Kuka kukin oli: V

Wikiaineistosta
U V
Kuka kukin oli
 
Y


V[muokkaa]

va[muokkaa]

Vaarama (vuoteen 06 Hallongrén), Edvard, koulumies. - * Karttula 12. VI. 1878 † 29. I. 38; vanhemmat rahastonhoit. Otto Hjalmar H. ja Susanna Angeliina Lyytikäinen. Puoliso Martta Katariina Virtamo 05 † 49; vanhemmat liikemies Aleksi V. ja Hilda Emilia Erkko. - Ylioppilas 98, filosofian kandidaatti 00, maisteri 23. Opintomatk. Saksaan 04, Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin 24. - Haminan yhteiskoulun opettaja 03-06, Kuopion yhteiskoulun opettaja ja johtaja 06-27, Kuopion tyttölys. vanh. lehtori 28-38, rehtori 29-38. Kuopion kauppakoulun pikakirj. opettaja 07-23, Savon päätoimittaja 18-20, Kuopion kaupunginvaltuuston sihteeri 08-10. - Eduskunnan jäsen (kokoomusp.) 33-37, Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen 11-29 ja 31-38, puheenjoht. 22-29, Kuopion isänmaall. seuran puheenjohtaja 17-21 ja 23-, Kuopion kaupungin kansak. johtokunnan 18-23, Kuopion raitt. seuran johtokunnan jäsen 07-20, puheenjoht. 07 ja 11-15, Pohj.-Savon raittiusp. toimik. puheenjoht. 17-19, Savon maakunta-ark. toimik. 21-, Kuopion kaupungin kirj. johtokunnan 30-, Kuopion kaupungin seurak. kirkkovaltuuston ja kirkkoneuv. jäsen 18-, Kuopion säästöpankin isännistön jäsen 28-, varapuheenjoht. 32-, kokoomusp. Pohj.-Savon piiritoimik. jäsen 18-, us. v. puheenjoht., sitten varapuheenjohtaja. - S. opisk. nuor. keskustoimik. jäsen 31-. - Julk.: Kuopion historia II 32.


Waaranen (alk. Hougberg), Konrad Aleksis, uskonnonopettaja. - * Joutsa 4. XI. 1849 † 22. XII. 23; vanhemmat kirkkoherra Gabriel Wilhelm H. ja Gustava Margaretha Kjemmer. Puoliso Ida Kristina Tavast 75 † 27; vanhemmat kaupunginkamreeri Kristian T. ja Eva Wilhelmina von Weymarn. - Ylioppilas 69, filosofian maisteri 73, vihitty papiksi 78. Sortavalan semin. usk. lehtori 80-09. - Kirkolliskok. asett. virsikirjakomitean jäsen 86, Sortavalan evankelisen seuran puheenjohtaja 90-11. - Julk.: Biblian historia 89, Koulun rukouskirja 92, Johdatus Lutherin pienen katkismuksen opettamiseen 97 ym.


Vaaskivi (alk. Vahlstén), Tatu Georg Adolf, kirjailija. - * Helsinki 16. VII. 12 † 21. IX. 42; vanhemmat arkkitehti Georg V. ja Aino Hämäläinen. Puoliso kirjailija Kerttu Elin Sirén (Elina Vaara) (h. 3. aviol.) 35-; vanhemmat konep. omistaja Hugo S. ja Elin Cecilia Mäkelä. - Kävi keskik., opisk. yhteiskunn. korkeak. Opintomatk. Englantiin, Ruotsiin, Saksaan ja Italiaan. - Julk.: F. E. Sillanpää 37, Vaistojen kapina 37, Huomispäivän varjo 38, Loistava Armfelt 38 (ruots.), Rooman tie 40, Yksinvaltias I-II 41-42, Pyhä kevät 43, kirjekok. Kutsumus 45, Kurjet etelään 46, kirjall. arvost. ja tutkielmia.


Wadén, Daniel Johannes, puhelinteknikko. - * Degerby 27. VII. 1850 † 25. VIII. 30; vanhemmat kirkkoherra Frans Josef W. ja Laura Maria Wadenstjerna. Puoliso Aina Rosalie Stjerncrantz 75 †; vanhemmat tullinhoitaja Reinhold Wilhelm S. ja Christina Lovisa Olander. - Fil. kandidaatti ja maisteri 73, sähköteknill. opint. ulkomailla 80, 81, 83, 93 ja 97. - Lennätinvirk. 71-83, Helsingin puhelinyht. toimitusjohtaja 83-01, Et.-Suomen kaukopuhelinyht. hall. puheenjohtaja 93-, L. M. Ericsson ab:n S. osaston johtaja 19-30. - S. metsästysseuran johtok. jäsen, S. Kennelklubin puheenjohtaja, metsästyslakikomitean jäsen, S. metsästysseur. vuosikirjan toimittaja. - Julk.: Morse telegrafen, kort handledning i telegrafi.


Waenerberg, Mauritz Agaton, voimistelunjohtaja. - * Porvoon pitäjä 29. VII. 1849 † 10. XII. 17; vanhemmat esittelijäsihteeri, teol. tohtori Gabriel Mauritz W. ja Agata Sofia Aschan. Puoliso Julia Rosaura Möller 73 † 19; vanhemmat postihall. sihteeri Karl Gustaf M. ja Lovisa Charlotta Winqvist. - Ylioppilas 68, filosofian kandidaatti 72. Tutki voimistelunopetusta Saksassa 75. - Ruots. normaalilys. voim. opettaja 76-94, Helsingin vakinaisen palokunnan päällikkö 83-85, Kaupunkien yl. paloapuyhtiön asiamies ja toimitusjohtaja 85-19. - Per. Helsingin ruots. voimisteluseuran 75, sen voim. johtaja 75-03, johti suom. voimistelijain esiint. ulkomailla. - Julk.: Drag ur Helsingfors Gymnastikklubbs lif 01.


Waenerberg, Thorsten Adolf, taidemaalari. - * Porvoo 25. V. 1846 † 26. II. 17; vanhemmat esittelijäsihteeri, teol. tohtori Gabriel Mauritz W. ja Agata Sofia Aschan. Puoliso Emilia Fredrika Nyström 05 † 33. - Ylioppilas 65, kävi S. taideyhdistyksen piirustusk. 65-67, opisk. Düsseldorfissa 67-70, Pariisissa 73-74. Opintomatk. Hollantiin 80-81, 89-90, Saksaan 85. - Taidemaalari, erit. maisema- ja merimaalari, osall. näytt. 63-. - Turun piirustusk. opettaja ja johtaja 74-87, S. taideyhdistyksen kok. int. 87-14.


Vahervuo (vuoteen 34 Virtanen), Toivo Johannes, matemaatikko. - * Rauma 19. III. 06 † 1. XII. 58; vanhemmat veturinkulj. Johan Isak Virtanen ja Maria Aleksandra Hellberg. Puoliso dipl. urkuri Salli Lyyli Maria Kettunen 34-; vanhemmat dir. cantus Aku K. ja Alma Maria Sundman. - Ylioppilas 25, filosofian maisteri 30, tohtori 48. - LauttakyIän yhteiskoulun matemat. opettaja 32-44, joht. 38-44, kauppa- ja teoll. minist. ammatinvalinnan ohjaustoim. tarkastaja 45-49, Helsingin opettajakorkeak. lehtori 49-58. - Valtion rautat. psykotekn. laborat. matemaat. 43-44, Helsingin yliopiston psykolog. lait. assist. 47-50, psykometriikan dosentti 50-58. - Julk.: Johdatus matemaattis-tilastollisiin menettelytapoihin 47, Tutkimuksia keskikoululaisten matemaattisesta suorituskyvystä (väitösk.) 48, Psykometriikan metodeja I 52.


Wahl (o. s. Borgström), Louise (Lisi) Carolina, kotitalouden edistäjä. - * Sipoo 4. II. 1878 † 13. III. 60; vanhemmat maanviljelysneuvos Georg B. ja Hilda Sofia Charlotta Hagströmer. Puoliso professori Walter August Wahl 21-. - Tyttök. ja taideteoll. keskusk. Opisk. Lontoossa Art & Craft -laitoksessa 04-05. - Turun ruots. marttapiiril. varapuheenjohtaja 21-24, Turun kutoma- ja neulomak. johtokunnan puheenjohtaja 23-24, S. ruots. marttal. varapuheenjohtaja 25-30, puheenjohtaja 30-48, kunniapuheenjohtaja 48, Högvallan kotitaloussemin. johtokunnan puheenjohtaja 32-48, varapuheenjohtaja 48-, Nordens husmodersförbundin puheenjohtaja 40.


von Wahlberg, Carl Ferdinand Emanuel, lääkäri. - * Jekaterinograd 30. IX. 1847 † 28. III. 20; vanhemmat konsistoriaalineuvos Carl Fredrik W. ja Anna Dorotea von Buck. Puoliso Maria Sinebrychoff 71 † 23; vanhemmat kauppaneuvos Paul S. ja Anna Tichanoff. - Ylioppilas 66, filosofian kandidaatti 69, lääketieteen kandidaatti 71, lisensiaatti ja tohtori 73. - S. kaartin apulaislääkäri 76-78, pataljoonanlääkäri 81-95, S. sotaväen ylilääkäri 95-02, lääkintöhall. ylitirehtööri 02-06. - Finsk Militär Tidskriftin perustaja ja päätoimittaja 81-82, toim. j. 84-01. - Julk.: Bidrag till kännedom om den septiska mykosen hos menniskan (väitösk.) 73, Från en härfärd i Turkiet 1877-78 78 sekä näytelmiä ja novelleja. - Aateloitu 04.


Wahlberg, Herman Johannes, lääkäri. - * Viipurin mlk. 25. VI. 1895 † 15. XI. 51; vanhemmat kihlak. tuomari Julius Abiel W. ja Walborg Louise Avellan. Puoliso Alice Sophie Karin Louise Björkenheim 28-; vanhemmat johtaja Johan Axel Magnus B. ja 1. vaimo Mathilde Eleonora Katharina Hitzinger. - Ylioppilas 13, lääketieteen kandidaatti 17, lisensiaatti 22, lääketieteen ja kirurgian tohtori 26. Opintomatk. Ruotsiin 23, Keski-Eurooppaan ja Italiaan 25, Yhdysvaltoihin 26-27 ja 46, Saksaan 35. - Helsingin yliopiston sisätaut. poliklinikan apul. lääkäri 23-25, Marian sairaalan sisätautios. 25-27, Helsingin yliopiston sisätautios. apul. opettaja 28-31, dosentti 30-35, henkilök. ylim.professori 50. S. endokrinologiyhdistyksen sisäeritystaut. poliklinikan johtaja 49-. - Talvisod. sotasairaalan ylilääkäri, sotasairaalan päällikkölääkäri 41-44, päämajan lääkintäos. I:n sotasairaalan tarkastaja ja sotasairaalan toim. päällikkö. - Julk.: Das Thyreotoxikosesyndrom jne. (väitösk.) 26, Zur Kenntnis der normalen und pathologischen Histophysiologie des menschlichen Schilddrüsenepithels 33, Studien über die Schilddrüsenkrankheiten in Finnland. 38. - Professori 50.


Wahlfors, Karl Reinhold, lääkäri. - * Porvoo 20. XII. 1848 † 27. II. 29. Puoliso 1) Anna Anderson 77 † 83; vanhemmat laivanrakennusmestari Abraham A. ja Anna Lena Juhantytär; 2) Julia Brenner 84 † 52; vanhemmat merikapt. Frans Alexander Julius B. ja Matilda Sofia Weckström. - Ylioppilas 66, filosofian kandidaatti 70, lääketieteen kandidaatti 72, lisensiaatti 76, lääketieteen ja kirurgian tohtori 81. - Helsingin yliopiston silmätautiopin dosentti 80, ylim. professori 88-09. - Nyländska jaktklubbenin kommodori 89-00, Nylands aktiebankin hallintoneuvoston jäsen 95-18, puheenjohtaja 10-18. - Julk.: Om vätskornas gång i ögat (väitösk.) 80, Om stockningspapillens patogenetiska villkor (väitösk.) 86, Om skelning och orsakerna till samma 93, Über Glaukom 02.


Wahlforss, Eric Alfred, kemisti, teollisuusmies. - * Helsinki 21. V. 1895 † 5. X. 51; vanhemmat professori Henrik Alfred W. ja Emilia Elisabeth Långhjelm. Puoliso Liva Ulrika Christiane Söderhjelm 38-; vanhemmat hovioikeudenneuvos Karl S. ja Ester Brunou. - Ylioppilas 14, dipl. insinööri 19, filosofian kandidaatti 20, tohtori 24. Opisk. Massachusettsin Institute of Technologyssa (Boston, USA) 25-26, opintomatkoja Lontooseen 20. - A. D. Little Inc:n kemisti Bostonissa 25-26, Industrial Process Ltd:n pääkemisti 26-29, Hammermill Paper Companyn (Erie, Pennsylvania) kemisti 29-33, Glidden Co:n tekn. johtaja Chicagossa 33-36, A. Ahlström oy:n Warkauden tehtaan pääkemisti 37-41, Wärtsilä Selluloosa oy:n Äänekosken tehtaan toimitusj. apul. 41, toimitusjohtaja 42-51. - Teknolog-föreningin puheenjohtaja 20, American Chemical Societyn (Erie, Pennsylvania) varapuheenjohtaja 30-33, Äänekosken kaupp. hall. jäsen 41-44. - Julk.: Nya monosubstitutionsprodukter av reten (väitösk.) 24.


Wahlroos, Dora, taiteilija. - * Pori 19. XII. 1870 † 21. III. 47; vanhemmat lääninmaanmittari Johan Henrik W. ja Dorothée Henriette Fehn. - Kävi tyttökoulun ja Turun taideyhdistyksen piirustusk., opisk. maalaustaid. Victor Westerholmin johd. Opisk. us. taideakat. Pariisissa 91-92, 95, 98, 00-01, professori H. Groeberin yksit. akat. Münchenissä 11, taideopint. Italiassa 00-01 ja 11. Opintomatk. Pariisiin ja Ranskan rannikolle 28. - Otti osaa taidenäytt. kotim. 90-. - Maal. maisemia ja laatukuvia sekä luk. muotok.


Wahlroos, Gunnar Achilles H:son, arkkitehti. - * Mouhijärvi 7. II. 1890 † 24. VIII. 43; vanhemmat nimismies Herman Alexander W. ja 2. vaimo Selina Anna Adèle Krook. Puoliso Vera von Hertzen 16-; vanhemmat tuomiorovasti Emil H. ja Eugenie Krook. - Ylioppilas 10, opisk. Ateneumissa 12-13, arkkitehti 16. Opintomatk. Tanskaan 22, Italiaan 24, us. Euroopan eri maihin ja Vähään-Aasiaan 28, Tanskaan ja Norjaan 35, eri aik. Ruotsiin. - Oy Maatal. rak palveluksessa 19-21, Wilh. Schaumanin faneeritehdas oy:n rak. osaston johtaja 22-25, Turun ja Porin l. lääninrak. kontt. vt. esimies 25-34, rakennushall. ylim. 1. arkkitehti 34-36, toimistoarkkitehti 36-43. - Turun akatemian huonerak. opin opettaja 25, Högre svenska lantbruksläroverketin rak. opin opettaja 26-28. Toimi yksit. arkkit. - Suoritti mm. Kultarannan muutos- ja sisustustyöt 29-30, Martin kirkon Turussa (T. Soran kanssa), us. rak. Crichton-Vulcanille 26-36, Tampereen piispantalon 36, oy Gasaccumulator ab:n tehdasrak:n Tampereelle ja Viipuriin 36-38, taajaväk. yhdysk. rak. suunnitelmia.


Wainio (vuoteen 72 Lang), Edvard August, kasvitieteilijä. - * Pieksämäki 5. VIII. 1853 † 14. V. 29; vanhemmat nimismies Carl Johan Lang ja Adolfina Polén. Puoliso Marie Louise Scolastique Pérottin 91 † 43; vanhemmat prefektuurivirkamies Louis Victor P. ja Marie Elisabeth Regnaud. - Ylioppilas 70, filosofian kandidaatti 74, maisteri 82, lisensiaatti 78, tohtori 80. Tutkimusmatk. Siperiaan 80 ja Brasiliaan 85. - Jyväskylän semin. luonnont. lehtori 79-81, Helsingin yliopiston dosentti 80-06, painohall. yliasiamies 01-17, Turun yliopiston kasvitieteen ylim. opettaja 23-29. - Julk.: Kasviston suhteita Pohjois-Suomen ja Venäjän Karjalan rajaseuduilla (väitösk.) 78, Tutkimus Cladoniain phylogenetillisestä kehityksestä (väitösk.) 80, Adjumenta ad lichenographiam Lapponiae Fennicae I-II 81, 83, Monografia Cladoniarum universalis I-III 87-98, Matkustus Brasiliassa 88, Lichenographia fennica I-III 21-27.


Wainio (vuoteen 06 Östmansson), Niilo Engelbert, pappi, kirjailija. - Askainen 5. XI. 1860 † 24. V. 31; vanhemmat suutarimestari Johan Wilhelm Ö. ja Anna Liisa Lindgren. Puoliso 1) Verna Vilhelmina Sternberg 88 † 03; vanhemmat lääninrov. Alexander Theodor S. ja Agata Aurora Alcenius; 2) Klara Elise Amalie Schmidt 05 † 58; vanhemmat mekaanikko Ferdinand Friedrich Wilhelm S. ja Anna Karolina Amalie Bieneck. - Ylioppilas 81, vihitty papiksi 84. Isonkyrön kappalainen 89-98, Nurmeksen kirkkoherra 08-18, Isonkyrön kirkkoherra 18-31. - Julk. runokokoelmat Poimulehtiä 95, Suomalaisia runoja 97, Mestarin edessä 00, suomensi unk. ym. kirjailijain teoksia.


Vakio (vuoteen 35 Walldén), Jalmar Voldemar, radio- ja vakuutusalan johtomiehiä. - * Helsinki 23. IX. 1897 † 9. XII. 54; vanhemmat mol. oik. kandidaatti Ewert Woldemar W. ja Elin Mathilda Bergström. Puoliso Nelly Stenroth 22-; vanhemmat asemap. Otto Adlay S. ja Mary Koptelow. - Ylioppilas 14, filosofian kandidaatti 21, maisteri 22. - Vak. oy Varman kamreeri 22-27, Yleisradion pääjohtaja 27-45, S. vak. yht. keskusl. toimitusjohtaja 45-54. - Vakuutussanomain toimitussihteeri 23-27, S. vak. yhd. sihteeri 26-27 ja 45-, S. tapaturmavak. lait. l. sihteeri 45-, S. palotariffiyhdistyksen 46-. - Karjal. osakunnan kuraattori 24-26, yleisradiokomitean jäsen 30-31 ja 34, avustusten tarkkailulautak. 46-, Veronmaksajain keskusl. hall. 47-.


Vala-Heikel (o. s. Wadenström), Karin (Katri) Alice, kirjailija. - * Muonio 11. IX. 01 † 28. V. 44; vanhemmat metsänhoitaja Robert Waldemar W. ja Alexandra Fredrika Mäki. Puoliso filosofian maisteri Armas Gösta Irving Heikel 30-. - Ylioppilas 19, kansak. opettaja 22. Opintomatk. Ranskaan 28. - Kansakoulunopettaja 22-29. - Julk.: runokok. Kaukainen puutarha 24, Sininen ovi 26, Maan laiturilla 30, Paluu 34, Pesäpuu palaa 42, Kootut runot 48.


Walakorpi (vuoteen 19 Haapanen), Urho Wiljo, kirjailija. - * Alavus 14. VIII. 1886 † 15. II. 57; vanhemmat kauppias Juho H. ja Olga Sjöholm. Puoliso Elli Esteri Vuorinen 20-; vanhemmat maanviljelijä Taavetti V. ja Vilhelmiina Juuse. - Kävi 4 l. lyseota. Opintomatk. Saksaan ja Ruotsiin. - Aamulehden teatt. - ja taidearvost. 15-16 ja 17-18, Tampereen Sanomain kirjallisuusarvost. 20-30, Hämeenkyrön Sanomain päätoimittaja ja taloudenhoitaja 22-. Julk.: novellikok. Silmänräpäyskuvia 08, Kojunkulman seppä 15, rom. Marianne 09, Anja rouva 10, Alma 12, Porraslahden paronin nuoruus 12, Tuuliajolla 12, Mäenpään Helvi 13, Penu. 13, Kesäinen tarina 14, Lennart Höök 14, Kansan lapsi 15, Sargit 16, Kirkkaus 17, Kapina 18, Raha 19, Huhtikuun yö 44, Kohtalokas kesä 47, Sirkka tarttuu ohjaksiin 48, Törmälän ylpeä emäntä 50, Opettaja Piitan uusi vaimo 51, nuorisonkert. Antero yllättää 49, runoteokset Metsän poika 10, Tähtiä kohti 14, Kevätyö 17, Pohjalaiset nousevat 18, Hämärälauluja 19, us. näyt.


Valanne (vuoteen 06 Oilenius), Teuvo Salomo, sanomalehden toimittaja, liikemies. - * Helsinki 8. VI. 1886 † 10. VII. 48; vanhemmat varastomies Berndt August V. ja Amanda Gustava Tötterström. Puoliso Josefina Wilhelmina Sarasuo 08 † 59; vanhemmat ajomies Johan Abraham Sundell ja Agneta Wilhelmina Semenius. Opintomatk. Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan 23, Saksaan ja Sveitsiin 39. - Länsi-Suomen toimittaja 06-11, Aamulehden toimitussihteeri 11-17, Uuden Auran 17, Aaltosen kenkätehdas oy:n konttoristi, prokuristi ja myyjä 17-31, Gösta Oldenburg oy:n toimitusjohtaja 31-. - S. kenkäkaupp. liiton puheenjohtaja 38-, Yksityisyritt. liiton puheenjohtaja 36-38, lukuisten urheiluseurojen ym. puheenjohtaja. - Eduskunnan jäsen (kokoomusp.) 42-47.


Waldén, Gustaf Viktor, laki- ja liikemies. - * Turku 16. VIII. 1873 † 15. XII. 45; vanhemmat laamanni Walfrid Emanuel W. ja Mathilda Kristina Sommelius. Puoliso Impi Helmi Castrén 01-; vanhemmat oikeusneuvosm. Johannes C. ja Amanda Ulrika Jussilainen. - Ylioppilas 92, oikeustutkinto 97, varatuomari 00. - Tampereen kaupungin vanh. oikeusneuvosm. 04-13, S. yhdyspankin Tampereen kontt. 2. johtaja 13-16, S. kauppapankki oy:n Helsingin kontt. toimitusjohtaja 16-18, Maakuntain keskuspankki oy:n johtaja 18-28, Maakuntainpankki oy:n 2. johtaja 28-32, oy Alkoholiliike ab:n toimitusjohtaja 32-40. - Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen 09-16.


Walden, Karl Rudolf, sotilas, liikemies ja valtiollinen toimihenkilö. - * Helsinki 1. XII. 1878 † 25. X. 46; vanhemmat laamanni Walfrid Emanuel Waldén ja Mathilda Kristina Sommelius. Puoliso Anni Hellin Konkola 06-; vanhemmat tilanomistaja Severus K. nuor. ja Hilma Olivia Hinkkala. - Kävi Haminan kadettik. (primus) 00. - Palv. S. kaartinpatalj. aliluutnantti 00-02, komenn. henkivart. Ismailovin rykm:iin Pietarissa 01-02, ylisotaoik. tuom:sta erot. sotapalv:sta 02. Vapaussod. päämajan esikuntakomend., Vaasan piiripäällikkö ja päämajan etappipäällikkö, sotaministeri 18-19, puolustusministeri 40-44. Sodan aik. 39-40 ylipäällikön edustaja valtioneuvostossa. - Tatarovin paperitehtaan (Vladimirin kuvernem.) rahastonhoit. ja kontt. päällikkö 02-03, oy Slovon kirjeenvaiht. ja isännöitsijä Pietarissa 03-05, toimitusjohtaja 06-13, erin. suom. paperi- ja selluloosatehtaan edustaja Pietarissa 06-17. - Yhtyneet paperitehtaat oy:n hall. puheenjohtaja perust:sta, S. paperiteht. yhdistyksen hallintoneuvoston puheenjohtaja perust:sta 19-41, S. puunjal. teoll. keskusl. hall. puheenjohtaja, oy Kemi ab:n, S. selluloosayhdistyksen, S. puuhiomoyhdistyksen, S. paperikontt., Kymin lauttausyhdistyksen, Oy Telko Ab:n hall. jäsen, Kansallispankin, S. höyrylaiva oy:n, S. puunjal. teoll. työnantajal. ja Teollis. harj. keskin. palovak. yhtiön hallintoneuvoston jäsen, S. P. S:n (Sulphite Pulp Suppliers) ja M. P. S:n (Mechanical Pulp Suppliers) valtuuskunnan jäsen perust:sta, Säteri oy:n hall. puheenjohtaja 41-46. - Puolustusneuvoston jäsen 31-44, taloud. neuvotteluk. 29-31, sotavarustusneuvoston puheenjohtaja 39, Tarton rauhanneuvotteluk. 20, Moskovan rauhanneuvotteluk. 40 ja 44, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 30-31. - Omisti Rapaalan kart. Sysmässä 15-46. - Aliluutnantti 00, maj., everstiluutnantti ja eversti 18, kenraalimajuri 19, jalkaväenkenr. 42.


Valle, Kaarlo Johannes, eläintieteilijä. - * Jääski 29. X. 1887 † 30. IX. 56; vanhemmat kollegiasessori Johannes W. ja Fanny Adolfina Lindblad. Puoliso 1) filosofian kandidaatti Suoma Sofia Laitio (Lindgren) 16 er; vanhemmat kauppias Gustaf Richard L. ja Ida Josefina Aulen; 2) Ida Irene Oksanen 38-; vanhemmat puhelinasent. Kalle O. ja Rosa Amanda Leino. - Ylioppilas 07, filosofian kandidaatti 14, lisensiaatti ja tohtori 27. - Kotkan yhteiskoulun luonnonhist., maant. ja kemian opettaja 15-19, S. kalastusyhdistyksen assist. 19-21, Tietosanakirja oy:n palv. 21-22, Turun yliopiston eläintieteen lait. assist. 22-, eläintieteen apuopettaja 27-28, dosentti 28-, Helsingin yliopiston dosentti 33-43, eläintieteen vt. professori 38-40, Turun yliopiston eläintieteen professori 43-. - Turun eläin- ja kasvitieteen seuran johtokunnan jäsen 24-30 ja 34-, sihteeri 26-27, 38 ja 41-45, puheenjohtaja 52-. - Julk.: Zur Kenntnis der Odonatenfauna Finnlands I-VI 20-52, Suomen sudenkorennoiset 22, Suomen Nymphaea-lajit 27, Ökologisch-limnologische Untersuchungen über die Boden- und Tiefenfauna in einigen Seen nördlich vom Ladoga-See I (väitösk.)-II 27, 28, Die Lepidopterenfauna des Petsamogebietes 33, Suomen kalat 34, Suurperhoset I-IV 35-46, Kalakirja 41, Sudenkorennot, Odonata 52 ym.


Wallenius, Otto Wladimir, taidemaalari. - * Kemi 9. IV. 1855 † 25. VI. 25; vanhemmat lääninrahastonhoit. Johan Konstantin W. ja Karin Ramberg. Puoliso Tora Wahlström 00 † 15. - Ylioppilas 75, taideopint. Helsingin yliopiston piirustussalissa 75-77. Opintomatk. Pariisiin 77-80 ja 83-84. - Henkilö- ja maisemamaalari, osall. näytt. 78-. Esiintyi myös oopperalaulajana.


