Sijoitusjärjestys 1949

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuunLuottamuksellinen


SIJOITUSJÄRJESTYS


Pöytäkirja[muokkaa]


P ö y t ä k i r j a,
pidetty virallisissa tilaisuuksissa noudatettavaa sijoitusjärjestystä harkitsevan neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidettiin ulkoasiainministeriössä 15 päivänä helmikuuta 1949 alkaen klo 15.


1 §.
Neuvottelukuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:
Tasavallan presidentin ensimmäinen adjutantti, eversti Ragnar R. GRÖNVALL;
Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö, ministeri Bruno KIVIKOSKI;
Helsingin yliopiston sekä Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikuntain kansleri Antti TULENHEIMO;
ulkovaltain lähettiläiden esittelijä, ministeri Hugo VALVANNE;
ulkoasiainministeriön kansliapäällikkö, ministeri Tapio VOIONMAA;
Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikuntain hallituksen jäsen, vapaaherra Ernst Fabian WREDE;
ulkoasiainministeriön apulaisosastopäällikkö, lähetystöneuvos Armas YÖNTILÄ.
2 §.

Neuvottelukunta, joka jo useissa kokouksissaan oli käsitellyt sille esitettyjä ehdotuksia, päätti hyväksyä virallisissa tilaisuuksissa noudatettaviksi seuraavia oheenliitettyjä ohjeita:

1) Sijoitusjärjestys.
2) Yhteissijoitus kotimaisessa talossa.
3) Yhteissijoitus ulkomaisessa talossa.
3 §.

Tämä pöytäkirja päätettiin tallettaa ulkoasiainministeriöön.


Vakuudeksi:
Hugo Valvanne


Sijoitusjärjestys[muokkaa]


Luottamuksellinen.


S I J O I T U S J Ä R J E S T Y S

I luokassa virka-asemat ja arvot noudattavat kiinteätä järjestystä.

II-XIII luokissa virkanimitykset ja arvonimet esiintyvät aakkosellisessa järjestyksessä. Kussakin luokassa se päivämäärä, jolloin asianomainen on siihen tullut, ratkaisee hänen sijoittumisensa.

Asianomaisen asema I luokan B-ryhmässä ja II-XIII luokissa määräytyy korkeimman sijoituksen päivämäärän mukaan.

II-XIII luokkiin kuuluvat säilyttävät eläkkeelle siirryttyäänkin aikaisemman sijoituksensa.

Sijoitusjärjestykseen kuuluvien henkilöiden puolisot tahi lesket sijoittuvat vastaavasti heidän mukaansa.

A) Tasavallan presidentti

B) Suomen marsalkka

C) Entinen tasavallan presidentti

I luokka

A. Toimessa olevat:
1) Eduskunnan puhemies
2) Pääministeri
3) Ulkoasiainministeri
4) Muu valtioneuvoston jäsen
5) Korkeimman oikeuden presidentti
6) Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti
7) Oikeuskansleri
8) Arkkipiispa
9) Helsingin yliopiston kansleri
10) Puolustusvoimain komentaja
11) Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikuntain kansleri
12) Vapaudenristin ritarikunnan kansleri
B. Entiset:
13) Pääministeri
14) Ulkoasiainministeri
15) Korkeimman oikeuden presidentti
16) Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti
17) Oikeuskansleri
18) Arkkipiispa
19) Helsingin yliopiston kansleri
20) Eduskunnan puhemies

II luokka - Kenraali

Eduskunnan varapuhemies
Hovioikeudenpresidentti
Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikuntain varakansleri
Suomen valkoisen ruusun suurristin komentaja
Valtioneuvos
Vapaudenristin ritarikunnan varakansleri
Vapaudenristin suurristin komentaja

III luokka - Kenraaliluutnantti

Eduskunnan oikeusasiamies
Entinen apulaisulkoasiainministeri
Entinen ministeri Ulkoasiainministeriössä
Erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri: I luokka
Hallintoneuvos
Oikeusneuvos
Suomen leijonan suurristin komentaja
Suomen kreikkalais-katolisen kirkkokunnan arkkipiispa
Suomen valkoisen ruusun, Suomen leijonan ja vapaudenristin ritarikuntain hallitusten jäsen
Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö
Turun yliopiston kansleri
Ulkoasiainministeriön kansliapäällikkö
Yhteiskunnallisen korkeakoulun kansleri
Yleisesikunnan päällikkö
Åbo akademi: kansleri

