Kunnanvaakuna

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Laki kunnanvaakunasta.[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 261/1949.

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1949.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §. Kunnalla on oikeus käyttää kunnanvaakunaa, jonka kunnallisvaltuusto hyväksyy. Valtuuston päätös on alistettava sisäasiainministeriön vahvistettavaksi.

Kaupungilla ja kauppalalla on oikeus edelleen käyttää valtiovallan aikaisemmin vahvistamaa tahi vanhastaan käytettyä vaakunaa.

2 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

3 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1949.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1949.

Tasavallan Presidentti J. K. PAASIKIVI.

Sisäasiainministeri A. Simonen.

Asetus kunnan oikeudesta käyttää kunnanvaakunaa.[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 262/1949.

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1949.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään kunnan oikeudesta käyttää kunnanvaakunaa 8 päivänä huhtikuuta 1949 annetun lain (261/49) 2 §:n nojalla:

1 §. Kunnalla on oikeus käyttää kunnanvaakunaa, joka on vahvistettu tässä asetuksessa säädetyssä järjestyksessä.

Kunnallishallituksen on valvottava kunnanvaakunan käyttöä.

2 §. Kunnanvaakunan tulee olla laadittu yleisiä heraldisia sääntöjä noudattaen.

3 §. Kunnallisvaltuuston päätös, jolla kunnanvaakuna vaakunanselityksineen on hyväksytty, on kunnallislaissa (642/48) säädetyssä järjestyksessä alistettava sisäasiainministeriön vahvistettavaksi.

Sisäasiainministeriön tulee ennen asian ratkaisemista hankkia valtionarkiston lausunto.

4 §. Kunnan tulee alistaessaan vaakunan hyväksymistä koskevan päätöksen vahvistettavaksi, liittää mukaan vaakunankuva ja vaakunanselitys kolmin kappalein, joista vahvistamisen tapahduttua yksi kappale jää sisäasiainministeriöön, toinen valtionarkistoon ja kolmas palautetaan kunnalle. Kaikki kappaleet on varustettava vahvistusmerkinnällä.

5 §. Kunnanvaakunasta on, olkoonpa se lipussa, rakennuksessa, sinetissä tahi muualla, käytettävä koko vaakunankuvaa tai pelkästään tunnuskuvaa.

6 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1949.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1949.

Tasavallan Presidentti J. K. PAASIKIVI.

Sisäasiainministeri A. Simonen.

Kunnallislaki.[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 953/1976. [Kunnallislaki kumosi lain kunnanvaakunasta tullessaan voimaan vuoden 1977 alussa.]

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1976.

14 §. Kunnanvaltuusto voi hyväksyä kunnalle kunnanvaakunan, joka on laadittu yleisten heraldisten sääntöjen mukaan. Päätös vaakunan hyväksymisestä tai muuttamisesta on alistettava sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. Ministeriön on ennen vaakunan vahvistamista hankittava asiasta valtionarkiston lausunto.

Kunnalla, jolle aikaisemmin on vahvistettu vaakuna tai jossa sellaista vanhastaan on käytetty, on oikeus edelleen sitä käyttää.

Vaakunasta on käytettävä koko vaakunankuvaa tai pelkästään tunnuskuvaa. Vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus.

Kuntalaki[muokkaa]

Suomen säädöskokoelma 365 /1995. [Kuntalaki kumosi kunnallislain tullessaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.]

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

6 § Kunnanvaakuna Kunnalla voi olla valtuuston hyväksymä kunnanvaakuna. Ennen vaakunan hyväksymistä kunnan on hankittava kansallisarkiston lausunto.

Vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen.

Katso myös[muokkaa]