Sivu:Lukion taulukot.pdf/13

Wikiaineistosta
Tämä sivu on vahvistettu

12 MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA


tyhjä joukko
alkioiden , , . . . , muodostama joukko
niiden A:n alkioiden x joukko, joille pätee p(x)
joukkojen A ja B tulojoukko (lue A risti B); niiden järjestettyjen parien (x, y) joukko, missä ja
x:n ja y:n järjestetty pari (tulojoukon alkio)
kuvaus eli funktio f joukosta A joukkoon B
alkion x kuva kuvauksessa f (f arvolla x); alkion x kuvautuminen kuvauksessa f merkitään
alkion x alkukuva kuvauksessa f
joukon A kuva kuvauksessa f
joukon B alkukuva kuvauksessa f
kuvauksen f käänteiskuvaus
yhdistetty kuvaus (lue g pallo f);
jono , , ...

Geometria ja vektorioppi

vektori
:n vektoriprojektio :llä
:n skalaariprojektio :llä
:n suuntainen yksikkövektori
suuntajana pisteestä A pisteeseen B; myös sen määräämä vektori
vektorin , janan AB pituus
kulma, jonka kärkipiste on B ja jonka eri kyljillä ovat pisteet A ja C
vektorien ja välinen kulma
vektorit ja , suorat l ja m yhdensuuntaiset
janat AB ja CD, tasot τ ja σ yhdensuuntaiset