-2.
 • Bisi, Jukka: Suomalaisen susikonfliktin anatomia. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Oulu: Oulun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-42-6146-6. [http.//herkules.oulu.fi/isbn9789514261473/ Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Järvinen, Olli & Miettinen, Kaarina: Sammuuko suuri suku? Luonnon puolustamisen biologiaa. Vantaa: Suomen luonnonsuojelun tuki, 1987 (4. painos 1996). ISBN 951-9381-20-1.
 • Kajala, Liisa (toim.): Lemmenjoki. Suomen suurin kansallispuisto. Ivalo: Metsähallitus, Ylä-Lapin luonnonhoitoalue, 2004. ISBN 952-446-425-X.
 • Kolbert, Elizabeth: Kuudes sukupuutto. Luonnoton historia. (The Sixth Extinction, 2014.) Suomentanut Pirkko Vesterinen. Jyväskylä: Atena, 2016. ISBN 978-952-300-198-5.
 • Lovén, Lasse & Rainio, Heikki (toim.): Kolin perintö. Kaskisavusta kansallismaisemaan. Helsinki: Metsäntutkimuslaitos. Geologian tutkimuslaitos, 2000. ISBN 951-40-1739-0.
 • Lehtonen, Leo: Suomalainen metsästysgangsterismi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11398-0.

50.12 Ilmansuojelu[muokkaa]

 • Aulio, Kai: Ilman saastuminen ja ilmastonmuutokset. 2. uusittu ja laajennettu painos (1. painos 1989). Ihminen ja ympäristö 1. Turku: Ympäristöliike, 1990. ISBN 952-90-2889-X.
 • Hiilineutraali Suomi . miten luodaan ilmastoystävällinen yhteiskunta? / Kati Berninger.
 • Flannery, Tim: Ilmaston muuttajat. (The weather makers. The history and future impact of climate change, 2005.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21107-2.
 • Fölster, Stefan: Maailmanloppu on peruttu. Ilmastonmuutokseen voi sopeutua. (Farväl till världsundergången. Konsten att överleva växthuseffekten, 2008.) Suomentanut Sari-Anne Ahvonen. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-598-9.
 • Hakkarainen, Outi & Käkönen, Mira (toim.): Kenen ilmasto?. Helsinki: Like. Into, 2010. ISBN 978-952-01-0436-8.
 • Isomäki, Risto: Luvassa lämpenevää. Ilmastonmuutos ja sen seuraukset. Helsinki: Suomen luonnonsuojeluliitto, 1996. ISBN 952-9693-12-5.
 • Isomäki, Risto: Puukirja. Puut osaratkaisuna maailman nälän ja ilmastonmuutosten ongelmiin. Turku: Ympäristö ja kehitys, 1997. ISBN 951-97061-3-5.
 • Isomäki, Risto: 34 tapaa estää maapallon ylikuumeneminen. Järkevistä vaihtoehdoista hullun tiedemiehen ratkaisuihin. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-31-4151-6.
 • Kaskinen, Tuuli ym.: Kausiruokaa herkuttelijoille ja ilmastonystäville. Helsinki: Teos, 2011. ISBN 978-951-851-347-9.
 • Kerkkänen, Anu: Ilmastonmuutoksen hallinnan politiikka. Kansainvälisen ilmastokysymyksen haltuunotto Suomessa. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2010. ISBN 978-951-44-8206-9. [http.//acta.uta.fi/teos.php?id=11370 Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Nevanlinna, Heikki (päätoim.): Muutamme ilmastoa. Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden katsaus ilmastonmuutokseen. Helsinki: Karttakeskus, 2008. ISBN 978-951-593-191-7.
 • Tammilehto, Olli: Kylmä suihku. Ilmastokatastrofin torjunta ja nopea yhteiskunnallinen muutos. Helsinki: Into-Kustannus, 2012. ISBN 978-952-264-158-8.
 • Tirkkonen, Juhani: Ilmastopolitiikka ja ekologinen modernisaatio. Diskursiivinen tarkastelu suomalaisesta ilmastopolitiikasta ja sen yhteydestä metsäsektorin muutokseen. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 2000. ISBN 951-44-4963-0.
 • Toiviainen, Pasi: Ilmastonmuutos. Nyt. Muistiinpanoja maailmanlopusta. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21512-7.
 • Valtioneuvosto: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta. Kohti vähäpäästöistä Suomea. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 2009. ISBN 978-952-5807-65-3. [http.//www.valtioneuvosto.fi/toiminta/tulevaisuusselonteko/fi.jsp Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Virtanen, Anne & Rohweder, Liisa (toim.): Ilmastonmuutos käytännössä. Hillinnän ja sopeutumisen keinoja. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-178-4.