Wallensköld, Axel Gabriel, kielentutkija. - * Pietari 10. V. 1864 † 23. III. 33; vanhemmat senaattori Adolf Waldemar W. ja Emilia Charlotta Boije. Puoliso Dagmar Augusta Vilhelmina von Ammondt 89 † 57; vanhemmat maaherra Edvard Reinhold von A. ja Olga Vivica Ramsay. - Ylioppilas 82, filosofian kandidaatti 86, lisensiaatti 91. Uusfilol. opint. ja tutkimuksia varten Saksassa, Ranskassa ja Englannissa us. kert. vuosina 86-19. Helsingin yliopiston romaanisen filol. dos. 91-05, ylimäär. professori 05-15, professori 15-29. - Ranskank. opettaja Nya svenska läroverketissä Helsingissä 88-05, Suomen ruots. kirjallisuusseuran rahastonhoit 10-, Helsingin ruots. teatterin johtokunnan puheenjohtaja 15-, Helsingin uusfilol. yhdistyksen puheenjohtaja 02-13 ja 14-. - Uusmaal. osakunnan kuraattori 93 ja 96-98, inspeht. 07-13, ritariston ja aatelin jäsen valtiop. 91, 94, 97, 00, 04, 05, 05-06; Antellin valtuuskunnan varajäsen 97-04, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 11-13 ja 16-18, kansakoulun johtok. jäsen 04-13, puheenjohtaja 08-13, ruots. kansanp. keskushall. rahastonh. 06-09, Nya svenska samskolan johtokunnan puheenjohtaja 15-, Helsingin kaupunginkirjaston johtokunnan puheenjohtaja 19 -. - Julk.: Le Mystére de saint Laurent (W. Söderhjelmin kanssa) 91, Chansons de Conon de Béthune (väitösk.) 91, Fransk Elementarbok enligt ljudskriftsmetoden, bearbetning till svenska 93, Les Chansons de Gautier d'Epinal (U. Lindelöfin kanssa) 02, Le Conte de la femme chaste convoitée par son beau-frére, étude de littérature comparée 07, Florence de Rome, chanson d'aventure du premier quart du XIII:e siècle I-II 07-09. Neuphilologische Mitteilungenin toimittaja 07-.


Wallgren, Axel Leonard, lääkäri. - * Porvoo 28. IX. 1869 † 16. VII. 46; vanhemmat professori Georg W. ja 2. vaimo Emilia Karolina Ottelin. Puoliso Alice Krogius 96 † 48; vanhemmat hovineuvos Lars Thiodolf K. ja Elisabeth Amalia Qvist. - Ylioppilas 87, filosofian kandidaatti 90, lääketieteen kandidaatti 92, lisensiaatti 96, lääketieteen ja kirurgian tohtori 99. Opintomatk. Pariisiin, Saksaan ja Tukholmaan. - Helsingin yliopiston dosentti 01-11, yliopiston patol.-anatom. lait. assist. 05-11, patol.-anatom. ylim. professori 11-17, vakinainen professori 17-37. - Helsingin aluelääkäri 04-25, henkivak. yhtiö Kalevan ylilääkäri 29-. - Julk.: Experimentelle Untersuchungen über peritoneale Infection mit Streptococcus (väitösk.) 99, tutkim. patol. anat. solupatol., solufysiol. ja säteilybiol. al. Toimitti Arbeiten aus dem pathologischen Institut der Universität Helsingfors 21-. - S. sisätautilääkäri yhd. ja S. lääkäriseur. kunniajäsen. - Tukholman Karoliin. lait. kunniatohtori 33.


Vallgren, Carl Wilhelm (Ville), kuvanveistäjä. - * Porvoo 15. XII. 1855 † 13. X. 40; vanhemmat prof. Georg W. ja 2. vaimo Emilia Karolina Ottelin. Puoliso 1) taiteilija Antoinette Råström 82 † 11; vanhemmat mitalinkaivertaja Gustaf R. ja Louise Ulrika Ullström; 2) Madeleine lmbert-Rohan 11 er. 17; vanhemmat kauppias Auguste I. ja Marie Ereste; 3) taiteilija Flora Olivia (Viivi) Lindbohm (h. 2. aviol.) 17 † 52; vanhemmat kuvernem. sihteeri Ivar Fredrik L. ja Aurora Elvira Breitholtz. - Opisk. polytekn. op:ssa 74-77, kuvanveistoa Pariisissa 77, Ecole-des-Beaux-Artsissa (prof. J. P. Cavelier) 77-80, työsk. us. vuosia Pariisissa. - Töitä: A. Edelfeltin rintakuva 86, Kaiku, Marjatta 88, Aino 89, Kristuksen pää (marmoria) 89, Tyrgils Knuutinpojan patsas Viipurissa 87, P. Olavin patsas Savonlinnassa 12, Uno Cygnnaeuksen patsas Jyväskylässä 99, Merenneito, suihkukaivo Helsingissä 08, Z. Topeliuksen patsas Helsingissä 32, A. Edelfeltin patsas Helsingissä 28, us. hautapats. Helsingissä mm. A. Karamzinin, Ofelia (marmoria) Pariisissa, kok. pronssikuvia Vanderbiltin mus. New Yorkissa, pieniä pronssisia taide-esineitä ym. - Julk.: ABC-bok med bilder 16, Mat och dryck och roliga gubbar 17, Guldranden 20, Wille-gubbens matkatekes 22, Minnen från mitt liv hemma och ute 31. - Lahj. perustam. Ville Vallgren -museon Porvoon kaup:lle 25. - Terra-cotta -seuran perustaja ja puheenjohtaja 24-, Taiteilijaklubin perustaja 25, S. taiteilijaseuran kunniajäsen 18. - Professori 18.


Wallinheimo (vuoteen 06 Wallin), Juho Walfrid, pappi. - * Längelmäki 20. X. 1871 † 27. IV. 55; vanhemmat maanviljelijä Anton Henrik W.-Nikkilä ja Ida Räväsmäki. Puoliso Fanny Ellida (Elli) Nyberg 94 † 54; vanhemmat kauppias Aleksander Maurits N. ja Gustava Hörtsänä. - Ylioppilas 90, vihitty papiksi 94, opisk. Hallessa. Opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan, Sveitsiin ja Italiaan 11, 12, 13, 14, 36. - Pälkäneen kappalainen 02-09, Mikkelin kaupungin kirkkoherra 09-18, Sääksmäen 18-50. - Mikkelin lys. vt. usk. lehtori 09-12, Mikkelin tyttökoulun ja jatkoluokk. usk. opettaja 09-18, itä-arm. esik. pappi vapaussod. 18, Koivikon turvakodin pappi ja rahastonhoit., Tampereen tuomiokapit. asessori 27-33. - Pälkäneen kunnanvalt. puheenjohtaja, virsik.-komitean jäsen 22-23, kirkolliskokouksen jäsen 18, S. kirkkohist. seuran ja Pyhäkouluyhdistyksen johtokunnan jäsen. - Julk.: Kuvauksia Keski-Hämeen seurakuntain uskonnoll. siveell. tilasta 10, Kertomus Suomen ev. lut. kirkon tilasta 1918-1922 23, Kristus maailman toivo 37 ym. - Rovasti 16.


Wallinmaa (vuoteen 12 Wallenius), Yrjö August, pappi. - * Tampere 8. VII. 1892 † 4. VII. 43; vanhemmat maalari Kaarlo W. ja Gustava Wilhelmina Lindholm. Puoliso Anja Poropudas 27-; vanhemmat varatuomari Viktor P. ja Clara Emilia Carlsén. - Ylioppilas 12, vihitty papiksi 17, filosofian kandidaatti 33, teol. kandidaatti 35. Opintomatk. Saksaan, Tanskaan ja Ruotsiin 26, eri vv. Skandinaviaan. - Oulun virall. kirkkoherra apul. 18-32, Oulujoen kirkkoherra 32-40, Iisalmen maaseurak. kirkkoherra 40-41, Oulun tuomiorovasti 41-43, Oulun hiippak. piispa 43. - Oulun rovastik. pyhäkouluyhdistyksen, Krist. taideseuran Oulun os. ja Oulun nuorten sekakuoron puheenjohtaja, Krist. taideseuran ja S. pyhäkouluyhdistyksen laajenn. johtokunnan, Oulun pipliaseuran johtokunnan, Rajaseudun ystävien Oulun paik. os. johtokunnan jäsen. - Julk.: Kirkkoisä Augustinuksen kääntymys 29, Piirteitä Gustaf Johanssonin toiminnasta Kuopion hiippakunnan piispana 37. - Rovasti 35.


Valmari, Johannes, maanviljelyskemisti. - * Kemin mlk. 14. VI. 1883 † 12. VIII. 39; vanhemmat taloll. Juho V. ja Elsa Matilda Vaara. Puoliso Saima Johanna Latvala 05 † 60; vanhemmat kirvesm. Matias Nikolai L. ja Amalia Heikkilä. - Ylioppilas 01, insinööri 06, filosofian kandidaatti 08, maisteri 10, lisensiaatti 12, tohtori 14. Opintomatk. Saksaan 09-, Saksaan, Tanskaan ja Ruotsiin 28. - Helsingin teollisuusk. kemiall. os. opettaja 06-10, maanvilj.-taloudell. koelait. assist. 08-19, elintarvikehall. tuotanto-osaston johtaja 17-18, yliopiston maanviljelyskemian ja -fysiikan vt. professori 19-23, professori 23-39. - Tiensuun tilan isännöitsijä 16-27, Tekn. Aikakauslehden päätoimittaja 16-17, Maanvilj.-taloudell. koelait. maanvilj.kemian ja maanvilj.fysiikan osaston johtaja 19-30. - Maatal. koetoim. keskusvaliok. jäsen 23-, oppik. komitean 27-32, maatal. yliopiston komitean 29-32, valt. maanvilj.kemiall. laborat. johtokunnan puheenjohtaja 24-, Viikin ja Malminkartanon til. hoitok. puheenjohtaja 31-, maatal. metsätieteen tiedekunnan dekaani 24-. - Julk.: Puun hiilto (W. Wainion kanssa) 09, 2. p. 13, Nahkurin käsikirja (M. Liimataisen kanssa) 12, Untersuchungen über die Lösbarkeit und Zersetzbarkeit der Stickstoffverbindungen im Boden (väitösk.) 12 ym. tutk. maanviljelyskemian al.


Valmo (vuoteen 33 Varfolomejev), Nikolai, rovasti. - * Savonlinna 5. X. 1890 † 30. XII. 43; vanhemmat rovasti Johannes V. ja Martta Schatalov. Puoliso Zoe Abramov 14-; vanhemmat kauppias Viktor A. ja Aleksandra Dementiev. - Teol. kandidaatti 14. Tutkimusmatka Viroon, Latviaan, Puolaan, Romaniaan ja Jugoslaviaan 36. - Viipurin ortodoks. tuomiokirkon ylim. pastori 14-18, Kyyrölän ortodoks. seurak. esimies 18-23, Sortavalan pappissemin. jumaluusopill. ain. 2. opettaja 23-30, rehtori 30-43, Viipurin suom. oppik. ortodoks. usk. opettaja 14-17, Sortavalan tyttökoulun 23-32. - S. ortodoks. kirkollishall. pappisj. 35-43. - Toimitti: Pyh. Johannes Krysostomoksen liturgia 36, Pyh. Basileos Suuren liturgia 36. Aamun Koiton toimittaja 26-29. - Rovasti 33.


Valpas-Hänninen, Edvard, sanomalehtimies, poliitikko. - * Saarijärvi 6. IX. 1873 † 11. I. 37; vanhemmat kauppias Gabriel H. ja Hedda Rutanen. - Kävi 7 l. lyseota. - Muurari Helsingissä 96-99, Työmiehen toimittaja 99-01, päätoimittaja 01-18. Sos. dem. puoluetoimik. puheenjohtaja 05-09. - Eduskunnan jäsen 07-17. S. Ammattijärjestön kirjall. sihteeri 24-30. - Julk.: Torpista kivitaloon 08 sekä kaunokirjallisia teoksia.


Valros, Fredrik Alexander, sanomalehtimies. - * Hiittinen 9. X. 1887 † 10. III. 56. Puoliso 1) Olivia Söderström 12 † 38; 2) Maja Bruun 41-. - Laborin konsul. 17-19, Svenska Tidningenin päätoimittaja 19-21, Nya Dagligt Allehandan toimittaja 22-24, Hufvudstadsbladetin toim. jäsen 25, toim. päällikkö 28, Svenska Pressenin päätoimittaja 30-44, Hufvudstadsbladetin kirjeenv. Tukholmassa 44-45, S. yleisradion ruots. ohjelmapäällikkö 45-46, Finska pressmeddelandenin toimittaja Tukholmassa 46-. - Finlands svenska publicistförbundin puheenjohtaja 33-45, S. yleisradion ohjelmaneuv. jäsen 35-46, ruots. kansanp. keskushall. 43-, Helsingin kaupunginvaltuuston 46.


Waltari, Toivo Kustaa, pappi, merimieslähetyksen työntekijä. - * Helsinki 13. VIII. 1880 † 17. VIII. 39; vanhemmat muurari Kustaa W. ja Hedda Lovisa Väkeväinen. Puoliso Alma Matilda Mandelin 03 † 40; vanhemmat ylijunail. Juho Alfred M. ja Johanna Lovisa Näsman. - Ylioppilas 98, vihitty papiksi 02. - Merim. pappi Hampurissa 02-06, merimiesläh. matkasaarn. Suomessa 06-12, Kuopion kaupunkiseurak. kappalainen 12-14, merimiesläh. apul. sihteeri 14-18, merimiesläh. sihteeri ja lähetysjohtaja 18-28, Pöytyän kirkkoherra 29-39. - Helsingin pikkukirkkoyhdistyksen, Kuopion NMKY:n, Kuopion sisäläh. yhdistyksen, Kuopion pyhäk. yhdistyksen, Turun seudun papp. veljesp. ym. puheenjohtaja. S. merimiesläh. seuran johtokunnan jäsen ja merim. kotiyhdistyksen sihteeri, johtokunnan jäsen, Kotimaan johtokunnan varapuheenjohtaja, Pöytyän kunnanvalt. puheenjohtaja ym. - Julk.: Suomen merimieslähetyksen historia 25, Juhana Henrik Wichern 12, luk. hartauskirj. ja merimieslähetystyötä valais. teoksia. - Helsingin yliopiston teol. kunniatohtori 25. - Rovasti 24.


Valtavuo, Anton, koulumies. - * Pernaja 12. I. 1850 † 22. I. 31; vanhemmat räätäli Karl Rikström ja Eva Gustava Abrahamintytär. Puoliso Thekla Augusta Europæus 76 † 33; vanhemmat teol. tohtori Anders Josef E. ja 2. vaimo Selma Augusta Lampa. - Jyväskylän seminaari 74. Opintomatk. Saksaan ja Sveitsiin 97. - Kansakoulunopettaja Viipurissa 74-00, Viipurin kaupungin kansakoulujen tarkastaja 01-17. - Ilmarisen päätoimittaja 78-80, Viipurin suom. lys. laulunopettaja 80-01, käsityöläiskoulujen johtaja 98-13, kaupungin suom. seurak. kirkonisänn. 03-. - Kaup. valt. jäsen 95-06 ja 10-14, varapuheenjohtaja 13, Viipurin suom. kirj. seuran esimies 05-14, Viipurin kasvatuslautak. jäsen ja varapuheenjohtaja 10-, puheenjohtaja 17-, poikain valm. ammattilautak. johtokunnan jäsen 16-, kaupungin kirjaston johtokunnan jäsen. - Toimitti 7 eri lauluvihkoa koulujen tarpeeksi.


Vanhatalo, Henrik Toivo, lääkäri. - * Merikarvia 15. X. 1889 † 18. IV. 48; vanhemmat maanviljelijä Juho Henrik V. ja Amanda Kristiina Kiilholma. Puoliso 1) Salli Siviä Saine 15 † 38; vanhemmat kauppias Johan Gustaf S. ja Amanda Aurora Lagerbohm; 2) Salli Maria Vihanta 39-; vanhemmat työnjohtaja Heikki V. ja Selma Kangastalo. - Ylioppilas 11, lääketieteen kandidaatti 14, lisensiaatti 20. - Porin 2. kaupunginlääkäri 23-29. Porin kaupunginsairaalan ylilääkäri 30-48, 32. piirin rautat. lääkäri 29-. - Porin kaupungin terveydenh. lautak. jäsen 23-, varapuheenjohtaja 32-, puheenjohtaja 37-, kaupunginsairaalan johtokunnan puheenjohtaja 29, Porin suom. yhteislys. vanhempainneuvoston puheenjohtaja. - Satak. lääkäriyhdistyksen puheenjohtaja.


Vapaavuori (vuoteen 18 Friberg), Niilo Anshelm, sanomalehtimies. - * Kakskerta 9. II. 1899 † 4. VII. 49; vanhemmat veneenveist. Johan Anshelm F. ja Hilda Amanda Nylund. Puoliso Elli Maria Niemi 23-; vanhemmat kelloseppä Nestor N. ja Hilma Katariina Aukee. - Kävi 6 l. lys. 17 ja yksit. opp. 8 l. 26. Matk. Ruotsin suomalaisseud. 27. - Satakunnan Kansan toimitussihteeri 23-26, Perä-Pohjolan päätoimittaja 26-29, oy Perä-Pohjolan toimitusjohtaja 26-27, Uuden Auran 2. toimitt. 29-31, Savon päätoimittaja 31-35, Varsinais-Suomen 35-40, Ajan Suunnan 40-44, vak. tarkastaja 45-49. - Perä-Pohjolan kokoom. piirisihteeri 27-29, Pohj.-Savon 31-35. - Turun postimerkkikerhon puheenjohtaja 37-40.


Warelius, Antero, pappi, kielimies. - * Tyrvää 14. XII. 1821 † 16. I. 04; vanhemmat taloll. Matti Juhonpoika ja Maria Jaakontytär. Puoliso Fredrika Lovisa von Schantz 48 † 11; vanhemmat kapteeni Anton Wilhelm von S. ja Eva Kristina Lovisa Segercrantz. - Ylioppilas 43, filosofian kandidaatti 46, maisteri 47, vihitty papiksi 48. - Pappina Tyrväässä, Uskelassa, Perttelissä ja Maariassa 50-69, Loimaan kirkkoherra 69-00. - Turun tuomiokapit. asessori 70-73, 76, 79-88, kirkolliskokouksen jäsen 76-86, pappissäädyn 77-78. - Julk.: Enon opetuksia luonnon asioista I-II 45, 56, Ritvalan helkavirret selityksineen 46 (A. Blåfieldin kanssa), Vekkulit ja kekkulit 48, Bidrag till Finlands kännedom i ethnographiskt hänseende 48, Kertomus Tyrvään pitäjästä 54. - Suomettaren päätoimittaja 47. - Rovasti.


Waren, Matti Eliel, taidemaalari. - * Helsinki 28. XI. 1891 † 2. III. 55; vanhemmat piirilääkäri Eliel Jonathan W. ja Elina Amanda Ignatius. Puoliso Anni Kristin Brandt 18-; vanhemmat johtaja Otto Johan Albin B. ja Anna Elisabeth Åkerman. - Opisk. yliopiston piirustusk. 09 ja 13, S. taideyhdistyksen piirustusk. 12. Opintomatk. Pietariin 10, 12, Pariisiin 14 (Académie de la Grande Chaumière ja Colarossi), 25, 37, Lontooseen 14, Saksaan 27, Keski-Eurooppaan ja Italiaan 30. - Taidemaalari 12-, mm. muotokuvia. Osallistui näytt. Helsingissä ja maaseutukaup. 12-, Kööpenhaminassa 20, Wienissä 24, New Yorkissa 33. Omat näytt. mm. Helsingissä 15, 23. - S. kansallisteatt. lavastaja 20-, vakinainen 27-51, sommitt. lavast. myös Suom. oopperaan. Helsingin suom. yksityislys. kuvaamataidon opettaja 25-27, Helsingin koelys. 27-51. - S. lavastustait. l. puheenjohtaja.


Waris, Elin Maria Gustava, lastenkodin johtajatar. - * Helsinki 17. III. 1875 † 17. IV. 58; vanhemmat junam. Johan W. ja Alvina Gustava Nikander. - Kävi tyttökoulun 92, lastentarhasemin. 99. Opintomatk. Saksaan 09, 11, 22, Tukholmaan 05. - Sörnäisten kansanlastentarhan ja kasvatt. semin. opettaja 99-25, Ebeneserkodin johtaja 25-38. - Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin laitokset -säät. jäsen.


Varjonen, Unto Uuno Mikael, sanomalehtimies, poliitikko. - * Turku 22. VIII. 16 † 11. II. 54; vanhemmat talonomistaja Oskar Mikael V. ja Alina Ekman. Puoliso Kaisu Mutru 50-; vanhemmat maanviljelijä Simo M. ja Maria Falkenberg. - Ylioppilas 35, filosofian kandidaatti 38. - Työv. sanomal. tietotoim. päätoimittaja 41-44, sos. dem. p. puoluesihteeri 44-46, rautatiehall. tariffiosaston johtaja 46-51, S. pankin neuvott. virkamies 52-53, johtokunnan jäsen 53-54. S. Sosialidemokraatin päätoimittaja 47-48. - Salkuton ministeri 49-50, eduskunnan jäsen 48-51, Hels. kaup. valt. 48-51, sos. dem. p. puoluetoimik. 44.


Waronen, Matti, kansatieteilijä. - * Tohmajärvi 19. X. 1861 † 8. XI. 11; vanhemmat taloll. Antti W. ja Maria Haaranen. - Ylioppilas 80, filosofian kandidaatti 86, Opintomatkoja ukomaille, tutkimusmatk. Karjalaan ja Itä-Karjalaan. - Suomenk. opettaja us. Helsingin oppilait. 81-97, Rauman semin. suomenk. lehtori 97-01, Sortavalan semin. 01-11. - Rauman kaupunginvaltuuston jäsen 00-01, Sortavalan 06-11, varapuheenjohtaja 07-11. - Julk.: Suomen kansan muinaisia taikoja, I Metsästystaikoja, II Kalastustaikoja 91, 92, Vainajainpalvelus muinaisilla suomalaisilla (väitösk.) 95 (uusi p. 98).


Vartia (vuoteen 83 Krekula), Heikki Verneri, pappi, koulumies. - * Harjavalta 1. I. 1867 † 17. V. 41; vanhemmat maanviljelijä Juho Kustaa K. ja Vilhelmiina Krekula. Puoliso kutomaopettaja Ida Lyyli Elina Blomstedt 96 † 16; vanhemmat rehtori Kaarlo Johan B. ja 1. vaimo Ida Wilhelmina Lindqvist. - Ylioppilas 87, vihitty papiksi 91. - Hämeenlinnan kirkkoherran apul. ja vt. kirkkoherra 91-98, Hämeenlinnan lääninvank. saarn. 98-11, Hämeenlinnan keskusv. saarn. 11-35. Hämeen tarkk'ampujapatalj. saarn. 96-02, Hämeenlinnan suom. tyttökoulun usk. opettaja 91-04, Hämeenlinnan yhteiskoulun usk. opettaja 04-41, johtaja 07-41. - Hämeenlinnan köyhäinh. lautak. jäsen ja puheenjohtaja, Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen 12-21 ja 23-32, puheenjohtaja 28-32. - Rovasti 27.


Wartiovaara (vuoteen 06 Weckman), Jonathan Vindician, virkamies. - * Antrea 23. VIII. 1875 † 9. XII. 37; vanhemmat lääninrovasti William W. ja Mirjam Salome Colliander. Puoliso Siri Nystén 07-; vanhemmat laamanni Karl Woldemar N. ja 2. vaimo Agnes Christina Candelin. - Ylioppilas 93, filosofian kandidaatti 96, maisteri 97, yl. hallintotutk. 03. - S. pankin virkamies 99-03, senaatin valtiovar. toimitusk. vt. apukamreeri 03-04, vakin. 1. apukamr. 04, vt. finanssikamr. 09-15, valtiokontt. ylitireht. 15-37, senaatin talousos. j. ja valtiovar. toimitusk. apul. pääll. 17, valtiovarainministeri 20-21. - Valuuttakurssikomit. j. 18, valuuttaneuv. j. ja varapuheenjohtaja 19-20, vak. oy. Kullervon johtok. j. 09-, Osuuskass. keskuslainarah. hallintoneuv. j. ja puheenjohtaja 17-20, raha-arp. toimik. j. 26-. - Hall. edust. Suomen ja Venäjän väl. rauhansopim. täydent. Berliinissä 18, erin. komit. puheenjohtaja 17-27, siviilivirkak. leski- ja orpokassan johtok. j. 29-32, S. ilmapuolustusl. johtok. j. 26-.


Wartiovaara (vuoteen 06 Weckman), Johannes William, lääkäri. - * Kuopio 17. III. 1873 † 5. III 58; vanhemmat lääninrovasti William W. ja Mirjam Salome Colliander. Puoliso 1) sairaanhoit. Hilla Johanna Pelkonen 01 er. 43; vanhemmat taloll. Nikolai P. ja Henrika Kaivola; 2) Toini Marjatta Sihvonen 44-; vanhemmat taloll. Akseli S. ja Hilma Pesonen. - Ylioppilas 91, lääketieteen kandidaatti 97, lisensiaatti 01. - Kemijärven ja Kuolajärven aluelääkäri 02-07, Jyväskylän kaupunginlääkäri 08-25, Savonlinnan p. piirilääkäri 25-40. Jyväskylän kaupungin kansak. lääkäri 12-25, semin. lääkäri 12-22. - Savonlinnan seudun lääkäriyhdistyksen puheenjohtaja 37-48, kaupunginvalt. jäsen 11-25, säästöpankin isännistön jäsen 12-25, puheenjohtaja 17-25, terveydenh. lautak. puheenjohtaja 09-25.


Vasarla (aik. Vasenius), Hugo Vilhelm, talousmies. - * Viipuri 2. II. 1886 † 11. V. 60; vanhemmat työnjohtaja Johan V. ja Eva Janhonen. Puoliso Gabriella Öhrbom 14 † 58; vanhemmat apt. Edvard Ö. ja Agnes Öhmann. - Lyypekin kauppaop. 07, yliopp. 12. - SOK:n palv. 08-21, toimitusjohtaja 21-39, valtion hankintakeskuksen toimitusjohtaja 48-56, johtokunnan puheenjohtaja 57-60. - Elintarvikekeskuskomitean jäsen ja kaupall. johtaja 15-17, S. elintarpeiden tuontik. toimitusjohtaja 17-20. - Yl. osuusk. l. johtokunnan puheenjohtaja 21-39, valtion alkoholiliikk. johtokunnan jäsen 21-32, oy Alkoholiliike ab:n hallintoneuvoston 32-39, pankkivaltuusm. 24-26, S. raakasokeritehdas oy:n hallintoneuv. puheenjohtaja 22-28, PYP:n hallintoneuvoston j. 25-60, henkivak. yht. Pohjan hallintoneuvoston puheenjohtaja 26-39, S. höyrylaiva oy:n hallintoneuvoston j. 28-60, rautatiehall. neuvotteluk. 28-38, Nordisk andelsförbundin hall. 28-39, kansanhuoltominist. kaupall. asiantunt. 39-40. - Julk.: Jakelukaupan kehitys ja muodot 47. - Kauppaneuvos 23, vuorineuvos 36.


Wasastjerna, Gustaf August, teollisuusmies. - * Seinäjoki 12. VIII. 1833 † 11. VI. 05; vanhemmat teht. Gustaf Adolf W. ja Katarina Charlotta Jernberg. Puoliso Hedvig Mathilda Donner 48 † 97; vanhemmat kauppaneuvos Anders D. ja Olivia Mathilda Dahlström. - Kävi Falunin vuorik. 43-44. -Östermyran kartanon ja tehtaan omistaja Seinäjoella 49-69, kartanon hoitaja 69-, per. rautatehtaan Ähtäriin 54, omisti 56-61 Tampereen masuunin, Tampereen pellava- ja rautateollisuus oy:n pääosakas 61-69, toimitusjohtaja 64-66. - Ilmajoen maamiesseuran esimies 62-94. - Maanviljelysneuvos 84.


Wasastjerna, Evert Edelfrid, rautatienrakentaja. - * Maalahti 23. II. 1833 † 20. V. 30; vanhemmat konttorikirj. Johan Jacob W. ja 2. vaimo Catharina Christina Bange. Puoliso Mathilda Wilhelmina Barck 59 † 79; vanhemmat kihlakunnantuom. Nils Magnus B. ja Wilhelmina Host. - Ylioppilas 49, filosofian kandidaatti ja maisteri 53. - Tie- ja vesirakennuskunnan insinööri 58-73, S. valtionrautat. ratatirehtööri 73-98, Oulun-Tornion rautatierakenn. yli-insinööri 99, tieja vesirak. hall. neuvotteleva jäsen 90-13. - Rautatiehall. ohjesääntökomitean jäsen 76, Oulun radan rakennustoimik. jäsen 83.


Wasastjerna, Selim Osvald, lääkäri. - * Maalahti 14. I. 1831 † 7. VII. 17; vanhemmat S. pankin konttorikirj. Johan Jacob W. ja 2. vaimo Catharina Christina Bange. - Ylioppilas 48, filosofian kandidaatti 53, lääketieteen lisensiaatti 59, lääketieteen ja kirurgian tohtori 60. Helsingin yl. sairaalan sisätautios. apulaislääkäri 61-72, Helsingin yliopiston sisätautiopin dosentti 65-76, yksit. lääkäri Helsingissä 60-91. - S. lääkäriseuran kirjastonhoit. 64-72. - Julk.: Om venthrombos (väitösk.) 58, Om hjernaffektioner i följd af akut ledgångsrheumatism (väitösk.) 65. - Testamenttasi 250 000 mk ruotsink. kultt. edistäm. ja 200 000 mk Helsingin puistojen kaunistam.


