Suomenkielisten kirjojen luettelo 9-1

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääartikkeli: Bibliografiat

90 Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria. Yleinen sotahistoria. Yleinen arkeologia[muokkaa]

 • Ahtiainen, Pekka (toim.): Historia nyt: Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Historiallisen yhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu. Historiallisen yhdistyksen julkaisuja 5. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16691-X.
 • Aikojen arvoitukset: Vastauksia menneisyyden salaisuuksiin. Helsinki: Valitut palat, 1987. ISBN 951-9079-64-5.
 • Blåfield, Antti (toim.): Historian käyttö ja väärinkäyttö. Helsinki: Siltala, 2016. ISBN 978-952-234-357-4.
 • Bryson, Bill: Peremmälle! Lyhyt historia lähes kaikesta kotona. (At home: A short history of private life, 2010.) Suomentaneet Laura Beck ja Tarja Kontro. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-36967-8.
 • Chaline, Eric: Maailmanhistorian suurimmat petokset. (History's greatest deceptions: And the people who planned them). Helsinki: Schildts, 2011. ISBN 978-951-50-2122-9.
 • Eskola, Matti (päätoim.): Studia: Studia-tietokeskus. 4, Historia ja yhteiskunta. Espoo: Weilin + Göös, 1995 (4. painos 2001). ISBN 951-35-5610-7.
 • Grimberg, Carl: Kansojen historia. Osa 23, Rikas länsi. (Verdenshistorien etter 1945: De rike samfunn, 1979.) Kirjoittanut Erling Bjøl. Suomentaneet Pentti Haapakoski ja Kari Vähäpassi. Toimitustyö: Kaarina Visakanto. 3. uudistettu laitos (edellinen uudistettu laitos ilmestynyt 1956–1964). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985. ISBN 951-0-09751-9.
 • Grönholm, Pertti & Sivula, Anna (toim.): Medeiasta pronssisoturiin: Kuka tekee menneestä historiaa?. Historia mirabilis 6. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2010. ISBN 978-952-99637-5-1.
 • Heikkinen, Antero: Ihminen historian rakenteissa: Mikrohistorian näkökulma menneisyyteen. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-149-X.
 • Hughes, J. Donald: Maailman ympäristöhistoria. (An environmental history of the world: Humankind’s changing role in the community of life, 2002.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Esipuhe: Mikko Saikku. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-228-2.
 • Hietaniemi, Tapani ym: Feodalismi: Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-026-0.
 • Hyvämäki, Lauri ym. (toim.): Oman ajan historia ja politiikan tutkimus. Omistetaan professori L. A. Puntilalle hänen 60-vuotispäivänään 24.8.1967. Helsinki: Otava, 1967.
 • Ihmisen suku. 1, Ensimmäiset ihmiset. (The illustrated history of humankind. Volume 1: The first humans, 1993.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen, Juha Valste. Helsinki: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18779-8.
 • Ihmisen suku. 3, Etruskeista viikinkeihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18781-X.
 • Ihmisen suku. 4, Mayoista maoreihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Eija Kämäräinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18782-8.
 • Ihmisen suku. 5, Nykyiset alkuperäiskansat. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Jukka Siikala, Juha Valste, Pauli Kajanoja. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18783-6.
 • Immonen, Kari: Historian läsnäolo. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 51. Turun yliopisto, historian laitos, Julkaisuja n:o 26. Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 1996. ISBN 951-29-0035-1.
 • Kettunen, Pauli & Kultanen, Auli & Soikkanen, Timo (toim.): Jäljillä: Kirjoituksia historian ongelmista. Juhlakirja Jorma Kalelalle hänen 60-vuotispäivänään 12.11.2000. Turku: Kirja-Aurora, 2000. ISBN 951-29-1802-1.
 • Kostiainen, Auvo (toim.): Ihminen ja luonto. Turun yliopiston historian laitos järjesti 24.–25.9.1982 XV kansainvälisten kysymysten seminaarin, jonka aiheeksi oli valittu ”Ihminen ja luonto”. Historian perintö 9. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1983. ISBN 951-642-402-3.
 • Kouri, Erkki: Historiankirjoitus, politiikka, uskonto. Studia historica Jyväskyläensia 42. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1990. ISBN 951-680-149-8.
 • Lehtonen, Tuomas M. S. (toim.): Lopun leikit: Uskon, historian ja tieteen eskatologiat. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-773-0.
 • Maalouf, Amin: Maailma järkkyy. (Le dérèglement du monde, 2009.) Suomentanut Lotta Toivanen. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36870-1.
 • Marjomaa, R. & Nurmiainen, J. & Weiss, H. (toim.): Ilmestyskirjan ratsastajat: Sota, nälkä, taudit ja kuolema historiassa. Tampereella: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-065-1.
 • Menneisyyden arvoitukset. (Les mystères du monde.) Suomentajat: Marja Huuskonen, Ulla Jokinen, Annikki Suni. Helsinki: Valitut palat, 1977. ISBN 951-9078-33-9.
 • Nurminen, Marjo T.: Tiedon tyttäret: Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31824-9.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 8. Sydänkeskiaika. Päätoimittaja Erling Bjøl. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-07825-9.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 12. Valistuksen aika. Päätoimittaja Erling Bjøl. Toimituskunta: Stig Boberg, Göran Malmqvist. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08415-1.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 13. Suuret vallankumoukset. Päätoimittaja Erling Bjøl. Toimituskunta: Stig Boberg, Göran Malmqvist. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1985. ISBN 951-1-08772-X.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 15. Imperialismin aika. Päätoimittaja Erling Bjøl. Toimituskunta: Stig Boberg, Göran Malmqvist. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1986. ISBN 951-1-09016-X.
 • Piekalkiewicz, Janusz: Kadonneen kullan jäljillä. (Da liegt Gold: Verborgene Schätze in aller Welt, 1971.) Suomentanut Leo Hyvönen (1. painos 1972). Piirrokset: Wilhelm Heinold. Hämeenlinna: Karisto, 1991. ISBN 951-23-3070-9.
 • Prause, Gerhard: Historian harhaluuloja ja totena esitettyjä taruja. (Niemand hat Kolumbus ausgelacht: Populäre Irrtümer der Geschichte richtiggestellt, 1969.) Suomentanut Antti Nuuttila. Porvoo Helsinki: WS, 1969.
 • Rubinstein, William D.: Historian suuret arvoitukset: Yllättäviä päätelmiä ja hämmästyttäviä paljastuksia. (Shadow pasts: History’s mysteries, 2007.) Suomentanut Ritva Liljamo. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5310-8.
 • Rydén, Daniel: Maailmassa on virhe: 101 historiallista kömmähdystä. (01 historiska misstag, 2012.) Suomeksi toimittanut Panu Väänänen. Suomentanut Antti Immonen. Jyväskylä: Atena, 2014. ISBN 978-952-300-079-7.
 • Sarsila, Juhani: Historian väärennöksiä ja väärentämisen historiaa. 2., korjattu ja laajennettu laitos. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09981-7.
 • Seppä, Tuomas ym. (toim.): Historian alku: Historianfilosofia, aatehistoria, maailmanhistoria. Tutkijaliiton julkaisusarja 74. Helsinki: Tutkijaliitto, 1993. ISBN 951-9297-91-X.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa (toim.): Kuva ja historia. Turun historiallinen arkisto 50. Turku: Turun yliopisto, 1996. ISBN 951-29-0933-2.
 • Vento, Mikko (toim.): Maan piiri ja elonkehä: Professori Heikki Kirkisen juhlakirja. Historian tutkimuksia n:o 14. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 1997. ISBN 951-708-544-3.
 • Viikari, Matti: Historiallinen ajattelu, edistys ja yhteiskunta. Toimittaneet Tapani Hietaniemi, Tuomas M. S. Lehtonen ja työryhmä. Tutkijaliiton julkaisusarja 79. Helsinki: Tutkijaliitto, 1995. ISBN 951-9297-97-9.

90.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Ahtiainen, Pekka ym. (toim.): Historia, sosiologia ja Suomi: Yhteiskuntatutkimus itseymmärryksen jäljillä. Helsinki: Hanki ja jää, 1994. ISBN 951-8916-48-9.
 • Ahtiainen, Pekka & Tervonen, Jukka: Menneisyyden tutkijat ja metodien vartijat: Matka suomalaiseen historiankirjoitukseen. Suomen historiallinen seura: Käsikirjoja 17:1. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-039-6.
 • Andersson, Marja & Anttila, Anu-Hanna & Rantanen, Pekka (toim.): Kahden muusan palveluksessa: Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat. Historia Mirabilis 4. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2005. ISBN 952-99637-0-X.
 • Autio, Sari, Katajala-Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville (toim.): Historioitsijan arki ja tutkimuksen prosessi. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-094-5.
 • Bloch, Marc: Historian puolustus. (Apologie pour l’histoire, ou Métier d’historien, 1949.) Suomennos: johdanto, luvut I–V: Ossi Lehtiön suomennoksen pohjalta toimittaneet Elina Suolahti ja Martti Berger. Helsinki: Artemisia, 2003. ISBN 951-97294-4-5.
 • Fingerroos, Outi (toim.): Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä. Tietolipas 214. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-860-1.
 • Ginzburg, Carlo: Johtolankoja: Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista. Suomentanut Aulikki Vuola. Esipuhe: Matti Peltonen. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-679-3.
 • Haapala, Pertti: Sosiaalihistoria: Johdatus tutkimukseen. Käsikirjoja 12. Suomen historiallinen seura, 1989. ISBN 951-8915-24-5.
 • Halmesvirta, Anssi: Kiista historian selittämisestä: Analyyttistä historianfilosofiaa vuosina 1950–1965. Jyväskylän yliopiston historian laitos, Yleisen historian tutkimuksia 5. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1983. ISBN 951-679-017-8.
 • Heikkinen, Antero: Historiantutkimuksen päämäärät ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-075-2.
 • Häggman, Kai: Johdatus perhehistoriaan. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja 11. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1996. ISBN 951-45-7399-4.
 • Kaartinen, Marjo ym. (toim.): Metodikirja: Näkökulmia kulttuurihistorian tutkimukseen. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 16. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0143-9.
 • Kaartinen, Marjo & Korhonen, Anu: Historian kirjoittamisesta. Turku: Kirja-Aurora, 2005. ISBN 951-29-2891-4.
 • Kalela, Jorma: Aika, historia ja yleisö: Kirjoituksia historiantutkimuksen lähtökohdista. Turun yliopisto, poliittinen historia. Julkaisuja C 44. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0049-1.
 • Kalela, Jorma: Argumentaatio ja rekonstruktio tutkimusprosessissa. Turun yliopisto, poliittinen historia. Julkaisuja C43. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0031-9.
 • Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-793-5.
 • Kalela, Jorma & Lindroos, Ilari (toim.): Jokapäiväinen historia. Tietolipas 177. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-308-1.
 • Kangas, Sini & Hietala, Marjatta & Ylikangas, Heikki (toim.): Historia eilen ja tänään: Historiantutkimuksen ja arkeologian suunnat Suomessa 1908–2008. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 179. Helsinki: Suomen tiedeseura, 2009. ISBN 978-951-653-370-7.
 • Katajala, Kimmo: Historiikinkirjoittajan opas. Julkaissut Suomen historiallinen seura. Suomi 152. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-626-0.
 • Kouri, Erkki: Länsisaksalainen historiankirjoitus toisesta maailmansodasta nykypäivään. Yleisen historian tutkimuksia 8. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, historian laitos, 1988. ISBN 951-680-081-5.
 • Kuparinen, Eero (toim.): Työkalut riviin: Näkökulmia yleisen historian tutkimusmenetelmiin. Turun yliopisto, historian laitos 43. Turku: Turun yliopisto, yleinen historia, 1997. ISBN 951-29-1091-8.
 • Kurth, Rami & Soikkanen, Timo (toim.): Yksilö ja yhteisö: Henkilöhistoriallinen keskustelu Suomessa 1930-luvulta 2000-luvulle. Turun yliopiston poliittisen historian tutkimuksia 28. Turku: Turun yliopisto, poliittisen historian laitos, 2006. ISBN 951-29-3164-8.
 • Lakomäki, Sami & Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi (toim.): Tekstien rajoilla: Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1314. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-268-8.
 • Lamberg, Marko & Lahtinen, Anu & Niiranen, Susanna (toim.): Keskiajan avain. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1203. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-951-746-953-1.
 • Lappalainen, Jussi T.: Haluatko historiankirjoittajaksi?. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 895. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-410-X.
 • Mustakallio, Katariina (toim.): Hyveestä, tiedosta ja vallasta: Aatehistoriallisia tutkielmia. Historiallisen yhdistyksen julkaisuja 3. Helsinki: Historiallinen yhdistys, 1987. ISBN 951-99806-9-5.
 • Myyryläinen, Marja: Totta ja tarua: Kirja menneisyydestä kirjoittavalle. Tampere: Pilot-kustannus, 2008. ISBN 978-952-464-812-7.
 • Nevakivi, Jukka & Hentilä, Seppo & Haataja, Lauri: Poliittinen historia: Johdatus tutkimukseen. Helsinki: Finn Lectura, 1993. ISBN 951-8905-69-X.
 • Nyyssönen, Jukka: Ambivalenssista rajan kunnioitukseen: Kolttasaamelaisten ja suomalaisten kulttuuristen rajojen valvonta. Perustuu Journal of Northern Studies (2009:1, 43–54) aikakauskirjassa julkaistuun artikkeliin The control of the cultural borders between the Finns and the Skolt Sami. From ambivalence to respect for the border. Oulu: Osuuskunta Jyväs-Ainola, 2010. ISBN 978-952-5353-44-0.
 • Ollila, Anne: Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta. Historiallinen arkisto 132. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-244-2.
 • Peltonen, Matti: Mikrohistoriasta. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-776-5.
 • Peltonen, Matti (toim.): Ariès ja historian salaisuus. Historia mirabilis 10. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2013. ISBN 978-952-7045-00-8.
 • Rahikainen, Marjatta (toim.): Matkoja moderniin: Lähikuvia suomalaisten elämästä. Historiallinen arkisto 107. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-046-9.
 • Renvall, Pentti: Nykyajan historiantutkimus. 2. painos (1. painos 1965). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11866-4.
 • Saari, Juho (toim.): Historiallinen käänne: Johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-940-7.
 • Salmi, Hannu: Elokuva ja historia. Julkaisija: Suomen elokuva-arkisto. Helsinki: Painatuskeskus, 1993. ISBN 951-37-1017-3.
 • Setälä, Päivi & Suvanto, Pekka & Viikari, Matti (toim.): Historiankirjoituksen historia. Helsinki: Gaudeamus, 1983. ISBN 951-662-331-X.
 • Suuri maailmanhistoria. 1, Esihistoria, Egypti, Etu-Aasia, Persia, Hellas, Rooma. (Die grosse illustrierte Weltgeschichte, 1964.) Toimittanut Herbert Michaelis. Suomalainen toimituskunta: Kauko Pirinen, Vilho Niitemaa & Juhani Paasivirta. Kirjoittajakunta: Franz Altheim ym. Suomentaneet Raili Kivinen, Juhani Pietiläinen, Marja Itkonen-Kaila & Hertta Rovio. Helsinki: Kirjayhtymä, 1967.
 • Suuri maailmanhistoria. 2, Intia, Kiina, Japani, Muinais-Amerikka, Keski- ja Etelä-Afrikka,Islam, Keskiaika. (Die grosse illustrierte Weltgeschichte, 1964.) Toimittanut Herbert Michaelis. Suomalainen toimituskunta: Kauko Pirinen, Vilho Niitemaa & Juhani Paasivirta. Kirjoittajakunta: Franz Altheim ym. Suomennokset: Helinä Kuusiola ym. Helsinki: Kirjayhtymä, 1968.
 • Suuri maailmanhistoria. 3, Uuden ajan alku, Itsevaltius ja valistus, Euroopan muodonvaihdos. (Die grosse illustrierte Weltgeschichte, 1964.) Toimittanut Herbert Michaelis. Suomalainen toimituskunta: Kauko Pirinen, Vilho Niitemaa & Juhani Paasivirta. Kirjoittajakunta: Franz Altheim ym. Suomennokset: Marja Itkonen-Kaila, Taisto Nieminen & Pertti Luntinen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1969.
 • Suuri maailmanhistoria. 4, Amerikan Yhdysvallat, Latinalainen Amerikka 1800-luvulla, Venäjän kehitys 1800- ja 1900-luvuilla, Imperialismin aikakausi, Maailmanhistorian kehitys 1920–1945, Maailmanhistoria 1945–1969. (Die grosse illustrierte Weltgeschichte, 1964.) Toimittanut Herbert Michaelis. Suomalainen toimituskunta: Kauko Pirinen, Vilho Niitemaa & Juhani Paasivirta. Kirjoittajakunta: Franz Altheim ym. Toimittaja: Marketta Ruoppila-Martinsen. Suomennokset: Taisto Nieminen, Markku Järvinen, Pertti Luntinen & Anelma Järvinen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1970.
 • Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka (toim.): Historiaa tutkimaan. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-017-4.
 • Ukkonen, Taina: Menneisyyden tulkinta kertomalla: Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. Väitöskirja, Turun yliopisto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 797. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-228-X.
 • Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo: Historianfilosofia: Klassikkoajattelijat antiikista nykypäivään. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-497-2.
 • Ylikangas, Heikki: Mitä on historia ja millaista sen tutkiminen. Helsinki: Art House, 2015. ISBN 978-951-884-548-8.
 • Zweig, Stefan: Ihmiskunnan tähtihetkiä: Yksitoista historiallista pienoiskuvaa. (Sternstunden der Menschheit, 1927.) Suomentanut J. A. Hollo. Eurooppa-sarja, toinen kymmenvalikoima 7. Porvoo: WSOY, 1953.
 • Zweig, Stefan: Ihmiskunnan tähtihetkiä: Yksitoista historiallista pienoiskuvaa. (Sternstunden der Menschheit, 1927.) Suomentanut J. A. Hollo. Kolibri-kirjasto 20. Porvoo: Helsinki: WSOY, 1965.

90.02 Historialliset maailmankartat ja -kartastot[muokkaa]

 • Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner & Hergt, Manfred: Maailmanhistorian atlas Ranskan vallankumouksesta nykypäivään. (DTV-Atlas zur Weltgeschichte. Band 2, Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, 2009.) Suomentanut Mervi Ovaska. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7568-3.

90.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Halmesvirta, Anssi ym: Historian sanakirja. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1997 (4. painos 2007). ISBN 951-20-5089-7.
 • Nenonen, Kaisu-Maija & Teerijoki, Ilkka: Historian suursanakirja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22044-2.

90.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Arola, Pauli ym: Kansalainen ja Eurooppa. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2011. ISBN 978-951-37-5866-0.
 • Ahtiainen, Marketta ym: Kansainvälisten suhteiden aikakirja. 8. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5086-2.

