Väliaikaisen Hallituksen Julistuskirja eli Armahduskirja (1917)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma 29.5.1917/33.


Väliaikaisen Hallituksen
Julistuskirja.
Annettu Pietarissa 16/29 päivänä toukokuuta 1917.


  Suomen Senaatin esityksen mukaisesti olemme Me tahtoneet antaa seuraavan

Armahduskirjan:

Kaikki ne, jotka ennen maaliskuun 7/20 päivää 1917 ovat tehneet itsensä syypäiksi sellaiseen rikokseen, josta oikeus on tuominnut tai josta olisi tuomittava rangaistukseen, armahdetaan siten, että

a) jos rangaistus on sakkoa tai korkeintaan yksi vuosi vankeutta taikka viraltapano tai virantoimituksesta erottaminen taikka, jos rikoksentekijä rikosta tehdessään on ollut 15 vaan ei 18 vuotta täyttänyt, yksi vuosi kuritushuonetta, vapautetaan rikoksentekijä kokonaan;

b) jos rangaistus on kuritushuonetta elinkaudeksi taikka enemmäksi kuin 15 vuodeksi alennetaan se kymmenen vuoden kuritushuonerangaistukseksi; sekä

c) muissa tapauksissa rikoksentekijä vapautetaan kolmannesta osasta rangaistustaan.

Se kolme neljännestä rangaistusajasta, joka voimassa olevain säännösten mukaan on kärsittävä ennen ehdonalaiseen vapauteen päästämistä, on laskettava edellämainitulla tavalla määrätyn rangaistusajan mukaan.

Jos rangaistukseen liittyy määräaikainen kansalaisluottamuksen menettäminen, todistajaksi kelpaamattomuus tai maan palvelukseen kelvottomaksi julistaminen, on sen aika lyhennettävä puoleksi ja saakoon ainaiseksi kansalaisluottamuksensa menettänyt sen takaisin kahdeksan vuoden kuluttua. Tämä määräaika on laskettava alkavaksi armahduksen lyhentämän rangaistusajan lopusta.

Ne, jotka ennen maaliskuun 7/20 päivää 1917 ovat tuomitut yleiseen työhön tai sitä ennen ovat joutuneet sellaisen seuraamuksen varalta Kuvernöörin käsittelyn alaisiksi, ovat kokonaan vapautettavat.

Niiden rangaistuksiin, jotka ovat tehneet rikoksen ennen aikaisempia armahduksia, ulotettakoon tämä armahdus, mikäli se on edellisiä laajempi.

Tämä armahduskirja ei vapauta syyllistä korvaamasta asianomistajan vahinkoa.

Suomen Senaatin Talousosastolla on valta antaa lähempiä määräyksiä tämän armahduskirjan täytäntöön panosta.

Pääministeri Ruhtinas LVOV.

Väliaik. v. t. Sotaministeri Eversti JAKUBOVITSCH.

Maanviljelysministeri VIKTOR TSCHERNOV.

Ulkoasiainministeri ja väliaik. v. t. Rahaministeri M. TERESTSCHENKO.

Kansanvalistusministeri A. MANUILOV.

Sosialiasiainministeri Ruht. DM. SCHAHOVSKOI.

Pyhän Synoodin Yliprokuraattori W. LVOV.

Oikeusministeri P. PEREVERSEV.

Muonitusministeri A. PESCHEHONOV.

Työministeri M. SKOBELEV.

Väliaik. v. t. Kauppa- ja Teollisuusministeri, Valtakunnanduuman jäsen V. STEPANOV.

Valtakunnankontrollööri IV. GODNEV.

Kulkulaitosministeri N. NEKRASOV.


Ministeri Valtiosihteeri C. Enckell.


Katso myös[muokkaa]