Sisäasiainministeriön päätös järjestelyohjesäännön vahvistamisesta Degerön taajaväkiselle yhdyskunnalle

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 367/1925.


Sisäasiainministeriön päätös
järjestelyohjesäännön vahvistamisesta Degerön taajaväkiselle
yhdyskunnalle.
Annettu Helsingissä, 21 päivänä joulukuuta 1925.
_______________


  Tehdyn esityksen johdosta on sisäasiainministeriö tänään määrännyt, että Helsingin maalaiskunnassa olevalle Degerön yhdyskunnalle, joka ministeriön 29 päivänä joulukuuta 1922 antaman päätöksen mukaan on yleiseen järjestykseen ja rakennustoimeen nähden järjestetty 15 päivänä kesäkuuta 1898 taajaväkisten maalaisyhdyskuntain järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun asetuksen mukaisesti, on Uudenmaan läänin maaherran vahvistettava myös ohjesääntö, joka sisältää määräyksiä yhdyskunnan päättämisvallan käyttämisestä.


  Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.


  Helsingissä, 21 päivänä joulukuuta 1925.


Sisäasiainministeri M. Aura.


Esittelijäneuvos Karl Modeen.