Valtioneuvoston päätös valtakunnan yhteyteen palautetun alueen hallinnollisesta jaoituksesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 843/1941.


V a l t i o n e u v o s t o n   p ä ä t ö s
valtakunnan yhteyteen palautetun alueen hallinnollisesta
jaoituksesta.
Annettu Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.
____________


 Valtioneuvosto on sisäasiainministeriöstä tapahtuneessa esittelyssä hallitusmuodon 50 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että tänään annetulla tasavallan presidentin julistuksella valtakunnan yhteyteen palautettu Moskovan rauhanteossa 12 päivänä maaliskuuta 1940 luovutettu alue on katsottava kuuluvan niihin lääneihin, kihlakuntiin, nimismiespiireihin ja kuntiin, joihin se ennen alueluovutusta kuului. Vastaavasti on entinen hallinnollinen jaoitus Suomesta vuokrattuna olleeseen alueeseen nähden oleva edelleen voimassa.

Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.


Sisäasiainministeri Toivo Horelli.


Vanhempi hallitussihteeri Paavo Lihtonen.