Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys elintarvevarastojen uuden tarkastuksen toimittamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 3.2.1918/16.


Suomen Kansanvaltuuskunnan määräys
elintarvevarastojen uuden tarkastuksen toimittamisesta.
Annettu Helsingissä, 3 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Sen johdosta, että vallankumouksen aikana on jo löytynyt salattuja elintarvevarastoja, sekä estääkseen yksityisluontoisia pakkoluovutuksia, on Suomen Kansanvaltuuskunta päättänyt antaa seuraavan määräyksen:

Elintarvelautakuntien on mahdollisimman pian toimitettava elintarvevarastojen uusi tarkastus ja luetteloiminen, ottaen huomioon mitä on määrätty 31 päivänä tammikuuta 1918 annetussa laissa elintarvelautakuntien oikeuksien laajentamisesta.

Tarkastuksen tuloksista on annettava tieto Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osastolle kuluvan helmikuun 20 päivään mennessä.

Missä elintarvelautakunnat joko kykenemättömyydestä tahi vastahakoisuudesta laiminlyövät tehtävänsä, tai missä muuten on välttämätöntä, on paikkakunnan työväenjärjestöjen huolehdittava elintarvelautakuntain tarpeellisesta uusimisesta.


Helsingissä, 3 päivänä helmikuuta 1918.


Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Valtuutettu
O. TOKOI.