90.1 Historianfilosofia. Kulttuurifilosofia[muokkaa]

 • Ahlman, Erik: Arvojen ja välineiden maailma: Eettis-idealistinen maailmantarkastelukoe. 2., kielellisesti tarkistettu painos (1. painos 1920). Taskutieto 9. Porvoo Helsinki: WS, 1967.
 • Ahlman, Erik: Teokset 1: Arvojen ja välineitten maailma: Eetillis-idealistinen maailmantarkastelukoe. (Näköispainos vuoden 1920 laitoksesta.) Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos 49. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1992. ISBN 951-680-742-9.
 • Ahlman, Erik: Teokset 5: Kulttuurin perustekijöitä: Kulttuurifilosofisia tarkasteluja. (Näköispainos vuoden 1939 laitoksesta.) Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos 53. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1992. ISBN 951-680-746-1.
 • Blomstedt, Jan & Saarinen, Esa: Punk-akatemia: Kirjallinen pamfletti. Soundi-kirja 10. Pirkkala: Lehtijussi, 1980. ISBN 951-639-003-X.
 • Burckhardt, Jakob: Maailmanhistorian näköaloja. (Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1905.) Rudolf Marxin julkaisemasta laitoksesta suomentanut Eino E. Suolahti. Helsinki: Otava, 1951.
 • Carr, Edward Hallet: Mitä historia on?. George Macaulay Trevelyanille omistettu luentosarja Cambridgen yliopistossa tammi-maaliskuussa 1961. (What is history?, 1961.) Suomentanut Sirkka Ahonen. Jokamiehen korkeakoulu 14. Helsinki: Otava, 1963.
 • Edberg, Rolf: Siru linnunrataa. (Spillran av ett moln, 1966.) Suomentanut Katri Ingman-Palola. Humanitas 22. Porvoo Helsinki: WS, 1967.
 • Eliade, Mircea: Ikuisen paluun myytti: Kosmos ja historia. (Le mythe de l’éternel retour: Archetypes et répétition, 1949.) Suomentanut sekä esipuheen laatinut ja lisähuomautuksin varustanut Teuvo Laitila. Helsingissä: Loki-kirjat, 1993. ISBN 952-9646-06-2.
 • Enckell, Mikael: Missä jumala on? Esseitä juutalaisista aiheista. (I den frågandes själ? Essäer i juridiska ämnen, 1993.) Suomentanut Kyllikki Villa. Toimittanut Michel Grünstein. Otalampi: Sahlgren, 2000. ISBN 951-9016-05-8.
 • Foucault, Michel: Sanat ja asiat: Eräs ihmistieteiden arkeologia. (Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, 1966.) Suomentanut Mika Määttänen. Jälkisanat kirjoittanut Markku Koivusalo. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-024-4.
 • Foucault, Michel: Tiedon arkeologia. (L’archéologie du savoir, 1969.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-166-6.
 • Freud, Sigmund: Ahdistava kulttuurimme. (Das Unbehagen in der Kultur, 1930.) Suomentanut Erkki Puranen. 2. painos (1. painos 1972). Jyväskylä: Gummerus, 1982. ISBN 951-20-2411-X.
 • Fukuyama, Francis: Historian loppu ja viimeinen ihminen. (The end of history and the last man, 1992.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17864-0.
 • Hegel, G. W. F.: Järjen ääni: Hegelin historianfilosofian luentojen johdanto. (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1833–36.) Suomentanut Mauri Noro. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-216-X.
 • Heikkinen, Antero: Vallan tulkit: Historiallinen ajattelu Euroopassa antiikin päivinä ja varhaiskeskiajalla (n. 500 eKr.–1000 jKr.). Historiallisia tutkimuksia 242. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-076-9.
 • Heikkinen, Markku: Erik Ahlmanin kulttuurifilosofia. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 14. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1983. ISBN 951-9113-13-4.
 • Huizinga, J.: Historian olemus: Esseitä ja tutkielmia. (Im Bann der Geschichte (Osa I), Studien zur Theorie und Methode der Geschichte, 1942.) Suomentanut Kai Kaila. Taskutieto 8. Porvoo Helsinki Juva: WS, 1967.
 • Immonen, Olli & Mykkänen, Jouko (toim.): Mäkihypyn muoto-oppi ja muita kirjoituksia populaaritaiteista. Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o 2. Lahti: Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutti, 1997. ISBN 952-5069-03-6.
 • Itkonen, Matti: Ajan kanssa: Tuokiokuvia ja filosofisia tarinoita koetusta kulttuurista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajainkoulutuslaitos, 2002. ISBN 951-39-1254-X.
 • Kainulainen, Pauliina & Sepänmaa, Yrjö (toim.): Ihmisten eläinkirja: Muuttuva eläinkulttuuri. Pohjautuu Joensuun yliopiston avoimen yliopiston ja metsätieteellisen tiedekunnan järjestämään Studia generalia -sarjaan Ihmisen ja eläimen muuttuva suhde. Palmenia-sarja 66. Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-786-4.
 • Kinnunen, Aarne: Kertomuksen opissa: Avoimen maailman hahmotuksesta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15424-5.
 • Kirkinen, Heikki: Historian rakenteet ja voimat: Johdatus historianfilosofiaan. Helsinki: Kirjayhtymä, 1987. ISBN 951-26-2793-0.
 • Kojève, Alexandre: Historian loppu. Käännetty valikoima luentoja ja kirjoituksia. Suomentaneet Saara Hacklin ym. Paradeigma-sarja. Helsingissä: Tutkijaliitto, 2007. ISBN 978-952-5169-52-2.
 • Koskelainen, Jukka: Rakas rappio: Pelastus ja perikato länsimaisessa ajattelussa. Jyväskylä: Atena, 2012. ISBN 978-951-796-823-2.
 • Koskinen, Taava (toim.): Kirjoituksia neroudesta: Myytit, kultit, persoonat. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1071. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-745-1.
 • Kosonen, Päivi & Nevanlinna, Tuomas (toim.): Merkityksellistymisen pohjasäikeet: Kirsti Määttäsen juhlakirja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-42-1.
 • Krohn, Eino: Henkisen kulttuurimme kohtalo. Aikamme kulttuuri 7. Jyväskylä: [i.p.], 1948.
 • Kuusi, Matti & Alapuro, Risto & Klinge, Matti (toim.): Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena: Näkökulmia teollistumisajan Suomeen. Helsinki: Otava, 1977. ISBN 951-1-13060-9.
 • Kuusi, Pekka: Tämä ihmisen maailma. Kuvittanut Urpo Huhtanen. 5. painos 1983. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11440-5.
 • Lehtonen, Mikko: Kyklooppi ja kojootti: Subjekti 1600-1900 -lukujen kulttuuri- ja kirjallisuusteorioissa. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Littera. Tampere: Vastapaino, 1994. ISBN 951-9066-76-4.
 • Luoma, Matti: Länsimaisen kulttuurin kriisi nyt. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol. 64. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4407-8.
 • Lyotard, Jean-François: Tieto postmodernissa yhteiskunnassa. (La condition postmoderne, 1979.) Käännös: Leevi Lehto. Tampere: Vastapaino, 1985. ISBN 951-9066-13-6.
 • Massa, Ilmo (toim.): Energia, kulttuuri ja tulevaisuus. Suomen antropologisen seuran toimituksia 10. Tietolipas 89. Helsinki: Suomen antropologinen seura: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982. ISBN 951-717-284-2.
 • Massa, Yrjö: Kulttuurin ongelma Oswald Spenglerin historianfilosofiassa: Aatehistoriallinen tutkimus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 60. Pieksämäki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1954.
 • Mehtonen, Lauri & Sironen, Esa: Aistimellisuus, sivistys ja massakulttuuri: Fragmentteja eräästä projektista 1977–1987. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, julkaisu 34. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1987. ISBN 951-679-716-4.
 • Nevanlinna, Tuomas: Kuninkaista ja narreista. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-238-0.
 • Nietzsche, Friedrich: Historian hyödystä ja haitasta elämälle. (Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 1874.) Suomentanut ja selityksin varustanut Anssi Halmesvirta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö JULPU, 1999. ISBN 951-39-0472-5.
 • Niiniluoto, Ilkka: Maailma, minä ja kulttuuri: Emergentin materialismin näkökulma. Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-11070-5.
 • Niiniluoto, Ilkka: Järki, arvot ja välineet: Kulttuurifilosofisia esseitä. Helsinki: Otava, 1994. ISBN 951-1-13060-9.
 • Oksala, Pellervo: Ihminen, kulttuuri ja taide. Filosofisia yleisopintoja 4. Jyväskylä: Gummerus, 1978. ISBN 951-20-1501-3.
 • Ortega y Gasset, José: Massojen kapina. (La rebelion de las masas, 1930.) Suomentanut Sinikka Kallio-Visapää. Helsingissä: Otava, 1952.
 • Ortega y Gasset, José: Historian kriiseistä ja muita esseitä. (Esquema de las crisis y otros ensayos, 1942.) Suomentanut Sinikka Kallio-Visapää. Otavan filosofinen kirjasto 2. Helsingissä: Otava, 1956.
 • Portin, Petter: Apollodoros: Keskusteluja tieteestä, taiteesta, kulttuurista, kasvatuksesta ja uskonnosta. Turku: P. Portin, 1996. ISBN 952-90-7663-0.
 • Ruskin, John: Kuninkaitten aarteet. (Of kings’ treasuries, 1865.) Suomentanut ja johdannolla varustanut V. Hämeen-Anttila. Näköispainos. Alkuperäinen julkaisu: Hämeenlinnassa: Karisto, 1918. Kariston klassillinen kirjasto 1.. Hämeenlinna: Karisto, 1985. ISBN 951-23-2278-1.
 • Said, Edward W.: Orientalismi. (Orientalism, 1978.) Suomentanut Kati Pitkänen. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-198-2.
 • Salmela, Mikko: Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15356-0.
 • Salomaa, J. E.: Historia ja nykyaika: Historianfilosofian ääriviivoja. [Käsikirjoitus vuodelta 1960.] Toimittaneet Reijo Valta ja Riitta Koikkalainen. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 56. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2000. ISBN 951-9113-58-4.
 • Simmel, Georg: Muodin filosofia. (Die Mode, 1923/1905.) Suomentanut Antti Alanen. Esipuhe: Arto Noro. Esseekirjasto. Helsinki: Odessa, 1986. ISBN 951-9178-16-3.
 • Simonsuuri, Kirsti: Ihmiset ja jumalat: Myytit ja mytologiat. Helsinki: Kirjayhtymä, 1994. ISBN 951-26-3944-0.
 • Spengler, Oswald: Länsimaiden perikato. Maailmanhistorian morfologian ääriviivoja. (Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 1918, 1922.) Lyhennetty laitos. Suomentanut Yrjö Massa. 5. painos (1. painos 1961). Tammen klassikkopokkarit. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-2439-8.
 • Spengler, Oswald: Ratkaisun vuosia. 1. osa, Saksa ja maailmanhistoriallinen kehitys. (Jahre der Entscheidung: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung, 1933.) Suomentanut Erik Ahlman. Helsingissä: Otava, 1934.
 • Spengler, Oswald: Ihminen ja tekniikka. (Der Mensch und die Technik, 1931.) Suomentanut Matti Simola. Tampere: Matti Simola, 2014. ISBN 978-952-67717-7-9. Teoksen verkkoversio (PDF). Julkaistu myös Sarastus-verkkolehdessä 2014. Uusi julkaisu: Helsinki: Kiuas, 2016. Sisältää Juhani Sarsilan kirjoituksen Spenglerin historianfilosofiasta.
 • Tamminen, Tapio: Edistyksen myytti: Kertomus modernin yhteiskunnan kulttuurisesta paradigmasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1994. ISBN 952-9573-10-3.
 • Tamminen, Tapio: Pahan viehätys: Natsismin ja terrorin lähteillä. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19252-3.
 • Tarasti, Eero: Johdatusta semiotiikkaan: Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. Helsinki: Gaudeamus, 1990 (3. painos 1996). ISBN 951-662-512-6.
 • Toynbee, Arnold J.: Historia uudessa valossa. (A Study of History, 1946.) Vuosina 1934 ja 1939 ilmestyneestä kuusiosaisesta teoksesta toimittanut D. C. Somerwell. Suomentanut Kai Kaila. Porvoo Helsinki: WSOY, 1950 (2. painos 1951).
 • Toynbee, Arnold J.: Kulttuurimme koetuksella. (Civilization on Trial, 1948.) Suomentanut J. A. Hollo. Helsinki: Pellervo-seura, 1950.
 • Wright, Georg Henrik von: Ihminen kulttuurin murroksessa. Suomentaneet Risto Hannula, Jussi T. Aro ja Heikki Nyman. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14004-3.