Wasastjerna, Torsten Gideon, taidemaalari. - * Helsinki 17. XII. 1863 † 1. VII. 24; vanhemmat lakit. kandidaatti Edvin Gideon W. ja Rudolfina Charlotta Barck. Puoliso Maria Alexandra Prestén 99 † 48. - Ylioppilas 83, opisk. S. taideyhdistyksen piirustusk., Düsseldorfin akatemiassa 85-88 sekä Pariisissa. Opintomatk. Italiaan 91 ja Pariisiin 92. - Töitä: Silittäjätär 89 (Ateneum), Luxembourgin puistosta 90, Place de la Concorde 90, Sadun prinsessa, Varisevien lehtien tanssi. - Julk. runokokoelman ja lentokirjasen Konstens vänner och fiender 92.


Wasenius, Adolf Fredrik, liikemies. - * Helsinki 16. I. 1829 † 28. II. 03; vanhemmat kauppias Gustaf Otto W. ja Anna Charlotta Meisner. Puoliso Mathilda Catharina Charlotta Hjort 60 † 18; vanhemmat ylikomissaari Carl Johan H. ja Charlotta Ulrika Forsslöf. - Ylioppilas 44, kävi Lyypekin kauppaop. 48-49. - Tervakosken paperitehtaan osakas 56-64, Tervakoski oy:n toimitusjohtaja 64-03, Oravakoski-Haapakoski Bruks ab:n 84-03, Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus oy:n johtokunnan jäsen 80-02, Vakuutusoy Securitas'in 98-03. - Helsingin kaupungin vanhimp. jäsen 63-74, kaupunginvaltuuston jäsen 75-76, porvarissäädyn jäsen 72, 82, 85, 88, 91, 99, 00, us. komitean jäsen. S. yhdyspankin pankkivaliok. jäsen 70-99. - Tanskan varakonsuli 87-95, pääkonsuli 95-03.


Vasenius, Birger Adolf, urheilija. - * Helsinki 7. XII. 11 † 2. I. 40; vanhemmat tullivartija Gustaf Adolf V. ja Olga Maria Järf. Puoliso Eva Aune Aalto 37-; vanhemmat rautat. virk. Johan A. ja Hilda Halme. - Ylioppilas 31, dipl. ekon. 34. - Koneliike Troili oy:n os. joht. 34-40. - S. mestari pikaluistelussa 33-35 ja 37-39, maailmanmestari 39. 2 hopeamit. ja pronssimit. Garmisch-Partenkirchenin talviolympialaisissa 36.


Wasenius, Gustaf Fredrik (Gösta), palo- ja urheilumies. - * Helsingin pitäjä 10. III. 1863 † 18. VI. 39; vanhemmat tilanomistaja Georg Otto W. ja Thekla Constantia Jurvelius. Puoliso Karin Osberg 88-; vanhemmat insinööri Oskar Petter O. ja Olga Helena Clopatt. - Ylioppilas 81, voim. opettaja 83. Tutkimusmatk. Ruotsiin 82, 91, 96, Saksaan ja Belgiaan 85, Tanskaan 98 ym. - Helsingin lys. voim. opettaja 83-90, Nya svenska läroverketin 85-94, ruots. normaalilys. vt. voim. opettaja 94-97, voim. ja hygienian kollega, myöh. lehtori 96-20, Helsingin palopäällikkö 86-31, Kaup. yl. paloapuyhdistyksen apul. johtaja 18-34. - Helsingin luistinklubi oy:n toimitusjohtaja 90-16, Helsingin luistinklubin puheenjohtaja 17-, S. luistinl. puheenjohtaja 17-, S. olymp. komitean jäsen ja rahastonhoit. 07-, S. voim. ja urheilul. toimeenp. valiok. jäsen ja rahastonhoit. 06-12, S. ruots. voim. ja urheilul. johtokunnan jäsen ja rahastonhoit. 12-16. - Karkot. Venäjälle 16-17. - SVUL:n ja S. ruots. voim.- ja urheilul. kunniajäsen.


Wasenius, Karl Fredrik, musiikinarvostelija. - * Helsinki 7. X. 1850 † 10. X. 20; vanhemmat kapellimestari ja laulunopettaja Carl Gustaf W. ja Olga Apollonia Emilia Möllhausen. Puoliso laulajatar Elin Maria Hagman 82 † 50; vanhemmat postilj. Gustaf H. ja Maria Elisabeth Höll. - Ylioppilas 70. Harj. mus. opint. - H. Borgström & co:n konttoristi 73-88, musiikkikauppias Helsingissä 88-. - Hufvudstadsbladetin musiikkiarvost. (nimim. Bis), säveltäjä ja violisti, nuottikustantaja. - Julk. Handelsgillet i Helsingfors 1857-1907 07.


Vasenius, Gustaf Valfrid, kirjallisuudentutkija. - * Helsinki 12. X. 1848 † 31. V. 28; vanhemmat kirjakauppias Gustaf Otto V. ja Johanna Collan. Puoliso Johanna Emilia Palmén 81 † 42; vanhemmat sijaiskansleri vapaah. Johan Philip P. ja Adolfina Fredrika Emilia Sallmén. - Ylioppilas 67, filosofian kandidaatti ja maisteri (primus) 73, lisensiaatti ja tohtori 79. Opinto- ja tutkimusmatkoja Tukholmaan 76-77, Lontooseen, Pariisiin ja Saksaan 81. - Helsingin yliopiston kirjaston aman. 77-90, estetiikan ja kirjallisuudenhist. dosentti 80-87, 00-02, yliopiston kasööri 90-92, varakirjastonhoit. 92-01, sijaiskanslerin sihteeri 01-03, S. ja pohjoismaiden kirjallisuudenhist. ylim. professori 02-08. Helsingin kansankirjaston ja lukusalin johtaja 78-79, Valvojan toim. jäsen 81, avustaja 82-16, Helsingin suom. jatko-opiston ruotsink. ja ruots. kirjallisuuden opettaja 82-97, Ruotsin akatemian ruotsink. sanakirjan avust. 94-. - Kustannusoy Otavan johtokunnan jäsen 90-92, Helsingin työväenyhdistyksen johtokunnan jäsen 92-94. - Julk.: Suomalainen kirjallisuus 1544-1891, 1896-1900 78-92, 05, Henrik Ibsen, ett skaldeporträtt 82, Lärobok i Sveriges och Finlands litteraturhistoria 5. p. 86-15, Författningar och beslut rörande universitetet 1852-1906 89-15, Oppijakso ruotsinkielessä I 9 p. 91-15, II 5 p. 95-13, Världsbild och poesi 00, Runeberg Suomen kansan runoilijana 04, Runous ja elämä 06, Sopusointua etsimässä 08, Zacharias Topelius I-VIII (ruots. ja suom.) 12-36, Topelius om teatern i Finland 16. - Oslon yliopiston kunniatohtori 28.


Vasström, Eric Wilhelm, taiteilija. - * Helsinki 27. XI. 1887 † 14. XI. 58; vanhemmat kenkäkauppias Eric Severin V. ja Alma Augusta Westerberg. Puoliso näyttelijä Carola (Lolan) Landgren 13-; vanhemmat kuvanveist. Anders Fredrik L. ja Hanna Sofia Eriksson. - Ylioppilas 07, S. taideyhdistyksen piirustusk. 07-09, taideopint. 11-. - Rautatievirk. 06-12, taiteilija 09-, lehtipiirtäjä 04-, Helsingin ruots. lys. piirust. ja kaunokirjoit. opettaja 17-, Helsingin ruots. kauppaop. kaunokirjoit. opettaja 28-46, ruots. työväenop. piirust. opett. 39-46. - Partiopäällikkö 21-, S. ruots. partiojärj. ylijohtaja 29-39. - Taidetta kouluihin -yhd. hall. jäsen 27-, S. piirust. opettajayhdistyksen hall. jäsen 30-38 ja 47-49, varapuheenjohtaja 37-38, S. partiopoikien keskusvaliok. puheenjohtaja 37-38, Ingå-Gilletin 36-. - Omia näytt. Helsingissä, maaseudulla ja Ruotsissa ym. ulkomailla 24-. - Maalasi muotokuvia; hevosaiheisia maalauksia valtion kok., Ateneumissa, Helsingin kaupunginmus., Kansallismus. Tukholmassa ym. - Julk.: Tuschgubbar och bläckhistorier 16, Snitt och snack 22, Gästfrihetens vådor 23, Matin matkoilta (Uusi Suomi) 24-29, Teknik, material och förfaringssätt i konsten 31, Två pojkar 37, Stilskrivningssystem Salervo-Vasström 32, Piirustuskurssi 44, Konstnärsfolk 46, Bland konstnärsfolk 52, julk. pilalehti Hovnarrenia 17-24. - Taiteilijaklubin kunniajäsen 47. - Lehtori 48.

ve[muokkaa]

Weckman, Knut Albert, näyttelijä. - * Hämeenlinna 2. VIII. 1861 † 10. VIII. 30; vanhemmat urkuri Gustaf Adolf W. ja Charlotta Sofia Schottman. Puoliso Anna Antipin 83 † 42; vanhemmat kauppias Vasili A. ja Maria Ivanovna. - Opisk. Kööpenhaminassa, Berliinissä, Dresdenissä, Wienissä ja Tukholmassa 99. - Suom. teatt. ja Kansallisteatt. näyttelijä 79-15, osia mm. Nummisuutarien Iivari, Reviisorin Hlestakov ja Pimeyden vallan Nikita.


Weckman, Johan Reinhold, sotilas ja liikemies. - * Liljendal 11. IX. 1865 † 21. IV. 49; vanhemmat maanviljelijä Wilhelm W. ja Amanda Fredrika Mannstén. Puoliso Elin Johanna Snellman 91 † 56; vanhemmat kauppaneuvos Albert Oskar S. ja Rosina (Rösli) Susanna Bernhard. - Kävi kadettik. 88, opisk. Lontoossa 89-90. - Palv. Oulun tarkk'ampujapatalj. 88-89, 14. res. kompp. 89-92, konttoristi Oulussa 90-94, tmi J. W. Snellman G:sonin osakas 94-98; toisena omist. 98-12, Uleå oy:n toimitusjohtaja 12-23, oy Amko ab:n omistaja 32-49. Kemi oy:n hall. jäsen 94-49, Oulun kaupungin säästöp. johtokunnan jäsen 94-22, varapuheenjohtaja 14-22, Bröder Åström ab:n hall. puheenjohtaja 16-22, Liittopankki oy:n hallintoneuvoston jäsen 20-23, Kajaanin puutav. oy:n johtokunnan jäsen 22-38, Kemijoensuu oy:n hall. jäsen ym. - Oulun kaupunginvaltuuston jäsen 99-19, Oulun kaupungin kansak. johtokunnan jäsen 98-13, puheenjohtaja 05-12, Oulun suojelusk. p. piiripäällikkö 18. - Englannin varakonsuli 11-22. - Aliluutnantti 88, luutnantti 92, maj. ja everstiluutnantti 18, eversti 43.


Weckman, Stig Albert Oskar, teollisuusmies. - * Oulu 5. VII. 02 † 15. X. 56; vanhemmat eversti Johan Reinhold W. ja Elin Johanna Snellman. Puoliso Johanna Emmy Sophie Frosterus 28-; vanhemmat professori Sigurd F. ja Emmy Maria Christina Julia von Kreamer. - Ylioppilas 20, dipl. insinööri 27, tekn. tohtori 32. Opintomatk. Englantiin 20-21. - Ab Kemi oy:n selluloosatehtaan palv. 32-, yli-insinööri 34-37, yht. toimitusjohtaja 37-56, johtokunnan puheenjohtaja 47-53. - Tornion ja Muonion rajajokien uittoyhdistyksen ja Kemijoen uittoyhdistyksen johtokunnan jäsen, Yhtyneet paperitehtaat oy: n, Toppila oy:n, Puutalo oy:n, Pohjolan voima oy:n, Teollisuus-Palon, Saha-Palon, S. selluloosayhdistyksen, S. sahanomistaja yhdistyksen ja voima- ja polttoainetaloudell. yhd. Ekonon johtokunnan, S. puunjalostusteoll. työnantajal. ja S. puunjalostusteoll. keskusl. hallintoneuv., Kemian keskusl. hall. jäsen. - Ison-Britannian varakonsuli. - Vuorineuvos 48.


Wecksell, Juho (Hannes) Aukusti, tietoteosten toimittaja. - * Jämijärvi 18. VII. 1879 † 5. III. 58; vanhemmat kirkkoherra Hugo Waldemar W. ja Hulda Augusta Heikel. Puoliso filosofian maisteri Laura Lydia Lovisa Högman 10 † 48; vanhemmat merikapteeni Otto Ernst H. ja Ester Lovisa Friman. - Ylioppilas 98, filosofian kandidaatti 05. - Tietosanakirjan toimitussihteeri 07-12 ja 19-22, Ison Tietosanakirjan 30-39, Pienen Tietosanakirjan 24-28 ja 47-52, Suomenmaan toimittaja 22-24, Aikalaiskirjan 39-41, Lepaan puutarhaop. luonnontieteen opettaja 12-19. - Tyrvännön kunnanvalt. puheenjohtaja 19, Vanamo-seuran varapuheenjohtaja 23-24, johtokunnan jäsen 21-24.


Wecksell, Josef Julius, runoilija. - * Turku 19. III. 1838 † 9. VIII. 07; vanhemmat teht. Johan W. ja Ulrika Björklund. - Ylioppilas 58. - Julk. Valda ungdomsdikter 60, näyt. Daniel Hjort (esit. 62) 63, Samlade dikter 68.


Weckströrn, Sven Erik, sotilas. - * Helsinki 4. XII. 1893 † 7. VII. 21; vanhemmat tullivirkamies Linus Eleasar W. ja Selma Augusta Nordwall. - Ylioppilas 12. -27. jääkäripataljoona 15-18, etappiteht. Suomessa 16, ven. vankina 16-17. - Vapaussod. Karjalan ratsujääk. rykm. va. komentaja, Lapin vartioryhmän komentaja 18, Keski-Suomen rykm. patalj. komentaja 19-20, sotav. esik. koulutusos. päällikkö ja vt. esik. päällikkö 20-21. - Ratsumestari ja maj. 18.


Wegelius, Karl Albert, koulumies, kirjailija. - * Suoniemi 13. IX. 1864 † 1. IX. 39; vanhemmat maanviljelijä Adolf David Gabriel W. ja Johanna Fredrika Mustelin. Puoliso Aini Öhmann 90 † 50; vanhemmat insinööri-everstiluutnantti Gustaf Herman Ö. ja Augusta Beata Poppius. - Ylioppilas 84, filosofian kandidaatti 89, maisteri 90. - Joensuun lys. usk., ruotsink. ja logiikan vanh. lehtori 93-27, rehtori 08-20. - Joensuun valmist. koulun ja tyttökoulun vanh. neuv. puheenjohtaja 97-27, Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen 22-27, kirkolliskokouksen jäsen 98. - Julk.: Aseveljet I-II 24, ruots. 25, 26, Routaa ja rautaa I-V 26, 33, Aselaiva 35, Suomen leijona ja Saksan kotka 38. - Jääkäril. kunniajäsen 25.


Wegelius, Martin, musiikkipedagogi, säveltäjä. - * Helsinki 10. XI. 1846 † 22. III. 06; vanhemmat yliopiston kamreeri Adolf Wilhelm W. ja Sofia Charlotta Fredrika Wendell. Puoliso opettajatar Hanna Bergroth 73 † 06; vanhemmat kappalainen Karl Edward B. ja Karolina Amalia Stenbäck. -. - Ylioppilas 64, filosofian kandidaatti ja maisteri 69, opisk. Wienissä 70-71, Leipzigissä 71-73, 77-78, Münchenissä 77-78. Opintomatk. Saksaan 86, Ranskaan ja Belgiaan 89-90, Italiaan 01. - Akademiska Sångföreningenin johtaja 69-70, 73-77, Helsingin ruots. teatt. repetiittori 73-77, Suom. oopperan kapellimestari 78-79, Helsingin ruots. normaalilys. laulunopettaja 69-70, 80-02, Helsingin mus. opiston perustaja ja johtaja 82-06. - Sävell. mm. Karin Månsdotters vaggvisa, Vid midnatt, Julnatten. Julk.: Grunderna i allmänna musikläran 87, Lärobok i allmän musiklära och analys I-II 88-89, Kurs i tonträffning I-II 93-95; Kurs i homofon sats I-II 97, 05, Den västerländska musikens historia I-III 91-93.


Wegelius, Karl Theodor Aleksander, pankkimies, senaattori. - * Helsinki 7. III. 1850 † 16. VI. 32; vanhemmat kamreeri Karl Gabriel W. ja Anna Topenius. Puoliso Lilly Krank 75 † 11; vanhemmat tuomari Jakob K. ja Augusta Vilhelmina Palmberg. - Ylioppilas 66, filosofian kandidaatti 69, mol. oik. kandidaatti 74. Opintomatk. Englantiin 82-83. - Yhdysp. johtokunnan jäsen 75-97 ja 10-17, S. pankin johtokunnan puheenjohtaja 98-06, senaatin talousosaston jäsen ja valtiovarain toimitusk. päällikkö 06-08. Porvarissäädyn sihteeri 77-78, Helsingin kaupunginvaltuuston 75-80, verokomitean 81, pankkikomitean 83, metrijärjestelmakomit. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 81-93, porvarissäädyn 94, 97, 99, 00 ja 06, varapuhemies 99, puhemies 97; pankkikomitean, varranttikomitean ja valtion kassa- ja tililaitoksen uudestijärjestämistä varten aset. komitean jäsen 83, 96, siviiliviraston leski- ja orpokassan johtokunnan 97-06, Hypoteekkiyhdistyksen 81-82, henkivak. oy Kalevan 81-95 ja palovak. oy Fennian 82-98, Helsingin mus. op. johtokunnan jäsen 88-07 ja 15-, kassanhoitaja 92-07 ja puheenjohtaja 18-, Ekonomiska samfundetin puheenjohtaja 00-01 ja 18-19, De gamlas vänner -yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja 09-.


Wegelius, Valter, lääkäri. - * Helsinki 6. VII. 1876 † 17. XII. 24; vanhemmat senaattori Karl Theodor Alexander W. ja Augusta Krank. Puoliso Naema von Haartman 00-; vanhemmat Lars Emil von H. ja Tony Hackman. - Ylioppilas 94, filosofian kandidaatti ja maisteri 97, lääketieteen kandidaatti 99, lisensiaatti 04, lääketieteen ja kirurgian tohtori 10. - Opisk. Göttingenissä ja Pariisissa, 98, Kööpenhaminassa 08-09, Berliinissä 12 ja Wienissä 13. - Yl. sairaalan lapsenpäästöos. apulaislääkäri 04-07, Helsingin yliopiston obstetriikan dosentti 12-18, lapsenpäästöopin ja gynekologian professori 18-24. - Julk.: Fall af uterusruptur jämte kolpoporrhexis sub partu 06, Bakteriologiska undersökningar af de kvinnliga genitalsekreten under förlossningen och barnsängen med särskilt hänsyn till frågan om den puerperala autoinfektionen (väitösk.) 08.


Vehanen, Keio Kosti, pianisti. - * Turku 31. VIII. 1887 † 13. III. 57; vanhemmat lakit. kandidaatti Kosti V. ja Katarina Maria Elisabet Helander. - Ylioppilas 05, opisk. Helsingin mus. op. (S. Schneevoigt), Saksassa Sternin konservat., Italiassa (Giovanni Sgambati) ja Ranskassa. - Esiintyi pianistina omin konsertein, orkest. konsertt. solistina, radiossa ja laulajien säestäjänä (Marian Anderson, Helge Lindberg, Mme Charles Cahier, Titta Ruffo, Aino Ackté, Maikki Järnefelt ym., kaikk. yli 3 000 konsertt. 4 maanosassa), sävelsi yksinlauluja, pianokappaleita, balettia, viulu- ja sellofantasian ym. - Julk.: Mestarilaulaja HelgeLindberg 29, Vuosikymmen Marian Andersonin säestäjänä 41, Rapsodia elämästä 44, Muistojen mosaiikkia 44, Markiisitar 47.


Wehmas, Aarne Einari, taidemaalari. - * Vesilahti 27. XI. 1898 † 8. VI. 55; vanhemmat kauppias Oskari W. ja Fanny Amanda Laurila. - Kävi Turun taideyhdistyksen piirustusk. 14-18. Opisk. Charlottenburgin taideakat. Berliinissä sekä Grande Chaumièren taideakat. Pariisissa ym. Opintomatk. Saksaan, Italiaan ja Ranskaan 20-21, 23-24, 28-29, 36, 51, 52-53. - Taidemaalari 19-, otti osaa luk. taidenäyttelyihin koti- ja ulkomailla. Turun suom. klass. lys. piirust. opettaja 19. - Turun taiteilijaseuran puheenjohtaja 33-34, S. kuvaamataiteilija l. johtokunnan jäsen 38-48, S. kuvataidejärj. keskusl. hall. 48-50.


Weilin, Georg Hugo Karl (Yrjö), kirjailija, liikemies, Jyväskylä. - * 12. VIII. 1875 † 5. XII. 30; vanhemmat liikemies ja koulunopettaja Alexander Georg W. ja Anna Elisabet Dorothea von Brandenburg. Puoliso Helmi Matilda Wilhelmina Mäkelä 00 † 54. - Yliopp. 93, filosofian kandidaatti 99, maisteri 00. - Kirjakauppa ja kustannusliike Minervan johtaja 01-11, autoliike Yrjö Weilin & Kumpp. oy:n 11-29. - Helsingin Sanomien avustaja 12-15. - Kaunokirjailijaliiton sihteeri 01-06. - Julk. (nim. Yrjö Veijola): runokok. Haavoja 99, Karsikko 05, Sydämiä yössä 05, Sunnuntairatsastaja 10, näytelmiä: Nuori luotsi 04, Nuoruus ja hulluus 04, runosuomenn.


von Weissenberg (vuoteen 35 Witte), Alexander Bernhard, laki- ja virkamies. - * Helsinki 1. XII. 1822 † 29. VIII. 01; vanhemmat todellinen valtioneuvos Ernst Bernhard von W. (Witte) ja 1. vaimo Juliana Elisabeth Grundt. Puoliso Constance Maria Åkerman 51 † 99; vanhemmat kapteeni Kristian Vilhelm Å. ja Constance von Kohl. - Ylioppilas 39, tuomarintutk. 44, kameraalitutk. 46, varatuomari 47. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 50-53, reistraattori 53-55, ylim. viskaali 55-56, notaari 56-57, keisarin S. kanslian ylim. virkamies 57, apul. toim. sihteeri 57-60, Viipurin hovioikeuden asessori 60-63, Viipurin l. lääninsihteeri 63-85, senaatin oikeusosaston jäsen 85-86, prokuraattori 86-90. - Ritariston ja aatelin jäsen 63-64 ja 82-94. S. perustuslakien kodifiointikomitean puheenjohtaja 84-86, juutalaiskomitean 81. - Laamanni 68, valtioneuvos 85.


von Weissenberg, Arthur Emil, lakimies. - * Viipuri 25. I. 1863 † 15. II. 45; vanhemmat prokuraattori Alexander Bernhard von W. ja Constance Maria Åkerman. Puoliso taiteilija Ester Irene Kumlin 96 † 60; vanhemmat senaattori Alexander August K. ja Selma Augusta Rikberg. - Ylioppilas 81, oikeustutk. 86, varatuomari 89. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 95-01, asessori 01-04, hovioikeudenneuvos 04-09, Ilomantsin tuomiok. tuomari 09-20, sotaylioik. puheenjohtaja 20-33. - Ritariston ja aatelin jäsen 99, eduskunnan jäsen (suom. p.) 14, Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen 12-20, puheenjohtaja 17.


von Weissenberg, Axel Leonard, insinööri. - * Viipuri 4. I. 1868 † 22. IV. 58; vanhemmat prokuraattori Alexander Bernhard von W. ja Constance Maria Åkerman. Puoliso Carin Alberta Sylvia von Schoultz 99 † 44; vanhemmat valtioneuvos Carl Fredrik Sebastian von S. ja Mary Henriette Florence von Schoultz. - Ins. 92. Tampereen rautat. varikon esim. 98-06, rautatiehall. koneos. 2. l. insinööri 06-08, 1 l. insinööri 08-35. - Kauniaisten kauppalanvalt. jäsen 20-36. Kansainv. rautatielähetyksen puheenjohtaja 26-51, S. rautatiel. kristill. yhdistyksen puheenjohtaja 11, S. palosuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja 23-44.


Veltheim, Kosti Aksel Konrad, insinööri. - * Tampere 22. XII. 1874 † 14. XI. 51; vanhemmat lasiteht. johtaja Ernst Friedrich Heinrich V. ja Amanda Allenius. Puoliso Aina Rosenberg 16 † 49; vanhemmat maanviljelijä Otto Magnus R. ja Maria Hartén. - Ylioppilas 98, insinööri 02. Opintomatk. Skandinaviaan 26, Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan ja Sveitsiin 28. - Velj. Nobelin nafta oy:n piirustuskontt. konstrukt. Pietarissa 02-04, Siperian ja Transbaikalin alueiden tekn. johtaja 05-19, palv. rautatierak. 24, rautat. Viipurin konep. apul. insinööri 25, valtion patruunatehtaan johtaja Lapualla 28-29, valtion kivääritehtaan johtaja Jyväskylässä 26-27 ja 29-41.


Weman, A d è l e Wilhelmina, kirjailija. - * Valkeala 7. X. 1844 † 10. IX. 36; vanhemmat maanmitt. Johan Wilhelm W. ja Karolina Wilhelmina Granbohm. - Kävi tyttökoulun. - Kansakoulunopettaja Kemiössä, otti osaa paikkak. sivistysharrastuksiin. - Julk. nimellä Parus Ater kertom. ja kuv., lasten kirj. ja runokok., mm. Toner från bygden 98, Giftermålsbyrån 00, Från loft och logar 09, Bylåtar och strängaspel. 11, Vinterdrömmar 15


Vendell, Herman Albert, kielentutkija. - * Helsinki 10. VII. 1853 † 28. VIII. 07; vanhemmat pankinkamreeri Gustaf Albert W. ja Emma Ingman. Puoliso Maria Ottilia Paalanen 91 † 59; isä rakennusmestari Erik P. - Ylioppilas 71, filosofian kandidaatti 76, maisteri 77, lisensiaatti 81. - Helsingin yliopiston ruotsink. dosentti 81-07. Tutkimusmatk. Viroon ja Liivinmaalle 77, 78, 79, 81, Gammalsvenskbyhyn 81. - Julk.: Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna 87 (A. O. Freudenthalin kanssa), Pedersöre-Purmomålet 92-95, Ordbok öfver de östsvenska dialekterna I-IV 04-07.


von Wendt, Georg Willehad, fysiologi. - * Helsinki 21. III. 1876 † 17. V. 54; vanhemmat eversti Fredrik Willehad von W. ja Fanny Elisabeth von Born (h. 2. aviol.). Puoliso filosofian kandidaatti Naema Emilia Augusta (Lilli) Gummerus 04-; vanhemmat hovioikeudenneuvos Gregorius G. ja Carolina Rosina Julie von Haartman. - Ylioppilas 93, lääketieteen kandidaatti 99, lisensiaatti 03, lääketieteen ja kirurgian tohtori 05, filosofian tohtori (Leipzig) 08. Luk. matk. Euroopan eri maihin, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan 12, 21 ja 28. - Helsingin yliopiston fysiolog. lait. aman. 99-04, assist. 04-10, kotieläinopin professori 10-43, maanvilj. taloudellisen os. dekaani 21-27. - Leipzigin yliopiston maanvilj.taloudell. lait. assist. 07, S. valtion autoliikenteen valvoja -45, maanvilj.taloudell. koelait. johtaja 13-19. - Ritariston ja aatelin jäsen 04 05, 05-06, eduskunnan (ruots. vasemm.) 19-22, Helsingin kaupunginvaltuuston 19-21 ja 36-43, kaupungin hall. 37-42, S. lähetystön hoitaja Tukholmassa 18, Uudenm. ja Hämeen l. maanviljelysseuran varapuheenjohtaja 14-44, Elannon hallintoneuvoston jäsen 30-39, S. yleisradion johtok. 36-50. - Julk.: Eiweiss- und Salz-Stoffwechsel des Menschen (väitösk.) 05, Mineralstoffwechsel 11, Magra eller fetma 23 (suom.), Vitaminer 24, Die höchste Milchleistung 27 (käänn. 5 kielelle), Föda, hälsa och motståndkraft 33 (suom.), Mineralstoffe und Vitamine in der Ernährung der Haustiere ja Das C-Vitamin-problem in der menschlichen Ernährung (mol. professori W. Müller-Lenhartzin kanssa) 39, Bekämpa folksjukdomarna 47, Ur min levnads bokfilm (muist.) 48.


von Wendt, Hjalmar Alexander, teollisuusmies. - * Somerniemi 23. III. 1874 † 23. IV. 48; vanhemmat tilanomistaja Konstantin von W. ja Ludovica Wilhelmina Hedenberg. Puoliso 1) Gerda Natalie Catharine Frey 00 † 12; vanhemmat kenraalimajuri Johan Adolf F. ja 1. vaimo Natalia Katarina Bruun; 2) Märta Fabritius 14 † 55; vanhemmat filosofian maisteri Gustaf Vilhelm F. ja Anna Natalia af Heurlin. - Kävi Turun kauppaop. 94, opisk. Hannoverissa 99-00. - Finlayson & co ab:n palv. Tampereella 98-15, isännöitsijä 15-17, toimitusjohtaja 17-34, oy Finlayson-Forssa ab:n 34-48. - Omisti Toosilan tilan Kangasalla 19-48. - Teoll. harjoitt. keskin. palovak. yht. ja Teoll. harjoitt. keskin. tapaturmavak. yht. hallintoneuvoston jäsen, S. työnant. keskusl. hall. ja Puuvillateht. myyntikontt. johtokunnan jäsen. - Vuorineuvos 31.


