Laki elintarvelautakuntien oikeuksien laajentamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 31.1.1918/11.


L a k i
elintarvelautakuntien oikeuksien laajentamisesta.
Annettu Helsingissä, 31 p:nä tammikuuta 1918.


    Poikkeuksena siitä, mitä laissa eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa kesäkuun 2 päivältä 1917 on säädetty, Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään täten:

1 §.

Paikallisilla elintarvelautakunnilla on oikeus, milloin tarpeelliseksi havaitsevat, valtuuttamiensa luotettavien henkilöiden kautta toimittaa yleinen elintarvevarastojen luetteloiminen ja tarkastus.

Jos epäilyttävää ilmenee, on elintarvelautakunnalla oikeus yksityisissäkin tapauksissa toimituttaa tarkastus.

Yksityisissä tarkastuksissa löydetyistä takavarikkoon otettavista elintarpeista on tehtävä luettelo kahtena kappaleena, joista toinen on annettava tavaran haltijalle.

2 §.

Milloin paikallinen elintarvelautakunta harkitsee sen tarpeelliseksi, on sillä oikeus lakkauttaa n. s. omavaraistaloudet ja asettaa ne kulutuksessa korttijärjestelmän alaisiksi.

3 §.

Kunkin paikakunnan elintarvelautakunnalla on oikeus päättää kaikista toimenpiteistä, jotka perustuvat n. s. elintarvelakiin ja Suomen Kansanvaltuuskunnan antamiin määräyksiin.

4 §.

Tämä laki astuu voimaan heti.


    Helsingissä, 31 päivänä tammikuuta 1918.


KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
O. W. KUUSINEN.
ANTTI KIVIRANTA.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.