Sivu:Nykyisen ulcomaan Sodan alusta Ja lewenemisestä.djvu/4

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu

[s. 4]

Juur keski mereen, siel Franckriki ängäis
Englandin aluxet Gibraltarijn, Jotc'
meri sodas pahoin turmeldin.

6. Minorcan luoton taas Franckriki
culki Englandin woiman sieldä ulossulki:
Ja stromin cautt' sen Linna sisäl ott' Englandin
sotawäki pääsit cohtt'.

7. Se luoto ol' nijncuin Englandin
warwas, Jong tähden siel kyll oli mieli carwas,
Se wiha yhden päälle paiscattin,
Amrali Bing Englandis mistattin.

8. Nijn sotcutan Jumalan wihan cuoppa,
Ei taida warjel, waicka hywän suopa:
Waan wiha lange juur nijn camalast, Ett'
weri cuohu aiwan suitzijn ast.[1]

9. Sill wijna marjat owat aiwan kypsät,
Wijn'oxan werset leicatan, ei lypset;
Cosc' HERran duomio hetken edes toi Ett'
maan pääl täytetän se colmas woi.[2]

10. Jos sijrtyi sota wähitellen näihin,
Franckrikin cautta, aina liki maihin: Keisarin
cansz Franckriki lijton saa, Täst syndyä
sitten sota cauhia.

11. Sen lijton tähden Preussi sodan nosta,
Ja pytä yxin lijton neuwot costa: I[teksti epäselvä]z
sodan alca, woitta ensimmäld Eik woimust
otet pois nijn pian häld'.

12. Yx Cuningas täs wuowa colmee wastan
Sill Ryssän Keisarinna myös ol' hastan,
Keisarin puoleld olla sotimas, Näin
sota lewi ajas ahtahas.

13 Enst

  1. Ilm. K. 14: 20.
  2. Ilm. K. 8: 13. Cap. II: 13, 14. Cap. 14: 14, [teksti epäselvä].