Valtioneuvoston päätös Vaajakosken taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 279/1920.


Valtioneuvoston päätös
Vaajakosken taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä.
Annettu Helsingissä, 3 päivänä marraskuuta 1920.
_______________


  Valtioneuvosto on, Sisäasiainministeriön esittelyssä, määrännyt, että se osaksi Jyväskylän ja osaksi Laukaan pitäjässä sijaitseva asutuskeskus, jonka muodostavat Haapakosken tehtaat ympäristöineen, on Vaajakosken yhdyskunnan nimellä järjestettävä 15 päivänä kesäkuuta 1898 annetun, taajaväkisten maalaisyhdyskuntain järjestämistä eräissä tapauksissa koskevan asetuksen mukaan, sellaisena kuin tämä asetus kuuluu 27 päivänä maaliskuuta 1919 annetussa laissa, sekä että Vaasan läänin maaherran tulee puheenalaiselle yhdyskunnalle vahvistaa järjestys-, palo-, terveydenhoito- ja rakennussäännöt ynnä asemakaava.


  Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.


  Helsingissä, 3 päivänä marraskuuta 1920.


Sisäasiainministeri Albert von Hellens.


Karl Modeen.