Wennervirta (vuoteen 26 Wennerström), Ludvig, taidehistorioitsija. - * Porvoo 6. IX. 1882 † 18. V. 59; vanhemmat rovasti Ludvig Alexander Wennerström ja Naëmi Gustava Hedberg. Puoliso 1) Siiri Laila Gummerus (h. 1. aviol.) 09 er. 35; vanhemmat teol. tohtori Julius Immanuel G. ja Aina Helena Winter; 2) Erna Viola Forsell 35-; vanhemmat linjarakennusmestari Karl Edvard Viktor F. ja Vanja (Vavi) Viola Matilda Gustava Liljestrand. - Ylioppilas 03, filosofian maisteri 08, lisensiaatti 31, tohtori 32. Opintomatk. Euroopan eri maihin 11-33. - Taidearvost. us. pääkaupungin sanomalehd. 09-44, tekn. korkeak. taidehist. ylim. opettaja 30-45, Helsingin yliopiston dosentti 32-45. - S. taiteilijaseuran puheenjohtaja 22-32, kunniajäsen 52, S. taidejärj. l. puheenjohtaja 48-53, kunniajäsen 52. - Julk.: Akseli Gallen- Kallela 14, Rooman katakombien maalaus 22, Marcus Collin 25, Suomen taide (toimittaja) 27, Goottilaista monumentaalimaalausta Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkoissa (väitösk.) 30, Suomen taidetta 1800-luvulla (toimittaja) 34, Suomen keskiaikainen kirkkomaalaus 37, Suomen taiteen uranuurtajia 43, Aino Ackté - Albert Edelfelt 44, Mestaripiirtäjä Ilmari Kaijala 47, Eero Järnefelt 50, Kalle Carlstedt 56, Hannes Autere 58. - Professori 52.


Vennola, Juho Heikki, kansantaloustieteilijä, poliitikko. - * Oulu 19. VI. 1872 † 3. XII. 38; vanhemmat varastonhoit. Heikki Venno eli Karhu ja Sofia Karolina Määttä. Puoliso Signe Maria Wallin 05 † 57; vanhemmat varranttilait. johtaja Johan August W. ja Josephine Maria Leijman. - Ylioppilas 92, filosofian kandidaatti 96, lisensiaatti 00, tohtori 03. Opinto- ja tutkimusmatkoja Euroopan eri maihin 97-29. - Tilatt. väestön alakomitean tilastoll. toim. apul. johtaja 01-07, Helsingin yliopiston dosentti 04-08, kansantal. tieteen professori 08-38. - Apul. valtiovar. ministeri 18-19, kauppaministeri 19, pääministeri 19-20 ja 21-22, ulkoministeri 22-24, valtiovar. ministeri 30-31, eduskunnan jäsen 18-30, valtiovar. valiok. puheenjohtaja 20, perustuslakivaliok. 22, ulkoas. valiok. 24-26. - Yhteiskuntataloudellisen Aikakauskirjan päätoimittaja 05-20, yliopiston vt. rahastonhoit. 01-07, Elannon hallintoneuvoston puheenjohtaja 05-18, Et.-pohjal. osakunnan inspeht. 12-18, Suom. kirjallisuuden edistämisrah. toimik. jäsen 08-20, puheenjohtaja 20, Kordelinin edistysrah. jäsen 19-20, Kansantaloud. yhdistyksen puheenjohtaja 07-16, talousneuv. jäsen 28-, edistysp. puoluehall. jäsen 18-, Itsenäis. liiton valtuuskunnan puheenjohtaja 25-30, S. vientiyhdistyksen puheenjohtaja 28-, KOP:n hallintoneuvoston jäsen 28-, Lahden saha oy:n hall. puheenjohtaja 27-. - Julk.: Pohjois-Suomen maalaisvarallisuus 16:nnella ja 17:nnellä vuosis. (väitösk.) 00, Viljan ja leivän hintasuhteista Suomen kaupungeissa 04, Luontais- ja rahataloudellinen astetaistelu kansantaloudessa ja valtionfinanssit 08, Maanomistus Suomen maalaiskunnissa II 17, Maakysymys talouspolitiikassamme 18, Kansanvaltainen valtioelämämme 24, Politiikkamme kansakuntana 29.


Werkko, Kaarle Juhana, koulu- ja raittiusmies. - * Helsinki 18. V. 1850 † 9. I. 1926; vanhemmat räätälimestari Johan Olof Wickström ja Helena Margareta Forsman. Puoliso Lydia Eunice Enebäck 81 † 21; vanhemmat varapastori Carl E. ja Karolina Sofia Brasse. - Kävi Jyväskylän semin. 73. Opintomatk. Skandinaviaan ja Saksaan 80-09. - Kansakoulunopettaja Turussa 80-90, Raittiuden ystävien sihteeri 89-98, alkukoulun opettajasemin. johtaja Helsingissä 96-18, opettaja käsityöläis-, kuuromykkä- ym. kouluissa. - Per. us. raittiusseuroja ja oli niiden puheenjohtaja, järj. ensimm. yl. raittiuskokouksen 83, S. kansak. opettajain yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja 93-96, per. Kansakoulun suosijain seuran 84, kansanopistokomitean jäsen 88 ja alkuopetuskomitean jäsen 06, teki aloitteen kansakoululasten kesäsiirtolain järjestämisestä. - Julk.: Tietoja ja mietteitä Suomen kansa- ja lastenkirjastoista 79, Pohjoismaiden kansanopistoista ja niiden perustamisesta Suomeen 81, Matrikkeli Suomen kansakouluista ja kansanopistoista 93-94, toimitti aikakauslehtiä Suomen raittiuden lehti 83-85, Lasten vanhemmille ja kasvattajille 96-97 ja Suomen kristillinen raittiuslehti 10-12.


Verkko, Veli Kaarle, kriminologi. - * Helsinki 8. VII. 1893 † 6. IV. 55; vanhemmat alkuk. semin. johtaja Kaarle Juhana W. ja Lydia Eunice Enebäck. Puoliso nuor. oikeusneuvosmies Luume Saastamoinen 41 † 53; vanhemmat kansak. opettaja Hiskias S. ja Ida Lydia Mäkikärki. - Ylioppilas 11, filosofian kandidaatti 14, maisteri 19, lisensiaatti 31, tohtori 32. Opintomatk. Englantiin 24, Ranskaan 27. - Oikeusminist. tilastotoim. 2. aktuaari 18-33 (oikeus- ja rikollisuustilaston johtaja 26), tilastotoim. päällikkö 33-40, tilastoll. päätoimittaja oik. tilastoll. os. joht. 40-55. - Sosiaal. tutkimustoim. vt. päällikkö 35, Helsingin yliopiston dosentti 40-48, vt. sosiolog. professori 46-48, professori 48-55. - S. kriminalistiyhdistyksen sihteeri ja vuosik. toimittaja 34-52, Pohjoism. kriminalistiyhdistyksen vuosik. toimittaja 36- ja yhteistyövaliok. jäsen 37-, pohjoism. rikollisuustilaston yhtenäistämiskomitean 38, Westermarck-seuran Helsingin os. puheenjohtaja 49, rikosten ehkäisemisen ja rikollisten käsittelyn kansainv. asiantunt. ryhmän jäsen 50. - Julk.: Henki- ja pahoinpitelyrikollisuuden kehityssuunnan ja tason määräämisestä I (väitösk.)-II 31, Biologisluontoisten tekijäin vaikutuksesta henki- ja pahoinpitelyrikollisuuteen 33, Väkivaltarikollisuuden riippuvaisuus kansanluonteesta ja muista etnillisistä tekijöistä 36, Verbrechen wider das Leben und Körperverletzungsverbrechen I 37, Alkohollagstiftningens inverkan på brottsligheten i Finland 44, Lähimmäisen ja oma henki 49, Homicides and Suicides in Finland and their Dependence on National Character 51.


Vesa, Arvo Emil, lääkäri. - * Teisko 20. VIII. 1894 † 23. V. 46; vanhemmat vuokratilallinen Juho V. ja Karoliina Gröndahl. Puoliso pianonsoiton opett. Helmi Maria Iltanen 22-; vanhemmat kauppias Albert Fredrik I. ja Olga Maria Gustafsson. - Ylioppilas 14, lääketieteen kandidaatti 17, lisensiaatti 22, lääketieteen ja kirurgian tohtori 34. Opintomatk. Saksaan 26, 36 ja 39, Tanskaan ja Ruotsiin 27. - Kokemäen kunnanlääkäri 22-28 ja 30-32, Harjavallan piirimielisairaalan lääkäri 23-25, Helsingin yl. sairaalan avust. lääkäri 28-30 ja 33-34, Helsingin yliopiston dosentti 36-40, apul. opettaja 35-38, Kivelän sairaalan sisätautien os. ylilääkäri 38-40, sisätautiopin professori ja 2. sisätaut. klinikan johtaja 40-46. - Kenr. Mannerheimin lastensuoj. liiton Kokemäen os. puheenjohtaja 23-28, S. lääkäril. spesialiteettilautak. sihteeri 35-37. - Julk.: Studier über Diabetes mellitus, jne. (väitösk.) 34, tutkim. sisät. opin al., kokeell. tutkim. elektrokardiografian al. 38-39.


Wessman, Vilhelm Eliel Viktorinus (Viktor), koulumies, kielen- ja kansanrunoudentutkija. - * Alastaro 31. I. 1879 † 22. V. 58; vanhemmat tehtaanisännöitsijä Viktor Johan Frederik W. ja 2. vaimo Ida Magdalena Lindberg. Puoliso Wilhelmina (Minna) Piironen 08 † 54; vanhemmat maalari Pekka P. ja Wilhelmiina Tormulainen. - Ylioppilas 98, sacr. min. kandidaatti 01, filosofian kandidaatti 05, maisteri 07, lisensiaatti ja tohtori 37. - Tammisaaren yhteiskoulun opettaja 08-19, Maarianhaminan lys. vanh. lehtori 19-22, Turun ruots. lys. 22-23, Porvoon lys. 23-25, Tammisaaren semin. usk. ja hist. lehtori 25-47, Tammisaaren kaupungin kansak. tarkastaja 33-34, Helsingin yliopiston dosentti 37-43, Tammisaaren mus. hoitaja 11-14 ja 46-47. - Tammisaaren kirkkovaltuuston jäsen 29-, sihteeri 30-47. - Julk.: Samling av ord ur östsvenska folkmål I-II 25-26, 30-32, Boken om Sibbo I-III 25, 28, 29, Finlands svenska folkdiktning II:1-3 24, 28, 31, IV 49, VII:3 52, De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler I-II 37, 38, Bidrag till kännedomen om de nyländska folkmålen 45-51 ym. tutkim. sarjoissa Folkmålsstudier ja Studier i nordisk filologi. Folkmålsstudierin päätoimittaja 43-. - Professori 42.


Westerholm, Victor Axel, taidemaalari. - * Turku 4. I. 1860 † 19. XI. 19; vanhemmat laivuri Victor W. ja Maria Fredrika Andersson. Puoliso Hilma Alander 85 † 52; vanhemmat instrumentintekijä Karl Gustaf A. ja Helena Gustafva Sjöblom. - Kävi Turun piirustusk. 69-78, opisk. Düsseldorfissa 78-80, 81-86, Hollannissa ja Eifelissä 79, Pariisissa 88-90 ym. - Taidemaalari, töitä näytt. 76-, Turun taideyhdistyksen piirustusk. johtaja 88-98, 04-19, Turun taidemuseon int. 91-19. - Töitä mm. Lokakuun päivä Ahvenanmaalla 85 (Ateneum), Eckerön postilaituri 85, Seine Pariisin tienoilla 88-90 (Turun taidemuseo), Näköala Ahvenanmaalta 96 (Ateneum), Ahvenanmaa 99-09 (Turun taidemuseo), Jokilaakso 04 (Turun taidemuseo), Vallinkoski 13 (Ateneum).


Vesterinen, Vihtori, maanviljelijä, poliitikko. - * Kivijärvi 27. I. 1885 † 28. VI. 58; vanhemmat maanviljelijä Lauri V. ja Eriikka Liukko. Puoliso Kaisa Kuukkanen 06 † 57; vanhemmat herastuom. Severus K. ja Serahviina Salonen. - Kävi kansanop. - Maanviljelijä Laukaassa. - Apul. maatalousministeri 24-25, 25-26 ja 28, apul. kulkulaitosministeri 36-37, maatalousministeri 45-48, sosiaali- ja kulkulaitosministeri 50-51, sosiaaliministeri 51. - Eduskunnan jäsen (maalaisl.) 19-51, 2. varapuhem. 45, S. pankin pankkivaltuusm. 29-54, puheenjohtaja 48-54, valtion ruutitehtaan johtokunnan jäsen 31-45, perushankinta- ym. komitean j., oy Yleisradio ab:n hallintoneuvoston jäsen 47-49, Laukaan vuokralautak., kunnanvalt. ja köyhäinhoitohallinnon puheenjohtaja, Keskisuomalaisen johtok. puheenjohtaja 33-58. - Suomen edustaja Delaware-juhlissa 38, rauhansop. allekirjoitt. Pariisissa 47. - Ministeri 51.


Westerlund, Fredrik Vilhelm, lääkäri. - * Tampere 20. VIII. 1844 † 29. I. 21; vanhemmat vaskiseppä Petter Gustaf W. ja Cecilia Fontén. Puoliso Karolina Lovisa Moberg 74 † 03; vanhemmat professori, valtioneuvos Adolf M. ja Rosina Ulrika Lundenius. - Ylioppilas 62, filosofian kandidaatti 67, lääketieteen kandidaatti 69, lisensiaatti 73. Opintomatk. Berliiniin 74, Berliiniin, Wieniin ja Breslauhiin 84. - Tyrvään 76-23, Loviisan 83-89, Tammelan 89-01 ja Tampereen p. piirilääkäri 01-, lääkintöneuvos 06, Forssan tehtaiden ja sairaalan lääkäri 89. - Loviisan kaupunginvaltuuston ja terveyslautak. jäsen 84-89. - Julk. Studier i Finlands Anthropologi I-VI 00-13 ym.


Westermarck, Bjarne Rudolf Alexander, maatalousmies. - * Helsinki 15. I. 1887 † 18. IX. 45; vanhemmat metsänhoitaja Anton Walter W. ja Alfhild Ehrström. Puoliso Elvi Ingeborg Cannelin 09-; vanhemmat metsänhoitaja Thomas Alexander (Tom) C. ja Alfhild Ingeborg Muhr. - Kävi Landbohøjskolen Kööpenhaminassa 06-07. Opintomatk. Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan. - Järvenpään kartanon maataloudenhoit. 08-, omisti Järvenpään ja Seutulan kartanot Tuusulassa 23-24, per. kasvinjalostuslait. Järvenpäähän. - Maataloustuottajain keskusliiton puheenjohtaja 18-20, lisätyn rautatiehall. jäsen 19, kauppa- ja teollisuuskomission 18-19, elintarveministeriön elintarvekomit. puheenjohtaja 18-19, Raakasokeri oy:n per. ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 18-, Metsänomist. metsäpaloapuyhdistyksen perustajia ja hallintoneuvoston jäsen 16-20, Salaojitusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja 18-20, Hankkijan hallintoneuvoston jäsen 20, Maatalouspankin 20, Osakepankin ulkomaankauppaa varten 19-20, valtion siementarkastuslait. johtok. jäsen 19, valtion ostaman Jockis Gods ab:n hoitok. jäsen 18-20, Tuusulan kunnanvalt. jäsen 18-19, Pellervo-seuran johtokunnan 16-17, us. valtion asett. maatalouskomit. jäsen, Lantmannabladet-lehden toimittaja 34-. Maanviljelysneuvos 19.


Westermarck, Edvard Alexander, sosiologi. - * Helsinki 20. XI. 1862 † 3. IX. 39; vanhemmat asessori Nils Christian W. ja Constance Maria Gustava Blomqvist. - Ylioppilas 81, filosofian kandidaatti ja maisteri 86, lisensiaatti ja tohtori 90. Opintomatk. Englantiin, Marokkoon jne. - Helsingin yliop. dosentti 90-06, käytännöllisen filosofian professori 06-18, Turun akatemian filosofian professori 18-32, rehtori 18-21, Lontoon yliopiston appointed teacher 04-07, sosiolog. professori 07-30. Helsingin yliopiston kirj. aman. 90-04. Uusmaal. osakunnan kuraattori 90-95, inspeht. 13-18, Turun taideyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja 24-32. - Julk.: The History of Human Marriage (väitösk.) 91, 5. uud. p. I-III 21, The Origin and Development of the Moral Ideas I-II 06, 08, 2. p. 12, 17 (osaksi suom.), Marriage Ceremonies in Morocco 14, Sex år i Marocko 18, Ritual and Belief in Morocco I-II 26, A Short History of Marriage 26 (suom.), Minnen ur mitt liv 27, Wit and Wisdom in Morocco 30, Ethical Relativity 32, Early Beliefs and their Social Influence 32, Pagan Survivals in Mohammedan Civilisation 33, Three Essays on Sex and Marriage 34, Etisk relativism 49. - Institut social Roman'in Bukarestissa kunniajäsen, Sociological Societyn, Folklore Societyn varapresidentti, Manchesterin yliopiston Sociol. Societyn presid., Glasgowin ja Aberdeenin yliopiston lakit. kunniatohtori, Upsalan yliopiston filosofian kunniatohtori, Ruots. kirjallisuuden seuran, Turun akatemian ylioppilask., Rationalist Press Associationin kunniajäsen.


Westermarck, Helena Charlotta, kirjailija. - * Helsinki 20. XI. 1857 † 5. IV. 38; vanhemmat asessori Nils Christian W. ja Constance Maria Gustava Blomqvist. - Kävi tyttökoulun, opisk. taideyhdistyksen koul. ja A. von Beckerin yksit. akat. Helsingissä, Pariisissa. Opintomatk. Ruotsiin, Tanskaan, Italiaan, Ranskaan, Alankomaihin ja Englantiin. Otti osaa näytt. paitsi kotim. Kööpenhaminassa ja Pariisissa. - Taidemaal. 78-, Helsingin käsityök. piirust. opettaja 82-97. Taideyhdistyksen johtokunnan jäsen, Antellin valtuuskunnan jäsen ja naisasial. Unionin sihteeri. - Julk.: Ur studieboken I-II 90-91, Framåt 94, George Eliot (elämäk.) 94, Nyländska folksagor I-II 97, 13, Livets seger 98, saks. 09, I fru Ulrikas hem 00, Ljud i natten (rom.) 03, Fredrika Runeberg (elämäk.) 04, Dolda makter 05, Bönhörelse 09, Vandrare 11, Kvinnospår 13, Elisabeth Blomqvist (elämäk.) I-II 16-17, Vägvisare (rom.) 22, Mathilda Rotkirch (elämäk.) 26, Adelaide Ehrnrooth (elämäk.) 28, Kvinnospår i finländskt kulturliv 28, Rosina Heikel (elämäk.) 30, Tre konstnärinnor 37 ym. Nutidin perustaja ja toimittaja us. v.


Wettenhovi-Aspa (vuoteen 39 Wetterhoff-Asp), Georg Sigurd, taiteilija. - * Helsinki 7. V. 1870 † 18. II. 46; vanhemmat professori Georg August Asp ja Mathilda Sofia Wetterhoff. Puoliso viulutaiteilija Gerty Jendritzki 15 er. 23. - Suoritti abiturienttitutk. 87, kävi Kööpenhaminan taideakatemian 87-90 ja Kröyerin koulun 90-91. Opintomatk. Pariisiin 92-98. - Karjalohjan suojelusk. paikallispäällikkö 18. - Taidenäyttelyjä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Ranskassa. - Julk.: Pro patria (runokok., ruots.) 00, Nicolas II et la crise russe 05, Suomen kultainen kirja I 15, II 35, Nauloja kieltolain ruumisarkkuun 19, Lauantai-iltoja (näytelmä) 22, Muistelmia Strindbergin infernovuosista 27, The Diamond King of Sahara 36, Strindberg intim (saks.) 36, Fenno-Ägyptischer Kulturursprung der alten Welt 35.


Wetterhoff, Fredrika Sofia, käsityöpedagogi. - * Helsinki 14. I. 1844 † 14. IV. 05; vanhemmat, laamanni Georg Adolf W. ja Sofia Juliana Karolina Stjernvall. - Opisk. piirustusta ja ranskaa mm. Pariisissa ja Leipzigissä. - Hämeenlinnan normaalilys. piirustuksen ja ranskank. opettaja 75-78, Hämeenlinnan suom. tyttök. johtajatar 78-85. Per. Hämeenlinnaan käsityö- ja kutomakoulun (opettajaopisto 93-), sen johtaja 85-05.


Wetterhoff, Adolf Fredrik (Fritz), aktivisti. - * Helsinki 11. VII. 1878 † 2. XII. 22; vanhemmat metsänhoitaja Onni Kurt Alfred W. ja Anna Charlotta Johanna Nescher. - Ylioppilas 97, oikeustutkinto 09. - Hämeenlinnan vt. raatimies, vt. pormestari ja kaupunginviskaali 06-12, asianajaja Helsingissä 12-13, Berliinissä 13-14, 1. maailmansod. Saksan armeijassa, Lockstedtin kurssien yhteyteen perust. poliitt. toimiston johtaja 15-16, S. Berliinin lähetystön virkam. 18, vt. pääkonsuli Hampurissa, ulkoministeriön sanomalehtijaoston virkamies 19-22.


Wetzer, Konrad (Konni), teatterinjohtaja ja näyttelijä. - * Helsinki 5. II. 1871 † 15. III. 40, vanhemmat insinöörimekaanikko Martin W. ja Amalie Schramm. Puoliso vapaaherratar Eva Elisabeth (Lulli) Silfverhjelm 05 er. 07; vanhemmat kenraalimajuri Carl S. ja Aina Maria von Frenckell (h. 2. aviol.). - Ylioppilas 89, opisk. Tukholmassa 94-95, Wienissä 96-97. - Helsingin ruots. teatterin näyttelijä 92-94, apul. ohjaaja 98-03, Turun ruots. teatt. johtaja 03-04, Helsingin ruots. teatt. int. ja taiteell. johtaja 04-16, Albert Ranftin teatt. johtaja ja apul. johtaja Tukholmassa, Malmössa ja Göteborgissa 16-18, Vaasan ruots teatt. johtaja 21-28.


Wetzer, Paul Martin, sotilas. - * Pfronten (Baijeri) 7. VIII. 1868 † 10. VIII. 54; vanhemmat insinöörimekaanikko Martin W. ja Amalie Schramm. Puoliso vapaaherratar Ingrid Marie Silfverhjelm 97 † 56; vanhemmat, kenraalimajuri Carl S. ja Aina Maria von Frenckell. - Kävi kadettik. 89, oikeustutkinto 10, varatuomari 13. - Palv. S. kaartissa 89-06, asianajaja Viipurissa 13-14, osall. maailmansot. patalj. koment. 14-16, 257. jalkaväkirykm. komentaja 16-17, prikaatin komentaja 17, vapaussod. ylipääll. esik. päällikkö, sitt. Vilppulan rintaman päällikkö, Hämeen ryhmän komentaja, johti Tampereen valloitusoper., länsi-arm. komentaja, evp. 18, Suomen vapaaeht. avustusjoukkojen päällikkö Virossa ja Viron et. rintaman päällikkö 19, 3. div. komentaja 18-19, 2. div. 21-25, Helsingin raastuvanoik. notaari 25-27, nuor. oikeusneuvosm. 27-33, vanh. 33-38, Teollisuuden harj. keskin. palovak. yht. palv. 38-, päämajan erikoisteht. sod. 39-40, 41-44. - Venäjän-Suomen aselepovaltuuskunnan puheenjohtaja 20, arm. järjestämiskomitean 23, puol. revision jäsen 24-25. - Savon jääk. rykm. kunniapäällikkö 38. - Aliluutnantti 89, luutnantti 93, alikapteeni 97, kapteeni 01, eversti 15, kenraalimajuri 18, kenraaliluutnantti 25, jalkav. kenr. 28.


Veuro, Aukusti, kuvanveistäjä. - * Sääksmäki 20. IX. 1886 † 6. V. 54; vanhemmat maanviljelijä Juho V. ja Sanna Parikka. Puoliso Elsa Elisabeth Aaltonen 21-; vanhemmat räätälimestari Matti A. ja Iida Katariina Tähtinen. - Kansak., opisk, kuvanveist. professori Wikströmin oppilaana 06-09, S. taideyhdistyksen piirustusk. 10. Opintomatk. Tanskaan ja Ruotsiin 14, Italiaan ja Saksaan 32. - Sai I palk. kahdessa Aleksis Kiven muistopatsaskilp. 30. - Töitä: Aleksis Kiven muistopatsas, pronssia, Nurmijärvi 34, J. H. Erkon, pronssia, Orimattila 37, P. E. Svinhufvudin syntymäkodin muistomerkki, graniittia, Sääksmäki 37, Tyttö juottaa vasikkaa, isokokoinen kipsiveistos 41-53, sankaripatsaita ja mitaleja ym.

vi[muokkaa]

Wichmann, Assar Sigfrid, metsänhoitaja. - * Hailuoto 3. X. 1877 † 13. III. 48; vanhemmat kirkkoherra Emil August W. ja Charlotta Wilhelmina (Minchen) Schroderus. Puoliso Anna Karolina Hägg 04 † 54; vanhemmat konsuli Hjalmar Wilhelm H. ja Anna Matilda Pruntsi. - Ylioppilas 96, metsäkondukt. 98. - Oululaisten sahayht. apul. metsänhoitaja Oulussa 00-03 ja Kajaanissa 03-11, Uleå oy:n metsäpääli. Kajaanissa 12-14, metsäosastonjohtaja Oulussa 14-24, Kajaanin puutav. oy:n toimitusjohtaja 24-34, Uleå oy:n 30-34, S. puunjalostusteoll. työnantajal. asiamies 35-40.


Wichmann, Viktor Karl Emil, koulumies, runoilija. - * Raahe 24. VIII. 1856 † 21. I. 38; vanhemmat kirkkoh. Viktor Vilhelm W. ja 1. vaimo Emilie Augusta Ofelia Bergstedt. Puoliso 1) Katarina (Karin) Julin (h. 2. aviol.). 87 † 19; vanhemmat maanviljelijä Johan J. ja Elisabet Ranck; 2) Alfhild Brunell 21-; vanhemmat ylirakennusmestari Anders B. ja Maria Wefvar. - Ylioppilas 77, filosofian kandidaatti ja maisteri 82. Opintomatk. Keski-Eurooppaan, Italiaan ja Skandinaviaan. - Uudenkaarlepyyn semin. hist., maantieteen, kasvatusopin ja psykologian lehtori 83-16, johtaja 12-16, Oulunkylän yhteiskoulun opettaja 16-19, merenkulkuhall. vt. arkistonhoit. 19-23. - Eduskunnan jäsen (ruots. p.) 08 ja 09, Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuuston jäsen, varapuheenjohtaja ja sihteeri, säästöp. kamreeri, Uudenkaarlepyyn ja Oulunkylän kansak. johtokunnan puheenjohtaja. - Julk.: oppikirjoja ja Nykarleby stad 1620-1920 20, Uudenmaan rakuunarykm. historia 27 (ruots.), Kongl. Vasa regementes historia 28, Tenala församlings historia 28, Svenskt studentliv i Finland för 50 år sedan 32, Finlands lotsverks historia 30, Hågkomster från min Nykarlebytid 33, runokok. (nimim. Gånge Rolf): På fria banor 80, Dikt och drapa 82, Bilder och ballader 86, Maning och minne 10, Svenskhets sånger 19. - Arbetets vännerin kunniajäsen. - Karkot. maasta 04-06.