90.2 Yleinen kulttuurihistoria[muokkaa]

 • Ala-Ketola, Marja: Hippejä, jippejä, beatnikkejä: Amerikan 1960-luvun vastakulttuuriliikkeiden historiaa. Oulu: Pohjoinen, 1985. ISBN 951-749-008-9.
 • Alho, Olli: Hulluuden puolustus ja muita kirjoituksia naurun historiasta. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15284-6.
 • Allardt, Erik & Hall, Stuart & Wallerstein, Immanuel: Maailmankulttuurin äärellä. Toimittaneet Katarina Eskola ja Erkki Vainikkala. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 11. Suomentaneet Jyrki Uusitalo, Erkki Vainikkala ja Maaria Linko. Perustuu Jyväskylän kesän kongressissa 29.6.1988 pidettyihin esitelmiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1988. ISBN 951-680-039-4.
 • Annanpalo, Irma & Ihalmo, Anne & Tuominen, Marja (toim.): Heijastuksia Konstantinopolin muurilla. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C, Keskusteluja ja puheenvuoroja, 4. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1996. ISBN 951-634-469-0.
 • Aro, Jussi: Arabialainen kulttuuri. Jokamiehen korkeakoulu 27. Helsinki: Otava, 1967.
 • Aromaa, Vuokko ym: Ihminen, aika ja kulttuuri. 2. korjattu painos. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 3. Turku: Turun yliopisto, 1992. ISBN 951-880-819-8.
 • Asserate, Asfa-Wossen: Sivistynyt käytös. (Manieren, 2003.) Suomentanut toimittaen Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6733-1.
 • Bang, Gustav: Euroopan sivistyshistoria: Lyhyin piirtein. 1 osa. (Europas kulturhistorie, 1899.) Suomentanut O. A. Forsström. 2. korjattu painos (1. painos 1902). Porvoo: WSOY, 1926.
 • Bang, Gustav: Euroopan sivistyshistoria: Lyhyin piirtein. 2 osa. (Europas kulturhistorie, 1899.) Suomentanut O. A. Forsström-Hainari. 2. täydennetty painos (1. painos 1904). Porvoo: WSOY, 1927.
 • Birket-Smith, Kaj: Kulttuurin tiet. (Kulturens veje, 1966.) Suomentanut E. A. Virtanen. Porvoo: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00017-5.
 • Boas, George: Mitä aatehistoria on. (The history of ideas: An introduction, 1969.) Suomentanut Taisto Nieminen. Taskutieto 83. Porvoo Helsinki: WSOY, 1972. ISBN 951-0-00007-8.
 • Boxsel, Matthijs van: Tyhmyyden ensyklopedia. (De encyclopedie van de domheid, 1999.) Suomentanut Antero Helasvuo. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-392-0.
 • Bronowski, Jacob: Ihmisen vaiheet. (The ascent of man, 1974.) Suomentanut Antero Manninen. Helsinki: Kirjayhtymä, 1975. ISBN 951-26-3259-4.
 • Bryson, Bill: Sisään! Lyhyt historia lähes kaikesta kotona. (At Home: A Short History of Private Life, 2010.) Suomentaneet Laura Beck ja Tarja Kontro. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-36967-8.
 • Bury, J. B.: Ajatuksen vapauden historia. (History of freedom of thought, 1914.) Suomentanut Huvi Vuorinen. Helsinki: Otava, 1917.
 • Cary, M. J. & Haarhoff, T. J.: Antiikin kulttuuri. (Life and thought in the Greek and Roman world, 1940.) Suomentanut Heidi Järvenpää. Forum-kirjasto 7. Helsinki: Tammi, 1963.
 • Castiglione, Baldesar: Hovimies. (Il libro del cortegiano, 1528.) Suomentanut, johdannon ja selitykset kirjoittanut J. A. Hollo. Porvoo: WSOY, 1957.
 • Castrén, Paavo: Maassa maan tavalla: Eurooppalaisen tapakulttuurin juurilla. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20060-3.
 • Chaline, Eric: Maailmanhistorian huonoimmat keksinnöt. (History's worst inventions, 2009). Helsinki: Schildts, 2010. ISBN 978-951-50-1998-1.
 • Clark, Kenneth: Länsimainen perintömme. (Civilisation: A personal view, 1969.) Suomentanut Heidi Järvenpää. Helsinki: Tammi, 1971.
 • Diamond, Jared: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä. (Collapse. How societies choose to fail or succeed, 2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2005. ISBN 952-5202-84-4.
 • Dosse, François: Strukturalismin historia 1. (Histoire du structuralisme. Tome 1: Le champ du signe, 1991.) Suomentanut Anna Helle. Episteme. Helsinki: Tutkijaliitto, 2010. ISBN 978-952-5169-70-6.
 • Eilola, Jari (toim.): Makaaberi ruumis: Mielikuvia kuolemasta ja kehosta. Historiallinen arkisto 128. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-089-9.
 • Eisler, Riane: Malja ja miekka: Historiamme ja tulevaisuutemme. (The chalice and the blade: Our history, our future, 1987.) Suomentanut Satu Hassi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15087-8.
 • Elo, Pekka & Hänninen, Katriina (toim.): Ritarit reaaliajassa: Kulttuuriperintö ja yleissivistys. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no. 76. Helsinki: Opetusministeriö, 1999. ISBN 952-442-235-2.
 • Englund, Peter: Menneisyyden maisema. (Förflutenhetens landskap: Historiska essäer, 1991.) Suomentanut Kari Koski. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-36966-1.
 • Englund, Peter: Hiljaisuuden historia. (Tystnadens historia och andra essäer, 2003.) Suomentanut Timo Hämäläinen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29417-9.
 • Fletcher, Nichola: Kaarle Suuren pöytäliina: Juhlapitojen historia. (Charlemagne’s tablecloth: A piquant history of feasting, 2004.) Suomentanut Auri Paajanen. Kerava: Sitruuna, 2006. ISBN 952-99366-7-2.
 • Forsström, Riikka: Kaunis turhuus: Ylellisyys ja nautinnot yksinvaltiuden ajan Ranskassa. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-24978-8.
 • Franck, Marketta: Nuoruus: Nuoruuden historiaa ja riittejä. Nukke- ja pukumuseon julkaisu n:o 39. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 2003. ISBN 951-96975-7-8.
 • Friedell, Egon: Uuden ajan kulttuurihistoria: Eurooppalaisen sielun kriisi mustasta surmasta maailmansotaan asti. 1, Johdanto, renessanssi ja uskonpuhdistus. (Kulturgeschichte der Neuzeit: Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg, 1927–31.) Suomentanut Erik Ahlman. 9. painos (1. painos 1930). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-15776-7.
 • Friedell, Egon: Uuden ajan kulttuurihistoria: Eurooppalaisen sielun kriisi mustasta surmasta maailmansotaan asti. 2, Barokki ja rokokoo; Valistusaika ja vallankumous. (Kulturgeschichte der Neuzeit: Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg, 1927–31.) Suomentanut Erik Ahlman. 9. painos (1. painos 1932). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-15777-5.
 • Friedell, Egon: Uuden ajan kulttuurihistoria: Eurooppalaisen sielun kriisi mustasta surmasta maailmansotaan asti. 3, Romantiikka ja liberalismi; Imperialismi ja impressionismi. (Kulturgeschichte der Neuzeit: Die Krisis der europäischen Seele von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg, 1927–31.) Suomentanut Erik Ahlman. 9. painos (1. painos 1933). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-15778-3.
 • Frisch, Hartvig: Euroopan kulttuurihistoria. 1, Vanhimmista kulttuureista Hellaaseen. (Europas kulturhistorie, 1928, 1961–62.) Peter Fuglesangin tarkistama laitos. Toimitus ja kuvien valinta: P. H. Traustedt. Suomentanut Anja Samooja Gersov. Lainaukset Iliaasta ja Odysseiasta suomentanut Otto Manninen. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Frisch, Hartvig: Euroopan kulttuurihistoria. 2, Roomasta renessanssin läpimurtoon. (Europas kulturhistorie, 1928, 1961–62.) Peter Fuglesangin tarkistama laitos. Toimitus ja kuvien valinta: P. H. Traustedt. Suomentanut Anja Samooja Gersov. Porvoo: WSOY, 1962.
 • Frisch, Hartvig: Euroopan kulttuurihistoria. 3, Renessanssista itsevaltiuden kauden loppuun. (Europas kulturhistorie, 1928, 1961–62.) Svend Erik Styben tarkistama laitos. Toimitus ja kuvien valinta: P. H. Traustedt. Suomentanut Katri Ingman-Palola. Porvoo: WSOY, 1963.
 • Frisch, Hartvig: Euroopan kulttuurihistoria. 4, Ranskan vallankumouksesta meidän päiviimme. (Europas kulturhistorie, 1928, 1961–62.) Svend Erik Styben tarkistama laitos. Toimitus ja kuvien valinta: P. H. Traustedt. Suomentanut Katri Ingman-Palola. Porvoo: WSOY, 1963.
 • Furrer, Daniel: Vessakirja: Pikkulan kulttuurihistoriaa. (Wasserthron und Donnerbalken: Eine kleine Kulturgeschicte des stillen Örtchens, 2004.) Suomentanut Veikko Ahola. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-444-7.
 • Gerholm, Tor Ragnar & Magnusson, Sigvard: Ajatus, aate ja yhteiskunta: Länsimaisten aatteiden ja tieteitten, poliittisten ja yhteiskunnallisten järjestelmien vuorovaikutus antiikista nykyaikaan. (Idé och samhälle: Den kulturella evolutionen i västerlandet, 1966.) Suomentanut Kai Kaila. Suomenkielisen laitoksen tarkistanut ja sen alkulauseen kirjoittanut Matti Klinge. 2. painos (1. painos 1972). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11867-2.
 • Grönholm, Pertti & Sivula, Anna (toim.): Medeiasta pronssisoturiin: Kuka tekee menneestä historiaa?. Historia mirabilis 6. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2010. ISBN 978-952-99637-5-1.
 • Haikala, Sisko & Tiainen, Jorma (toim.): Ranskan suuri vallankumous 200 vuotta: Näkökulmia valistukseen ja vallankumoukseen. Jyväskylän yliopisto, historian laitos, Yleisen historian tutkimuksia 9. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1990. ISBN 951-680-297-4.
 • Happonen, Päivi ym. (toim.): Kleion pauloissa. Kirjokansi 53. Arkistoyhdistyksen julkaisuja 11. Arkistolaitoksen toimituksia 17. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2014. ISBN 978-952-222-541-2.
 • Harviainen, Tapani & Illman, Karl-Johan (toim.): Juutalainen kulttuuri. Helsingissä: Otava, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-1-13313-6.
 • Healey, Tim: Salaperäinen maailma. (The world’s most mysterious places, 1996.) Suomennos: Ulla Elo. Maapallon ihmeet ja salaisuudet -sarja. Helsinki: Valitut palat, 1997 (5. tarkistettu painos 2006). ISBN 951-584-192-5.
 • Heikkinen, Antero: Vallan tulkit: Historiallinen ajattelu Euroopassa antiikin päivinä ja varhaiskeskiajalla (n. 500 eKr.–1000 jKr.). Historiallisia tutkimuksia 242. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-076-9.
 • Homer, Karen: Mitä naisen tulee tietää kengistä. (Things a woman should know about shoes, 2008.) Suomentanut Marianna Kurtto. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-7927-8.
 • Hovi, Tuomas & Leppälahti, Merja (toim.): Vampyyrit kansanperinteestä populaarikulttuuriin. Folkloristiikan julkaisuja 1. Turku: Turun yliopisto, 2011. ISBN 978-951-29-4672-3.
 • Huizinga, J.: Leikkivä ihminen: Yritys kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi. (Homo ludens: Vom Ursprung der Kultur im Spiel, 1938.) Suomentanut Sirkka Salomaa. 3. painos (1. painos 1947). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12156-8.
 • Huttunen, Tiina & Kiiskinen, Cia & Tuominen, Riitta (toim.): Mikään ei häviä: Kirjoituksia kuolemankulttuurista. Valokuvat: Julia Weckman. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31369-6.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Mare nostrum: Länsimaisen kulttuurin juurilla. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20449-1.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Trippi ihmemaahan: Huumeiden kulttuurihistoria. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-27259-5.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko ym. (toim.): Kaikki syntyy kriisistä. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-286-6.
 • Hämeen-Anttila, Virpi & Hämeen-Anttila, Jaakko: Rakkauden atlas. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20024-0.
 • Härmänmaa, Marja & Mattila, Markku (toim.): Uusi uljas ihminen, eli, Modernin pimeä puoli. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-113-8.
 • Härmänmaa, Marja & Vihavainen, Timo (toim.): Kivettyneet ihanteet? Klassismin nousu maailmansotien välisessä Euroopassa. Jyväskylä: Atena, 2000. ISBN 951-796-214-2.
 • Immonen, Kari (toim.): Mitä kulttuurihistoria on?. Turun yliopisto. Historian laitos, Julkaisuja 8. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1981 (3. painos 1985). ISBN 951-642-019-2.
 • Immonen, Kari & Leskelä-Kärki, Maarit (toim.): Kulttuurihistoria: Johdatus tutkimukseen. Tietolipas 175. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. ISBN 951-746-291-3.
 • Joutsivuo, Timo & Kekäläinen, Markku (toim.): Kaupunkikuvia ajassa. Historiallinen arkisto 119. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-713-3.
 • Järvinen, Hanna & Kärki, Kimi (toim.): Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Cultural history – kulttuurihistoria 6. Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2005. ISBN 951-29-2798-5.
 • Kaartinen, Marjo & Korhonen, Anu: Historian kirjoittamisesta. Turku: Kirja-Aurora, 2005. ISBN 951-29-2891-4.
 • Kalha, Harri: Kokottien kultakausi: Belle Époquen mediatähdet modernin naiseuden kuvastimina. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1400. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-472-9.
 • Kallela, Maija-Leena ym: Ad fontes. Antiikin kulttuuriperintö. Julkaisija: Kouluhallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1986. ISBN 951-860-177-1.
 • Kiiskinen, Kyösti: Hautauskulttuuri Suomessa: Suomen hautaustoimistojen liiton 50-vuotisjuhlakirja. Historiallisen katsauksen kirjoittanut Leena Aaltonen. Helsinki: Suomen hautaustoimistojen liitto, 1992. ISBN 952-90-4089-X.
 • Kilpinen, Pekka: Vakavasti otettavaa huuhaata: Kurkistuksia historiankirjoituksen marginaaliin ja rivinväleihin. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-365-4.
 • Knuuttila, Maarit: Kauha ja kynä: Keittokirjojen kulttuurihistoriaa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1271. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-187-2.
 • Korhonen, Anu: Silmän ilot: Kauneuden kulttuurihistoriaa uuden ajan alussa. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-399-8.
 • Korhonen, Anu: Kiusan henki: Sukupuoli ja huumori uuden ajan alussa. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-930-7.
 • Korhonen, Teppo: Tervehdys ja hyvästely. Helsinki: Suomen antropologinen seura, 1996. ISBN 952-9573-14-6.
 • Kortelainen, Anna: Päivä naisten paratiisissa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30653-3.
 • Koskelainen, Jukka: Rakas rappio: Pelastus ja perikato länsimaisessa ajattelussa. Jyväskylä: Atena, 2012. ISBN 978-951-796-823-2.
 • Koski, Sami & Rissanen, Mika & Tahvanainen, Juha: Hävityksen historiaa: Eurooppalaisen vandalismin vuosisadat. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-490-6.
 • Kunnas, Tarmo: Fasismin lumous: Eurooppalainen älymystö Mussolinin ja Hitlerin politiikan tukijana. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-933-8.
 • Kuparinen, Eero (toim.): Kun aika loppuu: Kuolema historiassa. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 52. Turku: Turun yliopisto, yleinen historia, 1999. ISBN 951-29-1529-4.
 • Kuparinen, Eero (toim.): Maailmankulttuurin synty. Uudistettu laitos. Turku: Kirja-Aurora, 2004. ISBN 951-29-2602-4.
 • Kurlansky, Mark: Suola: Eräs maailmanhistoria. (Salt: A world history, 2002.) Suomennos: Kirsi Komonen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2007. ISBN 978-952-471-904-9.
 • Laatikainen, Satu (toim.): Pieni käytöskirja. Folklore. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-222-0.
 • La Bruyère, Jean de: Luonnekuvia, eli, Tämän vuosisadan tapoja. (Les caractères ou les moeurs de ce siècle, 1688.) Suomentanut ja selitykset kirjoittanut J. A. Hollo. 2. painos (1. painos 1958). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21947-9.
 • Lahtinen, Tuomo: Polttohautaus Suomessa: Aatehistoria ja kehitys. Religionsvetenskapliga skrifter 18. Turku: Åbo akademi, 1989. ISBN 951-649-571-0.
 • Lehmijoki-Gardner, Maiju: Askeettien pidot: Uskonnot ja syömisen etiikka. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-924-3.
 • Lidman, Satu: Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-720-4.
 • Linnus, Olavi: Me, sirpale kaikkeudessa: Ajatuksia olevaisesta, elämästä ja tietoisuudesta. Helsinki: O. Linnus, 1992. ISBN 952-90-4021-0.
 • Lipponen, Paavo: Järki voittaa: Suomalainen identiteetti globalisaation aikakaudella. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-20788-7.
 • Luukanen, Niilo: Ohikulkijan silmäyksiä. Snellman-instituutin julkaisuja 8. Kuopio: Kustannuskiila, 1988. ISBN 951-657-255-3.
 • Lång, Fredrik: Minä, sinä ja rakkaus ja muita aatehistoriallisia esseitä. (Jaget, duet och kärleken och andra idehistoriska essäer, 2010.) Suomennos: Marja Kyrö. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-296-0.
 • Manninen, Juha & Envall, Markku & Knuuttila, Seppo: Maailmankuva kulttuurin kokonaisuudessa: Aate- ja oppihistorian, kirjallisuustieteen ja kulttuuriantropologian näkökulmia. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1989. ISBN 951-749-106-9.
 • Matilainen, Pekka: Humanisteja & romantikkoja: Kirjoituksia varhaishumanismista ja romantiikan ajasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-511-8.
 • Matilainen, Pekka: Onnen etsijöitä: Kirjoituksia edistyksestä, taantumuksesta ja erotiikasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2003. ISBN 951-570-555-X.
 • Moilanen, Laura-Kristiina & Sulkunen, Susanna (toim.): Aika ja identiteetti: Katsauksia yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen keskiajalta 2000-luvulle. Historiallinen arkisto 126. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 978-951-746-872-5.
 • Mäkikalli, Maija & Laitinen, Riitta (toim.): Esine ja aika: Materiaalisen kulttuurin historiaa. Historiallinen arkisto 130. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-179-7.
 • Nenonen, Marko: Kuinka luonto ja nainen valloitetaan? Esseitä elämän erehdyksistä. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 978-951-796-740-2.
 • Neubauer, Hans-Joachim: Huhu: Kuulopuheen kulttuurihistoriaa. (Fama – Eine Geschichte des Gerüchts, 1998.) Suomentanut Ilona Nykyri. Jyväskylä: Atena, 2004. ISBN 951-796-355-6.
 • Nirkko, Juha: Suomen kesä: Päivästä päivään. Kirjokansi 49. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-536-8.
 • Nivala, Asko & Mähkä, Rami (toim.): Tulkinnan polkuja: Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Cultural history – kulttuurihistoria 10. Turku: k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2012. ISBN 978-951-29-4868-0.
 • Numbers, Ronald (toim.): Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta. (Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion, 2009.) Suomennos Kirsi Nisula. Helsinki: Kirjapaja, 2015. ISBN 978-952-288-205-9.
 • Nurmi, Suvielise (toim.): Hurja luonto: Abrahamista Einsteiniin. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-427-8.
 • O’Donnell, Kevin: Aatehistoria. (A history of ideas, 2003.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29000-9.
 • Ollila, Anne: Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta. Historiallinen arkisto 132. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010. ISBN 978-952-222-244-2.
 • Ollila, Anne & Saarelainen, Juhana (toim.): Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys: Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Cultural history – kulttuurihistoria 11. Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria,, 2013. ISBN 978-951-29-5341-7.
 • Paavolainen, Olavi: Risti ja hakaristi: Uutta maailmankuvaa kohti. Näköispainos. Alkuteos 1938. Jyväskylä Helsinki: Gummerus: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6971-7.
 • Peltonen, Matti: Matala katse: Kirjoituksia mentaliteettien historiasta. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-36-5.
 • Pitman, Joanna: Blondit: Vaaleaveriköt Afroditesta Madonnaan. (On blondes, 2003.) Suomentanut Arja Kantele. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-445-5.
 • Reader, John: Peruna: Eräs maailmanhistoria. (Propitious esculent, 2009.) Suomennos: Kirsi Luoma. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0227-2.
 • Pepicelli, Renata: Islamin huntu. (Il velo nell'Islam: Storia, politica, estetica, 2012.) Suomentanut Lena Talvio. Helsinki: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-432-3.
 • Salmi, Hannu: Vuosisadan lapset: 1800-luvun kulttuurihistoria. Turun yliopisto, historian laitoksen julkaisuja 60. Turun yliopisto: Turku, 2002. ISBN 951-29-2256-8.
 • Schönburg, Alexander von: Kaikki mitä olet aina halunnut tietää kuninkaallisista, mutta et ole uskaltanut kysyä. (Alles, was Sie schon immer über Könige wissen wollten, aber nie zu fragen wagten, 2008.) Suomentanut Tiina Hakala. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-573-6.
 • Setälä, Päivi: Näköaloja Villa Lantesta. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15325-0.
 • Standage, Tom: Kuusi lasillista historiaa. (A history of the world in 6 glasses, 2005.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4687-9.
 • Standage, Tom: Syötävä historia. (An edible history of humanity, 2009.) Suomentanut Leena Teirioja. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-190-8.
 • Suolahti, Gunnar: Vuosisatain takaa: Kulttuurihistoriallisia kuvauksia 1500-1800-luvuilta. Toimittanut Matti Klinge. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 585. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1993. ISBN 951-717-751-8.
 • Suolahti, Jaakko & Vehviläinen, Olli & Järvinen, Markku (toim.): Rauhanajatus historiassa. Historian aitta 18. Taskutieto 55. Porvoo: WSOY, 1970.
 • Sutinen, Ville-Juhani (toim.): Mitä tupakka tarkoittaa?. Turku: Tampere: Tallinna: Savukeidas, 2014. ISBN 978-952-268-114-0.
 • Syrjämaa, Taina & Tunturi, Janne (toim.): Eletty ja muistettu tila. Historiallinen arkisto 215. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-374-X.
 • Syrjämaa, Taina (toim.): Vallan juhlat: Juhlivan vallan kulttuuri antiikista nykypäivään. Turku: Kirja-Aurora, 2003. ISBN 951-29-2461-7.
 • Söderström, Marita (toim.): Nautinto ja kiusaus. Julkaisu liittyy Turun museokeskuksen 2012 kokoavaan teemaan Nautinto ja kiusaus. Teeman ympärille rakennettiin tapahtumia ja näyttelyitä keskuksen museoihin. Turun museokeskuksen julkaisuja 60. Turku: Turun museokeskus, 2012. ISBN 978-951-595-162-5.
 • Taylor, Andrew: Kirjat jotka muuttivat maailmaa. (Books that changed the world: The 50 most influential books in human history, 2008.) Suomentanut Simo Liikanen. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-8144-8.
 • Turunen, Ari: Ei onnistu! Jälkiviisasta vastustamisen historiaa. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25363-4.
 • Turunen, Ari: Tosi on! Valheen, vääristelyn ja vilpin historiaa. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29100-5.
 • Turunen, Ari: Ettekö te tiedä, kuka minä olen: Ylimielisyyden historiaa. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-796-599-6.
 • Turunen, Matti J.: Suuri piippukirja. Kuvatoimitus Matti J. Turunen. Valokuvaaja: Mikko Kemppinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978. ISBN 951-0-08478-6.
 • Ukkola, Helge: Romantiikan vanavedessä: Eksistentialismi: Ekspressionismi: Kulttuurihistoriallinen tutkimus. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 51. Tampere: Tampereen yliopisto, 1973. ISBN 951-44-0101-8.
 • Utrio, Kaari: Eevan tyttäret: Eurooppalaisen naisen, lapsen ja perheen historia. Helsinki: Tammi, 1984 (7. painos 1994). ISBN 951-30-6090-X.
 • Vaaskivi, T.: Vaistojen kapina: Modernin ihmisen kriisi. Ihminen ja maailma 3. Jyväskylä: Gummerus, 1937.
 • Vaaskivi, T.: Huomispäivän varjo: Länsimaiden tragedia. Ihminen ja maailma, Gummeruksen tietosarja 5. Jyväskylä: Gummerus, 1938.
 • Weir, Stephen: Maailmanhistorian huonoimmat päätökset ja ihmiset niiden takana. (History’s worst decisions and the people who made them, 2005.) Suomentanut Veijo Kiuru. Helsinki: Schildt, 2009. ISBN 978-951-50-1859-5.
 • Westwood, Jennifer (toim.): Muinaisten kulttuurien arvoitukset: Maailman selittämättömät pyhät paikat, symboliset maisemat, muinaiset kaupungit ja kadonneet maat. (The atlas of mysterious places: The world’s unexplained sacred sites, symbolic landscapes, ancient cities and lost lands, 1987.) Suomentanut Heidi Järvenpää. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-17457-6.
 • Wheen, Francis: Kuinka humpuuki valloitti maailman: Nykyajan harhojen lyhyt historia. (How mumbo-jumbo conquered the world: A short history of modern delusions, 2004.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7026-X.
 • Virtanen, Keijo: Kulttuurihistoria – tie kokonaisvaltaiseen historiaan. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 60. Turku: Turun yliopisto, 1987. ISBN 951-642-991-2.
 • Volanen, Risto: Ihmisyyden paluu: Kohti modernin reformaatiota. Esipuhe ja toimitustyö: Seppo Niemelä. Helsinki: Maahenki, 2008. ISBN 978-952-5652-54-3.

