Siirry sisältöön

Sisäasiainministeriön päätös Iisveden taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä

Wikiaineistosta

Suomen asetuskokoelma 284/1926.


Sisäasiainministeriön päätös
Iisveden taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä.
Annettu Helsingissä, 8 päivänä marraskuuta 1926.
_______________


  Tehdyn esityksen johdosta on sisäasiainministeriö tänään määrännyt, että se asutuskeskus Suonenjoen kunnassa, jonka muodostaa Iisveden teollisuusalue lähimpine ympäristöineen, on järjestettävä 15 päivänä kesäkuuta 1898 taajaväkisten maalaisyhdyskuntain järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun asetuksen mukaan sekä että Kuopion läänin maaherran tulee puheenalaiselle yhdyskunnalle, jonka nimi on oleva Iisveden yhdyskunta, vahvistaa järjestys-, palo-, terveydenhoito-, satama- ja rakennussäännöt ynnä asemakaava.


  Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.


  Helsingissä, 8 päivänä marraskuuta 1926.


Sisäasiainministeri Gustaf Ignatius.


Esittelijäneuvos Karl Modeen.