Wichmann, Seth Edvin, lääkäri. - * Pyhäjoki 25. I. 1885 † 23. VII. 39; vanhemmat kirkkoherra Emil August W. ja Charlotta Wilhelmina (Minchen) Schroderus. Puoliso Gertrud Johanna Lönnroth 17-; vanhemmat sotarovasti Alfons Johan Alexander L. ja Gabriella Leinberg. - Ylioppilas 03, lääketieteen kandidaatti 07, lisensiaatti ja lääketieteen ja kirurgian tohtori 12. Opisk. Saksassa 11, 13, 21 ym. - Helsingin yliopiston patologian laitoksen aman. ja assist. 11-13, Helsingin synnytyslait. apulaislääkäri 13-16, dosentti 16-24, naistenklinikan apul. opettaja 19-24, synnytys- ja naistautiopin professori 24-39, yksit. lääkäri Helsingissä 17-39. - Suomenlinnan vankileirin kirurgisen sairaalan ylilääkäri 18-19, S. kätilöyhdistyksen keskusl. hall. puheenjohtaja 19-22, Duodecim-seuran puheenjohtaja 29. - Duodecimin päätoimittaja 19, Acta Soc. Medic. Fenn. Duodecimin päätoimittaja 19-, Kätilölehden päätoimittaja 20-22, Acta Obstetricia et gynecologica Scandinavican Suomen toimittaja 25-, Annales inst. obstetr. et gynec. universitatis 25-. Kolmen valt. ja Helsingin kaupungin yht. sairaalan komitean jäsen, toisen puheenjohtaja. - Julk.: Zur Kenntnis der Parovarialcysten (väitösk.) 11, kolmisenkymm. tieteell. julk. obstetriikan ja gynekolog., norm. ja patolog. anatomian ja embryologian alalta.


Wichmann, Yrjö Jooseppi, kielentutkija. - * Liminka 8. IX. 1868 † 3. V. 32; vanhemmat kirkkoherra Emil August W. ja Charlotta Wilhelmina (Minchen) Schroderus. Puoliso Julia Maria Herrmann 05-; vanhemmat professori Anton H. ja Julia Heller. - Ylioppilas 87, filosofian kandidaatti 91, lisensiaatti 97. Kieli- ja kansatieteen tutkimusmatkoja votjakkien 91-92, syrjäänien 01-02, tšeremissien 05-06 sekä Romanian ja Siebenbürgenin unkarilaisten keskuuteen 06-07, Unkariin 99, 04 ja 07-08. - Helsingin yliopiston suom.-ugr. kielitieteen dosentti 97-09, ylimäär. professori 09-20, vakinainen professori 20-32, suomen kielen opettaja Helsingin kauppaop. 93-97, suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja Helsingin ruots. jatko-op. 97-01, 02-05 ja 08-, ylioppilastutkintovaliok. jäsen 99-01 ja 04-05. - Ylioppilask. puheenjohtaja 95-96, Suom.-ugr. seuran 1. sihteeri 98-01 ja 02-05, varaesimies 09-, S. tiet. seurain valtuuskunnan jäsen 10-, valtion tiet. keskuslautak. jäsen 18-. Julk.: Muutamia äänneopillisia havaintoja Lestijoen murteesta 92, Wotjakische Sprachproben I-II 93, 01, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im wotjakischen mit Rücksicht auf das Syrjänische (väitösk.) 97, Wotjakische Chrestomatie auf glossar 01, Die tschuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen 03, Beiträge zur tscheremissischen Nominalbildungslehre 13, Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen 31; Finnisch-ugrische Forschungen toimittaja, Tietosanakirjan toimitusk. puheenjohtaja 08-. - Unkarin kielitiet. seuran kunniajäsen.


Wickström, John, teollisuusmies. - * Koivulahti 13. XII. 1870 † 7. VI. 59; vanhemmat kupariseppämestari Johan W. ja Brita-Lisa West. Puoliso 1) Ida Maria Östman 92-; vanhemmat talonomistaja Johan Ö. ja Johanna Östman; 2) Julia Bergsten 19-; vanhemmat talonomistaja August B. ja Edla Ingman. - Opisk. North Park Collegessa (Chicago). - Konep. Economy Engine Companyn ja The Chicago Calorie Engine Co:n (Chicago) omistaja 98-06, Wickström-veljesten moottoritehdas oy:n toimitusjohtaja 06-59, jossa kehitettiin ja valmistettiin Wickström-venemoottoria. - Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen, S. Odd Fellowsin perustaja. - Teollisuusneuvos 36.


Widenius, Karl Aristarchus, tilimies. - * Turku 4. VIII. 1866 † 28. IX. 30; vanhemmat vaskiseppämestari Karl Henrik W. ja Maria Mathilda Illenius. Puoliso Eva Emilia Engroos 91 † 38; vanhemmat varakruununnimismies Carl Fredrik E. ja Eva Charlotta Ståhle. - Ylioppilas 87, filosofian kandidaatti 94. Kuopion kauppak. opettaja ja johtaja 98-08, Helsingin Kauppiaitten kauppak. opettaja ja johtaja 08-16, Helsingin yliopiston kirjanpidon opettaja 10-13, kauppakorkeakoulun 11-16, Säästöpankkien keskuspankin toimitusjohtaja 09-15, oman tilitoim. johtaja 16-30. - S. tilintarkastajain yhdistyksen puheenjohtaja 11-25, KHT-tilintarkastajien 25-30, Kuopion kaupunginvalt. sihteeri 00-02, rahatoimikamarin puheenjohtaja 02-04, Helsingin kaupungin revisiokontt. päällikkö 14-16, rahatoimikamarin ja kaupunginvaltuuston jäsen. - Julk. oppik.


Viherjuuri (vuoteen 06 Grönroth), Hillari Johannes, sanomalehti- ja mainosmies. - * Helsinki 19. II. 1889 † 21. IX. 49; vanhemmat junail. Rikhard Mauritz G. ja Emma Vähä-Uotila. Puoliso Aino Lusia Nummivuori 13-; vanhemmat työnjohtaja Fridolf N. (Numberg) ja Amanda Nyfors. - Ylioppilas 08, filosofian kandidaatti 11, maisteri 13, opisk. Moskovassa 13-14. Opintomatk. Venäjälle 16, us. Euroopan maihin 22, 28, 29, 34 ja 35. - Suom. normaalilys. venäjän- ja suomenk. opettaja 14-18, kust. oy Otavan mainosjohtaja 18-36, kust. oy Kiven toimitusjohtaja 37-38, Uuden Suomen sunnuntailiitteen toimittaja 37-45, kauppakorkeak. venäjänk. lehtori 46-49. Helsingin työväenop. ja erin. kauppak. opettaja 14-18, Uuden Päivän toimittaja 17-18, kauppakorkeak. mainonnanopettaja 34-46, Suomen Kuvalehden toim. jäsen 19-36. - Mainosmiesten kerhon puheenjohtaja 27-35, kirjallisuusviikkotoimik. varapuheenjohtaja 20-37, Suomen matk. johtokunnan varapuheenjohtaja 30-, Pohjoism. mainosl. presidentti 35, Helsinki-seuran johtokunnan puheenjohtaja 34-42, Suom. saunan ystävät -seuran pääsihteeri 37-. - Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 34-36. - Julk.: Jyry-Jaakon päiväkirja 19, luk. venäjänk. oppikirj. 14-18, ven-suom. sanakirja 41, toim. suuren joukon sauna-, kuva- ym. teoksia, luk. joulu- ja humorist. julk.


Viherjuuri (vuoteen 06 Grönroth), Leonard Maurits, sanomalehtimies. - * Helsinki 12. VIII. 1885 † 19. XI. 57; vanhemmat junail. Rikhard Mauritz G. ja Emma Vähä-Uotila. Puoliso Kaisu Maria Aarnio (Andersson) 11-; vanhemmat vanh. veturinkulj. Edvard Gabriel A. ja Ida Maria Bergström. - Ylioppilas 05. Opintomatk. melkein kaikkiin Euroopan maihin ja Brasiliaan 52. - Uuden Suomettaren aputoimittaja 07-17, S. Kuvalehden päätoimittaja 18-36, Rautatieläisen perustaja ja toimittaja 17-19, Langattoman 24-27, Otavaisen toimittaja 22-23, Radio-Kuuntelijan perustaja ja toimittaja 36-57. - S. teoll. valtuuskunnan keskuskomitean sihteeri 17-19, S. kultaseppien l. 08-25, oy S. yleisradion ensimm. toimitusjohtaja 26-27. - Yl. autol. 2. varaesimies 30-46, S. sanomalehtim. l. puheenjohtaja 46-49, Helsingin sanomalehtim. yhdistyksen puheenjohtaja 30-48, S. sanomalehtim. eläke- ja säästörahaston johtokunnan puheenjohtaja 37-, Helsingin radioyhdistyksen 29-, S. automobiiliklubin hall. sekä Helsingin seurak. yhteisen kirkkovaltuuston ja huoltokeskuksen jäsen, liikennekulttuurikomitean puheenjohtaja 29-39, sen seur. Taljan puheenjohtaja 39-. - Julk.: Auton ja autokaupan historiaa itsenäisyytemme aikana 42, Kultasepän käsikirja 45. Toim. Otavan Joulun 21-30. Pakinoitsija nimim. Vehka-Heikki.


Vihma (vuoteen 36 Wichmann), Einar August, sotilas. - * Kuopio 19. IX. 1893 † 5. VIII. 44; vanhemmat pastori Henrik August W. ja Matilda Sofia Saxbäck. Puoliso Saga Greta Alléen (h. 2. aviol.) 36-; vanhemmat kunnallisneuvos Edvin A. ja 1. vaimo Lydia Viktoria Helin. - Ylioppilas 12, opisk. tekn. korkeak. 12-15, sotakorkeak. yl. os. 24-26. - Jääk. pataljoona 27:ssä 15-, vapaussod. Kuopion l. suojelusk. kompp. ja Pohj.-Savon rykm. kompp. päällikkö, sitten Kuopion jalkav. rykm. 4:n kompp. päällikkö ja Viipurin upseerikokelaskurssien opettaja 18-19, Keski-Suomen rykm. kompp. päällikkö 19-23, patalj. päällikkö 23-24, jalkav. aliupseerik. johtaja 24, Keski-Suomen rykm. patalj. komentaja 24-26, 2. div. esik. päällikkö 26-30, yleisesik. koulutustoim. päällikkö 30-33, kadettik. johtaja 33-36, S. valk. kaart. komentaja 36-39, 1. prikaatin komentaja 39, 7. div. (Kannas) 39-40, Helsingin sot. l. komentaja 40-41, 12. div. komentaja 41, 6. div. (Kannas) 41-44. - Ohjesääntökomitean jäsen 20-21, puol. lait. uudell. järjest. komitean 30. - Luutn. 18, kapteeni 19, maj. 22, everstiluutnantti 27, eversti 33, kenraalimajuri 41, ye-ups. 27.


Vihma (vuoteen 38 Wichmann), Väinö Géza, lakimies. - * Budapest 21. VI. 07 † 12. VIII. 58; vanhemmat professori Yrjö Jooseppi Wichmann ja Julia Maria Herrmann. Puoliso filosofian maisteri Sylvi Onerva Kujala 36-; vanhemmat kansak. opettaja Karl August K. ja Maria Sihvola. - Ylioppilas 25, yl. oikeustutkinto ja lakit. kandidaatti 30, lisensiaatti ja tohtori 45. Opinto- ja tutkimusmatkoja us. Euroopan maihin 46-52. - Turun hovioikeuden kanslisti 36-37, notaari 37-45, viskaali 45-47, sihteeri 47, Itä-Suomen hovioikeuden asessori 47-48, Helsingin yliopiston dosentti 47-48 ja 52-58, siviilioik. apulaisprof. 48-52, kauppakorkeak. kauppaoik. professori 52-58. - Sotatuom. 40 ja 41-44, Turun ja Porin l. valtionverotuksen sekä perintöveron tarkastuslautak. jäsen 44-47, Uudenm. l. II tarkastuslautak. puheenjohtaja 48-52, keskuskauppakam. välityslautak. jäsen 50-58, Helsingin ev. lut. seurak. kirkkovaltuuston 52-58, S. vak. lakimiesten yhdistyksen hall. 53-58, Kristill. kulttuurin l. hall. 53-58. - Julk.: Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vakuutussopimusta tehtäessä vakuutussopimuslain mukaan (väitösk.) 45, Palovakuutussopimus 48, Sopimussakko 50.


Wiik, Fredrik Johan, mineralogi ja geologi. - * Helsinki 6. XII. 1839 † 15. VII. 09; vanhemmat lääninarkkitehti Erik Johan (Jean) W. ja Gustava Fredrika Meijer. - Ylioppilas 59, filosofian kandidaatti 63, maisteri 64, lisensiaatti 65, tohtori 69. - Helsingin yliopiston mineralogian ja geologian dosentti 67-77, professori 77-98. - Julk.: Helsingforstraktens mineralogi och geognosi (väitösk.) 65, Öfversigt af Finlands geologiska förhållanden (väitösk.) 76, Utkast till en allmän teori med särskild tillämpning för mineralogin och geologin 92, Den triadisk-monistiska världsåskådningen I 01.


Wiik, Karl Harald, poliitikko. - * Helsinki 13. IV. 1883 † 29. VI. 46; vanhemmat kauppias Frithiof Fredrik W. ja Johanna Sofia Viktorina Sundström. Puoliso Anna Elisabeth Forsström 25-; vanhemmat ylikonst. Karl Gustav F. ja Margareta Elisabet Lassila. - Ylioppilas 00, filosofian maisteri 10. Opintomatk. ulkomaille 10 ja 25. - Arbetarenin toimittaja 05, Arbetarbladetin 20-21, työväen arkiston hoitaja 10-29, sos. dem. puol. sihteeri 26-36. - Eduskunnan jäsen (sos. dem.) 11-18, 22-29, 33-44, (SKDL) 45-46, sivistysvaliok. puheenjohtaja 23, Helsingin mlk. kunnanvalt. puheenjohtaja 29, 30, sos. dem. puoluetoimik. jäsen 09-11, 13-18, 19-20, 26-40, S. ruots. työv. liiton puheenjohtaja 11-13, 16-17, valtion kirjastotoimik. jäsen 21-28. - Julk.: Kovan kokemuksen opetuksia 18, La Finlande et le socialisme 23, Die Arbeiterbewegung in Finnland (N. R. af Ursinin kanssa) 26.


Wiik, Maria Katarina, taidemaalari. - * Helsinki 3. VIII. 1853 † 19. VI. 28; vanhemmat lääninarkkitehti Erik Johan W. ja Gustava Fredrika Meijer. - Kävi ruots. tyttök. Helsingissä. Taideyhdistyksen piirustuskoulu 73; opisk. A. von Beckerin ja S. Falkmanin johd. sekä Pariisissa, Normandiassa ja Bretagnessa 75-86, Hollannissa, Pariisissa, Englannissa 89, Italiassa 95, Pariisissa 04. Taidenäyttelyjä 78-. - Töitä mm. Este 84, Tytön pää 88 ja Maailmalle 89 (kaikki Ateneumissa).


Viiste (vuoteen 30 Vikstedt), Juhani Oskari Vihtori, arkkitehti. - * Käkisalmi 20. IV. 1890 † 29. XII. 49; vanhemmat vaivaistalon johtaja Nikolai Frans Oskar W. ja Matilda Charlotta Lindberg. Puoliso Antonina (Nina) Belavin 26 † 46; vanhemmat eversti Pjotr B. ja Alida Krumpmann; 2) Anne Louise Strandberg. - Ylioppilas 08, arkkitehti 15. Tutkimusmatk. Pohj.- ja Keski-Amerikkaan ja us. Euroopan maihin 23, Viroon ja Latviaan 27. - Viipurin apul. lääninarkkitehti 24-29, yksit. arkkitehti Viipurissa 15-39, rautatiehall. ylim. arkkitehti 47-49. - Taiteenystävien piirustusk. sommitt. ja tyyliopin opettaja Viipurissa 16-22. - Viipurin kaupunginvaltuuston jäsen 20-26 ja 32-33. - Töitä: Suvantolan ja Liimatan kartanot 16-21, Lappeenrannan poliisilaitos 23, Käkisalmen VPK 27, Savo-Karjalan osakep. Viipurissa (P. Uotilan kanssa) 29, kreikk.-kat. kirkkok. rak. ryhmä Sortavalassa 30-31 ja talo Viipurissa 39, Haminan kauppahalli 31, Suistamon kreikk.-kat. seurak. talo 39, asuntotaloja Viipurissa, Sortavalassa ja Käkisalmessa, kirkkorestaurointeja. - Julk.: Suomen kaupunkien vanhaa rakennustaidetta 26, Viihtyisä vanha Wiipuri 43, 45 ja 48.


Viitanen, Frans Oskar, sanomalehti- ja kunnallismies. - * Mouhijärvi 15. VII. 1881 † 26. VIII. 42; vanhemmat maanviljelijä Frans Fredrik V. (Vähä-Tiisala) ja Jemina Viitanen. Puoliso Ester Anna Elisabeth Widbom 08-; vanhemmat kauppias Karl Josef Hippolytus W. ja Emilia Charlotta Lumén. - Ylioppilas 02. Opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan ja Itävaltaan 06, 10, 14, Saksaan 23, Viroon 31. - Aamulehden toimitussihteeri 05-08, Lahden päätoimittaja 08-15, Satakunnan päätoimittaja 15-17, Satakunnan Kansan 18, Länsi-Suomen osakep. Porin kontt. esimies 18-21, Porin kaupunginvalt. sihteeri 19-29, kaupunginsihteeri 29-42. - Pohj.-Hämeen nuorisoseur. liiton puheenjohtaja 07-08, Lahden kaupunginvalt. jäsen 11-15, S. sanomalehtim. järj. keskusvaltuuskunnan 13-18, S. sanomalehtimiesl. johtokunnan 11-19, Porin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 19, rahatoimikam. varapuheenjohtaja 19-28, kaupungin hall. jäsen 29-31, työväenop. johtokunnan puheenjohtaja 18-37, Satak. mus. johtok. varapuheenjohtaja 18-, kaupunginkirjaston johtokunnan puheenjohtaja 32-, Satak. kotiseututyön keskusvaltuuskunnan puheenjohtaja 31-36, osuusk. Elon johtokunnan jäsen 17-, puheenjohtaja 25-. - Julk.: Pohjois-Ruotsin suomalaiset 17, Marraskuun suurlakko 17, Kuljetulta taipaleelta 19.


Wiklund, Axel Walfrid, liikemies. - * Värtsilä 20. XI. 1872 † 10. XII. 40; vanhemmat urakoits. Anders W. ja Emma Bagarnäs. Puoliso Ingeborg Laquist 95 † 42; vanhemmat panimomestari Karl Edvard L. ja Anna Katarina Gädda-Grönholm. - Ylioppilas 91. - Oma rak. ainekauppa Turussa 95-99, Wiklund oy:n toimitusjohtaja 99-18, johtokunnan puheenjohtaja 18-40. - Rautakontt. oy:n perustaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja 18-40. Useiden yht. perustaja ja johtokunnan puheenjohtaja. - Turun rahatoimikam. jäsen 25 v., kaupunginvaltuuston jäsen us. v., Turun kauppayhd. puheenjohtaja. - Kauppaneuvos 20.


Vikstedt, Toivo Alarik (Topi) piirtäjä ja koristetaiteilija. - * Viipuri 12. V. 1891 † 6. V. 30; vanhemmat kunnalliskodin johtaja Nikolai Frans Oskar V. ja Matilda Charlotta Lindberg. Puoliso Karin Westling 18-. - Kävi 5 l. reaalilyseota, Viipurin taiteen ystäväin piirustusk. 04-10 ja Helsingin taideteollisuusk. 10-12. Opisk. Kööpenhaminassa, Saksassa ja Italiassa 12-13 Luk. opintomatkoja Euroopan eri maihin. - Piirtäjä ja kuvittaja (mm. Kiven Nummisuutarit), piirtämö »3:n» osakas 14-16, pilalehti Kerberoksen avustaja, Taideteollisuuskeskusk. piirust. opettaja 21-30. - Suomen taiteilijaseuran int. 16-18. - Julk. Topin pilakuvia 35.


Wikström, Emil Erik, kuvanveistäjä. - * Turku 13. IV. 1864 † 25 IX. 42; vanhemmat rakennusmestari Johan Erik W. ja Gustava Linnamäki. Puoliso Alice Henriette Högström 95 † 50; vanhemmat eversti Elis H. ja Anna Delessert. - Kävi kansak. 77, Helsingin taideyhdistyksen piirustusk. 81-83, taideteollisuusk. 83, opisk. koristetaid. ja puupiirr. 81-86, sitt. kuvanveist., opisk. Wienissä 83-85 ja 87-88, Pariisissa 85-86 ja 88-90, Italiassa 89-90, 96, 27, 28 ja 31, ateljee Pariisissa 88-90, 92 ja 97-02. Tutkimusmatka Vienan Karjalaan 93. - Turun taideyhdistyksen perustaja ja johtokunnan jäsen 06-18, Taiteilijaseuran puheenjohtaja 18-23, Kuvanveistäjäl. puheenjohtaja 19-22, 34-42, S. taideakatemiansäätiön isänn. jäsen 40-42, Kordelinin säät. taiteilijajaoston puheenjohtaja 19-27, hall. jäsen 19-, Lallukan taiteilijakotisäät. hall. jäsen 24-42, Ransk.-suom. yhdistyksen puheenjohtaja 23-27. - Töitä: Säätytalon otsikko 97-02, Paciuksen patsas (Helsinki) 96, Lönnrotin patsas 99-02, Snellmanin patsas (Eliel Saarisen kanssa) valm. 13-15, paljast. 23, Agricolan (Viipuri), J. Kurténin ja Z. Topeliuksen (Vaasa), G. A. Serlachiuksen (Mänttä) muistopatsaat, Tirkkosen suihkukaivo Pohjanneito (Tampere), Staudingerin suihkukaivo Aino (Helsinki); Pohjanmaan hist. mus. (Vaasa) pronssiovet. Rintakuvia mm.: A. Gallen-Kallela 86, G. A. Serlachius, M. Dahlström, V. Westerholm, Alfr. Kordelin, Eugen Wolff, G. Mannerheim, P. E. Svinhufvud ym. Marmori- ja pronssikuvia (Ateneum ja Göteborgin mus.). Kalevala-aih. veist., Alfred Kordelinin hautakappelin (Rauma) veistokset Elämän alku ja Elämän loppu 40, luk. mit. - Taiteilijaseuran kunniajäsen 34. - Professori 19.


Vilamo (vuoteen 05 Willman), Oskari Ruupert, rakennusmies. - * Mäntsälä 27. V. 1880 † 29. IX. 52; vanhemmat kyläseppä Abel Seth W. ja Sifra Mariana Juhontytär. Puoliso Siiri Mathilda Einiö (Bäckström) 13 † 54; vanhemmat työmestari Karl Fredrik B. ja Anna Sofia Forsman. - Kävi teollisuusk. 01. Matk. moniin Euroopan maihin. Rak. piirust. 01-10, rak. urakoitsija 10-52. - Asfaltti oy Lemminkäisen hall. puheenjohtaja 18-52, Helsingin suom. säästöp. hall. jäsen 31-34, Suom. rak. työnantajal. varapuheenjohtaja 32-34, puheenjohtaja 34-45. - Talousneuvos 38.


Vilanka (vuoteen 34 Wilkman), Onni Armas, hallintomies. - * Pirkkala 13. I. 1897 † 6. X. 60; vanhemmat paperimestari Kaarle W. ja Vilhelmiina Sjölund. Puoliso Martta Järvinen 32-; vanhemmat sähkölait. johtaja Johan J. ja Hilda Sand. - Ylioppilas 18, oikeustutkinto 21, yl. hallintotutk. 21, varatuomari 24. Opintomatk. us. Euroopan maihin 24-26 ja 31. - Viipurin poliisilait. etsivän os. päällikkö 25-27, Viipurin poliisimestari 27, Helsingin 27-34, Viipurin hovioikeusp. valtionsyytt. 34-43, puol. voim. pääesik. hallintotoim. päällikkö 44-47, oik. minist. rikosrekisteritoim. päällikkö 47-53, puol. minist. hallitusneuvos 53-60, keskusos. päällikkö 54-60. - Toimi liikkuvan poliisikomennusk. ylim. koment. ja tarkast., Uudenmaan tarkastusoikeuden varapuheenjohtaja 48-58. - Ev. luutnantti 44.


Wilhelms (vuoteen 20 Svensson), Carl Wilhelm, kuvanveistäjä. - * Pietari 20. X. 1889 † 16. VIII. 53; vanhemmat insinööri Johan Alfred S. ja Anna Lovisa Malén. Puoliso näyttelijä Ella Eronen 28 er. - Kävi lys. 04, ylemm. teollisuusk. 09-12, opisk. Möller-Jensenin koulussa Kööpenhaminassa 12-13. Opintomatk. Saksaan ja Italiaan 13, Pariisiin 20-21. - Viipurin piirustusk. opettaja 15-17. - Kuvanveistäjäl. sihteeri 23-25, johtokunnan jäsen 44-, Taideteoll. yhdistyksen hallintoneuv., museolautak. ja koululautak. jäsen 33-, S. arkkitehtil. ja S. kuvanveistäjäl. sankarihautamuistomerkkikomitean 41-. - Osallistui näytt. kotim., Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Pariisissa, Norjassa, Islannissa, Tanskassa ja Englannissa. - Töitä Ateneumissa, Tampereen mus., Serlachiuksen kok., Oslon valtionmus., Malmön mus. ja Reykjavikin valtionmus.


Wiljakainen, Kalle, sanomalehti- ja raittiusmies. - * Joroinen 18. III. 1853 † 17. IV. 14; vanhemmat taloll. Pietari V. ja Maria Pöyhönen. - Ylioppilas 72. - Ilmarisen päätoimittaja Viipurissa 80-84, Aamulehden 84-05. - Per. Tampereen raittiusseuran, sen esimies 85-99, porvarissäädyn jäsen 94-06, eduskunnan jäsen (nuorsuom.) 07-13. Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen 95-08.


Viljakainen, Taavi Sylvester, päätoimittaja. - * Mikkelin mlk. 5. VII. 1873 † 1. II. 59; vanhemmat maanv. Matti V. ja Heta Kuuva. Puoliso 1) Hilda Kananen 95 † 31; vanhemmat torppari Matti K. ja Anni Ikäheimonen; 2) Ida Lydia Hiltunen 32-; vanhemmat maanviljelijä Tahvo H. ja Vilhelmiina Jääskeläinen. - Kansak. 84. Opintomatk. Baltiaan, Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan. - Savon maakaupp. paloapuyhdistyksen toimitusjohtaja 04-15, Mikkelin Sanomien aputoimittaja 03-09, toimitussihteeri 09-17, Länsi-Savon toimitussihteeri 17-27, päätoimittaja 27-45. - Suur-Savon nuorisoseurojen keskusseuran johtokunnan j. 06-48, Mikkelin kaupunginvaltuuston 19-30 ja 41-46, köyhäinhoitolautak. puheenjohtaja 22-48, huoltolautak. 37-, työnvälitystoim. johtokunnan 29-, S. pun. ristin piirihall. j. 12 v., Suur-Savon osuusk. hall. 16-, S. nuoriso-op. johtokunnan puheenjohtaja 36-, ammattiopp. lautak. 24-50. - Julk. kaksi seuranäyt. S. nuorison l. kunniaj. 47.


Viljanen, Kaarlo Ilmari, sotilas. - * Helsinki 2. IX. 1893 † 24. IV. 42; vanhemmat maalarimestari Kaarlo V. ja Fanny Alina Kristolin. Puoliso Siiri Margit Elisabeth Enqvist 21-. - Suor. 7 l. lyseota 21, sotakorkeak. komentajakurssi 28. - Koristemaalari. Jääk. pataljoona 27:ssä 16-17, vapaussod. saapui Equityllä Merikarvialle, Vimpelin ja Vöyrin sotak. opettaja 17 ja 18, Vöyrin koulun 4. kompp. päällikkö, Et.-Pohjanmaan ja Länsi-Hämeen taist., Karjalan kaartin konekiv. ups. ja konekiv. kompp. päällikkö 18-20, patalj. komentaja 21-27, rykm. koment. apul. 27-32, suojelusk. yliesik. koulutusos. päällikkö 32-33, Et.-Hämeen suojelusk. p. piiripäällikkö 32-39, os. Pajarin kom. apul. 39-40, jalkaväkirykm. 16:n komentaja 40, Salpausselän sotilasl. esik. 40-41, jalkaväkirykm. 25:n komentaja 41, 4. div. 41-42. - Viipurin kaupunginvaltuuston jäsen 31-32, Hämeenlinnan 37-40. - Luutn. 18, kapteeni 18, maj. 21, everstiluutnantti 32, eversti 40, kenraalimajuri 42.


