Väliaikainen Laki velvollisuutensa laiminlyöneiden pankkien tehtävien hoitamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 31.1.1918/11.


Väliaikainen Laki
velvollisuutensa laiminlyöneiden pankkien tehtävien hoitamisesta.
Annettu Helsingissä, 31 p:nä tammikuuta 1918.


    Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä säädetään täten:

1 §.

Velvollisuutensa laiminlyöneiden pankkien tehtäviä ryhtyköön Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osasto hoitamaan siinä laajuudessa, kuin katsoo pulaan joutuneen kansan avustamiseksi olevan välttämätöntä ja mahdollista.

Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain osaston toimista ja sitoumuksista vastaa Suomen valtio.

2 §.

Talletukset ja muut yleisön saatavat ovat täsmällisesti suoritettavat, ollen kuitenkin Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osaston asettamilla Pankkivaltuutetuilla valta väliaikaisesti tarpeen mukaan rajoittaa suurten eräin suorittamista yhdellä kertaa tahi useamman kuin yhden erän suorittamista viikossa samalle saajalle.

3 §.

Vallankumousaikana on vastaanottajan maksettava valtiolle erityistä veroa sellaisesta saamastaan pankinsuorituksesta, joka määrältään nousee yli viidensadan (500) Suomen markan viikossa ja jota vastaanottaja ei voi osoittaa tarvitsevansa työntekijäin palkkoihin tahi välttämättömään elintarpeiden hankintaan muihin yhteiskunnalle hyödyllisiin tarkoituksiin.

Asianomainen Pankkivaltuutettu voi tärkeässä poikkeustapauksessa myöntää vapautuksen edellämainitusta verosta.

4 §.

Edellisessä pykälässä mainittu vero on:

1 sadasosa yli 500 Suomen markan, mutta ei yli 1,000 markan nousevalta erältä viikossa;

2 sadasosaa yli 1,000 Suomen markan, mutta ei yli 2,000 markan nousevalta erältä viikossa;

3 sadasosaa yli 2,000 Suomen markan, mutta ei yli 3,000 markan nousevalta erältä viikossa;

4 sadasosaa yli 3,000 Suomen markan, mutta ei yli 4,000 markan nousevalta erältä viikossa;

5 sadasosaa yli 4,000 Suomen markan, mutta ei yli 5,000 markan nousevalta erältä viikossa;

6 sadasosaa yli 5,000 Suomen markan, mutta ei yli 6,000 markan nousevalta erältä viikossa;

7 sadasosaa yli 6,000 Suomen markkaa, mutta ei yli 7,000 markan nousevalta erältä viikossa;

8 sadasosaa yli 7,000 Suomen markan, mutta ei yli 8,000 markan nousevalta erältä viikossa;

9 sadasosaa yli 8,000 Suomen markan, mutta ei yli 9,000 markan nousevalta erältä viikossa;

10 sadasosaa yli 9,000 Suomen markan nousevalta erältä viikossa.

5 §.

Tämä laki astuu voimaan heti.


    Helsingissä, 31 päivänä tammikuuta 1918.


KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
EERO HAAPALAINEN.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
O. W. KUUSINEN.
ANTTI KIVIRANTA.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.


Katso myös[muokkaa]