Valtioneuvoston päätös poliisijärjestyksen vahvistamisesta Iin haminan taajaväkiselle yhdyskunnalle

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 207/1921.


Valtioneuvoston päätös
poliisijärjestyksen vahvistamisesta Iin haminan
taajaväkiselle yhdyskunnalle.
Annettu Helsingissä, 31 päivänä elokuuta 1921.
_______________


  Valtioneuvosto on, Sisäasiainministeriön esittelyssä, määrännyt, että Iin hamina nimiselle, Iin pitäjässä sijaitsevalle yhdyskunnalle, joka Suomen Senaatin 6 päivänä joulukuuta 1909 antaman määräyksen mukaan on rakennus- ja palotoimeen sekä terveydenhoitoon nähden järjestetty 15 päivänä kesäkuuta 1898 taajaväkisten maalaisyhdyskuntain järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun asetuksen mukaisesti, on Oulun läänin maaherran vahvistettava myös poliisijärjestys.


  Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.


  Helsingissä, 31 päivänä elokuuta 1921.


Sisäasiainministeri Heikki Ritavuori.


Karl Modeen.