Viljanen, Väinö Matti Juho, talousmies. - * Tuusula 24. XI. 1874 † 2. IX. 46; vanhemmat kansak. opettaja Matti V. ja Sofia Vilhelmiina Felin. Puoliso Elin Maria Lovisa Lindberg 08-; vanhemmat pankinkomiss. Karl Henrik L. ja Betty Granqvist. - Ylioppilas 95, insinööri 99. Opisk. Mühlhausenissa 00-01, Manchesterissa 04-05, Aachenissa 06. Harjoitt. teht. Ruotsissa ja Saksassa. Tutkimusmatk. Euroopan eri maihin ja Et.-Amerikkaan 27. - Forssa oy:n tehtaan insinööri 99-00 ja 01-03 ja vt. os. päällikkö 03-04, Tampereen teollisuusk. opettaja 06-13, Tampereen tekn. op. 13-19, kauppa- ja teoll. hall. ylijohtaja 19-21, S. teollisuusl. toimitusjohtaja 21-40, Tampereen kauppaoppilait. opettaja 08-16, Kauppa- ja teoll. komission apul. johtaja 18, johtaja 19. - Eduskunnan jäsen (edistysp.) 24-27, Tampereen ammattik. johtokunnan puheenjohtaja 12-18, Suom. teknikk. seuran 19, S. messujen hall. 21-31, Kotim. työn hall. 21-33, kauppasopimuskomitean jäsen 19-39, tullitariffikomitean puheenjohtaja 23, jäsen 26-32, vientiluottokomitean jäsen 26-, taloudell. neuv. 28-32, taloud. puolustusneuv. 28-38. - Vuorineuvos 36.


Wilkama (vuoteen 19 Wilkman), Karl Fredrik (Kalle), sotilas. - * Helsinki 27. III. 1876 † 15. VII. 47; vanhemmat rakennusmestari Karl W. ja Eva Posti. Puoliso filosofian maisteri Laina Aili Nikko 20-; vanhemmat yliopettaja Juho N. ja Hilma Granroth. - Kävi Haminan kadettik. 99, Venäjän yleisesik. sotakorkeak. 07, tarkkamp. kurssin esiups. 11. Opintomatk. Ranskaan, Italiaan ja Belgiaan 24-25, Haagiin 25. - Palv. henkikaartin rakuunarykm. 99-08, Novorossijskin rakuunarykm. 08-16, rykm. komentaja 15-16, ratsuväkiarmeijak. esik. päällikkö 16, rykm. ja prikaatin komentaja 16-17, ratsuv. armeijak. esik. päällikkö 16. Vapaussod. joht. taist. Kuhmoisissa, Länkipohjassa, Orivedellä, Kangasalla, Lempäälässä ja ositt. Tampereen edustaja sekä Viipurin valt. 18, S. arm. ylipäällikkö 18-19, tark. kenr. 19, esik. päällikkö 19, sotav. päällikkö 19-26, evp. 26. - Osall. sot. 39-40. - Pikkukirkkoyhdistyksen johtokunnan jäsen 29-47, Helsingin Pohj.-suom. seurak. kirkkoneuv. jäsen 31-, kirkkovaltuuston jäsen 32-47, S. kirkon seurak. työn keskusl. johtokunnan jäsen 34-47, Pyhäkouluyhdistyksen johtokunnan jäsen 39-47. - Kornetti 99, luutnantti 04, ratsumestari 08, everstiluutnantti 11, eversti 14, kenr. maj. 18, kenraaliluutnantti 22, jalkav. kenr. 28.


Wilkama (vuoteen 18 Wilkman), Oskar Alfred, sotilas. - * Helsinki 7. IV. 1880 † 28. VI. 53; vanhemmat rakennusmestari Karl W. ja Eva Posti. Puoliso filosofian lisensiaatti Sisko Elna Vilhelmiina Brummer 18-; vanhemmat rovasti Fredrik Alexander B. ja Wilhelmina Jaatinen. - Kävi reaalilys. ja kadettik., Nikolain ratsuk. Pietarissa 04, ups. voim. ja miekkailuk. 11, ups. ratsastusk. 14. Opintomatk. Englantiin 19. - Palv. henkikaartin henkivartiorakuunarykm. 04-17, osallistui maailmansot., vapaussod. Seinäjoen patalj. ups., Pohj.-Hämeen rykm. patalj.ja rykm. komentaja, Uudenm. rakuunarykm. 18-28, Suomenlinnan komend. 28-31, Jyväskylän sot. p. piiripäällikkö 32-33, Kuopion et. sot. p. 33- 36, Yläneen alkoholistihuoltolan johtaja 36-37, Perniön 37-40, 43-47. Osall. olympiakisoihin 12 ja 20. Ratsumestari 16, maj. 18, everstiluutnantti 18, eversti 19.


Wilkuna, Kustaa (Kyösti) Felix, kirjailija. - * Nivala 4. V. 1879 † 12. XII. 22; vanhemmat maanviljelijä Kustaa W. ja Elisabeth Rivander-Kaarlela. Puoliso Johanna Kustaava Niskala 05-; vanhemmat taloll. Aappo N. ja Anna Liisa Niskala. - Ylioppilas 03. - Kirjailija 06-. - Julk.: Novelleja 07, Yksin elämässä 08, Tapani Löfvingin seikkailut isonvihan aikana 11-12, Suomalainen linnanneiti, josta tuli kuningatar 10, Viimeiset luostariasukkaat 11, Haaksirikkoiset 12, Vaikea tie 15, Suomalaisia sankareita I (Santeri Ivalon kanssa) 16, Kahdeksan kuukautta Shpalernajassa 17, Kun kansa nousee, vapaussodan muistoja 18, Lähimmäisiäni 19, Miekka ja sana I-II 19. Näyt. Niilo Skalm 22 ja Anna Hallman 22. - Aktivistina 8 kk. vankina Pietarissa.


von Willebrand, Erik Adolf, lääkäri. - * Vaasa 1. II. 1870 † 12. IX. 49; vanhemmat hovineuvos Fredrik Magnus W. ja Signe Estlander. Puoliso Walborg Maria Antell 00-; vanhemmat senaattori Per Kasten Samuel A. ja Emelie Sofie de la Chapelle. - Ylioppilas 88, lääketieteen kandidaatti 92, lisensiaatti 96, lääketieteen ja kirurgian tohtori 00. Opintomatk. Ruotsiin 98, Saksaan 00, 04 ja 13, Tanskaan ja Saksaan 26. - Helsingin yliopiston dosentti 03-30, Helsingin diakonissalait. sairaalan 1. sisätaut. os. esimies 08-35, ylilääkäri 22-31. Hoiti sisätaut. professorin virkaa eri ott. 08-22, Heinolan kylpylait. lääkäri 99-06, Helsingin medikomekaan. lait. johtaja 03-07. - Julk.: Zur Kenntniss der Blutveränderungen nach Aderlässen (väitösk.) 99, tutkim. veri- ja aineenvaihtosair. - Professori 30.


von Willebrand, Herman Viktor, lääkäri. - * Turku 7. XI. 1876 † 18. XII. 35; vanhemmat tullinhoit. August Reinhold von W. ja Victoria Fahler. Puoliso Gertrud Elisabet Schulte 03-; vanhemmat lukk. Gustav Edward Ferdinand S. ja 2. vaimo Hulda Elisabet Wallius. - Ylioppilas 95, lääketieteen kandidaatti 98, lisensiaatti 03, lääkäri ja kirurgian tohtori 07. opintomatk. Ruotsiin 97-98, Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan 10, Venäjälle 15, Saksaan ja Skandinaviaan 22, Saksaan ja Ranskaan 26, Saksaan, Balkanin maihin ja Italiaan 27. - Impilahden kunnanlääkäri 03-04, Helsingin yl. sairaalan lastenos. apulaislääkäri 04-07, Marian sairaalan kulkutautios. 08-13, Helsingin kaupungin kulkutautisairaalan alilääkäri 13-29, ylilääkäri 29-35. - Ritariston ja aatelin jäsen 04-05, 05-06. - S. lääkäris. puheenjohtaja 31. - Julk. Studier över ämnesomsättningen hos gossar i åldern 9-14 år 07 (väitösk.), us. tutkim. epidemiologian alalta.


von Willebrand, Reinhold Felix, kulttuurihenkilö, urheilumies. - * Helsinki 23. II. 1858 † 6. V. 35; vanhemmat todellinen valtioneuvos, vapaah. Knut Felix von W. ja Anna Sofia Jaenisch. - Yliopp. 75, filosofian kandidaatti 80, maisteri 82, lakit. kandidaatti 88, varatuomari 91. - Senaatin siviilitoimitusk. ylim. kanslisti 01-05. - Lääninkäräjäkomitean sihteeri 83, elinkeinolakikomitean 98. Ritariston ja aatelin jäsen 85-06, yl. valitusvaliok. puheenjohtaja 94, suostuntavaliok. puheenjohtaja 97-06. S. taideyhdistyksen johtokunnan jäsen 92-14, puheenjohtaja 06-35, Helsingin mus.yhdist. johtokunnan jäsen 94-12, Ruots. kirjallisuuden seuran hall. j. 99-18, kunniajäsen 19, Finsk Tidskriftin julk. 96-30, Forssa oy:n johtokunnan jäsen 05-09, Helsingin luistinklubin perustaja ja puheenjohtaja 25 v., S. luistinl. puheenjohtaja, Kansainv. olympiakomitean jäsen 08-20. - S. olympiajoukkueen johtaja Lontoossa 08 ja Tukholmassa 12. - Julk.: Fem sportsmäns resa till kontinenten 85.


Willgren, Karl Salomon, lakimies. - * Tampere 8. VI. 1865 † 30. I. 47; vanhemmat tilanomistaja Carl Oskar W. ja Johanna Wilhelmina Friman. Puoliso 1) Anna Elisabeth Kruskopf 95 † 07; vanhemmat sähkölenn. päällikön apul. Petter Emil K. ja Augusta Grabow; 2) Maine (May) Sandström 08-; vanhemmat kirkkoherra Mathias S. ja Hilda Emilia Petterson. - Ylioppilas 83, filosofian kandidaatti 85, lakit. kandidaatti 89, lakit. lisensiaatti ja tohtori 92. Us. opinto- ja tutkimusmatkoja ulkom. 90-29. - Valtiovar. toimitusk. apul. kamreeri 93-02, Helsingin yliopiston vt. ja vakinainen apul. 01-22, hallinto-oik. professori 22-32. - Valtiovar. toimitusk., sitt. minist. ylim. esitt. 07-10 ja 17-20. Kauniaisten kauppalan valt. jäsen ja varapuheenjohtaja 18. - Julk.: Finlands finansrätt 06, Förvaltningsrättens allmänna läror I-III 24-25, Finlands sjöfart- och tullrätt 28, S. talousoikeus 30, Finanssioppi 36 ym.


Wilskman, Atl e, sukutieteilijä. - * Helsinki 14. XI. 1883 † 30. VI. 21; vanhemmat professori Ivar Edvard W. ja Mathilda Wilhelmina (Minchen) Roschier. - Ylioppilas 02, filosofian kandidaatti ja maisteri 06. - Helsingin yliopiston konsist. aman. 06-07, yliopiston reistraattori 07-19, yliopiston kirjaston nuor. assist. 19, Helsingin kaupungin apul. kirjastonhoit. 20-21. - S. sukututkimusseuran johtokunnan jäsen 17-20. - Julk. mm. Släktbok I-II 12-20.


Wilskman, Gustaf Werner, lakimies. - * Sulkava 2. XII. 1849 † 29. IV. 29; vanhemmat kirkkoherra Werner Wilhelm W. ja 2. vaimo Katarina Fredrika Wikstén. - Ylioppilas 70, tuomarintutk. 76, varatuomari 78, yl. oikeustutkinto 89. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 85-87, ylim. viskaali 87-88, notaari 88-91, varakanneviskaali 91-92, asessori 92-97, Salmin tuomiok. tuomari 97-00, Kurkijoen tuomiok. 00-05, hovioikeudenneuvos 05, senaatin oikeusosaston jäsen 05-09.


Wilskman, Ivar Edvard, voimistelu- ja urheilumies. - * Töysä 26. II. 1854 † 10. IV. 32; vanhemmat kappalainen Carl Magnus W. ja Sofia Alcenius. Puoliso Mathilda Wilhelmina (Minchen) Roschier 82 † 40; vanhemmat tuomari Paul Ludvig Karl R. ja Mathilda Hammarström. - Ylioppilas 73, voim. opettaja tutk. 86. Tutki voimistelunopetusta Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa ja Englannissa. - Voim. opettaja Helsingin alkeisop. 75, Helsingin yliop. 89, suom. normaalilys. 83-94, kollega 94-14, lehtori 14-18, kouluhall. tarkastaja 18-26. - Suomen Urheilulehden toimittaja 98-08, Suom. teatterin rahastonhoit. 90-04. - Kahden valtion komitean puheenjohtaja ja yhden jäsen, palkintotuom. Tukholman olympial. 12 ja kansainv. urheilukomitean 91, edusti Suomea voim. komiteassa Tukholmassa 19. - Julk.: Idrotten i Finland 04, Suomen urheilut 07, Terveys ja tarmo 10, Terveyden opas 10, Terveysoppi 19, Tilastollisia tietoja Suomen koulunuorison ruumiillisesta kehityksestä I-III 16-22. - Lehtori 05, professori 20.


Wilskman (06-25 Viljomaa), Johannes Eliel, lakimies. - * Kesälahti 26. III. 1866 † 27. V. 52; vanhemmat kirkkoherra Werner Wilhelm W. ja 2. vaimo Katarina Fredrika Wikstén. Puoliso 1) Sigrid Charlotta Wennerstrand 04 er. 32; vanhemmat kauppias Israel Leonard W. ja Thekla Rösgren; 2) Ruth Ines Hellfrid Johansson (h. 2. aviol.) 33-; vanhemmat poliisivirk. Johan Rikhard Alexander J. ja Ines Antoinette Nyman. - Ylioppilas 86, oikeustutkinto 91, varatuomari 94. - Viipurin hovioikeuden kanslisti 99, kirjaaja 00, ylim. viskaali 01-02, notaari 02, asessori 03-08, Heinolan tuomiok. tuomari 08-16, Iisalmen 16-19, Piikkiön 19-34, Viipurin hovioikeuden presidentti 34-36, lainvalmisteluk. jäsen 36-38. - Eduskunnan jäsen (suom. p.) 07-08 ja 11-13, Heinolan ja Iisalmen kaupunginvaltuuston jäsen, S. kihlakunnan tuomarien yhdistyksen hall. varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja. - Julk.: Laki, sisältävä säännöksiä tuomiokuntain hoidosta 36, Lakimiesmatrikkeli 39. - Laamanni 32.


Winell, Claës Bertel Napoleon, sotilas. - * Kirkkonummi 18. IX. 1892 † 9. I. 43; vanhemmat koulunjohtaja Alfred Napoleon W. ja Kathinka Hansen. Puoliso Sonja Léonie Ståhlberg 19-; vanhemmat insinööri Karl Emil S. ja Sonja Gerasimow-Dukovski. - Ylioppilas 13, opisk. lääket. yliop:ssa, suoritti sotakorkeak. komentajakurssin 26, sotil. erik. kurss. Saksassa ja Suomessa. - Jääk. pataljoona 27:ssä 15-18, vapaussod. 2. jääk. rykm. kompp. päällikkö 18, 2. div. esik. yleisesik. ups. 18, jääk. prikaatin esik. päällikkö 18-21, Uudenm. rykm. patalj. komentaja 21-23, sotav. esik. os. päällikkö 23-25, Kajaanin sissipatalj. komentaja 26-29, Keski-Suomen rykm. komentaja 30-33, Et. Pohj. sotilasläänin komentaja 33-39, 8. div. komentaja (Kannas) 39-40, 4. div. 40, sotilasl. komentaja 40-41, 8. div. komentaja (Kannas, Itä-Karjala, Syväri) 41-43. - Kapt. 18, maj. 19, everstiluutnantti 26, eversti 30, kenraalimajuri 41.


Winter, Georges, kuvanveistäjä. - * Pietari 21. I. 1875 † 7. XII. 54; vanhemmat kollegiasessori Gabriel W. ja Alexandra Hantonov. - Kävi Turun taideyhdistyksen piirustusk. 95-97, Roomassa 98-99, 00-02, 03-04. - Kuvanveist., osall. näytt. 98-, töitä mm. suihkukaivopatsas Viipurin Torkkelin puistikossa, Elämän palkka ja Elämän lämpö (marmoria, Ateneum), Alaluokan reippautta (pronssia).


Winter, Hugo Teodor, kirjateollisuusmies. - * Helsinki 6. XI. 1872 † 25. XII. 51; vanhemmat eversti Alexander Emil W. ja Mathilda Plathan. Puoliso Elvi Anna Ekholm 16 † 58; vanhemmat hovineuvos Carl Fredrik E. ja Anna Yolanda Strandberg. - Ylioppilas 93, kauppakoulu (Tukholma) 95, harjoitt. graafill. al. Tukholmassa 94-95, Leipzigissä 96-97. - Werner Söderströmin kust. liikk. palv. 93-, sen kirjapainon tekn. johtaja 97-10, Kirjateollisuusasioimisto oy:n toimitusjohtaja 10-42, hall. puheenjohtaja 42-51. - Werner Söderström oy:n johtokunnan jäsen 04-11, S. kirjapainonomistaja yhdistyksen 03-06, S. graafill. teoll. harj. 09-10, S. kirjansitomonomistaja 06-09.


Winter, Anders Rudolf, kauppias ja tehtailija, lahjoittaja. - * Helsinki 24. II. 1862 † 30. I. 12; vanhemmat valaja Karl Anders W. ja Josefina Wilhelmina Kullström. - Kävi Helsingin reaalik. - Wilhelm Sandbergin rautakaupan johtaja Tampereella 87-97, tmi W:m Sandbergin jälk:n omistaja 97-07, W:m Sandberg oy:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja 07-12, Tampereen Tapettitehdas oy:n ja D. Winter & co väritehtaan perustajia. - Määr. omaisuutensa Rudolf Winterin lahjoitusrahastolle.


von Winther (v:een 90 Winter), Georg Gustaf, lääkäri. - * Puumala 23. IV. 1825 † 25. XI. 01; vanhemmat kappalainen Gustaf W. ja Margareta Petronella Hultin. Puoliso Sally Aline Emilie af Brunér 76 † 26; vanhemmat salaneuvos Frans Olof af B. ja vapaaherratar Emilie Charlotta de la Chapelle. - Ylioppilas 42, filosofian kandidaatti ja lisensiaatti 47, lääketieteen lisensiaatti 53, lääketieteen ja kir. toht, 60. - Henkikaartin 3., suom. tarkk'ampujapatalj. lääkäri 54-81, S. sotav. ylilääkäri 81-94. - S. pun. ristin puheenjohtaja 96-01. - Ritariston ja aatelin jäsen 91-06. - Aateloitu 90, salaneuvos 97.


Wirén, Edvin Johannes, pappi, uskonnollinen kirjailija. - * Askola 25. IX. 1885 † 9. V. 50; vanhemmat kansak. opettaja Johannes W. ja Maria Lovisa Gustafsson. Puoliso Greta Johanna Sofia Lagercrantz 14 † 58; vanhemmat kruununvouti Brutus L. ja Berta Sofia Kihlgrén. - Ylioppilas 05, vihitty papiksi 09. Opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan ja Sveitsiin. - Pietarin lut. evank. yhdistyksen saarn. ja evank. kaupunkilähetyksen suom. ja ruots. saarn. 11-16, Helsingin diakonissalait. apulaispappi 17-19, johtaja 19-50. - Ebeneserkodin johtokunnan jäsen 22-50, puheenjohtaja 31-50, Helsingin kaupungin lastentarhain johtokunnan 26-47. - Julk.: Jeesus ja nuoriso 16 (ruots.), Krestyn ristikkojen takaa 17 (ruots.), Esikartanoissa I-II 24-25 (ruots.), Lina Snellman (elämäk.) 27 (ruots.), Pyhät kirjoitukset 31, Pyhät juhlat 33, När han öppnade boken 36 (suom.), Uskon ja rakkauden kylvöä, Helsingin Diakonissalaitos 1867-1942 (ruots.), Aurankurjesta sananpalvelukseen (ruots.) 43, Siunaus (ruots.) 44, Kun sinun sanasi avautuvat 47 (ruots.), Verraton tie 47 (ruots.), Hebrealaiskirje 48 (ruots.). - Teol. kunniatohtori 45.


Virkkunen (vuoteen 06 Snellman), Artturi Heikki, historiantutkija. - * Karunki 19. I. 1864 † 17. XI. 24; vanhemmat lääninrovasti Gustaf Adolf S. ja Hilma Aurora Forsman. Puoliso Helmi Elisabeth Meurman 98 † 47; vanhemmat kunnallisneuvos Agathon M. ja Aline Fredrique Tallqvist. - Ylioppilas 83, filosofian kandidaatti 88, lisensiaatti 94. Muinaistieteen tutkimusmatkoja Siperiaan 89, opintomatkoja Venäjälle 91-93, Tukholmaan 04. - Suom. normaalilys. kollega 91-99, Helsingin suom. reaalilys. lehtori 99-02, suomalaisen normaalilys. hist. yliopettaja 02-07, kouluhall. ylitarkastaja 03-21, Helsingin yliopiston Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian dosentti 95-02, Uuden Suomettaren päätoimittaja 17-18, Uuden Suomen 19-21, Turun yliopiston historian professori ja rehtori 21-24. - Eduskunnan jäsen (suom. p.) 07-08, 10, 14-21, valtiovarainvaliok. puheenjohtaja 10, Muinaistiet. toimik. j. 02-17, Pohjal. osakunnan kuraattori 95-99, ylioppilaskunnan puheenjohtaja 96-97. - Julk.: Pohjalaisen osakunnan historia I-II 90-91, Itämeren suomalaiset itsenäisyytensä aikana (väitösk.) 94, Itämeren suomalaiset saksalaisen valloituksen aikana 1159-1229 07, Oulun kaupungin historia I 05-19, Isänmaallisia puheita 25.


Virkkunen (vuoteen 06 Snellman), Paavo Eemil, pappi, poliitikko. - * Pudasjärvi 27. IX. 1874 † 13. VII. 59; vanhemmat lääninrovasti Gustaf Adolf S. ja Hilma Aurora Forsman. Puoliso Katri Naimi Thulé 04 † 53; vanhemmat urkujenrakent. Bror Axel T. ja Minna Alina Meurman. - Ylioppilas 92, filosofian kandidaatti 96, vihitty papiksi 03, teol. kandidaatti 03, lisensiaatti 05, tohtori 07. Opintomatk. Halleen 01 ja 03, Saksaan ja Sveitsiin 09 ym. - Helsingin ruots. reaalilys. usk. opettaja 04, suomalaisen normaalilys. usk. yliopettaja 05-18, rehtori 08-18, Ilmajoen kirkkoherra 18-26, Helsingin et. suom. seurak. 26-41. - Helsingin suom. jatko-op. kasvatusopin opettaja 03-14. - Helsingin seurak. kirkkovaltuuston puheenjohtaja 27-, eduskunnan jäsen (suom. p. ja kokoomusp.) 13-36 ja 39-44, puhem. 18, 23, 26, 28, 29 II ja 30 I, 1. varapuhem. 22, 24, 27 ja 32, 2. varapuhem. 19-21, 25, 29 I ja 32, opetusministeri 30-31, kirkolliskokouksen jäsen 23-, S. pun. ristin neuv. jäsen 40, kokoomusp. puoluevaltuuskunnan jäsen ja puheenjohtaja 33-36. - Julk.: mm. Der Anfang des Arianischen Streites (väitösk.) 04, Sukupuoliasia kristinuskon opetuksessa 06 (ruots.), Kristinuskon opetusoppi 09, Jeesus ja kevätelämä 10, Kristinuskon perustotuudet nuorisolle 12, Uskonnonvapauden kynnyksellä 21, Elämän liike 24, 3 saarnakok. Henki ja elämä 26, Vaeltakaa hengessä 27, Tosielämä 28, Agathon Meurman I-III 35-57, Hengen hedelmä 38, Mahdoton ja mahdollinen 45, Uudet ajat - uudet kodit 46, Vartija, mikä hetki yöstä on 47, Kyrka och stat i Finland 50 (suom.), Kahden sataluvun vaiheilta 53, Itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeniltä 54, Etsimääni ja löytämääni 55. - Professori 49.


Wirta, Arvo Aleksander, merisotilas. - * Turku 28. II. 1895 † 25. XII. 58; vanhemmat seppä Heikki W. ja Mathilda Stenman. Puoliso Alice Singhild Holm 24-; vanhemmat työnjohtaja John Edvin H. ja Erika Maria Hillerström. - Ylioppilas 14, merikadettik. 20-22, Ruotsin merisotakorkeak. 24-25 ja 26-27, tyk.- ja viestikurssi Englannissa 30, dipl. merikapteeni, palv. Ruotsin laivastossa 25, Englannin kotilaivastossa 30. - Laivaston tykkiveneen nuor. ups. ja päällikkö 19-24, laivaston esik. operat. os. päällikkö 25, lippukapteeni 26, rannikko laivaston päällikkö 27-30, yleisesik. toim. ups. 30-32, panssarilaiva Väinämöisen päällikkö 32-33, Ilmarisen ja panssarivenelaivueen 33-35, merisotak. johtaja 35-36, oy Mercantile ab:n myyntipäällikkö 36-55. - Kadettik. opettaja 22-24 ja 24-27. - Res. vänrikki 19, res. luutnantti 21, meriv. luutnantti 22, kapteeniluutnantti 25, komentajakapteeni 27, komentaja 32, ye-ups. 32.


Wirtanen, Kaapo Wiljo Josef, taidemaalari. - * Vammala 26. VI. 1886 † 11. II. 59; vanhemmat kauppias Josef W. (Brax) ja Matilda Selvén. Puoliso 1) Evi Elisabet Jokinen 13 † 20; vanhemmat työnjohtaja Efraim J. ja Fanni Tamlander; 2) Anni Irene Vähäkallio 21-; vanhemmat työnjohtaja Niilo Wilander ja Anna Blom. - Kävi S. taideyhdistyksen piirustusk. 04-07. Opintomatk. us. Euroopan maihin 10-56. - Töitä näytt. Helsingissä 08-. Osallistui S. taiteen näyttelyihin Kööpenhaminassa 19, Tukholmassa ja Oslossa 29, Amsterdamissa ja Antverpenissa 31, Saksassa 35, Italiassa 37, Oslossa ja Ruotsissa 40. Maalasi mm. Lopen kirkon alttaritaulun 29. Töitä Ateneumissa, Tampereen ja Turun taidemus. sekä Kordelinin kokoelmissa.


Visanti (vuoteen 36 Björklund), Matti August, taiteilija, arkkitehti. - * Oulu 31. V. 1885 † 25. XI. 57; vanhemmat teol. tohtori Isak August B. ja Fredrika Mathilda Wichmann. Puoliso taidemaalari Lyyli Myntti 18-; vanhemmat teht. Juho M. ja Maria Nissilä. - Ylioppilas 04, opisk. tekn. korkeak., taideopint. Helsingin yliopiston piirustussalissa, taideteoll. keskusk. ja Turun taideyhdistyksen piirustusk. Opintomatk. Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Ranskaan ja Italiaan. - Arkkit. toim. Vaasassa 16-34. - Töitä: Vaasan suom. yhteiskoulun, sanomal. Vaasan toimitalo, puku- ja paitatehdas Vaasa, Lapuan kunnantalo, Seinäjoen yhteisk. ja vesitorni, Jaakko Ilkan, Santavuoren, Napuen, Siikajoen ja Halkokarin muistomerkit ja sankaripatsaita. Kuvitti teokset: Wilkunan Miekka ja sana, Kalevala, Kanteletar, Suomen kansan legendoja ja rukouksia, Ilmestyskirja, Oravalan Erämaan profeetta, us. Aleksis Kiven teoksia, mm. Seitsemän veljestä. Töitä näytt. 08-, osallistui suom. grafiikan näytt. eri maissa, graafisia yksityisnäytt. Helsingissä 32, 38, 40, 46, 49 ja 53, Turussa 35. Töitä Ateneumissa ja Tukholman Kansallismuseossa sekä yksit. kok. kotim. ja ulkom.


