Laki korvauksen suorittamisesta työntekijöille vallankumousoloista johtuneiden työnseisausten ajalta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 2.2.1918/14.


L a k i
korvauksen suorittamisesta työntekijöille vallankumousoloista
johtuneiden työnseisausten ajalta.
Annettu Helsingissä, 2 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään:

1 §.

Vallankumoukselliseen lakkoon osaaottaneelle työntekijälle on työnantaja velvollinen suorittamaan hänen työpalkkaansa vastaavan korvauksen, lukien vallankumouksen julistamisesta, viime tammikuun 27 päivästä, tähän päivään saakka.

2 §.

Jos työntekijä vallankumousaikana on joutunut tai joutuu työttömäksi työnsulun takia tahi muusta sellaisesta syystä, joka ei työntekijästä riipu, saakoon hän niinikään täyden palkan työnantajalta.

Poikkeuksen tästä voi myöntää ainoastaan Vallankumousoikeus erityisten syiden vaatiessa.

3 §.

Työnantaja, joka jätää täyttämättä tämän lain mukaisen maksuvelvollisuutensa, on edesvastuun alainen sillä tavalla kuin Vallankumousoikeuksista 1 päivänä helmikuuta 1918 annetussa laissa säädetään.

4 §.

Tämä laki astuu voimaan heti.


Helsingissä, 2 päivänä helmikuuta 1918.


KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
O. W. KUUSINEN.
ANTTI KIVIRANTA.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.