Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/9

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu


ki Christusen hyuet Töödh ia Teghodh / Ia ei ninquin sen erinomaisen Wirghan / ioca ombi Euangelium / ionga tedhen hen tuli waiuoin tehen Mailman / Ia / ninquin henen Töidés ia Tekoinsa tieto / ei ole wiele se oikea Euangeliumin tundemus. Sille sen cansa eipes wiele tiedhe / ette Hen Synnin / Coleman / Heluetin / ia Perkelen ylitzewoittanut ombi sinun hyuexes / Nin on mös ei wiele se Euangeliumita tiete / coska sine sencaltaisen Opin ia Keskyn tiedhet / Mutta coska se äni tuli / ioca sanopi / Christus on sinun omas / elemen / opin / Töidhen / Coleman / ylesnousemisen cansa / ia caiki quin hen itze on / taicka henelle onopi / tekepi ia woipi / se on esken se Euangeliumin nesi / ie ytymet / quin Sydhemet toreuttauat.

Nin me mös näem / ettei hen wadhi taica tunge / mutta ysteuelisest haucuttele ia sanopi / Autuat ouat ne keuhet etc. Ia Apostolit sencaltaiset Sanat mös mainitzeuat. Mine manan / Mine rucolé / Mine neuuon et c. Ette me caikis paicois näem / quinga Euangelium ei ole Lakiramattu / ioca wathi / mutta oikeamast yxi Saarna eli iulgistos Christusen hyuist Töist meille annettut / ia omistetut / ios me Uskoma.

Mutta Moses henen Ramatuisans aia / wathi / truua / lööpi / ia rangaitze hirmuisesta. Sille hen on yxi Lainkirioittaija ia waatia. Sijte mös tulepi / ettei ydengen Christityn ia Uskouaisen ole Laki annettu / ionga cautta hen hurskaxi tuleman pite Iumalan edhes quin pyhe Pauali sanopi. j. Timo. j. Senteden ette hen Uskon cautta wanhurskas / Eleue / ia Autuas on / Ia ei sillen enembet taruitze / quin ette hen sencaltaisen Uskon hyuille Töille osottapi.

Cussa tosin Usko on / ei hen taida mwtoin pite quin osotta henés / ia wlosputkata hyuein Töiden lepitze / ia tunnusta ia opetta sencaltaisen Euangeliumin muinen Inhimisten edhes / ia héges wogha sen edheste / Ia caiki mite hen ele / ia teke / site hen