90.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Ollitervo, Sakari & Parikka, Jussi & Väntsi, Timo (toim.): Kohtaamisia ajassa: Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria. Cultural history – kulttuurihistoria 3. Turku: Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2003. ISBN 951-29-2472-2.

90.203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Symbolit & merkit: [Alkuperä ja merkitys]. (Signs and symbols.) Suomennos: Carla-Rose Häkkinen, Heli Ruuhinen. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-8084-7.

90.21 Muoti ja muodin historia[muokkaa]

 • Aikasalo, Päivi: Seuratkaamme järkevää ja terveellistä muotia: Naisten pukeutumisihanteet ja vaatevalinnat 1920-luvulta 1960-luvun lopulle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto 2001. Kansatieteellinen arkisto 47. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 2000. ISBN 951-9057-41-2.
 • Barbey d’Aurevilly, Jules: Dandyismistä ja George Brummellista. (Du dandysme et de George Brummell, 1845.) Suomennos ja esittely: Antti Nylén. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-110-9.
 • Bear, Mariah (päätoim.): Style: Löydä oma tyylisi: Vinkkejä maailman tunnetuimmilta muotibloggareilta. (Style yourself: Inspired advice from the world's top fashion bloggers, 2011.) Kuvitus: Tabi Zarrinnaal. Suomennos: Rita Oksanen. Helsinki: Tammi, 2012. ISBN 978-951-31-6580-2.
 • Contini, Mila: Muoti kautta aikojen. (Moda nei secoli, 1965.) Suomeksi toimittanut Aune Jääskeläinen. Helsinki: Sanoma, 1967.
 • Franck, Marketta: Ja viuhka käy. Nukke- ja pukumuseon julkaisu n:o 31. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 1999. ISBN 951-96975-2-7.
 • Freeman, Hadley: Käsilaukun syvin olemus. (The meaning of sunglasses, 2008.) Suomentanut Sampsa Peltonen. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-567-5.
 • Homer, Karen: Mitä naisen tulee tietää kengistä. (Things a woman should know about shoes, 2008.) Suomentanut Marianna Kurtto. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-7927-8.
 • Jacobbi, Paola: Haluan nuo kengät!. (Voglio quelle scarpe!, 2004.) Suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31751-9.
 • Koskimies, Lilli: Pukeutumisen historia: Kietaisuasuista empiretyyliin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12372-2.
 • Kuitunen, Arja-Liisa: Länsimaisen muodin historia: Antiikista nykyaikaan. Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Julkaisuja, C-sarja, Oppimateraalit 1. Mynämäki: Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 1998. ISBN 951-98003-0-1.
 • Lahtinen, Rauno: Saippuaa! Puhtauden ja kauneuden historiaa mainoksissa. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-440-4.
 • Lampela, Hannele: Täydellinen vaatekaappi tuhlaamatta. Onnellisen ostamisen salaisuus. Helsinki: Gummerus, 2016. ISBN 978-951-24-0262-5.
 • Langh, Tea: Keskiajan tunnelmissa: Ideakirja tekevälle. Rengaskirja. Turku: Turun kulttuurikeskus, 2000. ISBN 951-98411-0-5.
 • Lehnert, Gertrud: 1900-luvun muodin historia. (Geschichte der Mode des 20. Jahrhunderts, 2000.) Suomennos: Kirsi Niemi. Suomenkielisen laitoksen asiatarkistus: Riitta Huovila. Köln: Könemann, 2001. ISBN 3-8290-7955-9.
 • Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa: Euran puku ja muut muinaisvaatteet. Eura: Euran muinaispukutoimikunta, 2001. ISBN 952-91-4138-6.
 • Luoma, Taina & Luoma-Tuominen, Johanna: Muoti-ilmiöitä antiikista nykyaikaan. Helsinki: WSOYpro, 2009. ISBN 978-951-0-33002-9.
 • Luoma, Helena (toim.): Sinihameet, kultavyöt: Suomalaisia muinaispukuja. Tampere: Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry: Helsinki: Opintotoiminnan keskusliitto, 2003. ISBN 952-91-6391-6.
 • Lönnqvist, Bo: Vaatteiden valtapeli: Näkymättömän kulttuurianatomia. (Maktspel i kläder: Om det osynligas kulturella anatomi, 2008.) Suomennos: Kaisa Haatanen. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1799-4.
 • O'Byrne, Robert: Herrasmiehen tyyliopas. (The perfectly dressed gentleman, 2011.) Kuvittanut Lord Dunsby. Suomentanut ja Suomen oloihin sovittanut Sami Sykkö. Vantaa: Moreeni, 2012. ISBN 978-952-254-117-8.
 • O’Keeffe, Linda: Kenkä: Avokkaiden, saapikkaiden ja sandaalien kunniaksi. (Shoes, a celebration of pumps, sandals, slippers & more, 1996.) Valokuvat: Andreas Bleckmann. Suomennos: Ilona Sevelius. Asiatarkastus: Leena Aro. Köln: Könemann, 2000. ISBN 3-8290-1372-8.
 • Peacock, John: Länsimainen puku antiikista nykyaikaan. (The chronicle of western costume, 1991.) Suomentanut Virpi Leinonen. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11431-X.
 • Pepicelli, Renata: Islamin huntu. (Il velo nell'Islam: Storia, politica, estetica, 2012.) Suomentanut Lena Talvio. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-432-3.
 • Pylkkänen, Riitta: Renessanssin puku Suomessa 1550–1620. Porvoo: WSOY, 1956.
 • Roetzel, Bernhard: Täydellinen herrasmies: Klassisen miestenmuodin käsikirja. (Der Gentleman: Handbuch der klassischen Herrenmode, 1999, 2009.) Suomennos: Big Sur oy. Valokuvat: Günter Beer. Uusi, päivitetty laitos. Päivitysten suomennos: Otto Lappalainen. Köln: Könemann, 2009. ISBN 978-3-8331-5274-0.
 • Roetzel, Bernhard: Miehen muotiopas. (Mode Guide für Männer, 2013.) Suomentanut saksan kielestä: Otto Lappalainen. Potsdam: Ullmann, 2013. ISBN 978-3-8480-0150-7.
 • Ruohonen, Sinikka: Nuorten pukeutuminen: Erottautumista, elämyksiä, harkintaa. Väitöskirja, Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuu University Press, 2001. ISBN 952-9800-34-7.
 • Sallinen, Anne: Kiehtova keskiaika: Pukuhistorian tulkintaa Lempäälän malliin. Valokuvat: Anne Sallinen, Virpi Hongisto. Piirrokset: Oili Sirén, Anne Sallinen. Kirjaan liittyy lisämaksullinen kaava-arkki. Lempäälä: Lempäälän kunta, 2010. ISBN 978-952-99940-3-8.
 • Savikko, Sari: Kohtalona kauneus: Kaunotarten tarinoita. Helsinki: Helmi, 2005. ISBN 951-556-065-9.
 • Selin, Jaakko: Kiinalaiset jalat ja muita tarinoita vartalomme koristeista. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14737-4.
 • Stevenson, N. J.: Muodin vuosikymmenet: 1800-luvulta nykypäivään. (The chronology of fashion: From empire dress to ethical design, 2011.) Suomennos Laura ja Olga Jänisniemi. Helsinki: Tammi, 2012. ISBN 978-951-31-6551-2.
 • Tervo, Mirja: Huimaavat korot: Luksuskenkien vaarallinen viehätys. Helsinki: Atena, 2010. ISBN 978-951-796-629-0.
 • Utrio, Kaari: Bella donna: Kaunis nainen kautta aikojen. Teksti: Kaari Utrio ja Sari Savikko. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2001 (2. painos 2005). ISBN 951-31-2174-7.
 • Welling, Heini: Turhamainen mies – narri vai sankari?. Nukke- ja pukumuseon julkaisu n:o 34. Tampere: Nukke- ja pukumuseo, 1999. ISBN 951-96975-3-5.

90.2103 Hakuteokset[muokkaa]

 • Lindfors, Vuokko & Paimela, Sirkka-Liisa: À la mode: Muodin ja pukeutumisen sanakirja. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-18772-4.

90.22 Erotiikan historia[muokkaa]

 • Ahola, Minna & Antikainen, Marjo-Riitta & Salmesvuori, Päivi (toim.): Taivaallista seksiä: Kristinusko ja seksuaalisuus. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3546-2.
 • Aldrich, Robert (toim.): Rakkaus samaan sukupuoleen: Homoseksuaalisuuden historia. (Gay life and culture: A world history, 2006.) Suomennos: Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2006. ISBN 952-468-103-X.
 • Blackledge, Catherine: Vaginan tarina. (The story of V: A natural history of female sexuality, 2003.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-7104-5.
 • Brenot, Philippe: Masturboimisen ylistys. (Éloge de la masturbation, 1997.) Suomentanut Tommi Uschanov. Helsinki: Kani, 2008. ISBN 978-951-20-7708-3.
 • Brusendorff, Ove: Erotiikan historia 1: Antiikin ajasta Ranskan vallankumoukseen. (A history of eroticism: Antiquity ja The Middle Ages and the Gallant period, 1963.) Toimittanut Paavo Lehtonen. Suomentanut Elina Hytönen. Helsinki: Weilin & Göös, 1970.
 • Brusendorff, Ove: Erotiikan historia 2: Markiisi de Saden ajasta viktoriaaniseen aikakauteen. (A history of eroticism: From the time of marquis de Sade ja Victorianism.) Toimittanut Paavo Lehtonen. Suomentanut Kai Kaila. Helsinki: Weilin & Göös, 1970.
 • Cantarella, Eva: Suutele minua tuhat kertaa. (Dammi mille baci: Veri uomini e vere donne nell'antica Roma, 2009.) Suomentanut Taru Nyström. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36969-2.
 • Foucault, Michel: Seksuaalisuuden historia. (Histoire de la sexualité, 1976–1984.) Suomentanut Kaisa Sivenius. 2. uudistettu laitos (1. laitos 1998). Eurooppalaisia ajattelijoita. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-049-7.
 • Gregersen, Edgar: Seksuaalisuuden maailma. (Sexual practices: The story of human sexuality, 1983.) Käännös: Pirkko Huhtanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18854-9.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Tuhannen ja yhden yön erotiikka. Helsingissä: Otava, 2011. ISBN 978-951-1-23950-5.
 • Hämäläinen, Martti: Eros, väkivalta ja uskonto. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-033-6.
 • Kekäläinen, Markku & Jokivuori, Pertti & Heikkilä, Kai: Eroksen aika. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995. ISBN 951-26-4075-9.
 • Löfström, Jan: Sukupuoliero agraarikulttuurissa: ”Se nyt vaan on semmonen”. Pohjautuu Essexin yliopistossa hyväksyttyyn väitöskirjaan. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 757. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1999. ISBN 951-746-121-6.
 • Moore, Thomas: Seksin sielu. (The soul of sex: Cultivating life as an act of love, 1998.) Suomentaneet Teija Hartikainen ja Lauri Porceddu. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-194-X.
 • Niiranen, Timo: Erotiikan kulttuurihistoria. Kuopio: Kustannuskiila, 1986. ISBN 951-657-187-5.
 • Pitman, Joanna: Blondit: Vaaleaveriköt Afroditesta Madonnaan. (On blondes, 2003.) Suomentanut Arja Kantele. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-445-5.
 • Pohjola-Vilkuna, Kirsi: Eros kylässä: Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan vaihteessa. Lisensiaatintyö: Jyväskylän yliopisto, sosiologian laitos, 1994. Suomi 177. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1995. ISBN 951-717-861-1.
 • Vainio-Korhonen, Kirsi & Lahtinen, Anu: Lemmen ilot ja sydämen salat: Suomalaisen rakkauden historiaa. Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-40162-0.

90.3 Yleinen sotahistoria[muokkaa]

 • Black, Jeremy (toim.): Maailman suurimmat taistelut. (The seventy great battles of all time, 2005.) Suomentanut Jukka Nyman. Helsinki: Otava, 2006. ISBN 951-1-20693-1.
 • Bäckström, Olli: Polttolunnaat: Eurooppa sodassa 1618–1630. Kirjokansi 12. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2013. ISBN 978-952-222-394-4.
 • Chivers, C. J.: Aseiden ase: Kalasnikovin tarina. (The gun, 2010.) Suomentanut Mika Tiirinen. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-6179-8.
 • Dunant, Henry: Solferinon muisto. (Un souvenir de Solferino, 1862.) Perustuu Esko Pirisen suomennokseen englanninkielisestä laitoksesta A memory of Solferino. Käännöksen uudistus: Elina Ravantti. Helsinki: Suomen Punainen Risti, 2001. ISBN 951-658-087-4.
 • Englund, Peter: Pultava. (Poltava, 1988.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. 5. painos (1. painos 1989). Helsinki: Art House, 2001. ISBN 951-884-011-3.
 • Ensimmäinen ja toinen maailmansota. Ilmestynyt 1986 kahtena osana Otavan suuri maailmanhistoria -sarjassa. Helsingissä: Otava, 1995 (2. painos 2002). ISBN 951-1-13623-2.
 • Huldén, Lena: Kuusijalkainen vihollinen: Niveljalkaisten vaikutus länsimaiseen sodankäyntiin. (Den sexbente fienden: Leddjurens inverkan på västerländsk krigföring, 2008.) Suomentanut Marketta Klinge. Helsinki: Schildt, 2008. ISBN 978-951-50-1651-5.
 • Keegan, John: Sodankäynnin historia. (A history of warfare, 1993.) Suomentanut Jouni Suistola. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6967-9.
 • Laine, Henrik: Outo sota: Sodankäynnin kummallisuuksia. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32235-0.
 • McNab, Chris: Sata asetta joilla tehtiin historiaa. (A history of the world in 100 weapons, 2011.) Suomentanut Kari Koski. Helsinki: Gummerus, 2011. ISBN 978-951-20-8609-2.
 • Montgomery, Bernard Law: Sodankäynti kautta aikojen. (A history of warfare, 1968.) Toimitus: John Hadfield & George Speaight. Suomentanut Tauno Kuosa. Porvoo Helsinki: WSOY, 1973. ISBN 951-0-00649-1.
 • Regan, Geoffrey: Päin mäntyä: Kirja sotilaallisista tunaroinneista. (Geoffrey Regan’s book of military blunders, 2004.) Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Ajatus, 2004. ISBN 951-20-6554-1.
 • Roberts, Andrew: Sodan myrskyssä: Toisen maailmansodan uusi historia. (The storm of war: A new history of the Second World War, 2009). Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-8264-3.
 • Wright, Quincy: Tutkimus sodankäynnistä. (A study of war, 1942.) Suom. Pystykorvakirja. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0369-9.

90.34 Ensimmäinen maailmansota 1914–1918[muokkaa]

 • Englund, Peter: Sodan kauneus ja kauheus: 215 lyhyttä lukua ensimmäisestä maailmansodasta. (Stridens skönhet och sorg: Första världskriget i 212 korta kapitel, 2008.) Suomentanut Seppo Hyrkäs. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35307-3.
 • Ferguson, Niall: Julma sota. (The pity of war, 1999.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-26710-4.
 • Taylor, A. J. P.: Ensimmäinen maailmansota. (The first world war, 1963.) Suomentanut ja lisäyksillä täydentänyt Tapio Hiisivaara. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Westwell, Ian: Ensimmäinen maailmansota: Tärkeimmät sotatapahtumat päivä päivältä. (World war I, day by day, 2000.) Suomennos: Veikko Ahola ym. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6624-6.

90.35 Toinen maailmansota 1939–1945[muokkaa]

 • Ailsby, Christopher: Kolmas valtakunta: Hitlerin Saksan tärkeimmät tapahtumat päivä päivältä. (The third reich, day by day, 2001.) Suomennos: Veikko Ahola, Irmeli Kuhlman ja Jorma Luotio. Helsinki: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6815-X.
 • Arni, Erkki: Taistelu Tyynen meren herruudesta 1941–1945. Historiakirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Axell, Albert & Kase, Hideaki: Kamikaze: Japanin itsemurhalentäjät. (Kamikaze: Japan’s suicide gods, 2002.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30973-7.
 • Beevor, Antony: Stalingrad. (Stalingrad, 1998.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2000 (4. painos 2002). ISBN 951-0-24922-X.
 • Beevor, Antony: Berliini 1945. (Berlin the downfall 1945, 2002.) Suomentanut Matti Kinnunen. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27036-9.
 • Beevor, Antony: Normandia 1944: Maihinnoususta Pariisin vapauttamiseen. (D-Day: The battle for Normandy, 2009.) Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35306-6.
 • Beevor, Antony: Toinen maailmansota. (The second world war, 2012.) Suomentanut Jorma-Veikko Sappinen. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-36462-8.
 • Below, Nicolaus von: Hitlerin adjutanttina 1937–45. (Als Hitlers Adjutant 1937-45, 1980.) 2. painos (1. painos 1981). Espoo: Fenix, 1998. ISBN 951-862-122-5.
 • Carell, Paul: Poltettu maa: Taistelut Volgan ja Veikselin välillä. (Verbrannte Erde: Schlacht zwischen Wolga und Weichsel, 1964.) Suomentanut Raimo Arhela. Näköispainos (1. painos 1967). Jyväskylä: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6814-1.
 • Drakenlordh, Rikard: Toisen maailmansodan avainhenkilöt. (Andra världkrigets aktörer, 2001.) Suomentanut Petri Kortesuo. Suomalaisia henkilöitä koskevien lisäysten teksti: Tuomas Kares.. Hämeenlinna: Karisto, 2005. ISBN 951-23-4674-5.
 • Fowler, Will: Itärintama harvinaisissa valokuvissa 1941–1945. (Eastern Front: The Unpublished Photographs 1941–1945, 2001.) Suomentanut Markus Lång. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-203-9.
 • Friedrich, Jörg: Suuri palo: Liittoutuneiden pommitukset Saksassa 1940-1945. (Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945, 2002.) Suomentanut Markus Lång. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6799-4.
 • Hastings, Max: Maailma tulessa. Alanimeke selässä ja kannessa: Rivisotilaiden ja siviilien toinen maailmansota. (All hell let loose: The world at war 1939–1945, 2011.) Suomentanut Panu Väänänen. Jyväskylä: Docendo, 2012. ISBN 978-952-5912-39-5.
 • Johnsson, Peter: Stalinin murhat Katynissa: ja niiden historialliset jälkipelit 1940–2014. (Stalins mord i Katyn och dess historiska efterspel 1940–2010, 2010.) Suomentanut Kari Klemelä. Sauvo: Mansarda, 2014. ISBN 978-952-5664-15-7.
 • Malaparte, Curzio: Edessä palaa Leningrad. (Il Volga nasce in Europa, 1943.) Suomentanut Marja-Leena Mikkola. Jyväskylä: Gummerus, 1970.
 • Roberts, Andrew: Sodan myrskyssä: Toisen maailmansodan uusi historia. (The storm of war: A new history of the Second World War, 2009.) Suomentanut Simo Liikanen. Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-8264-3.
 • Shirer, William L.: Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho: Kansallissosialistisen Saksan historia 1. (The rise and fall of the Third Reich, 1960.) Suomentanut Tapio Hiisivaara. 4. painos (1. painos 1962–1963). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6633-5.
 • Shirer, William L.: Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho: Kansallissosialistisen Saksan historia 2. (The rise and fall of the Third Reich, 1960.) Suomentanut Tapio Hiisivaara. 4. painos (1. painos 1962–1963). Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6634-3.
 • Vinogradov, V. K. & Pogoni, J. F. & Teptsov, N. V. (toim.): Adolf Hitlerin viimeinen taistelu: Venäjän turvallisuuspoliisin KGB:n salassa pidettyjä asiakirjoja. Suomentanut Jaana Ryynänen. Helsinki: Perhemediat, 2005. ISBN 952-210-024-2.