50.13 Vesiensuojelu[muokkaa]

 • Caldecott, Julian: Vesi. Maailmanlaajuisen kriisin syyt, seuraukset ja kustannukset. (Water. The causes, costs and future of a global crisis, 2008.) Suomennos: Markus Myllyoja. Helsinki: HS kirjat, 2009. ISBN 978-952-5557-33-6.
 • Furman, Eeva & Dahlström, Harri & Hamari, Risto: Itämeri. Luonto ja ihminen. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15045-6.
 • Krämer, Tanja: Välttämätön vesi. Hyvinvointi, luonto, tulevaisuus. (Kampf ums Wasser. Wissen was stimmt, 2008.) Kääntänyt Anne Mäkelä. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-272-2.
 • Shiva, Vandana: Taistelu vedestä. (Water wars. Privatization, pollution and profit, 2002.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-112-7.

50.19 Eläinsuojelu[muokkaa]

 • Aaltola, Elisa: Eläinten moraalinen arvo. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-145-3.
 • Johdatus eläinfilosofiaan / toimittanut Elisa Aaltola
 • Aaltola, Elisa & Keto, Sami (toim.) (toim.): Eläimet yhteiskunnassa. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-372-8.
 • Foer, Jonathan Safran: Eläinten syömisestä. (Eating animals, 2009.) Suomentanut Antti Immonen. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-680-1.
 • Grant, Catharine: Eläinten oikeudet. (The no-nonsense guide to animal rights, 2006.) Kosmopoliisin käsikirja. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-173-1.
 • Gunnarsson, Karin: Eläinystävällisen kuluttajan opas. (Handla djurvänligt. En konsumentguide från förbundet djurens rätt.) Suomentanut ja Suomen oloihin soveltanut Helena Telkänranta. 3. korjattu painos. Helsinki: Eläinsuojeluliitto Animalia, 2006. ISBN 951-98700-7-5.
 • Hirsjärvi, Paula ym. (toim.): Koe-eläinetiikkaa. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-617-3.
 • Juppi, Pirita: ”Keitä me olemme? Mitä me haluamme?” Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. Jyväskylä studies in humanities 29. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1973-0.
 • Kainulainen, Pauliina & Sepänmaa, Yrjö (toim.): Ihmisten eläinkirja. Muuttuva eläinkulttuuri. Pohjautuu Joensuun yliopiston avoimen yliopiston ja metsätieteellisen tiedekunnan järjestämään Studia generalia -sarjaan Ihmisen ja eläimen muuttuva suhde. Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-786-4.
 • Salainen päiväkirja eläintiloilta / Eveliina Lundqvist.
 • Park, Moby: Kamara. Mitä kaikkea syömmekään. (Gristle. Thinking twice about the meat we eat, 2011.) Suomentanut Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0642-3.
 • Plutarkhos: Eläinten älykkyydestä ja muita kirjoituksia. Suomentaneet Tua Korhonen & Liisa Kaski. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-352-8.
 • Ratamäki, Outi: Yhteiskunnallinen kestävyys ja hallinta suomalaisessa susipolitiikassa. Joensuun yliopisto, yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja nro 94. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2009. ISBN 978-952-219-231-8. [http.//epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-232-5/ Teoksen verkkoversio] (PDF).
 • Singer, Peter: Oikeutta eläimille. Eläinten vapautuksen filosofiaa. (Animal liberation, 1990.) Suomentanut ja Suomea koskevin tiedoin täydentänyt Helena Tengvall. Suomennettu alkuteoksen 2. tarkistetusta painoksesta vuodelta 1990. Päivitetty laitos, päivittänyt Elisa Aaltola (1. painos: WSOY, 1991). Helsinki: Eläinsuojeluliitto Animalia, 2007. ISBN 978-951-98700-9-0.
 • Streng, Joonia: Eläinsuojelu ja rikosoikeus. Pohjautuu Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitoksella 1998 hyväksyttyyn samannimiseen lisensiaatintyöhön. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-424-3.
 • Telkänranta, Helena (toim.): Eläinkokeita ja vaihtoehtoja. Helsinki: Eläinsuojeluliitto Animalia, 2003. ISBN 951-98700-5-9.
 • Tuomivaara, Salla & Purmonen, Joni: Ulos häkeistä!. Kansialanimeke: Kaksi näkökulmaa uuden eläinliikkeen sisältä. Helsinki: Tammi, 1998. ISBN 951-31-1306-X.
 • Turunen, Seppo: Lemmikkielämää. Ihmisen eläinsuhde ja eläinten hyödyntäminen. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-202-6.
 • Vilkka, Leena: Eläinten tietoisuus ja oikeudet. Kettutyttöfilosofiaa ja susietiikkaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. ISBN 951-570-313-1.

Katso myös[muokkaa]