Sivu:Lukion taulukot.pdf/12

Wikiaineistosta
Tämä sivu on vahvistettu

MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA 11


1 MATEMATIIKKA

MERKINTÖJÄ (standardi SFS 3100)

Logiikka ja joukko-oppi

p ja q (konjunktio)
p tai q (disjunktio)
ei p (negaatio)
jos p, niin q (implikaatio)
p ja q ovat yhtäpitäviä (ekvivalenssi)
on olemassa x siten, että p(x) pätee
kaikille x pätee p(x)
joukkojen A ja B leikkaus; joukko, jonka alkioina ovat kaikki A:n ja B:n yhteiset alkiot
joukkojen A ja B yhdiste eli unioni; joukko, jonka alkioina ovat kaikki A:n ja B:n alkiot
joukkojen A ja B erotus; joukko, jonka alkioina ovat ne A:n alkiot, jotka eivät kuulu B:hen
joukon A komplementti perusjoukon E suhteen; joukko, jonka alkioina ovat ne E:n alkiot, jotka eivät kuulu joukkoon A
A on B:n osajoukko; jokainen A:n alkio on myös joukon B alkio
A ei ole B:n osajoukko
A on sama joukko kuin B
x on A:n alkio eli x kuuluu joukkoon A
x ei ole A:n alkio