90.4 Yleinen arkeologia[muokkaa]

 • Aaltonen, Turkka & Arkko, Martti: Vanhat hyvät erätaidot. Helsingissä: Ajatus, 1997. ISBN 951-9440-56-9.
 • Bahn, Paul G.: Kadonneet kaupungit. (Lost cities, 1997.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. 3. painos 2005. Helsinki: Otava, 2001. ISBN 951-1-16315-9.
 • Bright, Michael: Ihmisen tarina. (The story of mankind, 1997.) Suomennos: Ilona Sevelius. Maapallon ihmeet ja salaisuudet. Helsinki: Valitut palat, 1998 (4. tarkistettu painos 2006). ISBN 951-584-276-X.
 • Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen yhteiskuntien kohtalot. (Guns, germs and steel: The fates of human societes, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-56-9.
 • Ihmisen suku 1: Ensimmäiset ihmiset. (The illustrated history of humankind. Volume 1: The first humans, 1993.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen, Juha Valste. Helsinki: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18779-8.
 • Ihmisen suku 2: Kivikauden ihmiset. (The illustrated history of humankind. Volume 1: The first humans, 1993.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18780-1.
 • Scarre, Chris (toim.): Maailman seitsemänkymmentä ihmettä: Suuret muistomerkit ja niiden rakentaminen. (The seventy wonders of the ancient world: The great monuments and how they were built, 2000.) Suomennos: Kaarina Turtia. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16713-8.
 • Takala, Hannu: Arkeologian maastotöiden perusteet. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-395-6.
 • Turney, Chris: Luut, kivet ja tähdet: Iänmäärityksen tiede. (Bones, rocks and stars: The science of when things happened, 2006.) Suomentanut Arja Hokkanen. Ursan julkaisuja 103. Helsingissä: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 2007. ISBN 978-952-5329-58-2.

90.4065 Kokoukset[muokkaa]

 • Niukkanen, Marianna & Pesonen, Petro: Arkeologipäivät 2002: Maailman arkeologiaa, tietokannat arkeologiassa. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2003. ISBN 951-98021-1-8. Teoksen verkkoversio.
 • Pesonen, Petro & Raike, Eeva (toim.): Arkeologipäivät 2003: Luonnontieteelliset menetelmät ja GIS arkeologiassa. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2004. ISBN 951-98021-2-6. Teoksen verkkoversio.
 • Pesonen, Petro & Mökkönen, Teemu: Arkeologipäivät 2004: Muinaisjäännösten suojelun ja tutkimuksen yhteensovittaminen, uutta rautakauden tutkimuksessa. Arkeologipäivät 15.–16.4.2004 Oriveden opistolla. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2005. ISBN 951-98021-3-4.
 • Pesonen, Petro & Raike, Eeva (toim.): Arkeologipäivät 2005: Arkeologia ja kulttuuri & Uutta kivikauden tutkimuksessa. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2006. ISBN 951-98021-4-2. Teoksen verkkoversio.
 • Mökkönen, Teemu & Seppälä, Sirkka-Liisa (toim.): Arkeologipäivät 2006: Arkeologi(a) ja media & Mikä on muinaisjäännös?. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2007. ISBN 978-951-98021-5-2. Teoksen verkkoversio.
 • Mökkönen, Teemu & Seppälä, Sirkka-Liisa (toim.): Arkeologipäivät 2007: Arkeologian yhteiskunnallinen merkitys; Arkeologisia ilonaiheita. Helsinki: Suomen arkeologinen seura, 2008. ISBN 978-951-98021-6-9.

90.52 Rahatiede. Mitalitiede[muokkaa]

 • Borg, Erkki: Suomessa käytetyt rahat. Helsinki: Merkki Borg, 1976.
 • Borg, Erkki: Rahan väärti. 3. laajennettu painos. Helsinki: E. Borg, 1980. ISBN 951-95150-3-8.
 • Suomen numismaattinen yhdistys: Suomen rahat arviohintoineen 2008. Helsinki: SNY, 2008. ISBN 978-952-99333-3-4.
 • Talvio, Tuukka: Suomen rahat. 3. laajennettu painos. Helsinki: Suomen Pankki, 2003. ISBN 952-462-033-2.
 • Talvio, Tuukka: Tutkijoita, keräilijöitä ja lahjoittajia: Suomalaisia numismaatikkoja 1700–1917. Suomen numismaattisen yhdistyksen julkaisuja n:o 4. Helsinki: Suomen numismaattinen yhdistys, 1994. ISBN 951-95236-3-4.
 • Talvio, Tuukka (toim.): Rahojen parissa: Suomen numismaattinen yhdistys 1914–2004. Suomen numismaattisen yhdistyksen julkaisuja n:o 5. Helsinki: Suomen numismaattinen yhdistys, 2004. ISBN 952-99333-0-4.

90.5203 Hakuteokset[muokkaa]

90.52038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Lindqvist, Sven E.: Numismaattinen sanakirja. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-13928-2.

90.52063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Fredrikson, Erkki: Plooturaha. Pohjautuu Keski-Suomen museossa talvella 2004 järjestettyyn näyttelyyn. Jyväskylä: Minerva, 2004. ISBN 952-5478-50-5.
 • Talvio, Tuukka: Raha Suomessa ennen euroa. Liittyy Kansallismuseon Rahakammion vakionäyttelyyn. Helsinki: Museovirasto, 2002. ISBN 951-616-084-0.

90.53 Vaakunatiede. Sinettitiede[muokkaa]

 • Crampton, William: Liput. Kansialanimeke: Lippujen ja baneerien historia, merkitys ja käyttö. (Flag.) Suomentanut Jouni Jakonen. Tarkastelun kohteena 9. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17054-2.
 • Engblom, Christina: Sotaretkistä kansanjuhlaan: Pohjoismaiden lippujen historia. Käännökset: Maijaliisa Jokinen. 30 sivua. Helsinki: Pohjoismaiden Suomen instituutti, 1999. ISBN 951-98256-0-6.
 • Eriksson, Olof: Heraldiikka ja symbolit: Opas heraldisten tunnusten muotoilun perusteisiin. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1982. ISBN 951-99419-4-0.
 • Eriksson, Olof: Käytännön lipputietoutta: Järjestöille, liikelaitoksille sekä yksityisille kansalaisille. 3. tarkistettu painos. Helsinki: Kansallis-osake-pankki, 1982. ISBN 951-99411-8-5.
 • Eriksson, Salme: Puumerkit sukuvaakunan tunnuskuvioina. Helsinki: S. Eriksson, 1983.
 • Harmo, Maunu: Viralliset vaakunat, niiden käyttö ja käytön valvonta. Suomen heraldinen seura – Heraldiska sällskapet i Finland ry:n julkaisusarja 1. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1988.
 • Havia, Jari P. & Mäntynen, Pentti J.: Liputusopas. Julkaisijat: Suomalaisuuden liitto, Suomen heraldinen seura. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1996. ISBN 951-96348-4-3.
 • Havia, Jari P. & Mäntynen, Pentti J.: Liputusopas: Tietoa liputuksesta ja lipuista. Julkaisija: Liputusyhdistys Siniristi ry. Helsinki: Tallinna-kustannus, 1998. ISBN 951-97563-8-8.
 • Heraldica Fennica. Suomen heraldisen seuran 20-vuotisjuhlakirja. Toimituskunta: Ahti Hammar ym. Espoo: Weilin + Göös, 1978. ISBN 951-35-1695-4.
 • Hämeen ja Keski-Suomen läänin vaakunat. Nousiainen: Nousiaisten väriteos, 1991.
 • Hulkko, Jouko & Huovinmaa, Kai: Siniristilippu: Katsaus Suomen lipun vaiheisiin ja opas lipun käyttäjälle. Helsingissä: Otava, 1981 (3. painos 1987). ISBN 951-1-06323-5.
 • Huovinmaa, Kai: Lipunnoston aikaan: Kolmetoista esitelmää liputuspäiviemme synnystä ja aiheista. Yleisradion julkaisusarja 1 (1983), n:o 79. Helsinki 1983. 23 s. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1983. ISBN 951-99452-9-6.
 • Johnson Barker, Brian: Maailman liput. (World atlas of flags, 2004.) Suomennos: Veikko Ahola, Timo Hautala ja Irmeli Kuhlman. Gummerus, 2008 (3. painos). ISBN 978-951-20-7804-2.
 • Jäppinen, Jussi: Kilven suojassa: Jyväskylän kaupungin vaakunakirja. Jyväskylä: Jussi Jäppinen, 2007. ISBN 978-952-92-1712-0.
 • Järvi, Petteri: Heraldiikka ja historia: Heraldisten tunnusten ymmärtäminen sekä niiden käyttö historiantutkimuksessa. Turku: Partioheraldikot, 2000. ISBN 951-95549-3-9.
 • Kajanti, Caius (päätoim.): Suomen lippu kautta aikojen. Helsinki: Siniairut, 1983. ISBN 951-95798-0-X.
 • Kajanti, Caius: Siniristilippumme. Pohjautuu teokseen Suomen lippu kautta aikojen. Otava, 1997. ISBN 951-1-13552-X.
 • Kara, Kimmo: Heraldiikan opas. Suomen heraldinen seura – Heraldiska sällskapet i Finland ry:n julkaisusarja no 25. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1998. ISBN 951-98088-0-9.
 • Kara, Kimmo: Heraldisista turkiksista ja niiden nimeämisestä. Suomen heraldinen seura – Heraldiska sällskapet i Finland ry:n julkaisusarja 2 (14 s.). Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1988.
 • Kara, Kimmo: Vaakunaselitys: Opastusta vaakunaselityksen laadintaan. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1989.
 • Kiljunen, Kimmo: Valtiot ja liput. Mitä-missä-milloin: Kansalaisen tietokirjat. Ilmestynyt aikaisemmin nimellä Maailman maat ja liput. Helsingissä: Otava, 2002 (2. painos 2004). ISBN 951-1-18177-7.
 • Klinge, Matti: Suomen sinivalkoiset värit: Kansallisten ja muidenkin symbolien vaiheista ja merkityksestä. 3. painos (1. painos 1981). Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15314-5.
 • Kuopion läänin vaakunat. Nousiainen: Nousiaisten väriteos, 1992.
 • Laurla, Kari K.: Itä-Karjalan tunnuksia. HF:n julkaisuja n:o 30. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 1997.
 • Laurla, Kari K.: Sotilasheraldiikka: Liput, merkit ja tunnukset. Rengaskirja. Helsinki: Ruotuväki, 2002 (2. korjattu painos 2003). ISBN 951-25-1396-X.
 • Laurla, Kari K.: Suomen lippu. Julkaisijat: Collegium heraldicum Fennicum ry, Helsingin lipputehdas oy. CHF:n julkaisuja, n:o 34. Helsinki: Collegium heraldicum Fennicum/Airut, 1999. ISBN 952-5134-05-9.
 • Liputus. Koonneet Kari K. Laurla ym. Helsinki: Helsingin lipputehdas, 1996. ISBN 952-90-7292-9.
 • Matikkala, Antti & Brummer, Wilhelm (toim.): Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1323. Arkistolaitoksen toimituksia 11. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-283-1.
 • Niinistö, Jussi: Kiinteistöjen liputustieto. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1999. ISBN 951-96348-6-X.
 • Oulun ja Lapin läänin vaakunat. Nousiainen: Nousiaisten väriteos, 1992.
 • Pohjois-Karjalan läänin vaakunat. Nousiainen: Nousiaisten väriteos, 1992.
 • Railo, Topi & Stürmer, Heinz & Talari, Tapani (toim.): Suomalaisia vaakunoita: Henkilöitä, sukuja, yhteisöjä. Kirjoittajat: Maunu Harmo, Kimmo Kara. Vaakunapiirrokset: Reijo Helläkoski. Julkaisusarja no 25. Helsinki: Suomen heraldinen seura ry, 2006. ISBN 951-98088-1-7.
 • Rancken, A. W. & Pirinen, Kauko: Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit. Porvoo: WSOY, 1949.
 • Segersven, Anders (päätoim.): CHF 3: Heraldinen ja veksillologinen aikakauskirja. Toimitussihteeri: Kari K. Laurla. Tekstiä myös ruotsiksi ja tsekiksi. CHF:n julkaisuja n:o 44. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 2000. ISBN 952-5134-15-6.
 • Segersven, Anders (päätoim.): CHF 4: Heraldinen ja veksillologinen aikakauskirja. Toimitussihteeri: Kari K. Laurla. Tekstiä myös ruotsiksi. CHF:n julkaisuja n:o 45. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 2001. ISBN 952-5134-18-0.
 • Segersven, Anders (päätoim.): CHF 5: Heraldinen ja veksillologinen aikakauskirja. Toimitussihteeri: Kari K. Laurla. Tekstiä myös ruotsiksi. CHF:n julkaisuja n:o 47. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 2001. ISBN 952-5134-17-2.
 • Segersven, Anders (päätoim.): CHF 6: Heraldinen ja veksillologinen aikakauskirja. Toimitussihteeri: Kari K. Laurla. Tekstiä myös ruotsiksi. CHF:n julkaisuja n:o 51. Helsinki: Collegium Heraldicum Fennicum/Airut, 2002. ISBN 952-5134-22-9.
 • Sinettityöryhmä: Sinettityöryhmän muistio. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2001/12. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 2001. ISBN 952-5354-18-0. Verkkoversio.
 • Suomalaisuuden liiton liputustoimikunta: Lippusanastoa ja -käsitteitä. Suomen heraldinen seura – Heraldiska sällskapet i Finland ry:n julkaisusarja nro 19. Piirrokset: Harri Rantanen. 19 sivua. Helsinki: Suomen heraldinen seura, 1996.
 • Suomen kuntavaakunat, maakuntavaakunat ja -tunnukset. Koonnut Marjatta Ruohomaa. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 2005. ISBN 952-213-001-X.
 • Syrjäsuo, Urmas (päätoim.): Ken: Japanin linnat, haarniskat, mon. Hashi 22/2000. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät, 2000. ISBN 951-98012-3-5.
 • Talocci, Mauro: Valtioiden liput ja vaakunat. (Bandiere di tutto il mondo, 1991.) Suomentanut Mirja Itkonen. Helsinki: Kolibri, 1993. ISBN 951-576-141-7.

90.53063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Talvio, Tuukka: Suomen leijona. Näyttely 5.12.1997–28.9.1998 Suomen kansallismuseon väliaikaisissa tiloissa Laivurinkatu 3, Helsinki. 52 s. Helsinki: Museovirasto, 1997. ISBN 951-616-022-0.

90.54 Kunniamerkit. Arvonimet[muokkaa]

 • Segercrantz, Stig-Göran & Martin, Timo & Flinkkilä, Jouni: Arvonimet Suomessa 1917–1985. Suomalaiset arvokirjat. Helsinki: Uusi Suomi, 1986. ISBN 951-9434-18-6.
 • Jäntti, Lauri & Karnila, Christer: Kunniamerkit ja niiden käyttö: Suomalaisten kunniamerkkien, ansio- ja palkitsemismerkkien sekä muistomitalien ja muistoristien ynnä yleisimpien ulkomaisten kunniamerkkien käyttöopas. Uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16802-5.
 • Leino, Petteri: Kunniamerkkikeräilijän opas. Hämeenlinna: Petteri Leino, 2006. ISBN 952-92-0033-1.
 • Mattila, Jukka I.: Vapaussodan muistomitalit. Sotilasperinteen seuran julkaisusarja no 5. Tampere: Apali, 2001. ISBN 952-5026-20-5.
 • Strömberg, John & Nuorteva, Jussi & Forssell, Christina (toim.): Valtio palkitsee. Liittyy Valtio palkitsee -näyttelyyn Kansallisarkistossa syksyllä 2007. Arkistolaitoksen toimituksia 2. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1150. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-964-7.

