Suuren valiokunnan mietintö 26 a/1917 korkeimmasta oikeudesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1917. – S. V. M. – Esitys N:o 6.


S u u r e n   v a l i o k u n n a n   m i e t i n t ö   N:o 26 a
hallituksen esityksen johdosta, joka sisältää
ehdotuksen laiksi Korkeimmasta Oikeudesta.


  Asian toisessa käsittelyssä on Eduskunta hyväksynyt Lain Korkeimmasta Oikeudesta Suuren valiokunnan mietinnössä N:o 26 olevan ehdotuksen mukaan muutoin paitsi 5 ja 16 §§, jotka Eduskunta on hyväksynyt näin kuuluviksi:

5 §.

Korkeimman Oikeuden tulee pyydettäessä antaa Senaatille lausuntonsa kysymyksistä, jotka koskevat perustuslain taikka muun, hallituksen ja eduskunnan yhtäpitävällä päätöksellä syntyvän lain säätämistä, muuttamista, selittämistä tahi kumoamista.

Jos lain muuttaminen tahi selittäminen osoittautuu tarpeen vaatimaksi, saa Korkein Oikeus tehdä siitä esityksen Senaatille.

16 §.

Tämä laki astuu voimaan ................. Samana päivänä lakkautetaan Senaatin oikeusosasto.

Ne jutut ja asiat, jotka sanottuna päivänä ovat oikeusosastossa vireillä, siirretään Korkeimpaan Oikeuteen.

_______________


  Eduskunnan päättämän muutoksen johdosta on Suuri valiokunta käsitellyt lakiehdotuksen toistamiseen ja saa kunnioittaen

puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä Eduskunnan päättämässä muodossa.

Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 1917.

_______________


Katso myös[muokkaa]