IV luokka

Akateemikko
Erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri: II luokka
Maaherra

V luokka - Kenraalimajuri

Apulaisoikeuskansleri
Eduskunnan sihteeri (kansliapäällikkö)
Erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri: III luokka (myös arvonimi)
Helsingin yliopiston rehtori
Hovioikeuden varapresidentti
Kenttäpiispa
Kontra-amiraali
Kouluhallituksen pääjohtaja
Lääkintöhallituksen pääjohtaja
Maanmittaushallituksen pääjohtaja
Maataloushallituksen pääjohtaja
Merenkulkuhallituksen pääjohtaja
Metsähallituksen pääjohtaja
Ministeriön (paitsi ulkoasiainministeriön) kansliapäällikkö
Piispa
Posti- ja lennätinhallituksen pääjohtaja
Rakennushallituksen pääjohtaja
Rautatiehallituksen pääjohtaja
Ritarihuoneen johtokunnan puheenjohtaja
Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja
Suomen punaisen ristin keskushallituksen puheenjohtaja
Suomen valkoisen ruusun I luokan komentaja
Tasavallan presidentin ensimmäinen adjutantti
Tie- ja vesirakennushallituksen pääjohtaja
Tullihallituksen pääjohtaja
Ulkoasiainministeriön neuvotteleva virkamies
Ulkoasiainministeriön osastopäällikkö
Vapaudenristin I luokan (rintatähtineen) komentaja

VI luokka

Arkkiatri
Asiainhoitaja (vakinainen)
Eduskunnan valiokunnan puheenjohtaja
Geodeettisen laitoksen johtaja
Geologisen tutkimuslaitoksen johtaja
Hallitusneuvos (myös arvonimi)
Handelshögskolan vid Åbo akademi: rehtori
Helsingin kaupunginjohtaja
Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Helsingin yliopiston vararehtori
Hovioikeudenneuvos
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen johtaja
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun rehtori
Kauppa- ja teollisuusministeriön
1) ammattikasvatusosaston ylijohtaja
2) kauppaosaston ylijohtaja
3) merenkulkuosaston ylijohtaja
4) teollisuusosaston ylijohtaja
Kauppakorkeakoulun rehtori
Kirkkoneuvos (vakinainen)
Lainvalmistelukunnan vanhempi jäsen
Maatalousministeriön
1) asutusasiainosaston ylijohtaja
2) eläinlääkintäosaston ylijohtaja
Merentutkimuslaitoksen johtaja
Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen johtaja
Ministeriön (paitsi ulkoasiainministeriön) osastopäällikkö
Patentti- ja rekisterihallituksen ylijohtaja
Pääkonsuli (myös arvonimi)
Sotaylioikeuden puheenjohtaja
Suomen leijonan I luokan komentaja
Svenska handelshögskolan: rehtori
Teknillisen korkeakoulun rehtori
Tilastollisen päätoimiston ylijohtaja
Turun yliopiston rehtori
Ulkoasiainministeriön apulaisosastopäällikkö
Valtiokonttorin pääjohtaja
Valtionarkeologi
Valtionarkistonhoitaja
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö
Vanhempi vakuutustuomari
Vankeinhoitohallituksen ylijohtaja
Vuorineuvos
Yhteiskunnallisen korkeakoulun rehtori
Åbo akademi: rehtori

VII luokka - Eversti

Alkoholiliike Oy:n toimitusjohtaja
Ateneumin taidekokoelmien intendentti
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja
Helsingin poliisimestari
Hovioikeudenasessori
Kamarineuvos
Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja
Kanslianeuvos
Kommodori
Korkeimman hallinto-oikeuden vanhempi hallintosihteeri
Korkeimman oikeuden vanhempi oikeussihteeri
Laamanni
Liikevaihtoverokonttorin johtaja
Lääkintöneuvos
Lääninneuvos
Maanmittaushallituksen ylijohtaja
Metsähallituksen ylijohtaja
Pankkiylitarkastaja
Postisäästöpankin toimitusjohtaja
Professori (varsinainen)
Rautatiehallituksen ylijohtaja
Sibelius-akatemian johtaja
Sotakorvausteollisuden valtuuskunnan (Sotevan) pääsihteeri
Suojelupoliisin päällikkö
Suomen taideakatemian koulun johtaja
Säästöpankkien ylitarkastaja
Taideteollisuuskeskuskoulun rehtori
Tampereen kaupunginjohtaja
Tuomiorovasti
Turun kaupunginjohtaja
Valtion tapaturmatoimiston johtaja
Yleisradio Oy:n pääjohtaja

Lisäksi erinäisin poikkeuksin ne palkkausluokkaan 31 kuuluvat, joita tässä ei ole erikseen mainittu.