91 Maailmanhistoria. Euroopan historia[muokkaa]

 • Almond, Mark: Vallankumous: 500 vuotta taistelua muutoksen puolesta. (Revolution: 500 years of struggle for change, 1996.) Suomennos: Kaarina Turtia. Helsingissä: Otava, 1999 (2. painos 2005). ISBN 951-1-15990-9.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Herääminen: 1300–1600. (Historien om Europa: Oppvåkning, 2003.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19405-4.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Kiihkon aika: 1600–1800. (Historien om Europa 1600–1800: Besettelse, 2004.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20161-1.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Ihanteiden nousu: 1800–1900. (Historien om Europa 1800–1900: Oppbrud, 2005.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20162-X.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Pimeyden aika: 1900–1945. (Historien om Europa 1900–1945: Mørkets tid, 2006.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22186-9.
 • Ambrose, Tom: Hirmuvaltiaita vai valtiomiehiä? Tyranniuden lyhyt historia. (The nature of despotism: From Caligula to Mugabe, the making of tyrants, 2008.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-204-6.
 • Autio, Juha-Pekka: Eurooppalaisen kulttuurin muotoutuminen: Kirkollisesta ykseydestä vallan tasapainoon. Kannessa myös: Eurooppa-opinnot. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 19. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1994. ISBN 951-29-0187-0.
 • Blockmans, Wim (päätoim.): Eurooppa. Elävä tiede ja kulttuuri. (De wording van Europa, 1992.) Toimitus: Raisa Vuohelainen. Suomennos: Tapani Hietaniemi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19184-1.
 • Blockmans, Wim (päätoim.): Eurooppa. Ruumis ja sielu. (De wording van Europa.) Toimitus: Raisa Vuohelainen. Suomennos: Ritva Scott. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19188-4.
 • Blockmans, Wim (päätoim.): Eurooppa. Uskon voima. (De wording van Europa.) Toimitus: Raisa Vuohelainen. Suomennos: Ritva Scott. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19182-5.
 • Breville, Benoit (toim.): Historia-atlas: Toisenlainen 1900-luku. (L’Atlas du Monde diplomatique Histoire critique du XXe, 2011). Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-061-1.
 • Briggs, Asa ym.: Ratkaisun hetket. 100 tapahtumaa, jotka muuttivat maailmaamme. (When, Where, Why and How it Happened, 1993.) Suomennos: Mervi Ovaska. Suomea käsittelevien jaksojen kirjoittajat: Seppo Aalto, Lauri Haataja, Allan Tiitta. Helsinki: Valitut palat, 1995. ISBN 951-584-073-2.
 • Bugge, Lars: Parhaat salaliittoteoriat. Koottu alkuteoksista Konspirationsteorier (2003) ja Flere konspirationsteorier (2004). Suomentanut Veijo Kiuru. Helsinki: Bazar, 2006. ISBN 951-9107-38-X.
 • Cowley, Robert (toim.): Entäs jos... Vaihtoehtoinen maailmanhistoria. (More what if? Eminent historians imagine what might have been, 2002.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-6564-6.
 • Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs: Ihmisen yhteiskuntien kohtalot. (Guns, germs and steel: The fates of human societes, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2003. ISBN 952-5202-56-9.
 • Durando, Furio: Historialliset kulttuurit: Kreikka. (Grecia antica.) Suomentaja: Riitta Virkkunen. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-32993-1.
 • Estlander, Bernhard & Hietakari, Eero: Jokamiehen maailmanhistoria. 6. painos (1. painos 1944). Porvoo Helsinki: WSOY, 1966.
 • Eurooppa: kirkko, itsevaltius, demokratia. (Europe: patterns of power, 1968.) Suomentanut Antti Vahtera. Moduli – karttuvaa tietoa. Historia. Helsinki: Tammi, 1971. ISBN 951-0-19188-4.
 • Evans, Charlotte (päätoim.): Värikäs maailmanhistoria: Vuodesta 40 000 eKr. nykypäiviin. (Kingfisher history encyclopedia: 40000 BC to present day, 1995.) Suomentanut Tarja Virtanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20190-1.
 • Fagan, Brian M. (toim.): Muinaisen maailman suuret salaisuudet. (The seventy great mysteries of the ancient world: Unlocking the secrets of past civilizations, 2001.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18138-6.
 • Ferguson, Niall: Sivilisaatio: Me ja muut. (Civilization: The West and the rest, 2011.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2011. ISBN 978-952-569744-5.
 • Fernández-Armesto, Felipe: Millennium: Toinen vuosituhat. (Millennium: A history of our last thousand years, 1995.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21029-3.
 • Guizot, François Pierre Guillaume: Europalaisen sivistyksen historia romalaisen keisarin-vallan kukistumisesta franskalaiseen vallan-kumoukseen: Luentoja. (Histoire de la civilisation en Europe, 1828.) Suom. K.R.M. [= K. R. Melander]. Helsinki: Edlund, 1887.
 • Halmesvirta, Anssi (toim.): Eurooppalainen ihminen: Todellisuutta, ihanteita ja pelkoja. Jyväskylä: Atena, 1994. ISBN 951-9362-82-7.
 • Haywood, John: Maailmanhistorian atlas. (World atlas of the past, 2000.) Suomennos: Aksu Tuominen. Köln: Könemann, 2000. ISBN 3-8290-3364-8.
 • Heinonen, Meri & Tunturi, Janne (toim.): Pahan tiedon puu: Väärä tieto ja väärin tietäminen sydänkeskiajalta valistukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-877-X.
 • Heyerdahl, Thor: Malediivien mysteeri. (The Maldive mystery, 1986.) Suomentanut Kyllikki Villa. Helsinki: Tammi, 1987 (2. painos 1990). ISBN 951-30-6658-4.
 • Hietaniemi, Tapani: Max Weber ja Euroopan erityistie: Vertailevia sivilisaatiohistoriallisia tutkielmia. Tutkijaliiton julkaisu 90. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 1998. ISBN 952-5169-08-1.
 • Hughes, J. Donald: Maailman ympäristöhistoria. (An environmental history of the world: Humankind’s changing role in the community of life, 2002.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Esipuhe: Mikko Saikku. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-228-2.
 • Ihmiskunnan ajantieto: Maailmantapahtumat vuosiluvuittain n. 600 000 eKr. – 1939 jKr.. (Tanskankielinen alkuteos: Kai Petersen, Hvornår skete det: Verdenshistorisk opslagsbog, 1960.) Suomeksi toimittanut Antero Manninen, avustajana Pentti Papunen. Historiankirjasto. Porvoo: WSOY, 1965.
 • Ihmiskunnan värikkäät vaiheet: 2, Idän keskiaika: Ritariaika: Uuden ajan sarastus. (Connaissance de l’histoire.) Päätoimittaja: Jacques-Francis Rolland. Suomennos: Kai Kaila. Suomalaisen laitoksen toimitus: Riitta Suomalainen. Suomalainen asiantuntijatarkistaja: Veikko Litzen. Porvoo Helsinki: WSOY, 1971.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko: Historian lisälehtiä: Suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-543-0.
 • Julku, Kyösti (toim.): Itämerensuomi – eurooppalainen maa. Studia historica Fenno-ugrica 2. Jyväskylä: Oulu: Atena: Societas historiae Fenno-ugricae, 1997 (2. tarkistettu painos 1999). ISBN 951-796-093-X.
 • Kallela, Maija-Leena ym: Ad fontes. Antiikin kulttuuriperintö. Julkaisija Kouluhallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1986. ISBN 951-860-177-1.
 • Karlsson, Svenolof: Vapauden lähde: Pohjolan merkitys Euroopalle. Julkaisija: Pohjoismaiden neuvosto. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0886-1.
 • Klinge, Matti: Romanus sum: Kirjoituksia Euroopasta. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11665-7.
 • Klinge, Matti: Kävelyllä Pariisissa: Matkoja ja kirjoja. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13668-2.
 • Klinge, Matti: Itämeren maailma. Uudistettu ja laajennettu laitos. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-22254-5.
 • Korpela, Jukka: Länsimaisen yhteiskunnan juurilla. Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn. Helsinki: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-952-495-367-2.
 • Kunnas, Tarmo: Fasismin lumous: Eurooppalainen älymystö Mussolinin ja Hitlerin politiikan tukijana. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-933-8.
 • Kuparinen, Eero (toim.): Maailmankulttuurin synty. Uudistettu laitos. Turku: Kirja-Aurora, 2004 (2. painos 2006). ISBN 951-29-2602-4.
 • Lehtonen, Juha-Pekka & Uusihakala, Leena (toim.): Eurooppalainen ihminen. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja 22. Helsinki: Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, 1994.
 • Liberati, Anna Maria & Bourbon, Fabio: Historialliset kulttuurit: Rooma. (Ancient Rome: History of a civilization that ruled the world, 1996.) Suomentajat: Seppo Hyrkäs, Tuija Vertainen, Eija Kämäräinen. Helsinki: Weilin + Göös, 2007. ISBN 978-951-0-32991-7.
 • Lipponen, Paavo: Järki voittaa: Suomalainen identiteetti globalisaation aikakaudella. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-20788-7.
 • Löytönen, Markku (toim.): Suomalaiset tutkimusmatkat. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1187. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-951-746-774-2.
 • Matilainen, Pekka: Humanisteja & romantikkoja: Kirjoituksia varhaishumanismista ja romantiikan ajasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-511-8.
 • McNeill, J. R. & McNeill, William H.: Verkottunut ihmiskunta: Yleiskatsaus maailmanhistoriaan. (The human web: A bird’s-eye view of world history, 2003.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 2005 (5. painos 2007). ISBN 951-768-185-2.
 • McNeill, William H.: Kansat ja kulkutaudit. (Plagues and peoples, 2003.) Suomentaneet Tero Karasjärvi ja Ossi Kokkonen. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-125-9.
 • Meri, Lennart: Hopeanvalkea: Matka menneeseen oppaina aurinko, fantasia ja folklore. Tekijä koonnut ja toimittanut alkuteoksista Hõbevalge (1976) ja Hõbevalgem (1983). Suomentanut Eva Lille. Jyväskylä: Gummerus, 1983 (3. painos 2006). ISBN 951-20-2478-0.
 • Mikkeli, Heikki: Euroopan idea: Eurooppa-aatteen ja eurooppalaisuuden pitkä historia. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1994 (3. painos 1999). ISBN 951-710-000-0.
 • Mikkeli, Heikki ym: Westfalenista Amsterdamiin: Nykyaika, historia, EU. Eurooppa-tietoa 168. Helsinki: Edita: Eurooppa-tiedotus, 1998. ISBN 951-37-2473-5.
 • Montefiore, Simon Sebag: Suuret puheet jotka muuttivat maailmaa. (Speeches that changed the world: The stories and transcripts of the moments that made history, 2006.) Johdanto: Simon Sebag Montefiore. Suomennos: Simo Liikanen. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7577-5.
 • Pekonen, Osmo: Danse macabre: Eurooppalaisen matkakirja. Jyväskylä: Atena, 1994. ISBN 951-9362-84-3.
 • Ratkaisun hetket: 100 tapahtumaa, jotka muuttivat maailmaamme. Perustuu englanninkieliseen teokseen When, where, why and how it happened. Alkuperäisteoksen päätoimittaja: Asa Briggs. Helsinki: Valitut palat, 1995. ISBN 951-584-073-2.
 • Razac, Olivier: Piikkilangan poliittinen historia: Preeria, taisteluhauta, keskitysleiri. (Histoire politique du barbelé: La prairie, la tranchée, le camp, 2000.) Suomentanut Vesa Suominen. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-138-0.
 • Salaisuuksien saatossa. Pohjautuu teokseen Voyage au coeur du mystérieux. Suomentajat: Sirkka Salonen, Tuulikki Valta. Toimittaja: Rainer Palmunen. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-380-4.
 • Scarre, Chris (toim.): Maailman seitsemänkymmentä ihmettä: Suuret muistomerkit ja niiden rakentaminen. (The seventy wonders of the ancient world: The great monuments and how they were built, 2000.) Suomennos: Kaarina Turtia. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16713-8.
 • Schwanitz, Dietrich: Sivistyksen käsikirja: Kaikki, mikä tulee tietää. (Bildung: Alles, was man wissen muss, 1999.) Suomentanut toimittaen Riitta Virkkunen. Helsinki: Ajatus, 2003. ISBN 951-20-6356-5.
 • Setälä, Päivi: Näköaloja Villa Lantesta. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15325-0.
 • Sihvola, Juha: Toivon vuosituhat: Eurooppalainen ihmiskuva ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus. Sitra 185. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-133-2.
 • Sisättö, Vesa: Unohtunut avain joka upotti Titanicin ja muita historian mokia. Kirjokansi 58. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-547-4.
 • Syrjämaa, Taina: Edistyksen luvattu maailma: Edistysusko maailmannäyttelyissä 1851–1915. Historiallisia tutkimuksia 234. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2007. ISBN 978-951-746-942-5.
 • Tirkkonen, Erik & Vahtikari, Tanja (toim.): Ihminen katastrofissa: Sodat, taudit, ympäristötuhot: Kirjoituksia katastrofien historiasta. Tampereen yliopiston historian opiskelijoiden julkaisuja 1. Tampere: Patina, 1999. ISBN 951-98225-0-X.
 • Toivanen, Erkki: Eurooppalaisuuden rajoilla. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-18930-1.
 • Toivanen, Erkki: Iltakävelyllä. Helsingissä: Otava, 2002 (5. painos 2003). ISBN 951-1-17502-5.
 • Tuntematon totuus: Uutta valoa historian arvoituksiin. Perustuu teokseen Great mysteries of the past. Helsinki: Valitut palat, 1992. ISBN 951-8933-45-6.
 • Turunen, Ari & Partanen, Markus: Uusi ulkokultaisen käytöksen kirja. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-477-7.
 • Utrio, Kaari: Perhekirja: Eurooppalaisen perheen historia. Helsinki: Somero: Tammi: Amanita, 2001 (1. painos 1998). ISBN 951-31-2285-9.
 • Valentin, Veit: Maailmanhistoria. 1, Esihistoriasta Aurinkokuninkaaseen. (Weltgeschichte: Völker, Männer, Ideen, 1939.) Suomentanut Kai Kaila. Porvoo: WSOY, 1953.
 • Valentin, Veit: Maailmanhistoria. 2, Valistuksesta nykyaikaan. (Weltgeschichte: Völker, Männer, Ideen, 1939.) Suomentanut Kai Kaila. Porvoo: WSOY, 1953.
 • Valentin, Veit: Maailmanhistoria. (Weltgeschichte / World history.) 2. painoksesta suomentanut Kai Kaila. Historian korkeakoulu 1. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Van de Weyer, Robert: Islam ja pyhän sodan juuret. (Islam and the West, 2002.) Suomentanut Marita Koskinen. Asiatarkastus ja saatesanat suomalaiselle lukijalle Heikki Palva. Helsinki: Kirjapaja, 2002. ISBN 951-625-829-8.
 • Weir, Stephen: Maailmanhistorian huonoimmat päätökset ja ihmiset niiden takana. (History’s worst decisions and the people who made them, 2005.) Suomentanut Veijo Kiuru. Helsinki: Schildt, 2009. ISBN 978-951-50-1859-5.
 • Zetterberg, Seppo (päätoim.): Euroopan historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18742-9.

91.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Kari, Risto: Historian ABC: Kaikkien aikojen valtiot 1. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1093-1.
 • Kari, Risto: Historian ABC: Kaikkien aikojen valtiot 2. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-1094-x.
 • Kari, Risto: Historian ABC: Kaikkien aikojen valtiot 6. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-31-1098-2.
 • Kinder, Hermann & Hilgemann, Werner & Hergt, Manfred: Maailmanhistorian atlas Ranskan vallankumouksesta nykypäivään. (DTV-Atlas zur Weltgeschichte. Band 2, Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, 2009.) Suomentanut Mervi Ovaska. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7568-3.
 • Zetterberg, Seppo (toim.): Maailmanhistorian pikkujättiläinen. Uudistettu laitos. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-30602-9.

91.063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Ehrensvärd, Ulla & Kokkonen, Pellervo & Nurminen, Juha: Mare Balticum: 2000 vuotta Itämeren historiaa. Helsinki: Otava: John Nurmisen säätiö, 1995 (4. painos 2004). ISBN 951-1-13985-1.

91.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Lehti, Raimo & Rydman, Jan (toim.): Imago mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18320-2.

91.1 Vanha aika[muokkaa]

 • Antiikin kansoja ja valtioita: Vuodesta 970 eKr. vuoteen 277 eKr.. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps de la Grèce antique, 1994. Suomennos: Heikki Kaskimies. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1998. ISBN 951-584-369-3.
 • Antiikista keskiaikaan: Vuodesta 192 vuoteen 731. Suomennos: Antero Helasvuo. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des grandes invasions. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-371-5.
 • Fogelberg, Paul (toim.): Pohjan poluilla: Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Perustuu Lammilla 1997 pidettyyn Suomen väestön juuria käsitelleeseen symposiumiin. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 153. Helsinki: Suomen tiedeseura, 1999. ISBN 951-653-294-2.
 • Fustel De Coulanges: Vanhan ajan kaupunkivaltio: Kreikan ja Rooman uskonnollisia tapoja, oikeuskäsityksiä ja yhteiskuntajärjestystä käsittelevä tutkimus. (La cité antique: Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rom, 1864.) Alkuteoksen 24 painoksesta suomentanut J. V. Lehtonen. Helsinki: Otava, 1920.
 • Hakola, Raimo & Pakkala, Juha: Kristinuskon ja juutalaisuuden juuret: Arkeologian näkökulmia. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-647-1.
 • Herm, Gerhard: Foinikialaiset; Antiikin purppurakansa. (Die Phönizier: Das Purpurreich der Antike, 1973.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Otava, 1974. ISBN 951-1-01634-2.
 • Holland, Tom: Persian tuli. Alanimeke irtopäällyksessä: Idän ja lännen ensimmäinen taistelu. (Persian fire: The first world empire and the battle for the West, 2006.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2007. ISBN 978-951-23-4905-0.
 • Ihmisen suku. 3, Etruskeista viikinkeihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Juha Valste. Suomentajat: Jukka Jääskeläinen ym. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18781-X.
 • Ihmisen suku. 4, Mayoista maoreihin. (The illustrated history of humankind.) Päätoimittaja: Göran Burenhult. Asiantuntijat: Ari Siiriäinen, Eija Kämäräinen, Juha Valste. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-18782-8.
 • James, Simon: Keltit. (Exploring the world of the celts, 1993.) Suomennos: Tarja Kontro. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-19271-X.
 • Lampela, Anssi: Rooman ja Ptolemaiosten poliittisten suhteiden kehitys 273–80 eKr.. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora, 23. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4275-0.
 • Muinaiset valtakunnat: Kivikaudesta vuoteen 970 eKr. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Premières civilisations. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Suomennos: Heikki Kaskimies, Karin Tuominen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1998. ISBN 951-584-368-5.
 • Ockenström, Pasi: Fenni vai ei: Suomalaisten ja saamelaisten identiteetin taustoja. Nummela: Pasi Ockenström, 2010. ISBN 978-952-92-8077-3.
 • Pakkala, Juha (toim.): Tekstejä rautakauden Levantista. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 107. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 2014. ISBN 978-951-9217-62-8.
 • Pesonen, Miia & Westermarck, Harri (toim.): Länsimaisen sivistyksen juuret. Studia generalia, kevät 2004. Helsinki: Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 2004. ISBN 952-10-1946-8.
 • Plutarkhos: Kuuluisien miesten elämäkertoja. (Bioi parallēloi, noin 80–120.) Kreikan kielestä suomentanut Kalle Suuronen. Suomennoksen tarkistanut, johdannon kirjoittanut ja selittävän hakemiston laatinut Edwin Linkomies. 4. painos (1. painos 1955). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2005. ISBN 951-0-15794-0.
 • Salonen, Armas: Elämää Babyloniassa maailman vanhimpien kirjeiden valossa. Suomen itämaisen seuran kansantajuisia julkaisuja 16. Helsinki: Suomen itämainen seura, 1970. ISBN 951-95073-3-7.
 • Salonen, Armas: Elettiinpä ennenkin eli Muinaisuus elää nykyajassa. Suomen itämaisen seuran kansantajuisia julkaisuja 17. Helsinki: Suomen itämainen seura, 1973. ISBN 951-95073-3-7.
 • Salonen, Armas: Persian muinaisuus ja kulttuuri. Jokamiehen korkeakoulu 26. Helsinki: Otava, 1967. ISBN 951-95073-3-7.
 • Zhulnikov, Alexander: Äänisen kalliopiirroksia. (Petroglify Onežskogo ozera.) Kuvat: Oleg Semenenko. Käännös: Ljubov Kolomainen ja Johannes Hidman. Joensuu: Ilias: Pohjois-Karjalan museo, 2009. ISBN 978-952-5679-45-8.

91.1063 Näyttelyt[muokkaa]

 • Mikkola, Erko (toim.): Petra: Antiikin kadonnut kaupunki. Näyttely 15.2.–26.5.2002 Amos Andersonin taidemuseo. Amos Andersonin taidemuseon julkaisuja. Uusi sarja, 39. Helsinki: Amos Andersonin taidemuseo, 2002. ISBN 952-9531-42-7.

