Laki kyytilain kumoamisesta

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 547/1955.


L a k i
kyytilain kumoamisesta.
Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1955.
_______________


     Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tämä laki kumoaa 11 päivänä lokakuuta 1918 annetun kyytilain (140/18) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen 1 päivästä tammikuuta 1956 lukien.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1955.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Martti Miettunen.