Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/7

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu on oikoluettu


uetin / ia caiki henen wäens rickipolkenut on. Sille ilman tete Siemende ei taidha yxiken Inhiminen / Sydi Colema / eike Helueti welte taicka ylitzewoitta.

Item Gen. xxij. oli se mös Abrahamille luuattu. Sinun Siemeneses caicki canssat Maan päle hyuestisiugnatut olemen. Christus on se sama Abrahamin Siemen / quin P. Pauali Gala. iij. sanopi / Hen on hyuestisiugnanut caicken Mailman Euangeliumin cautta. Sille / cussa ei Christus ole / sielle on wiele nyt Kirous / ioca ylitze Adamin ia caickein henen Lasteins langeisi coska hen oli synnin tehnyt / ette he caiki tynni Syndijn / Coleman / ia Heluetin wicapäät ia syyliset pidheis oleman. Wastoin site Kiroust / hyuestisiugnapi nyt Euangeliú caiken Mailmá / sen cansa ette se iulkisesta wlos hwta / ia selkest ilmoitapi / Ette ioca temen Abrahamin Siemenen päle Uskopi / sen pite hyuestisiugnattaman / se on / henen pite wapan Synniste / Colemasta ia Heluetista oleman / Ninquin itze Christus sano Ioh. xj. ioca Usko minun pälen / ei hen ikenens coole.

Item oli nin mös Dauidille Luuattu / ij. Reg. vij / cussa Iumala sanoi / Minun pitepi yles herettemen sinun Siemenes sinun ielkes / Sen pite minun Nimeni Honen rakendaman / Ia mine tadhon henen Waldakunnans wahwista ijancaikisesta. Mine tadhon olla henen Isens / ia henen pite oleman minun Poican / etc. Teme on Christusen Waldakunda / iosta Euangelium cwlupi / yxi ijancaikinen Waldakunda / Elemen / Autuudhen ia Wanhurskaudhen waldakunda / iossa caiki / iotca Uskouat / Synnin / ia Coleman Fangeuxesta päseuet.

Monet sencaltaiset Euangelioliset Lupauxet ia toiuotuxet / ouat mös nijse muijsza Prophetaisa / Ninquin Michee / v. Ia sine Bethlehem Ephrata / ioca weheinen olet Iudan tuhanen ehdholla Sinusta pite minulle tuleman / ioca Israelis Herrana pite oleman.