91.11 Egypti[muokkaa]

 • Egyptiläinen kuolleiden kirja: Ani’n papyrus: Etenemisestä päivän kanssa. Johdanto ja suomennos: Visa Kaliva. Fiskars: Quius-kirja, 2000. ISBN 951-97530-1-X.
 • Egypti: Faraoiden maa. (Ägypten: Die Welt der Pharaonen.) Toimittaneet Regine Schulz ja Matthias Seidel. Suomennos: Sonja Mäkinen ja Kaarina Niemi. Köln: Könemann, 2000. ISBN 3-8290-5710-5.
 • Grönblom, Rolf: Faaraoiden Egypti. (Faraoernas Egypten, 2000.) Suomennos Tuula Kojo. Esbo: Schildts, 2002. ISBN 951-50-1259-7.
 • Holthoer, Rostislav: Muinaisen Egyptin kulttuuri. Helsingissä: Otava, 1994 (4. painos 2005). ISBN 951-1-11069-1.
 • Koenig, Viviane & Koenig, Yvan: Egypti, faraoiden maa. (L’Égypte au temps des pharaons.) Suomentaja: Heikki Eskelinen. Vastaava toimittaja: Aino Kervinen. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta. Suurten aikakausien perintö. Helsinki: Valitut palat, 2004. ISBN 951-584-640-4.
 • Lampela, Anssi: Rooman ja Ptolemaiosten poliittisten suhteiden kehitys 273–80 eKr.. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora, 23. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4275-0.
 • Muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja. Suomentanut Jaana Toivari-Viitala. Helsinki: Basam Books, 2001. ISBN 952-9842-49-X.
 • Mikkonen, Kalevi: Obeliski: Egyptiläisen obeliskiperinteen synty, tarkoitus ja kehitys 3000 eKr. – 600 jKr. Rovaniemi: K. Mikkonen, 2000.
 • Reeves, Nicholas: Muinaisen Egyptin aarteet: Tärkeimmät löydöt vuosi vuodelta. (Ancient Egypt: The Great Discoveries: A Year-by-Year Chronicle, 2000.) Suomennos: Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-17722-2.
 • Salonen, Armas & Holthoer, Rostislav: Egypti ja sen kulttuuri. 2. uudistettu painos (1. painos 1963). Pingviinikirjat. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06848-2.
 • Schiff, Stacy: Kleopatra. (Cleopatra: A life, 2010.) Suomentanut Anuirmeli Sallamo-Lavi. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-33867-4.
 • Schuller, Wolfgang: Kleopatra: Kolmen kulttuurin kuningatar. (Kleopatra: Königin in drei Kulturen, 2006.) Suomentanut Ilona Nykyri. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-500-2.
 • Toivari-Viitala, Jaana (toim.): Kirjeitä faraoiden Egyptistä. Suomentanut ja toimittanut Jaana Toivari-Viitala. Helsinki: Basam Books, 2004. ISBN 952-9842-81-3.

91.17 Antiikki[muokkaa]

 • Cary, M. J. & Haarhoff, T. J.: Antiikin kulttuuri. (Life and thought in the Greek and Roman world, 1940.) Suomentanut Heidi Järvenpää. Forum-kirjasto 7. Helsinki: Tammi, 1963.
 • Castrén, Paavo: Homeros. Troijan sota ja Odysseuksen harharetket. Helsingissä: Otava, 2016. ISBN 978-951-1-29632-4.
 • Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena: Antiikin käsikirja. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-12387-4.
 • Henrikson, Alf: Antiikin tarinoita. (Antikens historier, 1959.) Suomennos: Maija Westerlund. 12 painos (1. painos 1963). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2004. ISBN 951-0-18515-9.
 • Ikäheimo, Janne (toim.): Antiikin asialla: Pertti Huttusen ja Unto Paanasen 60-vuotisjuhlakirja. Scripta historica, tomus 21. Oulu: Oulun historiaseura, 1994. ISBN 951-96266-3-8.
 • Kaimio, Maarit & Aronen, Jaakko & Sihvola, Juha (toim.): Väkivalta antiikin kulttuurissa. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-737-4.
 • Katajala-Peltomaa, Sari: Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-298-9.
 • Kivimäki, Arto: Akilleen kantapäästä Zeuksen salamaan. Kuvittanut Matti Mustonen. Hämeenlinna: Karisto, 1999. ISBN 951-23-3917-X.
 • Lilius, Henrik ym. (toim.): Antiikin kulttuurihistoria. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-08638-X.
 • Lilja, Saara: Antiikkia ja myyttejä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990 (2. painos 1999). ISBN 951-0-16609-X.
 • Pölönen, Janne & Jarva, Eero: Antiquitas borea: Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 48. Oulu: Oulun yliopisto, 2002. ISBN 951-42-6830-X. Teoksen verkkoversio.
 • Riikonen, H. K.: Keisari satiirikkona ja muita tutkimuksia Euroopan kulttuuriperinnöstä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 708. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998. ISBN 951-746-054-6.
 • Sarsila, Juhani: Scripta serenissima: Retorisia esseitä. 3. korjattu laitos. Tampere: Tampereen yliopisto, filologian laitos II, kieli- ja käännöstieteiden laitos, 2001. ISBN 951-44-5296-8.
 • Sarsila, Juhani: Melancholica: Poleemisia esseitä. Tampere: Tampere University Press, 2013. ISBN 978-951-44-9094-1.
 • Schuller, Wolfgang: Kleopatra: Kolmen kulttuurin kuningatar. (Kleopatra: Königin in drei Kulturen, 2006.) Suomentanut Ilona Nykyri. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-500-2.

91.17038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Fuchs, J. W.: Antiikin sanakirja. (Klassiek vademecum, 1963.) Suomeksi toimittanut Marja Itkonen-Kaila. Mitä – missä – milloin. Helsinki: Otava, 1972.

91.172 Kreikka[muokkaa]

 • Bamm, Peter: Aleksanteri, maailmanvalloittaja. (Alexander oder Die Verwandlung der Welt, 1965.) Suomentanut Markku Mannila. Jyväskylä: Gummerus, 1967.
 • Boatswain, Timothy & Nicolson, Colin: Matkaopas historiaan: Kreikka. (A traveller’s history of Greece, 2003). Kuopio: Unipress, 2010. ISBN 978-951-579-364-5.
 • Beny, Roloff: Jumalten aika: Valokuvaaja Odysseuksen jäljillä: Lainauksia Homerokselta. Johdantorunot: George Chapman. Kuvien selitykset: John Lindsay Opic: 148 syväpainokuvaa. Lainaukset Homerokselta suomentanut Otto Manninen. George Chapmanun laatimat johdantorunot: Mikko Kilpi. Alkulauseen ja kuvien selitykset: Raimo Wikstedt. Helsinki: Porvoo: WSOY, 1962.
 • Camp, John & Fisher, Elizabeth: Antiikin Kreikan maailma. (Exploring the world of the ancient Greeks, 2002.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19249-3.
 • Casati, Giampaolo: Valloittaja Aleksanteri Suuri. (Alessandro Magno: Il conquistatore, 2003.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2005. ISBN 951-23-4597-8.
 • Durando, Furio: Historialliset kulttuurit: Kreikka. (Grecia antica.) Suomentaja: Riitta Virkkunen. Helsinki: Weilin + Göös, 2008. ISBN 978-951-0-32993-1.
 • Durant, Will: Kreikan kulttuuri: Kreetan esihistoriasta roomalaisvalloitukseen saakka. (The life of Greece, 1939.) Suomentanut Antero Manninen. Porvoo: WSOY, 1951.
 • Flacelière, Robert: Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa. (La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès, 1959.) Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. 3. painos (1. painos 1980). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (6. painos 2004). ISBN 951-0-19873-0.
 • Herodotos: Historiateos. 1–2. (Historíai, noin 450–420 eaa.) Suomentanut ja esipuheella varustanut Edvard Rein. 4. painos (1. painos 1907. – 2. painos 1964). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 9789510178690.
 • Kallela, Maija-Leena & Sarsila, Juhani: Ne mainiot helleenit: Tarinoita antiikin Kreikasta. Julkaistu vuosittaisen Athenis Finlandiae -kulttuuritapahtuman yhteydessä 2010. Jyväskylä: Musiikin, kulttuurin ja taiteen edistämisyhdistys, 2010. ISBN 978-952-92-7777-3.
 • Klynne, Allan & Klynn, Cecilia: Antiikin ennätyksiä. (Antika rekordboken, 2003.) Suomentanut Liisa Paakkanen. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-30331-3.
 • Ksenofon: Hevostaito. (Peri hippikes.) Suomentanut ja selityksillä ja jälkisanalla varustanut Hilla Halla-aho. Olympos. Helsinki: Tammi, 2003. ISBN 951-31-2683-8.
 • Ksenofon: Kyyroksen sotaretki. (Anabasis, noin 390–350 eaa.) Suomentanut ja selittävällä hakemistolla varustanut J. A. Hollo. Johdannon kirjoittanut Edwin Linkomies. 2. painos (1. painos 1960 Antiikin klassikot -sarjassa). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22668-8.
 • Ksenofon: Talouden taito. (Oikonomikos.) Suomentanut Ulla Tervahauta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-120-3.
 • Liljegren, Bengt: Aleksanteri Suuri. (Alexander den store, 2007.) Suomentanut Veijo Kiuru. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31909-0.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 3: Helleenien maailma. Päätoimittaja Erling Bjøl. Suomentanut Ulla Jokinen. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07159-9.
 • Sheppard, Ruth (toim.): Aleksanteri Suuren sotaretket. (Alexander the Great at war: His army – his battles – his enemies, 2008.) Suomennos: Timo Hautala ym. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-7979-7.
 • Thukydides: Peloponnesolaissota. (Istoriai, noin 395 eaa.) Suomentanut J. A. Hollo. Johdannon kirjoittanut Holger Thesleff. 2. painos (1. painos 1964 Antiikin klassikot -sarjassa). Laatukirjat. Porvoo Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19871-4.
 • Vernant, Jean-Pierre: Kreikkalaisen ajattelun alkuperä. (Les origines de la pensée grecque, 1962.) Suomentanut Tuomas Parsio. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-5169-35-5.

91.173 Rooma[muokkaa]

 • Angela, Alberto: Päivä antiikin Roomassa. (Una giornata nell’antica Roma, 2007.) Suomennos: Terhi Havila. Helsinki: Art House, 2011. ISBN 978-951-884-480-1.
 • Angela, Alberto: Rakkautta ja intohimoa antiikin Roomassa. (Amore e sesso nell’antica Roma, 2012.) Suomennos: Terhi Havila. Helsinki: Art House, 2014. ISBN 978-951-884-518-1.
 • Augustus, Rooman keisari: Yksinvaltiaan elämä ja teot. (Res gestae divi Augusti.) Suomennos, johdanto ja kommentaari: Pekka Tuomisto. Latinankielinen rinnakkaisteksti. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5534-81-8.
 • Balsdon, J. P. V. D.: Nainen antiikin Roomassa. (Roman women: Their history and habits, 1957.) Suomentanut Alli Wiherheimo. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Caesar, Gaius Julius: Gallian sota. (Commentarii de bello Gallico.) Suomentanut ja selityksillä varustanut Gunnar Rancken. 4. painos. 1. painos 1949 Kariston klassillisessa kirjastossa. Hämeenlinna: Karisto, 2000. ISBN 951-23-2445-8.
 • Carcopino, Jérôme: Sellaista oli elämä keisarien Roomassa. (La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’empire, 1939.) Suomentanut Marja Itkonen-Kaila. 3. painos (6. painos 2004). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19874-9.
 • Castrén, Paavo: Pompejilaisia kohtaloita. Helsingissä: Otava, 2006 (3. painos 2007). ISBN 951-1-18929-8.
 • Chandler, Fiona & Taplin, Sam & Bingham, Jane: Mahtava Rooma: Maailmanvallan värikkäät vaiheet. (Internet-linked encyclopedia of the Roman world, 2001.) Asiantuntija: Anne Millard. Suomentanut Kimmo Kankaanpää. Hämeenlinna: Karisto, 2003. ISBN 951-23-4413-0.
 • Cicero, Quintus Tullius ym: Aura popularis, eli, Kuinka vaalit voitetaan. Suomentaneet ja selitysosuudella varustaneet Laura Lahdensuu ja Ari Saastamoinen. Olympos. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-31-3811-0.
 • Gibbon, Edward: Rooman valtakunnan rappio ja tuho: I osa: luvut I–XVI. (The history of the decline and fall of the Roman Empire.). Helsinki: Albion, 1999. ISBN 951–98103–2–3. Teoksen verkkoversio.
 • Gibbon, Edward: Rooman valtakunnan rappio ja tuho: II osa: luvut XVII–XXVI. Helsinki: Albion, 2003. ISBN 951–98103–9–0. Teoksen verkkoversio.
 • Goldsworthy, Adrian: Rooman sotilasmahti. (The complete Roman army, 2003.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2005. ISBN 951-23-4590-0.
 • Goldsworthy, Adrian: Rooman puolesta: Sotilaat, jotka loivat Rooman valtakunnan. (In the name of Rome: The men who won the empire, 2003.) Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsinki: Ajatus, 2006. ISBN 951-20-6951-2.
 • Goldsworthy, Adrian: Caesar. (Caesar: The life of a colossus, 2006.) Suomentanut Heikki Tiilikainen. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7354-2.
 • Goldsworthy, Adrian: Rooman valtakunnan tuho. (The fall of the west: The death of the Roman superpower, 2006.) Suomentanut Simo Liikanen. Helsingissä: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7968-1.
 • Goldsworthy, Adrian: Antonius ja Kleopatra. (Antony and Cleopatra, 2010.) Suomentanut Heikki Salojärvi. Helsingissä: Ajatus, 2011. ISBN 978-951-20-8422-7.
 • Harris, Nathaniel: Antiikin Rooma. (History of ancient Rome, 2000.) Suomennos: Veikko Ahola. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 2001. ISBN 951-20-6709-9.
 • Heikkilä, Tuomas & Suvikumpu, Liisa: Euroopan kehdossa: Kaksitoista avainta myyttien ja pyhien Roomaan. Kaksitoista avainta -sarja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-342-5.
 • Helen, Tapio & Ketola, Kari: Latinaa liikemiehille: Caveat emptor!. Vantaa: Novomedia, 1992. ISBN 952-90-4168-3.
 • Holland, Tom: Rubikon: Rooman tasavallan loisto ja rappio. (Rubicon: The triumph and tragedy of the Roman republic, 2003.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2006. ISBN 951-23-4792-X.
 • Hänninen, Marja-Leena & Kahlos, Maijastina (toim.): Roomalaista arkea ja juhlaa. Tietolipas 201. Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-595-5.
 • Josephus, Flavius: Juutalaissodan historia. (Peri tou Hioudakou polemû.) Suomentanut Pauli Huuhtanen. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28945-0.
 • Kallela, Maija-Leena ym: Ad fontes. Antiikin kulttuuriperintö. Julkaisija: Kouluhallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1986. ISBN 951-860-177-1.
 • Kallela, Maija-Leena & Palmén, Erkki & Sarsila, Juhani: He tekivät Rooman: Totta ja tarua antiikin roomalaisista. Jyväskylä: Musiikin, kulttuurin ja taiteen edistämisyhdistys, 2011. ISBN 978-952-67614-0-4.
 • Ketvel, Urho: Galla Placidia: Myöhäisantiikin vaikuttajanainen. Helsinki: Yliopistopaino, 2000. ISBN 951-570-408-1.
 • Kivimäki, Arto: Roomalainen kalenteri: Tempus fugit. Hämeenlinna: Karisto, 1998. ISBN 951-23-3861-0.
 • Kivimäki, Arto & Tuomisto, Pekka: Rooman keisarit. Hämeenlinna: Karisto, 2000. ISBN 951-23-4094-1.
 • Klami, Hannu Tapani: Roomalainen antiikki ja me: Uskonto, oikeus, leikki ja talous. Yleisen oikeustieteen laitoksen julkaisuja 18. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9978-0.
 • Kun Rooma hallitsi maailmaa: Vuodesta 277 eKr. vuoteen 192 jKr.. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps de la grandeur de Rome, 1993. Suomennos: Heikki Kaskimies. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-370-7.
 • Lampela, Anssi: Rooman ja Ptolemaiosten poliittisten suhteiden kehitys 273–80 eKr.. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora, 23. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4275-0.
 • Liberati, Anna Maria & Bourbon, Fabio: Historialliset kulttuurit: Rooma. (Ancient Rome: History of a civilization that ruled the world, 1996.) Suomentajat: Seppo Hyrkäs, Tuija Vertainen, Eija Kämäräinen. Helsinki: Weilin + Göös, 2007. ISBN 978-951-0-32991-7.
 • Lintner, Valerio: Matkaopas historiaan: Italia. Suomennos: Tarja Haikara. 3. painos (1. painos 1995). Lisäykset suomentanut Anne Toppi. Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-123-5.
 • Livius, Titus: Rooman synty. (Ab urbe condita, noin 27–25 eaa.) Latinan kielestä suomentanut ja nimihakemistolla varustanut Marja Itkonen-Kaila. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (3. painos 1999). ISBN 951-0-19615-0.
 • Livius, Titus: Karthagon Hannibal Rooman porteilla. (Ab urbe condita XXII, noin 27–25 eaa.) Suomentaneet Teivas Oksala, Maija-Leena Kallela ja Ylermi Luttinen. Helsinki: Basam Books, 2014. ISBN 978-952-260-432-3.
 • Mahtava Rooma. (Rome: Mille ans de puissance et de gloire, 2001.) Alkuteos on lyhennelmä Michael Grantin teoksesta History of Rome. Suomennettu englanninkielisestä laitoksesta. Suomentaja: Jaana Iso-Markku. Vastaava toimittaja: Aino Kervinen. Toimittaja: Anne-Maria Latikka. Piirrokset: Philippe Biard. Suurten aikakausien perintö. Helsinki: Valitut palat, 2005. ISBN 951-584-658-7.
 • Matyszak, Philip: Keisarien Rooma viidellä denaarilla päivässä. (Ancient Rome on five denarii a day, 2007.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-122-447-1.
 • Matyszak, Philip & Berry, Joanne: Roomalaisia elämäntarinoita. (Lives of the Romans, 2008.) Suomentanut Pekka Tuomisto. Hämeenlinna: Karisto, 2009. ISBN 978-951-23-5119-0.
 • Maximus, Valerius: Facta et dicta memorabilia (työnimi). (Factorum ac dictorum memorabilium libri IX, noin 30.) Suomentanut Antti Oikarinen. , tulossa.
 • Meijer, Fik: Gladiaattorit: Taistelijat kuoleman areenoilla. (Gladiatoren: Volksvermaak in het Colosseum, 2003.) Suomentanut Sanna van Leeuwen. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22971-1.
 • Muotka, Virva (toim.): Roomalaisia kerroksia. Historian tutkimuksia n:o 12. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1995. ISBN 951-708-365-3.
 • Otavan suuri maailmanhistoria 4: Rooman valtakunta. Päätoimittaja Erling Bjøl. Suomentanut Ulla Jokinen. Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07160-2.
 • Plinius Caecilius Secundus, Gaius, nuor.: Kirjeitä keisariajan Roomasta: Valikoima Plinius nuoremman kirjetuotannosta. Toimittanut Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Gaudeamus, 1974. ISBN 951-662-081-7.
 • Plinius Caecilius Secundus, Gaius, nuor.: Plinius nuoremman kirjeitä Trajanuksen ajan Roomasta. Kääntäneet ja toimittaneet Tuulikki Elo ja Heikki Laakkonen. Kuvat: Olavi Rantala. Kartat: Venla Laakkonen, Salla Jokela. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1023. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2005. ISBN 951-746-656-0.
 • Rooma: Antiikin suurvalta. Toimituskunta: Sirpa Alkunen ym. Kirjoittajat: Else Christensen, Jakob Moll, Hakon Mosbech. Päätoimittaja: Henrik Elling. Historian käännekohtia 3. Kööpenhamina: Bonnier Publications International, 2011. ISBN 978-82-535-3200-4.
 • Saastamoinen, Ari: Afrikan loistavat kaupungit: Elämä roomalaisajan Pohjois-Afrikassa. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-124-1.
 • Sallustius Crispus, Gaius: Catilinan salaliitto; Jugurthan sota. (Catilinae coniuratio; Bellum Iugurthinum.) Suomentanut ja nimistöosan laatinut Marja Itkonen-Kaila. Johdannon kirjoittanut Unto Paananen. Antiikki-sarja. Ilmestynyt aiemmin 1963 WSOY:n kustantamana Antiikin klassikot -sarjassa. Helsinki: Gaudeamus, 1980. ISBN 951-662-244-5.
 • Setälä, Päivi: Näköaloja Villa Lantesta. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15325-0.
 • Suhonen, Pekka: Kun Roomasta tuli ikuinen. Kuvittanut Tuula Pöyhiä. Helsingissä: Otava, 1995. ISBN 951-1-13408-6.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Taistelu keisarivallasta: Rooman historia 69–70 jKr. (Historiae, noin 100–110.) Suomentaneet Heikki Laakkonen & Kalle Korhonen. Johdannon kirjoittanut Kalle Korhonen. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-179-1.
 • Tacitus, Publius Cornelius: Keisarillisen Rooman historia. (Annales.) Latinan kielestä suomentanut, johdannolla ja selvittävällä hakemistolla varustanut Iiro Kajanto. Laatukirjat (1. painos 1969 Antiikin klassikot -sarjassa). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990 (5. painos 2004). ISBN 951-0-16172-1.
 • Tajakka, Veikko: Justinianuksen keisariuden kuva bysanttilaisissa historiankirjoissa ja kronikoissa. Vantaa: Ortokirja, 1982. ISBN 951-95565-4-0.
 • Tiihonen, Tapio: Rooman kaaos ja tuho. Osa 2, Hunnien tulo Eurooppaan ja uskonsodan alku. Espoo: Fenix, 2007. ISBN 978-951-862-173-0.
 • Tiihonen, Tapio: Rooman kaaos ja tuho. Osa 3, Jumalan kaupunki ilman naamioita. Espoo: Fenix, 2007. ISBN 978-951-862-174-7.
 • Tiihonen, Tapio: Rooman kaaos ja tuho. Osa 4, Jumalan kaupungin puheista tekoihin ja teoista puheisiin. Espoo: Fenix, 2009. ISBN 978-951-862-195-2.
 • Tiihonen, Tapio: Rooman kaaos ja tuho. Osa V, Kaaoksen traagisia henkilöhahmoja. Espoo: Fenix, 2010. ISBN 978-951-862-200-3.
 • Vandenberg, Philipp: Nero: Keisari ja jumala, taiteilija ja narri. (Nero: Kaiser und Gott, Künstler und Narr, 1981.) Suomennos: Soile ja Heikki Eskelinen. Profiili-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982 (2. painos 1998). ISBN 951-0-11410-3.

