Suomen Senaatin päätös Valkeakosken taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 14.11.1918/154.


Suomen Senaatin päätös
Valkeakosken taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä.
_______________


  Hämeen läänin virkaatoimittavan Maaherran esityksestä on Suomen Senaatti tänään määrännyt, että se asutuskeskusta Sääksmäen pitäjässä, jonka muodostaa Valkeakosken tehdas ympäristöineen, on järjestettävä 15 päivänä kesäkuuta 1898 taajaväkisten maalaisyhdyskuntain järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun asetuksen mukaan, sekä käskenyt virkaatoimittavaa Maaherraa puheenalaiselle Valkeakosken yhdyskunnalle vahvistamaan järjestys-, rakennus-, palo- ja terveydenhoitosäännöt ynnä asemakaavan.


  Helsingissä, 14 päivänä marraskuuta 1918.


Sisäasiaintoimituskunnan Päällikkö,
Senaattori Arthur Castrén.


Karl Modeen.