Sivu:Lukion taulukot.pdf/16

Wikiaineistosta
Tämä sivu on vahvistettu

MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA 15


erisuuri kuin
identtisesti yhtäsuuri kuin
vastaa, tarkoittaa
likimäärin yhtäsuuri kuin
verrannollinen
pienempi kuin
suurempi kuin
pienempi tai yhtäsuuri kuin; myös
suurempi tai yhtäsuuri kuin; myös
paljon pienempi kuin
paljon suurempi kuin
plus (tai) miinus
kaarisulkeet
hakasulkeet
aaltosulkeet; sulkeiden alistusjärjestys {[(    )]}

Todennäköisyyslaskenta

tapahtuman A komplementtitapahtuma
A:n todennäköisyys
A:n todennäköisyys ehdolla B
muuttujan x arvojen aritmeettinen keskiarvo
mediaani
moodi eli tyyppiarvo
satunnaismuuttujan odotusarvo; myös
satunnaismuuttujan keskihajonta; myös
Keskihajonnan neliö varianssi .
normaalijakauma parametrein ja ;
N(0,1) normitettu normaalijakauma
normitetun normaalijakauman tiheysfunktio
normitetun normaalijakauman kertymäfunktio