91.173063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Castrén, Paavo (toim.): Domus Pompeiana: Talo Pompejissa: Näyttelykirja. Näyttely Amos Andersonin taidemuseossa 1.3.–25.5.2008. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-22415-0.
 • Castrén, Paavo (päätoim.): Pompeji – Venuksen kaupunki: Näyttelykirja. Näyttely: Luxus – Pompejin kultaa ja koruja 5.3.–31.5.1998 Ulkomaisen taiteen museo Sinebrychoffissa. Ulkomaisen taiteen museon julkaisuja 10. Helsinki: Ulkomaisen taiteen museo Sinebrychoff, 1998. ISBN 951-53-1728-2.
 • Nielsen, Marjatta & Kaimio, Jorma & Jarva, Eero: Etruskit. Näyttely Sinebrychoffin taidemuseossa 6.3.–1.6.2003. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27743-6.

91.6 Keskiaika[muokkaa]

 • Ahava, Pirkko ym. (toim.): Minun Bysanttini: Kaukana ja lähellä. Helsinki: Suomen bysanttikomitea, 2005. ISBN 952-99005-1-1.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Herääminen: 1300–1600. (Historien om Europa: Oppvåkning, 2003.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19405-4.
 • Annanpalo, Irma & Ihalmo, Anne & Tuominen, Marja (toim.): Heijastuksia Konstantinopolin muurilla. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. C, Keskusteluja ja puheenvuoroja, 4. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1996. ISBN 951-634-469-0.
 • Antiikista keskiaikaan: Vuodesta 192 vuoteen 731. Suomennos: Antero Helasvuo. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des grandes invasions. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-371-5.
 • Brunner, Otto: Euroopan keskiajan sosiaalihistoria. (Sozialgeschichte Europas im Mittelalter, 1978.) Suomentanut ja toimittanut Tapani Hietaniemi. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-51-9.
 • Craughwell, Thomas J.: Barbaarien valloitusretket: Viikingit, vandaalit, hunnit, mongolit, gootit, tataarit. (How the barbarian invasions shaped the modern world: The Vikings, Vandals, Huns, Mongols, Goths, and Tartars who razed the old world and formed the new, 2008.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Hämeenlinna: Karisto, 2009. ISBN 978-951-23-5120-6.
 • Gardberg, Carl Jacob: Santiago de Compostela: Matka apostoli Jaakobin haudalle. (Santiago de Compostela: Vägar och vandringar till aposteln Jakobs grav, 2001.) Suomennos: Irma Savolainen. Espoo: Schildt, 2001. ISBN 951-50-1214-7.
 • Ginzburg, Carl: Juusto ja madot: 1500-luvun myllärin maailmankuva. (Il formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del ’500, 1976.) Suomentanut Aulikki Vuola. Esipuhe: Matti Peltonen. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-025-1.
 • Haavio, Martti: Bjarmien vallan kukoistus ja tuho: Historiaa ja runoutta. Runot suomentanut Aale Tynni. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Hakkarainen, Jarmo: Ajaton Bysantti. Joensuun yliopisto, Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja n:o 11. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1994. ISBN 951-708-245-2.
 • Hakkarainen, Jarmo: Ajaton Bysantti 2. Joensuun yliopisto, Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja n:o 16. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1995. ISBN 951-708-354-8.
 • Hakkarainen, Jarmo: Ajaton Bysantti 3. Joensuun yliopisto, Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja n:o 24. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1994. ISBN 951-708-637-7.
 • Hakkarainen, Jarmo: Bysantin kulttuuriperintöä ja läntisiä vaikutteita. Joensuu: Ortokirja, 2004. ISBN 952-9685-34-3.
 • Haldon, John: Bysantin historia. (Byzantium history, 2000.) Suomennos: Kaisa Sivenius. Toimitustyö: Mika Hakkarainen. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-097-8.
 • Hanska, Jussi & Masonen, Pekka & Virtanen, Kirsi (toim.): Islamin ja kristikunnan rajoilla: Kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutus Välimerellä. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, Tutkimuksia 78. Tampere: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus, 1998. ISBN 951-706-172-2.
 • Hanska, Jussi & Salonen, Kirsi: Kirkko, kuri ja koulutus: Hengellisen säädyn moraalihistoriaa myöhäiskeskiajalla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 968. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-582-3.
 • Heikkilä, Tuomas: Piirtoja ja kirjaimia: Kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1208. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-952-222-065-3.
 • Heikkilä, Tuomas & Niskanen, Samu: Euroopan synty: Keskiajan historia. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4182-6.
 • Heikkilä, Tuomas & Niskanen, Samu (toim.): Keskiaikaisen kosmopoliitin jäljillä: Johannes de Dulmen (†1420). Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja 21. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007. ISBN 978-952-10-4125-9.
 • Heinonen, Meri (toim.): Ikuisuuden odotus: Uskonto keskiajan kulttuurissa. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-788-9.
 • Hietaniemi, Tapani ym: Feodalismi: Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-026-0.
 • Hovi, Tuomas: Vlad Seivästäjä ja vampyyrikreivi Dracula. Kirjokansi 71. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2015. ISBN 978-952-222-577-1.
 • Huizinga, J.: Keskiajan syksy: Elämän- ja hengenmuotoja Ranskassa ja Alankomaissa 14. ja 15. vuosisadalla. (Herfsttij der Middeleeuwen: Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, 1919.) Suomentanut J. A. Hollo. 3. painos (1. painos 1951). Laatukirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-15774-0.
 • Ibn Fadlān, Ahmad: Viikingit arabin silmin: ”Ibn Fadlan” vuodelta 922. Myös arabiankielinen rinnakkaisnimeke ja -teksti. Ibn Fadlānin tekstin suomentanut Jorma Salminen. Helsinki: Ammatour-Press Finland, 2004. ISBN 952-91-7111-0.
 • Kaarle Suuren ja viikinkien aika: Vuodesta 731 vuoteen 1096. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des Carolingiens. Suomennos: Anna Koponen. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-372-3.
 • Kanerva, Kirsi & Lamberg, Marko (toim.): Hyvä elämä keskiajalla. Historiallinen arkisto 140. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014. ISBN 978-952-222-521-4.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: Noitavaimo ja neitsytäiti: Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-594-1.
 • Kavarnos, Konstantinos: Bysanttilainen ajattelu. (Byzantine Thought and Art. A Collection of Essays, 1968.) Suomentanut Petri Piiroinen. Joensuu: Ortokirja, 1986. ISBN 951-95895-5-4.
 • Keskiajan sydämessä: Vuodesta 1096 vuoteen 1328. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des châteaux forts. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Suomennos: Kaarina Turtia. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-421-5.
 • Klemettilä, Hannele: Federigon haukka ja muita keskiajan eläimiä. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-883-6.
 • Kohti uutta maailmaa: Vuodesta 1328 vuoteen 1500. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Vers un monde nouveau. Vastaava toimittaja: Matti Konttinen. Suomennos: Heikki Kaskimies. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 1999. ISBN 951-584-422-3.
 • Krötzl, Christian (toim.): Mediaevalia Fennica. Historiallinen arkisto 96. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1991. ISBN 951-8915-43-1.
 • Krötzl, Christian: Pietarin ja Paavalin nimissä: Paavit, lähetystyö ja Euroopan muotoutuminen (500–1250). Historiallisia tutkimuksia 219. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2004. ISBN 951-746-591-2.
 • Lamberg, Marko & Lahtinen, Anu & Niiranen, Susanna (toim.): Keskiajan avain. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1203. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2009. ISBN 978-951-746-953-1.
 • Lamberg, Marko & Niiranen, Susanna (toim.): Keskiajan rajoilla. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-270-3.
 • Lehtonen, Tuomas M. S.: Hopeamarkkojen evankeliumi: Kirjoituksia sydänkeskiajan kulttuurihistoriasta. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25075-9.
 • Lehtonen, Tuomas M. S.: Keskiajan kevät: Kirjoituksia eurooppalaisen kulttuurin juurista. Helsinki: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21907-X.
 • Litzen, Veikko & Tuhkanen, Totti (toim.): Keskiajan kulttuurihistorian lukukirja. 2., uudistettu painos. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 54. Turku: Turun yliopisto, 1998. ISBN 951-29-1696-7.
 • Litzen, Veikko: Keskiajan kulttuurihistoria. 2. painos (1. painos 1974). Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-605-X.
 • Luoto, Reima T. A.: Temppeliherrat – todellisuus ja myytit. Espoo: Fenix-Kustannus, 2013. ISBN 978-951-862-208-9.
 • Madden, Thomas F. (toim.): Ristiretket. (Crusades: The Illustrated History, 2004.) Suomennos: Veikko Ahola. Helsinki: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6800-1.
 • Mullistusten keskiaika. (L’Occident au Moyen âge.) Alkuteos on lyhennelmä Catherine Vincentin teoksesta Introduction à l’histoire de l’Occident médiéval. Selkänimeke: Keskiaika. Vastaava toimittaja: Aino Kervinen. Suomentaja: Kaarina Turtia. Suurten aikakausien perintö. Helsinki: Valitut palat, 2005. ISBN 951-584-672-2.
 • Mäkinen, Virpi: Keskiajan aatehistoria: Näkökulmia tieteen, talouden ja yhteiskuntateorioiden kehitykseen 1100–1300 -luvuilla. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-310-6.
 • Niiranen, Susanna & Lamberg, Marko (toim.): Ihmeiden peili: Keskiajan ihmisen maailmankuva. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-122-7.
 • Pernoud, Régine: Ristiretket: Silminnäkijäin ja muiden aikalaisten kuvaamina. (Les croisades, 1960.) Suomennos: Reino Hakamies. Historiakirjasto. Porvoo Helsinki: WSOY, 1965.
 • Setälä, Päivi: Keskiajan nainen. Helsingissä: Otava, 1996 (4. painos 2005). ISBN 951-1-13305-5.
 • Tiainen, Jorma: Trubaduureista pyhimyksiin: Edustaminen ja julkisuus keskiajalla. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-419-6.
 • Ventura, Piero: Kolumbuksen vuosi. (1492: Anno del nuovo mondo, 1991.) Suomentanut Esa Mela. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9899-0.

91.7 Uusi aika[muokkaa]

 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Herääminen: 1300–1600. (Historien om Europa: Oppvåkning, 2003.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19405-4.
 • Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Kiihkon aika: 1600–1800. (Historien om Europa 1600-1800: Besettelse, 2004.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20161-1.
 • Arffman, Kaarlo: Auttamisen vallankumous: Luterilaisuuden yritys ratkaista köyhyyden aiheuttamat ongelmat. Historiallisia tutkimuksia 236. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 205. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2008. ISBN 978-951-746-954-8.
 • Ariès, Philippe & Duby, Georges & Chartier, Roger (toim.): Omassa huoneessa: Yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. (Histoire de la vie privé. III: De la Renaissance aux Lumières. Osa: Formes de la privatisation, 1986.) Suomentanut Johanna Ilmakunnas. Helsinki: Nemo, 2001. ISBN 952-5180-20-4.
 • Bergreen, Laurence: Yli maan äären. (Over the edge of the world: Magellan’s terrifying circumnavigation of the globe, 2003.) Suomentanut Riikka Toivanen. Helsinki: John Nurmisen säätiö, 2008. ISBN 978-952-9745-25-8.
 • Castiglione, Baldesar, kreivi: Hovimies. (Il libro del cortegiano, 1528.) Suomentanut, johdannon ja selitykset kirjoittanut J. A. Hollo. Porvoo: WSOY, 1957.
 • Davis, Natalie Zemon: Kolme naista: Kolme elämää 1600-luvulla. (Women on the margins: Three seventeenth-century lives, 1995.) Suomentanut Jaana Iso-Markku. Helsingissä: Otava, 1997. ISBN 951-1-14052-3.
 • Huovinen, Lauri: Italian renessanssikulttuuri. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja no 17. Turku: Turun yliopisto, 1986. ISBN 951-642-890-8.
 • Isaksson, Pekka & Jokisalo, Jouko (toim.): Eriarvoisuus, valistuksen lupaus ja rasismi. Historiallinen arkisto 112. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1999. ISBN 951-710-098-1.
 • Iso-Markku, Jaana & Kervinen, Aino (toim.): Ranskan vallankumous: Vuodesta 1774 vuoteen 1812. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Le temps des révolutions. Suomennos: Heikki Kaskimies. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-426-6.
 • Joutsivuo, Timo & Mikkeli, Heikki (toim.): Renessanssin tiede. Tietolipas 167. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2000. ISBN 951-746-220-4.
 • Kaartinen, Marjo: Hirveä Hidalgo ja Amerikan peruna: Uuden ajan alun Euroopan kulttuurihistoriaa. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. A, 24. Turku: Turun yliopisto, 1994. ISBN 951-29-0255-9.
 • Kaartinen, Marjo: Arjesta ihmeisiin: Eliitin kulttuurihistoriaa 1500-1800-luvun Euroopassa. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3667-1.
 • Katajala-Peltomaa, Sari & Toivo, Raisa Maria: Noitavaimo ja neitsytäiti: Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-594-1.
 • Knuuttila, Simo ym: Renessanssi. Silta-sarja. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1585-X.
 • Konttinen, Matti (vastaava toim.): Renessanssi: Vuodesta 1500 vuoteen 1592. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: La renaissance. Suomennos: Anna Koponen. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-423-1.
 • Konttinen, Matti (vastaava toim.): Loiston ja kurjuuden aika: Vuodesta 1592 vuoteen 1691. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Le grand siècle. Suomennos: Antero Helasvuo. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-424-X.
 • Konttinen, Matti (vastaava toim.): Valistuksen aika: Vuodesta 1691 vuoteen 1774. Perustuu ranskankieliseen teokseen L’histoire du monde: Au temps des Lumières. Suomennos: Kaarina Turtia. Kansojen värikkäät vaiheet. Helsinki: Valitut palat, 2000. ISBN 951-584-425-8.
 • Korhonen, Anu: Silmän ilot: Kauneuden kulttuurihistoriaa uuden ajan alussa. Jyväskylä: Atena, 2005. ISBN 951-796-399-8.
 • Matilainen, Pekka: Humanisteja & romantikkoja: Kirjoituksia varhaishumanismista ja romantiikan ajasta. Helsinki: Yliopistopaino, 2001. ISBN 951-570-511-8.
 • Setälä, Päivi: Renessanssin nainen: Naisten elämää 1400- ja 1500-luvun Italiassa. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-15976-3.
 • Setälä, Päivi: Pohjoisen renessanssin nainen: 1500- ja 1600-luvun naishistoriaa. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18059-2.
 • Simon, Kate: Renessanssi-ihmisiä. (A Renaissance tapestry: The Gonzaga of Mantua, 1988.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-10001-7.

91.7063 Näyttelyt. Messut[muokkaa]

 • Kolme Katariinaa: Renessanssin nainen Turun Linnassa. Näyttely: Turun kaupungin historiallinen museo 20.4.2001–8.1.2002, Hämeen linnassa 7.3.–23.12.2002. Turun maakuntamuseo, Näyttelyesite 29. Turku: Turun maakuntamuseo, 2001. ISBN 951-595-067-8.