Sivu:Lukion taulukot.pdf/14

Wikiaineistosta
Tämä sivu on vahvistettu

MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA 13


eivät yhdensuuntaiset
kohtisuorassa (suorakulma kuvioissa ⦜)
vektorit ja samansuuntaiset
vektorit ja vastakkaissuuntaiset
kolmio, jonka kärkipisteet ovat A, B ja C
kuviot yhtenevät
kuviot yhdenmuotoiset
suorakulmaisen koordinaatiston koordinaattiakselien suuntaiset yksikkövektorit
:n ja :n skalaaritulo eli pistetulo
:n ja :n vektoritulo eli ristitulo

Algebra, reaali-ja kompleksiluvut

summa
tulo
y:n vastaluku
x:n ja y:n erotus
x:n ja y:n tulo (myös )
x:n ja y:n osamäärä (myös )
y:n käänteisluku
luonnollisten lukujen joukko eli ei-negatiivisten kokonaislukujen joukko {0, 1, 2, ...}
kokonaislukujen joukko {..., −2, −1, 0, 1, 2, ...}
rationaalilukujen joukko
reaalilukujen joukko
kompleksilukujen joukko
vastaavan joukon positiiviset luvut
vastaavan joukon negatiiviset luvut