Sijoitusjärjestys 1971

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sijoitusjärjestys[muokkaa]

LUOTTAMUKSELLINEN


S I J O I T U S J Ä R J E S T Y S
(voimassa 3.5.1971 alkaen)


Ryhmissä luetellut viranhaltijat ja arvohenkilöt sijoitetaan keskenään ansienniteetin mukaan, entiset ennen nykyisiä. Tähdellä (+) merkityt viranhaltijat säilyttävät sijoituspaikkansa vain niin kauan kuin tehtävä kestää.


I RYHMÄ


A.


1. + Eduskunnan puhemies
2. + Pääministeri
3. + Hallituksen muut jäsenet siinä järjestyksessä, jossa he istuvat valtioneuvostossa.
4. + Korkeimman oikeuden presidentti
5. + Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti
6. + Oikeuskansleri
7. + Arkkipiispa
8. + Helsingin yliopiston kansleri
9. + Puolustusvoimain komentaja
10. + Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kansleri
11. + Vapaudenristin ritarikunnan kansleri


B.


Entiset


1. Eduskunnan puhemies
2. Pääministeri
  Ulkoasiainministeri (Tasavallan Presidentin päätös 20.6.1973)[1]
3. Korkeimman oikeuden presidentti
4. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti
5. Oikeuskansleri
6. Arkkipiispa
7. Helsingin yliopiston kansleri
8. Puolustusvoimain komentaja
9. Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kansleri
10. Vapaudenristin ritarikunnan kansleri


II RYHMÄ


+ Eduskunnan varapuhemiehet
   Hovioikeuden presidentti
   Kenraali, amiraali
   Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristin komentaja
+ Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan sekä Vapaudenristin ritarikuntien varakanslerit
   Valtioneuvos
   Vapaudenristin ritarikunnan suurristin komentaja


III RYHMÄ


   Apulaisoikeuskansleri
+ Eduskunnan oikeusasiamies
   Eduskunnan pääsihteeri
   Hallintoneuvos
   Kenraaliluutnantti, vara-amiraali
   Korkeakoulujen kanslerit (paitsi Helsingin yliopisto)
   Maaherra
   Ministeri (arvonimi)
   Oikeusneuvos
   Suomen Ortodoksisen kirkkokunnan arkkipiispa
   Suomen Leijonan ritarikunnan suurristin komentaja
   Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja
   Suurlähettilään asemassa oleva lähettiläs y.p.
   Pääesikunnan päällikkö
   Ulkoasiainministeriön valtiosihteerialaviite 1)


IV RYHMÄ


   Akateemikko
   Arkkiatri
   Erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri (arvonimi)
+ Eduskuntaryhmän puheenjohtaja
+ Eduskunnan valiokunnan puheenjohtaja
+ Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
   Helsingin kaupungin kaupunginjohtaja (ylipormestari)
+ Helsingin Yliopiston rehtori
   Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja
   Kansliapäällikkö tai Valtiosihteeri (ministeriön, Valtioneuvoston Kanslian, Korkeimman oikeuden, Korkeimman hallinto-oikeuden sekä Oikeuskanslerinviraston
   Kenraalimajuri, kontra-amiraali
   Kenttäpiispa
   Piispa
   Keskusviraston pääjohtaja
   Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan komentaja
+ Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan sekä Vapaudenristin hallitusten jäsen
   Suurlähettilään asemassa oleva lähettiläs a.p., asiainhoitajaalaviite 2) ja lähetystöneuvosalaviite 2), tässä järjestyksessä.
   Tasavallan Presidentin ensimmäinen adjutantti
   Tasavallan Presidentin kansliapäällikkö
   Vapaudenristin I luokan (rintatähtineen) komentaja
   Vesiylituomari
   Vuorineuvos
   Ulkoasiainneuvos (Tasavallan Presidentin päätös 13.7.1973)[1]


V RYHMÄ


Asiainhoitaja, vakinainen
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies
Esittelijäneuvos
Geologisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja[1]
Hallitusneuvos
Korkeakoulun rehtori, paitsi Helsingin Yliopiston
Helsingin Yliopiston vararehtorit
Hovioikeudenneuvos y.p.
Ilmatieteen laitoksen johtaja
Kirkkoneuvos
Lainsäädäntöneuvos, vanhempi
Merentutkimuslaitoksen ylijohtaja
Ministeriön osastopäällikkö
Pääkonsuli ulkoasiainhallinnossa
SL K I
UM:n neuvotteleva virkamies
Valtionarkeologi
Valtionarkiston hoitaja
Vakuutusylituomari
Ylijohtaja


