Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/50

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tätä sivua ei ole oikoluettu


Ei teiden pidhe Culda / eike hoopia / eike Raha  a  pitemen teiden cuckaroisan / eike ewessecki matkas / eike cachta hamet / eike kengije / eike sauua / Sille että Tömies ombi roghans ansiolinen. Waan cungaikenens caupungin tadica kylen te siselkieytte / Kyselket cuka sijne on otolinen / Ia olcatta sielle sijhenasti että te poislehdette.

Mutta coska te hoonen siselmenet / nin teruetteke hende. Ia sanokat / Rauha olcoon tehen hoonesen / Ia ios se hoone on otolinen / nin tulkan teidhen rauhan sen päle. Iollei hen ole otolinen / nin teiden rauhan teille palaiapi. Ia cussa eikengen teite wastanrupee / eike cwle teiden sanoian / nin wlgosmenget nijstä hooneist / tadica sijte caupungist / Ia  b  pudhistakat tommu teiden ialghoistanna. Totisesta sanon mine teille / Hookembi pite oleman Sodoman ia Gomorrhan maan / domio peiuene quin sille caupungilla.

Catzo mine lehetten teiden / ninquin lambat swttein keskelle. Olkat sentehden taitauat / ninquin kermet / ia yxikerdhaijset ninquin mettiset. Mutta cauattacat teiden nijlde Inhimisilde / sille he edhesweteuet teiden heiden radstupins / ia heiden Synagogisans pite heiden hoosuman teite. Nin mös Pämiesten ia Kuningaiden eteen te wiedhen / minun tehden / heille ia pacanoille todistoxexi.

Coska he nyt teite edhesweteuet / Elket murehtigo / quinga / taica mite teiden pite puhuman / Sille että teille annetan samalla hetkel mite teiden pite puhuman. Sille ette te ole ne / iotca puhuuat / waan teiden Isen Hengi / ioca teisse puhupi.

Se yxi welij edeswete sen toisen welien colemaan / Ia Ise Poians / ia lapset carkauat wanhimbaidens wastan / ia tappauat heite. Ia caiki wihauat minun Nimeni tähden. Mutta ioca loppun asti wahuast seiso / hen tule autuaxi.

Coska he nyt wainouat teite ydhes caupungis / nin paetkat