Siirry sisältöön

Kuka kukin oli: U

Wikiaineistosta
T U
Kuka kukin oli
 
V


Uggla, John Rafael, lakimies. - * Nurmijärvi 2. V. 1870 † 8. I. 54; vanhemmat liikennetireht. Alexander August U. ja Alma Elvira Tollander. - Ylioppilas 88, oikeustutkinto 91, varatuomari 94. - Tutkimusmatk. Ranskaan, Saksaan ja Skandinaviaan 05-07, Skandinaviaan 17 ym. - Senaatin kanslisti 12, prokuraattoritoimitusk. sihteeri 06, Helsingin kaupunginvaltuuston sihteeri 12, lainvalmisteluk. vanh. jäsen 19- ja 39. - Us. valtion ja kunnall. komitean ja lautak. sihteeri, Helsingin laivanpäällikkö yhd. sihteeri 97-10, suostuntavaliok. sihteeri valtiop. 04-05 ja 05-06, Ahvenanm. valtuuskunnan sihteeri 23-54. - Ritariston ja aatelin jäsen 97-06, kansainv. Ahvenanm. toimik. jäsen ja asiantunt. 18, rauhanvaltuuskunnan asiantunt. ja sihteeri Pariisissa 19. - Julk.: Lagstiftningen angående självstyrelse för Åland. (A. Tolletin kanssa) 30, Asemakaavalaki ja rakennussääntö (E. H. I. Tammion kanssa) 32. - Laamanni 24.
Uimonen, Annikki Vilhelmina, laulajatar. - * Kuopio 22. V. 1891 † 10. VI. 37; vanhemmat kauppias Pekka U. ja Mimmi Heiskanen. Puoliso näyttelijä Paavo Jännes 21 er. 30. - Kävi yhteiskoulun ja Helsingin mus. op., opisk. mus. Wienissä 09-12. - Oopperalaulajatar Czernowitzissa 12-13, vieraili 13-14 mm. Prahan, Weimarin ja Hampurin oopp., Suom. oopp. 14-17; tunnetuin osa Carmen. Konsertoi S. maaseutukaupungeissa sekä Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Pietarissa.
Ullberg, Uno Verner, arkkitehti. - * Viipuri 15. II. 1879 † 12. I. 44; vanhemmat maal. mestari Carl Johan U. ja Hulda Augusta Gallén. Puoliso 1) näyttelijätär Maria (Maiju) Ranta 09 † 17; vanhemmat vääp. Kustaa Mikael R. ja Ida Anttila; 2) Johanna Elisabeth Clementson (h. 2. aviol.) 19-; vanhemmat tehtailija Hans C. ja Charlotte Svensson. - Ylioppilas 98, arkkitehti 03. Tutkimus- ja opintomatkoja Euroopan eri maihin. - Arkkit. toim:n Gyldén & Ullberg osakas Viipurissa 06-09, oma toim. 10-, Viipurin kaupunginarkkitehti 32-36, lääkintöhall. arkkitehti 36-44. - Viipurin kaupunginvaltuuston jäsen 14-29, asemakaavatoimik. puheenjohtaja 18-36, yl. töiden hall. 20-24, sosiaalilautak. 25-35, Viipurin taiteenyst. hall. jäsen ja sihteeri 15-36. Suunnitt. Hackman & co:n liiketalon 08, S. kauppapankin 12, Viipurin teatt. uudist. 22, Pyöreän tornin uudist. 23, Fastighets ab Pamppalan 24, Karjalan kirjap. oy:n liiketalon 29, taidemuseon 30, diakonissalait. sairaalan 31, Pietari-Paavalin seurak. talon ja maakunta-arkiston Viipurissa 32 sekä Helsingin lastenklinikan 41-46, Bensowin liiketalon 39-40, sairaanhoitajatarop. 38-40.


Ullner, Constance, eläinsuojelun esitaistelijoita. - * Helsingin pitäjä 20. III. 1856 † 13. I. 26; vanhemmat kunnallisneuvos Robert U. ja Anna von Kothen. Puoliso tehtaan isännöitsijä Theodor Gullberg 76 er. - Kävi Helsingin ruots. tyttökoulun. Opintomatk. Ruotsiin. - Postitoimiston hoit. 88-, Eläinsuojelulehden toimittaja 94-. - Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja, Kevätyhdistyksen puheenjohtaja ja Eläinten ystäväin sihteeri. - Julk. Skuggbilder 80, Spillror 85.
Ungern, Axel Bruno, insinööri. - * Tammisaari 10. X. 1880 † 8. VII. 48; vanhemmat postimestari Carl Johan U. ja Alma Charlotta Reuter. Puoliso Agnes Hildur Johansson 14-; vanhemmat maanviljelijä Alfred J. ja Hilda Widell. - Ylioppilas 00, koneinsinööri 05. Opintomatk. Yhdysvaltoihin 05-07. - Äänekoski oy:n apul. insinööri 07-12, tekn. johtaja 12-20, isännöits. ja tekn. johtaja 20-39, toimitusjohtaja 40- 48. - Äänekosken kauppalanvalt. jäsen 17-, Äänekoski oy:n johtokunnan j. 07-, puheenjohtaja 40-.


