Suuren valiokunnan mietintö sotasyyllisyyslaista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1945 Vp. -S.V.M. - Esitys N:o 54.


Suuren valiokunnan mietintö N:o 53 hallituksen esityksen johdosta laiksi sotaan syyllisten rankaisemisesta sekä samaa asiaa koskevien kahden lakialoitteen johdosta.

Suuri valiokunta on, käsiteltyään hallituksen yllämainitun esityksen n:o 54 sekä sen yhteydessä ed. Wiikin ja Pessin lakialoitteen n:o 1 laiksi kansantuomioistuimesta ja ed. Paasivuoren y.m. lakialoitteen n:o 50 laiksi sotaan syyllisten rankaisemisesta, päättänyt yhtyä kannattamaan hallituksen esitykseen sisältyvää lakiehdotusta perustuslakivaliokunnan mietinnössä n:o 40 ehdotetuin muutoksin ja ehdottaa siis kunnioittaen,

että Eduskunta hyväksyisi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisena.

Samalla suuri valiokunta ehdottaa,

että Eduskunta päättäisi käsitellä lakiehdotuksen valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.

Samoin suuri valiokunta myös ehdottaa,

että Eduskunta päättäisi hylätä ed. Wiikin ja Pessin sekä ed. Paasivuoren y.m. edellä mainittuihin lakialoitteisiin sisältyvät lakiehdotukset.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1945.