VI RYHMÄ


Ateneumin taidekokoelmien intendentti
Eversti, kommodori
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja
Helsingin kunnallispormestari
Helsingin oikeuspormestari
Helsingin poliisikomentaja
Hovioikeudenneuvos a.p.
Kamarineuvos
Kansanedustaja
Kanslianeuvos
Kauppaneuvos
Kaupunginjohtaja (Tampere ja Turku)
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (Tampere ja Turku)
Keskusviraston osastopäällikköalaviite 3) (tai osaston päällikkö tai johtaja)
Kihlakunnantuomari
Laamanni
Lainsäädäntöneuvos, nuorempi
Lähetystöneuvos (myös arvonimi)
Lääninneuvos
Maaneuvos (myös arvonimi)
Maanviljelysneuvos
Pääkonsuli (arvonimi)
Professori, vakinainen (myös arvonimi)
Sibelius-Akatemian rehtori
Suojelupoliisin päällikkö
SVR K.
Suomen Taideakatemian rehtori
Taideteollisen oppilaitoksen rehtori
Tuomiorovasti
Ulkoasiainministeriön apulaisosastopäällikkö
Vakuutusneuvos (arvonimi)
Vakuutustuomari


VII RYHMÄ


Eläinlääkintöneuvos (myös arvonimi)
Everstiluutnantti, komentaja
Helsingin kaupunginsihteeri
Kaupunkineuvos (arvonimi)
Keskusviraston toimistopäällikkö
Kunnallisneuvos
Lääninasessori, lääninkamreeri ja läänin poliisitarkastaja
+ Läänin pääkaupungin (paitsi Turun) kaupunginjohtaja (myös arvonimi)
Läänin pääkaupungin (paitsi Turun) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Lääninrovasti
Ministeriön toimistopäällikkö
Pormestari (yli 50.000 asukkaan kaupungeissa)
Professori (ylimääräinen)
Pääministerin sihteeri
Rehtori (oppikoulun)
Rovasti
SL K
Ulkoasiainministeriön jaostopäällikkö
Vanhempi hallintosihteeri
Vanhempi hallitussihteeri
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri
Vanhempi oikeussihteeri
Yliarkkitehti (myös arvonimi)
Yli-insinööri (myös arvonimi)


VIII RYHMÄ


Apulaisprofessori
+ Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (paitsi edellämainitut)
Kaupunginjohtaja (paitsi edellämainitut)
Konsuli (myös arvonimi)
Kirkkoherra
+ Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kunnanjohtaja
1. lähetystösihteeri (myös lähetystösihteerin arvonimi)
Majuri, komentajakapteeni
+ Ministerin poliittinen sihteeri
Nuorempi hallinto-, hallitus-, oikeuskanslerin ja oikeussihteeri
Pormestari, paitsi edellämainitut (myös arvonimi)
Ulkoasiainministeriön jaostosihteeri


IX RYHMÄ


Dosentti
Hovioikeuden viskaali
Kapteeni, kapteeniluutnantti
Lehtori
2. lähetystösihteeri
Varakonsuli


X RYHMÄ


Avustaja
Yliluutnantti


XI RYHMÄ


Luutnantti

Alaviitteet[muokkaa]

1) Virassa olevalla valtiosihteerillä on etusija kaikkiin ulkoasiainhallinnossa palveleviin viranhaltijoihin nähden. Toisaalta hänet täysin kotimaisissa tilaisuuksissa katsotaan kuuluvaksi samaan ryhmään kuin muiden ministeriöiden kansliapäälliköt, mikäli näitä on läsnä.
2) Asiainhoitajan ja lähetystöneuvoksen kohdalta tämä asema on verrattavissa luottamustehtävään eikä anna pysyvää sijoitusta.
3) Tähän ryhmään lasketaan kuuluviksi myös ne henkilöt, jotka ovat saaneet arvonimen, joka johtuu keskusvirastossa olleesta tai edelleen olevasta virasta: apteekkineuvos, kouluneuvos, lääkintöneuvos, maatalousneuvos, merenkulkuneuvos, metsäneuvos, rakennusneuvos, sosiaalineuvos ja teollisuusneuvos.

Lähteet ja lisätiedot[muokkaa]

Lähde[muokkaa]

Ulkoministeriön arkistossa oleva kotelo 5 E 4, protokollaarisia menettelytapaohjeita laatimaan asetettu toimikunta.

Huomautukset[muokkaa]

Lähteessä olleet selkeät kirjoitusvirheet on korjattu.
  1. a b c Tämä on lisätty luetteloon jälkikäteen.

Tekstissä esiintyvät lyhenteet[muokkaa]

a.p. alempi palkkaluokka
y.p. ylempi palkkaluokka
SL K I Suomen Leijonan ritarikunnan I luokan komentaja
SVR K.  Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentaja
SL K Suomen Leijonan ritarikunnan komentaja
UM:n ulkoasiainministeriön

Katso myös[muokkaa]