Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/8

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu


Item Osee xiij. Mine tadhon heiden heluetiste päste / ia Colemasta wapacta / Colema / mine tadhon olla sinun Myrckys. Helueti minä tahdon olla sinun Surmas. Nin on nyt Euangelium ei mwta quin yxi Sarna ia iulgistos Christusest / Iumalan ia Dauidin poiast / totisest Iumalast ia Inhimisest / ioca meiden tedhen henen colemans ia ylesnousemisens cansa / Ia caikein Inhimisten Syndien tedhen / ombi Coleman ia Heluetin ylitzewoittanut / ia poijsottanut nijlde iotca henen pälens Uskouat. Se on nijn / ette Euangelium macta lyhyt ia pitke Puhe olla / ia yxi lyhykeisesta / ia toijnen pitkesti macta sen kirioita. Se pitkesti kirioitta sen / ioca móda Christusen Töte / ia Sanoia kirioittapi / Ninquin ne nelie Euángelista tekeuet. Se taas lyhykeisest kirioittapi / ioca ei Christusen Töiste miten kirioita / wan lyhykeisest sé osottapi / quinga hen pyhé Colemans ia ylesnousemans cautta / Synnin / ia Coleman ia Heluetin ylitzewoittanut on / nijlle iotca hené pälens Uskouat / Ninquin Petari ia Pauali tekeuet ia opettauat heiden Lehetuskirioisansa.

Senteden catzo ia cauata ettei sine Christusest Mosest teghe / taica Lakiramattu Euangeliumist / ninquin tehenasti tapactanut on / ia quin mwtomat Pyhen Heiroinimusen Alcupuhet cwluuat. Sille ette Euangelium ei waadhi ainostans meiden Töiden ielken / ette me sen cansa hurskaxi ia autuaxi tulisim. Ia tosin ene se kiroile ia domitze semmotiset tödh / Mutta se waan Uskon ielken Christusen päle seiso / Ette se sama ombi meiden edhesten Synnin / Coleman ia Heluetin ylitzewoittanut ia nijn meite hurskaxi / Eleuexi ia autuaxi tehnyt ei meiden Töiden cautta / mutta henen omain Töidens / Colemans ia Kersimisens cautta / ette me henen Colemans ia Woitons mahdá meillen omista / ninquin me iwri ikenens itze olisim sen tehnyet.

Mutta se quin Christus Euangeliumis / ia Petari ia Pauali muidhen opin seasza / monet Keskyt ia opit andauat / Ia mös Lain wlostoimittauat / Se meiden tule pite / ninquin mwdh cai-