Ungern, Ernst Johan Ragnar, taidemaalari. - * Tammisaari 21. IV. 1885 † 17. XII. 55; vanhemmat postimestari Carl Johan U. ja Olga Evelina Sagulin. Puoliso Signe Matilda Kling 18-; vanhemmat veturinkulj. Johan Fredrik K. ja Maria Eufemia Löfman. - Ylioppilas 04, kävi Turun taideyhdistyksen piirustusk. 06. Opintomatk. Müncheniin 07, Italiaan 14, Pietariin 16, Tukholmaan 27. - Turun taideyhdistyksen piirustusk. opettaja 10-45, johtaja 17-, Turun suom. yhteiskoulun piirust. opettaja 18-29, Turun tyttölys. 29- ym. - Turun taideyhdistyksen johtokunnan ja ostolautak. jäsen 19-, Turun taidemus. int. ja taloudenhoitaja 19-23. - Osallistui taidenäytt. kotim., Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Pariisissa, Pietarissa ym.


Untola (alk. Tietäväinen), Algot, kirjailija. - * Tohmajärvi 28. XI. 1868 † 21. V. 18; vanhemmat taloll. Jaakko Vilhelm T. ja Maria Hakulinen. Puoliso Therese Marie Johanna Küstring 03 er. - Kävi Sortavalan semin. 91. Kansakoulunopettaja Viipurissa 93-98, liikemies Pietarissa 98-03, jälleen opettaja 04-06, suom. puolueen matkapuhuja 06-08, Satakunnan päätoimittaja 08-09, vapaa kirjailija. - Työmiehen pakinoitsija ja avustaja 17-18. - Julk.: (nimellä Irmari Rantamala) rom. Harhama 09, nimellä Maiju Lassila kansankuvaukset Tulitikkuja lainaamassa 10 sekä Pojat asialla 11, Jussi Puranen 12, Manasse Jäppinen 12 ja Liika viisas 15, näyt. Nuori mylläri 12 ym., (nimellä J. V. Vatanen) rom. Avuttomia 13.
Uotila, Oskar ->Favén, Oskar.


Uotila, Toivo Emil, kielentutkija. - * Lammi 2. VII. 1897 † 30. III. 47; vanhemmat maanviljelijä Johan Rikhard U. ja Matilda Uotila. Puoliso filosofian maisteri Elsa von Hertzen 25-; vanhemmat pastori Karl von H. ja Aleksandra Agatha Salonius. - Ylioppilas 16, filosofian kandidaatti 21, maisteri 22, lisensiaatti ja tohtori 33. - Salon yhteiskoulun hist. ja suomenk. opettaja 22-24, Keravan yhteiskoulun 24-25, Porvoon keskik. suomenk. nuor. lehtori 25-30, Porvoon yhteislys. suomenk. vanh. lehtori 30-32, Helsingin 2. suom. tyttökoulun suomenk. nuor. lehtori 32-36, Helsingin yliopiston dosentti 33-. - Sanakirjasäätiön hall. jäsen 35-, Suom.-ugr. seuran johtokunnan jäsen 35-. - Julk.: Zur Geschichte des Konsonantismus in den permischen Sprachen (väitösk.) 33 ym.
af Ursin, Nils Robert, poliitikko. - * Kuopio 18. IV. 1854 † 8. V. 36; vanhemmat lehtori Julius af U. ja Maria Charlotta Lybeck. Puoliso Aina Maria Elisabeth von Pfaler 82 † 15; vanhemmat teol. kandidaatti Karl Axel von P. ja Thalia Maria Olivia Mellgren. - Ylioppilas 71, filosofian kandidaatti 77, lisensiaatti 83. Opinto- ja tutkimusmatkoja us. Euroopan maihin ja Aasiaan. - Viipurin suom. lys. kreikan- ja latinank. lehtori 85-88, Turun ruots. lys. 88-96, Turun suom. klass. lys. 96-18. - Turun työväenyhdistyksen puheenjohtaja 91-00, S. työväenpuolueen 99. - Ritariston ja aatelin jäsen, eduskunnan jäsen (sos. dem.) 07-08, 1. varapuhemies 07-08. - Julk.: Työväenkysymyksiä I-V 97-05, Työväenkysymys Suomessa 02, Saksan sosialidemokratia 09, Suomen työväenliike 22. - Maanpaossa Neuvosto-Venäjällä 18-20, Ruotsissa 20-22.
Uusikylä (vuoteen 06 Frisk), Kaarlo Aarne Engelbert, vakuutusmies. - * Vaasa 7. XI. 1884 † 30. VIII. 51; vanhemmat vaatt. mestari Karl Valentin F. ja Maria Amanda Wikman. Puoliso Elsa Maria Nylund 13-; vanhemmat yliopiston vahtimestari Johan Edvard N. ja Josefina Starck. - Ylioppilas 02, kävi Suomen liikemiesten kauppaop. 05. Opintomatk. Tanskaan, Saksaan ja Englantiin 10, Ruotsiin ja Tanskaan 12. - Suomi-yhtiön konttoristi 05, tarkastaja 06-08, kansanvak. os. esimies 11-12, apul. johtaja 12-23, johtaja 23-32, toimitusjohtaja 32-51. Vak. oy Varman toimitusjohtaja 19-32. - Yhteiskirjap. oy:n johtokunnan puheenjohtaja 12-, S. vak. yhd. hall. jäsen 25-, puheenjohtaja 35-41, Laulu-Miesten varapuheenjohtaja 14-19, puheenjohtaja 33-35, Merenkävijäin kommodori 22-32 ja 39-, kunniajäsen 44, Kamera-seuran puheenjohtaja 22-24 ja 29.