VIII luokka

Finlands svenska andelsförbund: toimitusjohtaja
Finlands svenska landskommunernas förbund: toimistonhoitaja
Helsingin kaupunginsihteeri
Helsingin kunnallispormestari
Helsingin oikeuspormestari
Kauppaneuvos
Kaupunkineuvos
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton kansliapäällikkö
Keskuskauppakamarin yliasiamies
Kihlakunnantuomari
Kouluneuvos (myös arvonimi)
Lähetystöneuvos (myös arvonimi)
Lääninkamreeri
Läänin pääkaupungin (paitsi Turun) johtaja
Lääninrovasti
Maalaiskuntien liitto r.y:n toiminnan johtaja
Maanviljelysneuvos
Maataloustuottajain keskusliiton johtokunnan puheenjohtaja
Maataloustuottajain keskusliiton toiminnanjohtaja
Merenkulkuneuvos
Pellervo-Seuran johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Professori (ylimääräinen, myös arvonimi)
Päälehden päätoimittaja
Rovasti
Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto r.y:n sihteeri
Suomen kunnallisen keskustoimiston johtaja
Suomen punaisen ristin keskushallituksen pääsihteeri
Suomen puunjalostusteollisuuden keskusliiton asiamies
Suomen teollisuusliiton toimitusjohtaja
Suomen työnantajain keskusliiton toimitusjohtaja
Suomen ulkomaankauppaliiton toimitusjohtaja
Teollisuusneuvos
Ulkoasiainministeriön jaostopäällikkö
Vanhempi hallitussihteeri

Lisäksi erinäisin poikkeuksin ne palkkausluokkaan 30 kuuluvat, joita tässä ei ole erikseen mainittu.

IX luokka - Everstiluutnantti

Apteekkineuvos
Eläinlääkintöneuvos
Intendentti
Kansanedustaja
Kihlakunnanneuvos
Komentaja
Konsuli (myös arvonimi)
Lähetystösihteeri (I luokka, myös arvonimi)
Metsäneuvos
Nuorempi hallitussihteeri
Pormestari
Pääministerin sihteeri
Tuomiokapitulinasessori
Ulkoasiainministeriön jaostosihteeri
Vakuutusneuvos
Yliarkkitehti
Yli-insinööri
Ylimetsänhoitaja
Yliopettaja

Lisäksi erinäisin poikkeuksin ne palkkausluokkiin 29-27 kuuluvat, joita tässä ei ole erikseen mainittu.

X luokka - Majuri

Dosentti
Kirkkoherra
Komentajakapteeni
Kunnallisneuvos
Lähetystösihteeri: II luokka
Rakennusneuvos
Revisioneuvos
Teatterineuvos
Verotusneuvos

Lisäksi erinäisin poikkeuksin ne palkkausluokkiin 26-23 kuuluvat, joita tässä ei ole erikseen mainittu.

XI luokka - Kapteeni

Asessori
Eläinlääkintöasessori
Kamreeri
Lehtori
Lentokapteeni
Postimestari
Sotakamreeri
Talousneuvos
Varakonsuli (myös arvonimi)

Lisäksi erinäisin poikkeuksin ne palkkausluokkiin 22-19 kuuluvat, joita tässä ei ole erikseen mainittu.

XII luokka - Luutnantti

Avustaja
Director cantus
Director musices
Varatuomari

Lisäksi erinäisin poikkeuksin ne palkkausluokkiin 18-14 kuuluvat, joita tässä ei ole erikseen mainittu.

XIII luokka - Vänrikki

Taloustirehtööri.

Tarkistettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1949.

Vakuudeksi:
Hugo Valvanne.