Witting, Rolf Johan, geofyysikko, poliitikko. - * Viipuri 30. IX. 1879 † 11. X. 44; vanhemmat filosofian maisteri Rudolf Martialis W. ja Berta Georgina Eugenie Sundman. Puoliso Ellen Julie Elise Neovius 04-; vanhemmat eversti Viktor Adolf N. ja Alma Mathilda Maria von Koskull. - Ylioppilas 97, filosofian kandidaatti 01, maisteri 07, lisensiaatti 09, tohtori 10. Tiet. matk. Euroopan maihin 03, 05 ja 09-13 sekä vuositt. 20-33. - S. tiedeseuran meritieteen tutk. assist. 02-10, johtaja 11-17, hydrologi 18, merentutk. lait. johtaja ja professori 19-36, geodeett. lait. neuvottel. jäsen 18-37, Helsingin osakep. pääjohtaja 36-44. - Kulkulait. ja yl. töiden ministeri 24-25 ja 30-31, apul. valtiovar. ja ulkoas. ministeri 33-36, ulkoministeri 40-43, eduskunnan jäsen (ruots.) 24-27. - S. kartaston toimitusvaliok. puheenjohtaja 22-29, Suomen edustaja eurooppal. merentutk. neuv. 09-36, Association internationale d'oceanographien yleissihteeri 30-34. - S. forsiitti-dynamiitti oy:n, Teollisuushypoteekkipankki oy:n ja S. pankkiyhdistyksen johtokunnan jäsen. - Svenska handelshögskolanin hall. puheenjohtaja, valtion virkail. palkk. järjest. yhden miehen komitean 23, valtion eläkekass. uudest. järjest. yhden miehen komitean 25 sekä puhelinneuvotteluk. puheenjohtaja 32 ja 33. - Julk. tiet. tutk. etenkin merentutk. ja geofysiikan al. - S. maantiet. seuran puheenjohtaja 12-13 ja 24, sihteeri 18-22.

vo[muokkaa]

Voionmaa (vuoteen 06 Wallin), Olavi Tapio, diplomaatti. - * Helsinki 9. VI. 1896 † 6. X. 60; vanhemmat professori Kaarle Väinö V. ja Ilma Maria Alin. Puoliso Madeleine Morel 23-; vanhemmat pääsihteeri Louis M. ja Jeanne Cusset. - Ylioppilas 14, filosofian kandidaatti 18, maisteri 19. - Lontoon lähetystön avust. 21-22, kansainv. työtoim. os. jäsen 22-37, Kansainl. sihteeristön finanssi- ja taloudell. os. 29-37, ulkoasiainminist. talouspoliitt. os. päällikkö 37-38, ulkoasiainminist. kansliapäällikkö 38-41 ja 46-50, lähettiläs Sveitsissä 41-46, lähettiläs Belgiassa ja Luxemburgissa 50-57, suurlähettiläs Espanjassa 57-60, samanaikaisesti lähettiläs Vatikaanissa 56-60. - Kansainv. alkoholisminvastustamisl. puheenjohtaja 46-60. - Julk.: Kansainvälinen sosialipolitiikka 26, tutkim. sarjoissa Studies and Reports of the International Labour Office ja Publications of the Economic Intelligence Service, League of Nations 23-37.


Voionmaa (vuoteen 06 Wallin), Kaarle Väinö, historiantutkija, kansansivistysmies, poliitikko. - * Jyväskylä 12. II. 1869 † 24. V. 47; vanhemmat seminaarin lehtori Olai W. ja Flora Fredrika Bernhardina Schreck. Puoliso Ilma Maria Alin 95 † 61; vanhemmat kauppias Antti A. ja Maria Elisabet Tuurala. - Ylioppilas 86, filosofian kandidaatti ja maisteri 90, lisensiaatti 93, tohtori 94. - Sanomalehtim. ja koulunopettaja 91-03, Kansanvalistusseuran sihteeri 07-12, kauppakorkeak. talousmaant. ja taloushist. opettaja 12-18, Helsingin yliopiston dosentti 03-18, Pohjoism. hist. ylim. professori 18-36. Yhteiskunn. korkeak. kansleri 45-47. - Senaatin talousosaston jäsen ja kulkul. toimitusk. päällikkö 17, ulkoas. ministeri 26-27, kauppa- ja teoll. ministeri 37-39. Eduskunnan jäsen (sos. dem.) 19-47, ulkoas. valiok. puheenjohtaja 31-33 ja 40-45. - Raitt. ystäväin keskushall. jäsen 98-09, esimies 03 ja 05-07, Työväen sivistysl. puheenjohtaja 19-47, Kieltolakil. varapuheenjohtaja 20-32, Työväen akatemian hallintoneuvoston puheenjohtaja 24-33, esimies 33-47. - S. valtuuskunnan jäsen tai varajäsen Kansainl. yleiskok. 22-28 ja 35-36, rauhanneuvotteluk. jäsen Tartossa 20, Moskovassa 40 ja 44. - Julk.: Suomen maantiet Ruotsin vallan aikana (väitösk.) 93, Tampereen kaupungin historia I-III 03-10, 2. p. I-IV 29-35, Suomalaisia keskiajan tutkimuksia 12, Suomen karjalaisen heimon historia 15, Suomi Jäämerellä 18, Suomen uusi asema 19, Yhteiskunnallinen alkoholikysymys 25, Etelä-Pohjanmaan suom. asutuksen alkuperästä 35, Hämäläinen eräkausi 48 ym. - Us. järjest. ja lait. kunniajäsen.


Voipio (vuoteen 01 Åkerman), Onni, lakimies. - * Savitaipale 14. VII. 1881 † 23. X. 37; vanhemmat hovioikeuden presidentti Daniel Woldemar Å. ja Emma Henrika Perander. Puoliso Iida Kohonen 05 † 59; vanhemmat maanviljelijä Mikko K. ja Anni Hirvonen. - Ylioppilas 99, oikeustutkinto 04, varatuomari 07. - Viipurin hovioikeuden notaari 13, asessori 13-16 ja 19-27, hovioikeudenneuvos 16-17 ja 27-30, viskaali 18-19, korkeimman oikeuden apuj. 26-30, oikeusneuvos 30-32, Viipurin tuomiok. tuomari 32-37. - Asianajaja Viipurissa 07-13. - Viipurin kaupunginvaltuuston jäsen 11-13.


Wolff, Carl Oskar Eugen, teollisuusmies, poliitikko. - * Vaasa 2. XI. 1851 † 20. V. 37; vanhemmat kauppaneuvos Carl Gustaf W. ja 2. vaimo Natalia Strömstén. Puoliso Adèle Julia Ekström 78 † 42; vanhemmat insinööri alikapteeni Carl August E. ja Alexandrine (Aline) Hackman. - Ylioppilas 69, opisk. Saksassa, Ranskassa ja Englannissa 72-74. - Hackman & co:n prokuristi 76-98, oy Tornatorin perustaja ja johtaja 00-19, S. höyrylaiva oy:n perustaja ja johtokunnan jäsen 83-32, Pohjoism. osakep. hallintoneuvoston jäsen 90-99, puheenjohtaja 93-99. Asiainhoit. Tukholmassa 19. - Viipurin kaupunginvaltuuston ja rahatoimik. jäsen, porvarissäädyn jäsen 00 ja 05-06, Englannin, Ranskan, Belgian, Espanjan ja Italian hall. sekä Pyhän Istuimen luona Suomen itsen. tunnustam. pyyt. käyneen lähetystön jäsen 17-18, suuren lähetystön jäsen 99. - Lahjoit. yleishyöd. tarkoit. - Ison-Britannian varakonsuli Viipurissa 86-99, pakot. eroam. Karkot. maasta 03-05.


Voss-Schrader, Carl Emil Fredrik, sotilas, liikemies. - * Helsingin pitäjä 9. X. 1880 † 7. II. 55; vanhemmat meijerikonsul. Albert Julius V.-S. ja Maria Brodersen. Puoliso Henriette van Gilse van der Pals 20-; vanhemmat pääkons. Hendrik G. ja Lucia von Johannsen. - Kävi Haminan kadettik. 02, oikeus- ja yl. hallintotutk. 10, varatuomari 12. Opintomatk. Saksaan 21, Ranskaan 23, Englantiin 24, Alankomaihin 25, Sveitsiin 28. - Palv. henkikaartin Volynian rykm. 02-06, Helsingin poliisilait. tulkki 06-07, Äyräpään tuomiok. 10-14, sotapalv. 14-17, Helsingin kaupungin poliisimestari 17, Turun ja Porin l. lääninsihteeri 17-18, sotaminist. keskusos. päällikkö 18-20, asianajaja Helsingissä 20-39, Karl Fazer oy:n toimitusjohtaja 20-39, Suom.-engl. biscuit-tehdas oy:n toimitusjohtaja 28-39, muutti Ruotsiin 39. Sodassa 39-40 Tornion joukkojenkulj. päällikkö, kansanhuoltominist. tehtäv. 41. - Sisäasiainministeri 19, korkeimman oikeuden sotilasj. 24-28, Savion kumitehdas oy:n hall. jäsen 26-, Kansallisvak. oy:n hall. puheenjohtaja 26-. - Aliluutnantti 02, luutnantti 06, eversti 18.

vr[muokkaa]

Wrede, Carl Gustaf Garibaldi Fabian (Carolus), vapaaherra, teollisuudenharjoittaja. - * Kaarina 27. XII. 1860 † 15. V. 27; vanhemmat majuri Wilhelm Otto Casper David W. ja kreivitär Hedvig Johanna Wilhelmina Gustava Armfelt. Puoliso Siri Maria Söderhjelm 86 † 33; vanhemmat prokuraattori Verner Voldemar S. ja Amanda Olivia Clouberg. - Sorsakosken tehtaan isännöitsijä 87-02, Lehtoniemen konepajan ja laivanveistämön sekä Taipaleen sahan ja myllyn omistaja 02-17, Turun rautateollisuus oy:n ja Turun vaunutehtaan toimitusjohtaja 06-18, johtokunnan puheenjohtaja 06-27, vakuutusyhtiö Sammon johtokunnan puheenjohtaja 07-15, 18-22, toimitusjohtaja 22-24, ab Crichtonin johtokunnan puheenjohtaja 16-27, oy Lehtoniemi ab:n 17-27. - Turun kaupunginvaltuuston j. 08-17, Turun työnantajayhdistyksen puheenjohtaja 07-, us. työnantajajärj. hall. jäsen.


Wrede, Carl Ernst, metsänhoitomies. - * Anjala 17. V. 1850 † 3. VI. 27; vanhemmat kuvernööri, vapaah. Carl Gustaf Fabian W. ja Margaretha Sofia Eleonora Glansenstjerna. Puoliso Sigrid Naema Maria Schulman 84 † 27; vanhemmat kenraaliluutnantti Alexander Leonard Carl S. ja Pauline Glansenstjerna. - Kävi Haminan kadettik. 61-68, keisarill. paašik. 68-69, Evon metsäop. 76, metsäkondukt. 76. - Palv. henkikaartin Semjonovin rykm. 69-73, 23. tykistöprik. 73-74, läntisen p. vt. metsänhoidonneuv. 78-88, vakinainen 88-90, Viipurin-Mikkelin hoitoalueen ylimetsänhoitaja 90-93, metsähall. ylijohtaja 93-02, Kuusankoski oy:n isännöitsijä 02-05, Helsingin metsätoimiston osakas 05-07, omistaja 07-16. - Ritariston ja aatelin jäsen 99, 00, 05-06. - Omisti Arrajoen kartanon Nastolassa. - Kaartin vänr. 69, aliluutn. 73 luutn. 74.


Wrede, Ernst Fabian, talousmies. - *Muolaa 17. VII. 1886 † 21. II. 1952; vanhemmat ylijoht., vapaah. Carl Ernst W. ja Sigrid Naëma Maria Schulman. Puoliso Sigrid Elsa Armfelf 13-; vanhemmat kreivi Carl-August Reinhold Lars A. ja Juliane Frederikke Adelaide Hoppe. - Yliopp. 03, fil. kand. 06, maist. 07, lakit. kand. 11, varatuom. 15. Opintomatk. Ranskaan, Italiaan ja Saksaan 12 ja 14, Skandinaviaan 17. - Kansainv. maatal. instituutin esitt. siht. Roomassa 12-14, asianajaja Helsingissä 16, vt. lähetystösiht., lähetystöneuvos ja 1. lähetystösiht. Berliinissä 18, S. sahanomist.-yhd. asiam. 20-21, toimitusj. 22-40, Finnish Lumber Manufacturers' American Export Associationin toimitusj. ja johtok. j. 25-31, Suom. teoll.-hypoteekkip. oy:n toimitusj. 42-52, oy Telko ab:n hallintoneuv. puheenj. 45-52, oy Petko ab:n hall. j. 41-52, Teollisuuspalon 42-52, oy Koneistuksen hall. puheenj. 47-52, oy Soffco ab:n 48, Pellervo-seuran johtok. j. 17-20, Helsingin välityslautak. siht. 21-26, johtok. j. 26-52, saks.-suom. sovinto- ja välityslautak. 25-44, saks.-suom. kauppakam. johtok. 26-44, Helsingin kauppakam. 29-41, kauppasopimuskomit. 32-40, Suomen ja Saksan hall. taloudell. valiok. 34-42, hall. edust. taloudell. neuvott. Saksan kanssa 33-40, belg.-suom. kauppakam. hall. j. 34-42, suom.-ransk. kauppakam. puheenj. 35-52, S. valk. ruusun ritarik. hall. j. 35-52, kunniamerkkien rahastonhoit. 41-52, Ritarihuoneen hall. j. 46-51. - Julk.: Osakeyhtiöittemme verotus 22 (ruots.), Finlands utmärkelsetecken 46.


Wrede, Gustaf Oskar Axel, merenkulkumies. - * Kemiö 24. XI. 1862 † 12. I. 1951; vanhemmat maj. Wilhelm Otto Casper David W. ja Hedvig Johanna Wilhelmina Gustava Armfelt. Puoliso 1) Adelaide Gripenwaldt 87 † 03; vanhemmat maj. Jakob Erik Göran G. ja Adelaide Augusta Wilhelmina Armfelt; 2) Signe Margaretha Wiström 03 † 31; vanhemmat yli-ins. Carl August W. ja Hanna Margaretha Forssdahl. - Merikapt. tutk. 90. - Luutn. luotsilait. 90-92, suom. ja ven. alusten pääll. 92-07, merenkulun tark. 13-17, merenkulkuhall. pääjoht. 17-30. - Miinanetsintäretkik. pääll. 18-20. Us. komit. puheenj. ja j. Laati ehdot. merenkulkuhall., -oppilaitosten ja -hallinnon uudell. järjest:ksi. Kansainliiton merimerkki- ja majakkavalaistuskomission j. ym. Kauppa- ja teoll. valtuusk. j. 24-26. Merimiesläh. seuran johtok. j. 23-29, Merimieskotiyhd. puheenj. 24-30, Meripelastusseuran puheenj. 28-30, hallintoneuv. j. 30-, S. laivastoyhd. hallintoneuv. j. 26-29, varapuheenj. 26-27.


Wrede, Gustaf Woldemar, teollisuusmies. - * Leppävirta 28. VII. 1889 † 17. II. 58; vanhemmat tehtaan omistaja, vapaah. Carl Gustaf Garibaldi Fabian W. ja Siri Maria Söderhjelm. Puoliso 1) Ebba Tollet 15 er. 19; vanhemmat lääketieteen lisensiaatti Gustaf Adolf T. ja 1. vaimo Ingeborg Fitinghoff; 2) Karin Sophie Andelin 29 er. 46; vanhemmat kenraalimajuri Oscar Evert A. ja Aline Augusta Munsterhjelm; 3) Asta Örtengren 48-. - Kävi 8 l. oppik., insinööri (Darmstadt) 10. - Eri autoteht. suunnitt. Detroitissa (Mich.) 11-12, Jackson Motorcar co:n tekn. johtaja 13-14, Turun rautateoll. oy:n tekn. johtaja 14-19, Teijon tehtaat oy:n toimitusjohtaja 20-21, oy Taalintehtaan 22-40, Petsamon nikkeli oy:n 40-45, oy Ares ab:n 45-51, Valmet oy:n pääjohtaja 54-58. - S. metalliteoll. työnant. l. puheenjohtaja 37-40, S. työnant. keskusl. 41-42, Leipäteollisuus oy:n johtokunnan puheenjohtaja 40-48, oy Rördam ab:n 47-49, Helsingin osakep. hallintoneuvoston jäsen 41-47, Dragsfjärdin kunnanvalt. puheenjohtaja 37-41, Sotevan valtuuskunnan jäsen 44-53.


Wrede, Karl-August, arkkitehti, sisälähetystyöntekijä. - * Anjala 18. IX. 1859 † 25. V. 43; vanhemmat kihlak. tuomari, vapaah. Henrik August W. ja Anna Wilhelmina Bæckman. Puoliso Gertrud Maria von Rettig 88 † 43; vanhemmat kauppaneuvos Pehr Fredric von R. ja Marie Sofie von Horn. - Ylioppilas 77, arkkitehti (Dresden) 82. Opintomatk. Saksaan 83, 85, Pariisiin 85, 88, Italiaan 86, 97. - Yl. rak. ylihall. ylim. arkkitehti 83-87 ja 93-18, yksit. arkkitehti. Töitä mm. Keskuskauppakuja, Lähetys- ja Betaniakirkko, diakonissalait. kirkko Helsingissä, Näsinlinna Tampereella, Turun kaupunginkirj. - Toimi Helsingissä kaupunkilähet. saarn. 99-05, S. lähetysseuran 06-43. - Kirkolliskok. jäsen 13, kaupunkilähet. varapuheenjohtaja 00-05, us. kristill. yhd. johtokunnan jäsen, Helsingin ruots. lähetysyhdistyksen puheenjohtaja 06-. - Julk.: Saarnoja (10 vuosik.) 06-15, Viinitarhan työssä 30, Kymin rannoilla 34, Minnen från mitt arbete för Herren 40 ym. - S. lähetysseuran kunniajäsen 21, S. kristill. ylioppilasliiton kunniaj. 24.


Wrede, Karl Henrik ('Callu), taiteilija. - * Elimäki 9. IX. 1890 † 30. IV. 24; vanhemmat ylijohtaja, vapaah. Carl Ernst W. ja Sigrid Naëma Maria Schulman. Puoliso Hedvig Fransiska Ida Helena Agneta Ilse (h. 1. aviol.) 18 er. 23; vanhemmat kenr.luutnantti Emil I. ja Ida Kassman. - Kävi 8 l. oppik., taideopint. S. taideyhdistyksen. piirustusk. 11-12. Opintomatk. Pariisiin 12-13 ja 20 sekä Roomaan 20. - Kuvanveistäjä. - Töitä mm. Walter Runebergin, monsignore von Herzogin ja paavi Benedictus XV:n muotokuvat.


Wrede, Mathilda Augusta, sisälähetystyöntekijä. - * Vaasa 8. III 1864 † 25. XII. 28; vanhemmat kuvernööri, vapaaherra Carl Gustaf Fabian W. ja Margaretha Sofia Eleonora Glansenstjerna. - Sisälähetystyöntekijä vankiloissa 83-13, per. Toivolan työsiirtolan Anjalaan. - Osallistui Pietarin vankeinhoitokongr. 90, opintomatkoja Englantiin ym.


Wrede, Otto Albert, maatalous- ja kunnallismies. - * Anjala 2. IX 1851 † 15. II. 36; vanhemmat kuvernööri, vapaah. Carl Gustaf Fabian W. ja Margaretha Sofia Eleonora Glansenstjerna. Puoliso Johanna Margaretha Julie (Charlotte) Wrede 74 † 32; vanhemmat valtioneuvos, vapaah. Rabbe Zakarias W. ja Ottilia Charlotta Lovisa Hornborg. - Ylioppilas 69. Moision ja Villikkalan kart. hoitaja Elimäellä 81-07. Senaatin talousosaston jäsen ja maanvilj.toimitusk. päällikkö 09. Ritariston ja aatelin jäsen 82-06, pankkivaltuusm. 05-07, kirkolliskokouksen jäsen 08, us. komitean jäsen, Anjalan tilakomission ym. puheenjohtaja, Ayrshire-yhdistyksen puheenjohtaja perust:sta 01-15 ja 22-23, Pellervo-seuran johtokunnan jäsen 04-17, Uudenm. ja Hämeen l. maanviljelysseuran puheenjohtaja 07-11, Elimäen kuntakok. puheenjohtaja 78-03.


Wrede, Rabbe Axel, lainoppinut, valtiomies. - * Anjala 16. VII. 1851 † 16. II. 38; vanhemmat kihlak. tuomari, vapaah. Henrik August W. ja Anna Wilhelmina Bæckman. Puoliso Johanna Sofia Paulina Wrede 79 † 27; vanhemmat kuvernööri, vapaah. Carl Gustaf Fabian W. ja Margaretha Sofia Eleonora Glansenstjerna. - Ylioppilas 69, filosofian kandidaatti 75, maisteri 77, mol. oik. kandidaatti 79, lisensiaatti 83, tohtori 84, varatuomari 80. Opisk. Saksassa 81, 83 ja 90, Ranskassa ja Saksassa 96. Helsingin yliopiston siviilioik. ja suom. oik. professori 85-98, siviiliprosessioik., suom. oik. ja oikeusensyklopedian professori 98-05, yliopiston rehtori 05, senaatin oikeusosaston jäsen ja varapuheenjohtaja 05-09, Turun akatemian kansleri 18-30. - Ritariston ja aatelin jäsen 77-06, lakivaliok. puheenjohtaja 88, 94, 00, eduskunnan jäsen (ruots. p.) 10-13, 17-18, perustuslakivaliok. puheenjohtaja 11, 12, 18. - Uusmaal. osakunnan inspeht. 86-95, 98-01, S. hypoteekkiyhdistyksen johtokunnan jäsen 99-05, valtuut. puheenjohtaja 18-22. Lainopill. yhdistyksen keskusjohtok. jäsen 87-09, sihteeri 90-92, puheenjohtaja 98-06. Oik. käyntilait. uudist. komitean puheenjohtaja 93-01, perustuslakikomitean jäsen 18. - Julk.: Om kvittning enligt finsk rätt (väitösk.) 83, Processinvändningarna enl. allmän civilprocessrätt 84, Grunddragen af bevisrätten enligt gällande lag 94 (suom.), Finlands gällande civilprocessrätt I-II 05, 10, 3. p. 22, 23, III 29, Matthias Calonius (elämäk.) 17, Grunddragen av Finlands processrätt (suom.) 19, Grunddrag av Finlands rätt- och samhällsordning I-II 21, 2. p. 32 (suom.), Das Zivilprozessrecht Schwedens und Finnlands 24, Valda juridiska uppsatser 24, Grunddragen av sakrätten enligt Finlands lag 26, Lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, med förklaringar 31 (suom.). - Lainopill. yhdistyksen kunniajäsen 12. - Helsingin yliopiston filosofian kunniatohtori 23, Lundin yliopiston lakit. kunniatohtori 18, Hampurin yliopiston 24, Münchenin yliopiston 26. - Karkot. maasta 04-05.


von Wright, Ferdinand, taidemaalari. - * Kuopion msk. 19. III. 1822 † 3 1. VII. 06; vanhemmat kartanonomistaja, maj. Henrik Magnus von W. ja Maria Elisabet Tuderus. Taidemaalari, erit. lintu- ja maisemamaalari.


von Wright, Ferdinand, liikemies. - * Leppävirta 1. VI. 1863 † 2. VI. 30; vanhemmat kanavanpäällikkö Julius von W. ja Paulina Wilhelmina Lindeberg. Puoliso 1) Johanna Maria Nykopp 91 † 27; vanhemmat senaattori Albert Werner N. ja Anna Sofia Idestam; 2) Elsa Charlotta Gahmberg (h. 2. aviol.) 29-; vanhemmat eversti Edvin Alexis G. ja Maria Sofia Pentzin. - Ylioppilas 81, filosofian kandidaatti 84, harj. lakitieteen opintoja 85-87. - Oy Agrosin johtaja 93-99, toimitusjohtaja 99-18, S. elintarpeiden tuontikunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja 16, kauppa- ja teollisuuskomission johtaja 18-19, kauppa- ja teollisuushall. ylijohtaja 19-, valtion rautat. ylireviisori 19-21. - Ritariston ja aatelin jäsen valtiop. 00, 04-05 ja 05-06, eduskunnan jäsen (ruots.) 22-24, Hangon kaupunginvaltuuston jäsen 92-99, puheenjohtaja 98-99, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 10-18, Helsingin kauppavalt. ja kauppakamarin jäsen, S. kauppavaltuuskunnan keskusvaliok. jäsen 09-, us. liikeyritysten hallinnon jäsen. - S. metsästysyhdistyksen kunniajäsen. - Kauppaneuvos 22.


von Wright, Sven sotilas, teollisuusmies. - * Hanko 25. VIII. 1895 † 16. IX. 55; vanhemmat kauppaneuvos Ferdinand von W. ja 1. vaimo Johanna Maria Nykopp. Puoliso Brita Ekkvist 23-; vanhemmat piirieläinlääkäri Gustaf E. ja Elin Anna Charlotta Wrede. - Ylioppilas 14. 27 jääkäri pataljoona 17-18, kenttätyk. rykm. 1:n adjut. ja patterin päällikkö 18-19, jääk. tykistöpatteriston patterin päällikkö 19-21, patteriston kom. 21-24 ja 27-29, yleisesik. toim. päällikkö 24-27, jääk. tykistörykm. ja raskaan kenttätykistörykm. patteriston komentaja 27-29, Värtsilän rautatehtaan osastonjohtaja 30-36, isännöitsijä 36-40, ab Taalintehdas oy:n toimitusjohtaja 40-55. - Värtsilän suojelusk. esik. jäsen 31-44, Pohjois-Karjalan suojelusk. p. esik. jäsen 34 ja 36-44, Värtsilän kunnan tutk. lautak. puheenjohtaja 38-39. - Majuri 25.


von Wright, Viktor Julius, sosiaalipoliitikko. - * Kuopion mlk. 5. VIII. 1856 † 16. V. 34; vanhemmat mekaanikko Adolf von W. ja Maria Charlotta Blom. Puoliso Karin Mathilda Molander 02 † 37; vanhemmat insinööri-kapteeni Karl Johannes Julius M. ja Edit Alexandra Natalia Grotenfelt. - Opint. Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa, Ranskassa ja Englannissa 75-78, kävi kieli- ja kauppaoppilait. Kööpenhaminassa 77-78. Opintomatk. Skandinaviaan, Saksaan ja Venäjälle. - Harjoitti paju- ja rottinkitav. liik. Helsingissä 79-31. - Helsingin työv. yhdistyksen, puheenjohtaja 84-96, S. työv. valtuuskunnan puheenjohtaja 93-96, työv. vak. komitean jäsen 89-92 ja 04-08, S. teoll. valtuuskunnan ja sen keskuskomitean puheenjohtaja 01-05 ja 08-34, yl. teoll. harjoitt. kok. puheenjohtaja 01-34, pohjoism. käsityöneuv. jäsen 24-34, puheenjohtaja 28-31, kotiteoll. valtuuskunnan puheenjohtaja 13-28, käsiteoll. kotim. 06-08, Helsingin käsityö- ja tehdasyhdistyksen 06-34, Kotim. työn liiton 04-11, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 06-19, ammattikasvatuskomitean puheenj. 08-13 ja ammattikasvatusneuv. 19-32, S. käsityöläisp. hallintoneuvoston 17-34, kansak. pääss. työskent. suunnittelukomitean 29-32, Wetterhoffin työk. johtokunnan jäsen 05-34, puheenjohtaja 27-34, Ammatt. edistämislait. hallintoneuvoston j. ja johtokunnan puheenjohtaja 22-23, ritariston ja aatelin jäsen 82-06, talousvaliok. puheenjohtaja 05-06. Helsingfors Dagbladin avust. 79-85, Hufvudstadsbladetin 79-34, Tidning för Finlands handel och industrin toimitt. 83, Työmiehen ja Arbetarenin vast. toimittaja 86-89, Tidning för Handtverk och industrin vast. toimitt. 10-12, Käsityön ja Teollisuuden toimittaja 15-34. - Julk.: Redogörelse för en del arbetaressträvanden i Sverige och Norge 86 (suom.), Sjuk- och olycksfallsförsäkringen i Tyskland 89 (suom.), Iakttagelser rörande yrkesutbildningen för handtverk och industri i Sverige, Norge och Danmark 12 (suom.). - Norjan, Ruotsin ja Tanskan käsityökeskusjärjest., S. kultasepp. liiton ja us. Suomen kaupunk. virall. ammattiyhd. kunniajäsen.

vu[muokkaa]

Wuokoski (vuoteen 05 Vesterberg), Kaarlo Villiam, maanviljelijä, poliitikko. - * Hollola 7. IX. 1880 † 5. VI. 44; vanhemmat. seppä Eerik Vilhelm V. ja Leena Maria V. Puoliso Tyyne Rauha Pastinen 08-; vanhemmat tilanomistaja Johan Arndt P. ja Lempi P. - Suoritti alakansak. opettaja tutk. 01 ja käsityönopettajakurssin Kajaanin semin. 08. Maataloud. opintomatkoja Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan. - Vt. kansak. opettaja 04-07, Anttolan kartanon tilanhoit. 08-15, Nikaran kartanon 15-17, omisti Nikaran 17-. - Elintarveministeri 20-21, eduskunnan jäsen (edistysp.) 17-22 ja 24-27. - Mikkelin l. maanviljelysseuran puheenjohtaja, Otavan kansanop. johtokunnan puheenjohtaja 7 v., Mikkelin l. maataloustuottajain piiriliiton puheenjohtaja; kansakoulun johtokunnan, vuokralautak. ja maamiesseuran puheenjohtaja, kirkkovaltuuston jäsen. - Kunnallisneuvos 23.


