Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle annetun lain muuttamisesta 1948

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 774/1948. Lain kutsumanimi on Lex Jahvetti.


L a k i
valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa
varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle
annetun lain muuttamisesta.
Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1948.
____________


 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa yleisradiotoimintaa varten valtiolle hankittu omaisuus osakeyhtiölle 18 päivänä toukokuuta 1934 annetun lain (216/34) 4 § näin kuuluvaksi:

4 §.

Yhtiöllä tulee olla hallintoneuvosto, jonka jäsenten lukumäärän valtioneuvosto vahvistaa, kuitenkin siten, että jäseniä tulee olla vähintään kaksitoista. Jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksessä mainituksi määräajaksi kerrallaan. Yhtiö määrää hallintoneuvoston jäsenten palkat, ja suoritetaan ne yhtiön varoista.

Hallintoneuvoston jäseneksi on valittava taide-elämää, kansanvalistustoimintaa, elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia kansalaisia.

Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta. Vaalin toimittavat eduskunnan valitsijamiehet suhteellista vaalitapaa noudattaen.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

____________


 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1948. Ennen tämän lain voimaantuloa valittujen yhtiön hallintoneuvoston jäsenten toimiaika päättyy 31 päivänä toukokuuta 1949.


Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1948.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Ministeri Erkki Härmä.