Laki kaupunginvankiloiden lakkauttamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 346/1976.


L a k i
kaupunginvankiloiden lakkauttamisesta.
Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1976.
_______________


   Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Kaupungille kuuluva velvollisuus rakentaa kaupunginvankila sekä kunnossapitää sitä ja huolehtia siinä säilytettävien vangittujen henkilöiden vartioinnista ja ylläpidosta taikka suorittaa valtiolle sen sijasta vuotuinen rahamäärä lakkaa tämän lain voimaantulosta lukien.

2 §.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1978. Sillä kumotaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun asetuksen 2 luvun 20 § ja muutkin tämän lain kanssa ristiriidassa olevat säännökset.

Kunnan palveluksessa oleva kaupunginvankilan päätoiminen vakinainen viranhaltija, jos hän siihen suostuu, siirretään, nimitetään tai otetaan hänelle soveltuvaan valtion virkaan tai toimeen taikka ylimääräiseen toimeen sitä haettavaksi julistamatta. Valtion virkaan, toimeen tai ylimääräiseen toimeen siirrettävään, nimitettävään tai otettavaan henkilöön on sovellettava vastaavasti, mitä maistraattien, järjestysoikeuksien ja kaupunkien ulosottolaitoksen siirtämisestä valtion haltuun annetussa laissa (344/76) on säädetty.


Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1976.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Sisäasiainministeri Paavo Tiilikainen


Katso myös[muokkaa]