Wuolijoki (o. s. Murrik), Hella Maria, kirjailija, poliitikko. - * Helmeen pitäjä (Viro) 22. VII. 1886 † 2. II. 54; vanhemmat asianajaja Ernst M. ja Katarina Kokkamägi. Puoliso filosofian maisteri Sulo W. 08 er. 23. - Ylioppilas 04, filosofian kandidaatti ja maisteri 08. - Kontro & Kuosmasen edustaja 14-17, W. R. Grace & co:n 17-18, Carelia Timber co:n sekä Aunuksen puuliikk. johtaja 23-31, Suom. naftan johtokunnan puheenjohtaja 31-38, Yleisradion pääjohtaja 45-49. - Eduskunnan jäsen (SKDL) 46-48. - Omisti Marlebäckin kartanon Iitissä 20-40, Jokelan kartanon Mäntsälässä 40-54. - Julk. (us. salanim. Juhani Tervapää) mm. näytelmät Koidula 32, Niskavuoren naiset 36, Juurakon Hulda 37, Justiina 37, Vihreä kulta 38, Niskavuoren leipä 39, Vastamyrkky 39, Niskavuoren nuori emäntä 40, Kuningas ja hovinarri 46, Iso-Heikkilän isäntä ja hänen renkinsä Kalle (Bert Brechtin kanssa saks.) 47, Niskavuoren Heta 53, Entäs nyt Niskavuori 53, us. pienoisnäytelmiä sekä 5 muistelmateosta, mm. Enkä ollut vanki 44. - Turvasäilössä 42-44.


Wuolijoki, Juho Robert, valtiopäivämies. - * Hauho 25. III. 1843 † 26. IV. 11; vanhemmat ratsutilallinen Juho Erkinpoika ja Henriika Loviisa Erkintytär. Puoliso Serafia Lagervik 72 † 39. - Vuolijoen ratsutilan isäntä Hauholla 77-11. - Talonpoikaissäädyn jäsen 85, 88, 94, 97, 00, 04-05, varapuhem. 04-05, Hauhon kunnallislautakunnan esimies, Hämeen l. maanviljelyseuran johtokunnan jäsen.


Wuolijoki, Sulo Ilmiö, sanomalehtimies ja poliitikko. - * Hauho 12. IV. 1881 † 25. VI. 57; vanhemmat ratsutilallinen Juho Robert W. ja Serafia Lagervik. Puoliso 1) kirjailija, filosofian maisteri Hella Maria Murrik 08 er. 23; 2) kansak. opettaja Aino Hämäläinen 24-; vanhemmat kirkkoherra Viktor H. ja Elin Alt. - Ylioppilas 01, filosofian kandidaatti ja maisteri 07. - Asianajaja Helsingissä ja Riihimäellä, sanomalehtimies ja kirjailija. - Eduskunnan jäsen (sos. dem.) 07-13, valtiovarainvaliok. sihteeri 13-18. - Julk.: Hämettä ja hämäläisiä 45, Hämeessä on voimaa 43, Asianajoa ja politiikkaa 45, Yksikamarisen arkielämää 34, Torpparivapautus 39, Vaari muistelee 54.


Wuolijoki, Hugo Robert Wäinö, osuustoimintamies, poliitikko. - * Hauho 14. XII. 1872 † 12. XII. 47; vanhemmat ratsutilallinen Juho Robert W. ja Serafia Lagervik. Puoliso Sylvia Adelaide Roschier 11-; vanhemmat metsänhoitaja Gustaf Alfred R. ja Eva Oktavia Strömborg. - Ylioppilas 91, agron. 96, filosofian kandidaatti ja maisteri 00. Opisk. Saksassa 01-03. - Mustialan maanvilj.op. kemian opettaja 05, Hankkijan kemisti 06-08, Helsingin maanvilj.lys. kemian ja matemat. opettaja 08-17, OTK:n 2. johtaja 22-27, lähettiläs Berliinissä ja Wienissä 27-33, Oslossa, 33-40 ja Haagissa 33-38. - Senaatin talousosaston jäsen ja elintarvetoimitusk. päällikkö 17, kulkulaitosministeri 26-27, eduskunnan jäsen (sos. dem.) 07-10 ja 19-27, puhem. 21, 22, 25, 1. varapuhem. 23, 2. varapuhem. 24, erin. valiok. puheenjohtaja, pankkivaltuusm. 22-27, Elannon hallintoneuvoston jäsen 12-27, SOK:n hallintoneuvoston 13, johtokunnan 14-17, OTK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja 18-22, Osuuskass. keskuslainarah. hallintoneuvoston jäsen 21-27, vak. oy Kansan hallintoneuvoston puheenjohtaja 24-27, valtion alkoholiliikk. johtokunnan jäsen 21-27, valtion rikkihappo- ja superfosfaattitehtaan 20-27, oy Rauma Wood Ltd:n 22-28. Harjoitti maanvilj. Wuolijoen tilalla Hauholla 11-47, Krissin kart:ssa Hyvinkäällä 18-22.


Vuorela (vuoteen 03 Leander), Vilho Anselm, pappi. - * Tampere 10. I. 1888 † 31. I. 54; vanhemmat työm. Samuli L. ja Matilda Salo. Puoliso filosofian maisteri Tyyne Emilia Kosunen 16 † 60; vanhemmat konttorim. Johan Henrik K. ja Johanna Matilda K. - Ylioppilas 08, fil kandidaatti 12, vihitty papiksi 15. - Porvoon suom. yhteiskoulun usk. ja latinank. opettaja 13-18, Kouvolan yhteiskoulun 18-21, Kalvolan kirkkoherra 21-29, Hyvinkään kappalainen 29-34, S. lähetysseuran palv. 34-38, Mäntsälän kirkkoherra 38-54. - Hyvinkään yhteiskoulun usk. opettaja 30-34, Hyvinkään kansalaisop. johtaja 30-31, Porvoon suom. rovastik. lääninrov 45-54. Rippikoulukomitean jäsen ja sihteeri 28-31, lukukinkerikomitean 30-31, Kalvolan kansak. johtokunnan puheenjohtaja 22-29, Hyvinkään kunnanvalt. jäsen 33-34, Mäntsälän 46-47. - Julk.: Raamatun hakusanakirja I-II 51-54. - Rovasti 39.


Wuorenheimo (vuoteen 04 Bergbom), Erik Ossian, rautatienrakentaja, hallintomies. - * Viipuri 3. XII. 1845 † 13. VI. 17; vanhemmat senaattori Johan Erik B. ja Fredrika Juliana Roschier. Puoliso 1) Augusta Fredrika Therese Rotkirch 77 † 81; vanhemmat hovioikeudenpresidentti Gustaf Fredrik R. ja vapaaherratar Aurora Theresia Rotkirch; 2) Agnes Augusta Charlotta Idman 84 † 21; vanhemmat tilanomistaja, filosofian maisteri Karl Gustaf I. ja vapaaherratar Beata Sofia Gustava Mellin. - Kävi Haminan kadettik. 57-62, Aleksanterin tie- ja vesirakennusop. (Pietari) 67. - Venäjän 3. tie- ja vesirakennusp. insinööri 67, S. tie- ja vesirakennuskunnassa 67-, apulaisinsinööri Pietarin-Riihimäen rautatierakenn. 68-70, piiri-insinööri Hangon-Hyvinkään rautatierakenn. 72-73, insinööri Turku-Tampere-Hämeenlinna rautatierakenn. 74-76, piiri-insinööri Vaasan radan rakenn. 79-83, Oulun radan 84-86, Savon radan 87-89, Kuopion tie- ja vesirak. piirin piiri-insinööri 89-91, tie- ja vesirak. ylihall. yli-insinööri 91-92, ylijohtaja 92-96, senaatin talousosaston jäsen ja kulkulaitostoimitusk. päällikkö 96-05, oy Jämsänkosken toimitusjohtaja 07-17. - Porvarissäädyn jäsen 88, ritariston ja aatelin jäsen 04-05, varamaamarsalkka 04-05, maamarsalkka 05. - Vakuutus-oy Pohjolan johtokunnan puheenjohtaja 91-96, vak. yht. Salaman hallintoneuvoston puheenjohtaja 12-17, Kansantal. yhdistyksen puheenjohtaja 96-98. - Aateloitu 03.


Vuori, Kaarlo, taidemaalari. - * Ruovesi. 19. VIII. 1863 † 22. VI. 14; vanhemmat kauppias Gustaf Henrik Hällberg ja Hedvig Patala. Puoliso teatt. johtaja Tilda Blom 00-; vanhemmat värjäri Kaarlo Kustaa B. ja Wilhelmina Kainulainen. - Ylioppilas 83. Taideopint. Helsingin yliopiston piirustussalissa, Taideteoll. keskusk. 86, S. taideyhdistyksen piirustusk. Helsingissä 86-89. Opintomatk. Pariisiin 92-93 ja 97. - Henkilö- ja maisemamaalari, töitä näytt. 91-. - S. taideyhdistyksen Turun piirustusk. johtajaopettaja 99-05.


Wuorimaa (vuoteen 06 Blomberg), Artur Oliver, pappi, poliitikko. - * Dragsfjärd 1. VIII. 1854 † 9. XI. 21; vanhemmat kappalainen Gustaf Wilhelm Blomberg ja Adolfina Sofia Landtman. Puoliso Anna Emilia (Mimmi) Fabritius 78 † 20; vanhemmat kappalainen Mårten Henrik F. ja Anna Emilia Åkerblom. - Papintutk. 76. Opintomatk. Euroopan eri maihin sekä Vähään-Aasiaan, Egyptiin ja Palestiinaan 04. - Leivonmäen kirkkoherra 82-02, Sippolan 03-14, Kymin 14-21. - Pappissäädyn jäsen 97, eduskunnan jäsen (suom. p.) 07-09, 11-13, (maalaisl.) 17-21, työväen asiain valiok. puheenjohtaja. - S. pyhäkouluyhdistyksen perustaja ja johtokunnan jäsen 82, S. ev-lut. seurak. palovakuutusyhdistyksen perustaja ja johtokunnan jäsen 03, Itä-Hämeen maanviljelysseuran johtokunnan puheenjohtaja 92, Leivonmäen säästöpankin perustaja ja puheenjohtaja 96, Sippolan säästöpankin perustaja ja tarkastaja 05, Kyminlaakson osuusmeijerin perustaja ja esimies 08, Kyminlaakson kuntainväl. sähköyhtiön perustaja ja hallintok. jäsen 14, maalaisten tapaturmayhdistyksen Turvan perustaja ja hall. puheenjohtaja 19, maalaisliiton puoluehall. jäsen. - Rovasti 99.


Vuorimies (vuoteen 28 Bergman), Knut Jeremias, pankki- ja kunnallismies. - * Laukaa 26. XII. 1896 † 20. VI. 59; vanhemmat maanviljelijä Robert B. ja Anna Emilia Colliander. Puoliso Elsa Heinonen 23-; vanhemmat työnjohtaja Kalle Vihtori H. ja Aleksandra Tapper. - Ylioppilas 16, oikeustutkinto 20, varatuomari 23. - Asianajaja Lahdessa 22-42, PYP:n Lahden kontt. 2. johtaja 42-43, 1. joht. 43-55, keskusjohtok. j. 55-59. - Lahden kaupunginhall. jäsen 30-33, 38-47, kaupunginvaltuuston jäsen 30-55, varapuheenjohtaja 48-53, lastensuojelulautak. puheenjohtaja 25-50, Lahden keskin. puhelinyhdistyksen hall. jäsen 37-43, puheenjohtaja 44-, keskin. vak. yht. Sammon hallintoneuv. jäsen 54-.


Vuorinen, Olli ->- Berg, Olli.


Wuorio (vuoteen 78 Backberg), Salomo, liikemies. - * Hausjärvi 28. VIII. 1857 † 28. II. 38; vanhemmat rakennusmestari Salomon B. ja Helena Juhontytär. Puoliso Gerda Maria Långhjelm 96 † 46; vanhemmat hovioikeuden asessori Georg Ferdinand. L. ja Henrika Elisabet Tegnér. - Kävi kansak., taideteollisuusk. 75-77, tekn. koulun (Tukholma) 78-82. Opint. ulkomailla 77-87, pääas. Tukholmassa. - Maalaus- ja koristeliikk. omistaja 89-38, tapetti- ja mattoliikk. 95-38. - Helsingin tapetti- ja mattokaupp. yhdistyksen sekä maalarimestariklubin puheenjohtaja, S. taideteoll. yhdistyksen johtokunnan jäsen, varapuheenjohtaja, taidehallisäätiön varapuheenjohtaja. - S. maal. työnantajal., S. rakennusmestariliiton, Ornamon, S. taiteilijaseuran ja S. taideteoll. yhd. kunniajäsen. - Lahjoittaja. - Teollisuusneuvos 32.


Vuoristo, Ilmari, metsäteknologi. - * Sortavala 14. VI. 1897 † 17. IV. 39; vanhemmat seminaarinlehtori Paavo Sakari V. ja Johanna Ingeborg Wallin. Puoliso Selma Dagmar Martin 23-. - Ylioppilas 16, dipl. insinööri 20, metsänhoitaja 20, tekn. tohtori 32, maat. metsät. kandidaatti, lisensiaatti ja tohtori 36. - Kemi oy:n insinööri 21-22, Voima- ja polttoainetaloudell. yhdistyksen insinööri 25-26, Uleå oy:n sahojen isännöitsijä 29-31, metsähall. hankintametsänhoitaja 31-32, metsätiet. tutkimuslait. metsäteknol. os. apul. 34-38, professori 38-39. - Julk.: Sahalaitosten työpalkkakustannusten riippuvaisuus sahatukkien suuruudesta 32, Tutkimuksia sahatukkien arvosuhteista I (väitösk.) 36, Työaikatutkimuksia kuusipaperipuiden teosta 36, Uittohankaluustutkimuksia 38.

[muokkaa]

Vähäkallio (vuoteen 05 Vilander), Väinö Niilo, arkkitehti. - * Helsinki 16. VI. 1886 † 19. III. 59; vanhemmat työnjohtaja Niilo Vilander ja Anna Blom. Puoliso 1) piirust. opettaja Astrid Eva Sahlberg 14 er. 47; vanhemmat agron. Victor S. ja 1. vaimo Hilda Josefina von Numers; 2) Maire Saario 50-; vanhemmat kauppias Theodor S. ja Elin Blomberg. - Ylioppilas 05, dipl. arkkitehti 09. Opintomatk. Et.-Eurooppaan 10, Egyptiin, Intiaan ja Turkkiin 11-12. - Toimi yksit. arkkit., rak. hall. pääjohtaja 36-43. Töitä mm. Elannon kontt. ja tehtaat, OTK:n kontt., Uimahalli, Ammattienedistämislaitos, yhteiskunn. korkeak., Helsingin suom. yhteisk., Kallion yhteiskoulun, Alkoholiliikk. pääkontt. ja varasto, Pallastunturin, Inarin, Ivalon, Suursaaren ja Kolin matkailumajat, Enso-Gutzeit oy:n rak. 33-40, mm. Kaukopään tehtaat asemakaavoineen, Kuitu oy:n rak. ja luk. asunto- ja vuokrarak. - Omisti Kytäjän kartanon Hyvinkäällä 28-59.


Väinönheimo (vuoteen 06 Sahlsten), Gerhard Yrjö, sotilas. - * Tampere 17. IV. 1892 † 15. I. 37; vanhemmat kappalainen Hjalmar Gerhard V. ja Mathilda Vilhelmina Salin. Puoliso voim. opettaja Lyyli Irene Lautela 18-; vanhemmat maanviljelijä Oskar L. ja Ida Tomero. - Ylioppilas 11, sotakorkeak. 26. - Jääk. pataljoona 27:ssä 16-18, Vimpelin sotak. opettaja 17-18, sitten Keuruun suojelusk.p. päällikkö, vapaussod. 5. Mäntän patal:ssa ja Vaasan rykm:ssä. Porin rykm. kompp. päällikkö 18-21, Pohj.-Savon rykm. patalj. kom. 21-22, sotav. esik. komento- ja koulutustoim. päällikkö 22-26, kom. 26-34, Turunm. sotilasl. 34-37. - Luutn. ja kapteeni 18, maj. 21, everstiluutnantti 25, eversti 28, ye-ups. 35.


Wälikangas (vuoteen 06 Buddén), Eino, diplomaatti, itsenäisyysmies. - * Savonlinna 11. X. 1889 † 4. III. 60; vanhemmat kouluneuvos Emil Johannes B. ja Johanna Augusta Granit. Puoliso Annie Emilie Modeen 18 er.; vanhemmat metsänhoitaja Ludvig Theodor M. ja Hanna Siviä Hynén. - Ylioppilas 07, filosofian kandidaatti ja maisteri (ultimus) 14. Opintomatk. Saksaan 09 ja 10, Kööpenhaminaan 15, Ranskaan 26. - Ulkominist. apul. arkistonhoit. 18, arkistonhoit. 19-22, vt. lähetystösihteeri Berliinissä 20-21, ulkoasiainminist. henkilö- ja hallintojaoston päällikkö 23-27, lähetystösihteeri Lontoossa 27-33, Washingtonissa 33-34, lähettiläs Buenos Airesissa 34-37, Santiago de Chilessä ja Montevideossa 35-37, Rio de Janeirossa 34-36, disponibiliteetissa 45-47, ulkoasiainminist. erikoisteht. 47-49, ulkovaltojen lähettiläiden esitt. 49-56. - Ulkoas. hallinnon uudelleenjärjest. komitean sihteeri 23-26, edustaja kansainv. passikonfer. ja pakolaiskonfer. 26. - Sanskritin opettaja Helsingin yliopistossa 15 ja 19 piti saksank. pro exercitioharj. 22-26. - Savol. osakunnan kuraattori 16-18, aktiiv. komitean (AK) jäsen 16-18, suojelusk. järjestämiskomitean jäsen 18. - Lähetystöneuvos 21, erikoislähettiläs ja täysivalt. ministeri 53.


Välikangas (vuoteen 06 Buddén), Ilmari, professori. - * Tampere 5. XII. 1884 † 2. VII. 59; vanhemmat, kouluneuvos Emil Johannes B. ja Johanna Augusta Granit. Puoliso 1) hammaslääkäri Dagmar Ingrid Sofia Toivonen 13 † 54; vanhemmat postiurakoitsija Tuomas T. ja Maria Pass; 2) vak. virk. Anna- Liisa Kairio 55-; vanhemmat puuseppä Kaarlo Alfred K. ja Vilhelmiina Valkonen. - Ylioppilas 02, filosofian kandidaatti ja maisteri 11, lisensiaatti 26, tohtori 27. Opintomatk. us. Euroopan maihin. - Tietosanak. 2. toimitussihteeri 12-19, Helsingin yliopiston zootomisen lait. ylim. tai vt. assist. 11-19, eläintieteen mus. vt. kustos 19 -27, vakinainen 27-38, dosentti 27-38, eläintieteen vt. professori 37, vak. 38-54. - Oppik. opettaja 07-19 ja 26-27, ylioppilastutk. lautak. jäsen 30-46, puheenjohtaja 47. - S. lintutiet. yhdistyksen puheenjohtaja 36-48, kunniajäsen 49, S. limnolog. yhdistyksen puheenjohtaja 51, kunniajäsen 57, Vanamon varapuheenjohtaja 25-49, S. tiedeakatemian puheenjohtaja, S. syöpäyhdistyksen (valtuuskunnan jäsen 56-), Syöpäsäätiön hallintoneuvoston 57-59, Kansainv. limnologiyhdistyksen varapuheenjohtaja 49-56. - Julk.: Planktologische Untersuchungen im Hafengebiet von Helsingfors (väitösk.) 26, luk. tutkim. etup. vesibiolog., faunistiikan ja ekolog. sekä lintujenmuuttotutkim. al. - Kairamo-mit. 50.


Välimaa, Kaarlo (Kalle) Kustaa, liikemies. - * Kangasala 16. III. 1872 † 19. XI. 43; vanhemmat pienvilj. Kustaa V. ja Justiina Sarsanaho. Puoliso Hilma Dagmar Jokinen 04 † 55; vanhemmat ylijunail. Joonas J. ja Sofia Oxén. - Kävi kansak., kauppaop. 90. Opintomatk. ulkomaille. - Tampereen puhelin oy:n isänn. 96-06, Tampereen osakep. johtokunnan jäsen 06-16, Tampereen säästöp. johtaja 16-19. - Kajaanin puutav. oy:n johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja 08-, A. E. G:n hall. ja Oulu oy:n hallintoneuvoston jäsen, S. paperiteht. yhdistyksen hallintoneuvoston jäsen 28, S. puunjal. teoll. työnantajal. 20-, palovak. yhtiö Kullervon hallintoneuvoston jäsen 32-. - Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen, Tampereen kauppaseuran ja kauppayhdistyksen johtokunnan jäsen ja puheenjohtaja. - Kauppaneuvos 32.


Välisalmi, Juho Heikki, kirjailija, sanomalehtimies. - * Kuopio 11. IV. 1886 † 28. III. 47; vanhemmat poliisikonst. Heikki Karttunen ja Maria Vartiainen. Puoliso 1) Saima Lydia Lehtinen 10 er. 27; 2) Amanda Aurora Heinonen 28-. - Ylioppilas 07. Opintomatk. Keski-Eurooppaan ja Skandinaviaan 07-39. - Näytt. ja teatt. johtaja 07-09, Sosialistin päätoimittaja 09-12 ja 23-24, Hämeen Voiman 12-14, Kotoa ja kaukaa -lehden 25-26, S. Sosialidemokraatin toimittaja 27-28 sekä 30-35, kust. oy Kansanvallan kirjall. johtaja 28-31. - Hämeenlinnan poliisimestari 17-18. - Eduskunnan jäsen (sos. dem.) 17-18, valtion draamall. taiteen asiantunt. lautak. jäsen 29-41, sihteeri 31-40, S. kirjailijal. johtokunnan jäsen 26-34, varapuheenjohtaja 31-, Pohjoism. kirjail. neuv. jäsen 31-34, S. näytelmäkirjail. liiton hall. jäsen 33-41. Valtioll. syistä karkot. Siperiassa 14-17. - Julk. 20 kaunokirjallista teosta, runoa, proosaa ja näytelmiä.


Wärri (vuoteen 64 Ala-Jaakkola), Kaarle, maanviljelijä, valtiopäivämies. - * Huittinen 23. II. 1839 † 12. I. 23; vanhemmat ratsutilallinen Perttu Juhonp. Ala-Jaakkola ja Liisa Wärri. Puoliso Maria Justiina Saarelainen 64 † 32; vanhemmat tilallinen Matti Antinp. S. ja Maria Fredrika Matintytär. - Maanviljelijä Pöytyän Wärrillä 64-16. Pöytyän kunnallislautak. puheenjohtaja, lainamakasiinin ja vaivaisrahaston hoitaja, käräjäk. paloapuyhdistyksen esimies ym., kirkonisänn. 82-17. - Talonpoikaissäädyn jäsen 67 ja 77-06, puhemies 94, 97 ja 99, kirkolliskokouksen jäsen 76-08, papiston virkatalo- ja kirkon rakentamisasetusta valmistaneen komitean jäsen, kansakoulun ja alkukoulun johtokunnan esimies, Loimaan ja Pöytyän säästöpankin hall. jäsen ja esimies 66-17.


Väyrynen, Heikki Allan, geologi. - * Pielisjärvi 18. V. 1888 † 29. VIII. 56; vanhemmat torppari Heikki V. ja Kaisa Nevalainen. Puoliso Kyllikki Alkunen 21-; vanhemmat johtaja Johan Henrik A. ja Matilda Dunderfeldt. - Ylioppilas 09, filosofian kandidaatti 15, lisensiaatti 21, tohtori 22. Tutkimusmatka Keski-Siperiaan 17, opintomatkoja Osloon 22, Keski-Eurooppaan 36. - Geolog. toimik. nuor. apul. geologi 19-29, vanh. apul. geologi 29, va. valtiongeologi ja malmitutkim. johtaja 29-36, valtiongeologi 36-40, tekn. korkeak. mineralog. ja geolog. vt. professori 39, professori 40-56. Helsingin yliopiston dosentti 29-56. - S. geolog. seuran puheenjohtaja 29, 39-40. - Julk.: Etelä-Pohjanmaan graniitti-dioriittisten vuorilajien petrologiaa (väitösk.) 20, Geologische und petrographische Untersuchungen in Kainuugebiete 28, Petrologie des Nickelerzfeldes Kaulatunturi-Kammikivitunturi in Petsamo 38, On the Geology and Tectonics of the Outokumpu Ore Field and Region 38, Suomen kallioperä 53 ym. geolog., petrolog. ja petrograf. tutkim, Länsi- ja Itä-Suomesta sekä Petsamosta.


Wäyrynen, Johannes, pappi. - * Oulu 16. IV. 1860 † 5. II. 27; vanhemmat työmies Tuomas W. ja Maria Keränen. Puoliso 1) Neena Helander 86 † 92; 2) Siina Helander 92 † 29; mol. vanhemmat tehtailija Klas Engelbert H. ja Katarina Petäistö. - Ylioppilas 81, vihitty papiksi 85. - Ylim. pappina Haapajärvellä, Revonlahdella ja Siikajoella 85-94, Kajaanin kappalainen 94-25, kirkkoherra 25-27. - Kajaanin yhteiskoulun uskonnonopettaja 95-07, yhteislys. 20-26. - Kajaanin maanviljelysseuran esimies 08-27, Oulujärven laiva oy:n toimitusjohtaja, Paltamon säästöp. kamreeri. - Kajaanin kaupunginvaltuuston ja rahatoimikam. jäsen, Kajaanin kihlak. taloudell. tutkimuskomitean jäsen 10. - Julk.: Tie Jumalan lepoon 95, Luomakunnan historia 99, Raamatun esihistorian käyttämisestä 12. - Rovasti 10.


Väänänen, Kalle Vihtori, koulumies, kirjailija. - * Kuopio 22. III. 1888 † 12. VIII. 60; vanhemmat poliisikonst. Kaarlo Vilho V. ja Maria Niskanen. Puoliso 1) Alma Maria Vanamo (Vilander) 12 er. 45; vanhemmat uunintek. Otto Vilhelm V. ja Hilma Maria Lindqvist; 2) Kerttu Vainio (Grönlund) 48-; vanhemmat tilanomistaja Hugo Zacharias G. ja Anni Sofia Kotilainen. - Ylioppilas 07, filosofian kandidaatti ja maisteri 15. Opintomatk. Keski- ja Et.-Eurooppaan sekä Pohj.-Afrikkaan. - Viipurin uuden yhteiskoulun opettaja 22-29, Viipurin tyttölys. luonnonhist. ja maant. vanh. lehtori 29-45, Lappeenrannan lys. 45-52. - Viipuril. osak. kuraattori 17-18. - Julk.: Savolaesta sanarrieskoo 24, uutta sanarrieskoo 25, Pöljän pysäkiltä palamupuihen siimekseen 26, Sanarrieskoo kolomaas kannikka 30, Junkkarien joukko 28, Tulipa Kytrelahden naisillekin kesä 30, Sanarrieskoo (kootut murrejutut) 31, Kaksi nuorta sydäntä 32, Poliisin poika 38, Savitaipaleen rintama vapaussodassa 21, Vainotien vartijat (Viipurin suojeluskuntap. historia) 39, Korsusta korsuun Kannaksella 41, Interparrat opin tiellä 53, Täss' on teille terveisiä 54, Olinpa minäkin turisti 55, Jotakin ehkä tietäisin 57, Tukkanuottasilla 59 ym.