Yhteissijoitus kotimaisessa talossa[muokkaa]


P. M.


Yhteissijoitus kotimaisessa talossa.
1) Tasavallan presidentti.
2) Suomen marsalkka.
3) Entinen tasavallan presidentti.
4) Eduskunnan puhemies.
5) Pääministeri.
6) Ulkoasiainministeri.
7) Ulkovallan ministeri.
8) Muu valtioneuvoston jäsen.
9) Korkeimman oikeuden presidentti.
10) Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.
11) Oikeuskansleri.
12) Arkkipiispa.
13) Helsingin yliopiston kansleri.
14) Puolustusvoimain komentaja.
15) Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikuntain kansleri.
16) Vapaudenristin ritarikunnan kansleri.
17) Entinen pääministeri.
18) Entinen ulkoasiainministeri.
19) Kenraali.
20) Ulkoasiainministeriön kansliapäällikkö.
21) Ulkovallan vakinainen asiainhoitaja.
22) Kenraaliluutnantti; I ja II luokan erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri.
23) Ulkovallan va. asiainhoitaja.
24) Kenraalimajuri; III luokan erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri; ulkoasiainministeriön neuvotteleva virkamies ja osastopäällikkö.
25) Ulkovallan lähetystöneuvos.
26) Ulkoasiainministeriön apulaisosastopäällikkö; pääkonsuli.
27) Ulkovallan ensimmäinen lähetystösihteeri.
28) Eversti.
29) Ulkoasiainministeriön jaostopäällikkö; lähetystöneuvos.
30) Ulkovallan toinen lähetystösihteeri.
31) Everstiluutnantti; ulkoasiainministeriön jaostosihteeri; lähetystösihteeri.
32) Ulkovallan kolmas lähetystösihteeri.
33) Majuri.
34) Ulkovallan avustaja.
35) Kapteeni; avustaja; varakonsuli.


Tarkistettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1949.


Vakuudeksi:
Hugo Valvanne.


Yhteissijoitus ulkomaisessa talossa[muokkaa]


P. M.


Yhteissijoitus ulkomaisessa talossa.
1) Tasavallan presidentti.
2) Suomen marsalkka.
3) Entinen tasavallan presidentti.
4) Eduskunnan puhemies.
5) Pääministeri.
6) Ulkoasiainministeri.
7) Muu valtioneuvoston jäsen.
8) Korkeimman oikeuden presidentti.
9) Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.
10) Oikeuskansleri.
11) Arkkipiispa.
12) Helsingin yliopiston kansleri.
13) Puolustusvoimain komentaja.
14) Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikuntain kansleri.
15) Vapaudenristin ritarikunnan kansleri.
16) Entinen pääministeri.
17) Entinen ulkoasiainministeri.
18) Kenraali. - Eduskunnan varapuhemies; hovioikeudenpresidentti; Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikuntain varakansleri; Suomen valkoisen ruusun suurristin komentaja; valtioneuvos; vapaudenristin ritarikunnan varakansleri; vapaudenristin suurristin komentaja.
19) Kenraaliluutnantti. - Eduskunnan oikeusasiamies; I ja II luokan erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri; hallintoneuvos; maaherra; oikeusneuvos; Suomen leijonan suurristin komentaja; Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan arkkipiispa; Suomen valkoisen ruusun, Suomen leijonan ja vapaudenristin ritarikuntain hallitusten jäsen; tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö; Turun yliopiston kansleri; ulkoasiainministeriön kansliapäällikkö; yhteiskunnallisen korkeakoulun kansleri; yleisesikunnan päällikkö; Åbo akademin kansleri.
20) Ulkovallan ministeri.
21) Kenraalimajuri. - III luokan erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri; ulkoasiainministeriön neuvotteleva virkamies ja osastopäällikkö.
22) Ulkovallan vakinainen asiainhoitaja.
23) Ulkoasiainministeriön apulaisosastopäällikkö; pääkonsuli.
24) Ulkovallan va. asiainhoitaja.
25) Eversti.
26) Ulkoasiainministeriön jaostopäällikkö; lähetystöneuvos.
27) Ulkovallan lähetystöneuvos.
28) Everstiluutnantti. - Ulkoasiainministeriön jaostosihteeri; lähetystösihteeri.
29) Ulkovallan ensimmäinen lähetystösihteeri.
30) Majuri.
31) Ulkovallan toinen ja kolmas sihteeri.
32) Kapteeni. - Avustaja; varakonsuli.
33) Ulkovallan avustaja.


Tarkistettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1949.


Vakuudeksi:
Hugo Valvanne.

Lähteet ja lisätiedot[muokkaa]

Lähde[muokkaa]

Ulkoministeriön arkistossa oleva kotelo 5 E 4, protokollaarisia menettelytapaohjeita laatimaan asetettu toimikunta.

Huomautus[muokkaa]

Muutama selkeä lähteessä ollut kirjoitusvirhe on korjattu.

Katso myös[muokkaa]