Venäjänkielisten kielenkääntäjien palkkio

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 23.1.1867/11.


Keisarillisen Majesteetin Armollinen kirje
kaikille Kuvernööreille maassa, koskeva Läänin-Kielenkääntäjille sekä kaupunginhallituksien Kielenkääntäjille annettavaa palkintoa venäjänkielisten asiakirjain kääntämisestä.
Ulosannettu Helsingissä, 23 päivänä Tammikuuta 1867.


ALEKSANDER Toinen, y. m., y. m., y. m. Sittenkuin Julistuksen kautta viimeksikuluneen Joulukuun 3 päivältä Armossa on määrätty, että venäjänkielellä tehdyt kirjoitukset ja asiakirjat ovat ilman esteettä vastaanotettavat Oikeudessa ja virkakunnissa niiltä Meidän alamaisiltamme Suomessa, joiden äitinkielenä on mainittu kieli, sekä Läänien ja kaupunginhallitusten Kielenkääntäjille on sellaisten kirjoitusten ja asiakirjain kääntämisestä visseissä tapauksissa suotu palkinto, joka yhteisistä varoista ulosmaksetaan, niin olemme Me mainitun palkinnon maksamisesta nähneet hyväksi määrätä:

Asiakirjoista, jotka annetaan Oikeuksiin tahi muihin virkakuntiin, joilla on tuomionvalta.

1:ksi. Sittenkuin Läänin Kielenkääntäjä on käännöksen tehnyt sekä sen ynnä alkuperäisten asiakirjain ja kahden räkningin kanssa kääntämiskustannuksesta Läänihallitukselle antanut, on Läänihallitus, sittenkuin Maasihteeri on räkningin oikeaksi todistanut, velkapää lähettämään räkningin toisen kappaleen ynnä asiakirjain kanssa asianomaiselle Oikeudelle tahi virkakunnalle sekä yhteisistä varoista maksettavaksi määräämään mainitun kustannuksen, jolloin räkningin toinen kappale liitetään maksumääräyksen oheen.

2:ksi. Kaupunginhallitusten Kielenkääntäjät antavat käännöksen ja alkuperäiset asiakirjat sekä kaksi räkninkiä kääntämis-palkkiosta sille Oikeudelle tahi virkakunnalle, joka on käännöstä anonut, jonka perästä toinen kappale räkninkiä, varustettuna mainitun viraston todistuksella sen oikeellisuudesta, Majistraatin toimesta lähetetään Läänihallitukseen, palkinnon maksumääräystä varten edeltäkäsin yhteisistä varoista.

Asiakirjoista, jotka annetaan muihin virkakuntiin.

3:ksi. Sellaisten asiakirjain suhteen noudatetaan myös tässä ylempänä annettuja sääntöjä, sillä eroituksella, että asianomainen Kielenkääntäjä antaa räkninkinsä kääntämis-palkkiosta ainoastaan yhdessä kappaleessa, sekä että palkinnon summamäärä mainitun räkningin johdosta Läänihallitukselta kohta päättävästi ulosmäärätään ja tilikirjoissa maksetuksi pannaan.

4:ksi. Sitä varten että Läänihallitukset taitaisivat ryhtyä toimeen niiden asiakirjain käännösten palkitsemisesta tahi tilikirjoihin maksetuiksi panemisesta, jotka, kuten ylempänä säätään, yhteisistä varoista edeltäkäsin maksetaan, ovat asianomaiset Oikeudet ja virkakunnat velvolliset jokaisen vuosipuoliskon lopussa Läänihallitukselle lähettämään luettelon maksettaviksi määrätyistä kääntämis-palkkioista. Joka kaikki, sekä että ne menot, jotka puheen-alaisista käännöksistä yhteisillä varoilla suoritetaan, ovat tilikirjoissa osoitettavat 7:nen maksuluokan alla ja kaikenlaisten varanmääräysten joukossa, Teille tiedoksi ja noudatettavaksi sekä asianomaisille käskettäväksi ilmoitetaan, jonka ohessa Teille annetaan valta alamaisesti esitellä useampain Kielenkääntäjäin asettamista Läänihallituksiin venäjänkieltä varten, jos vasta näkyisi, etteivät nyt asetetut Kielenkääntäjät ennättäisi toimittaa edellämainittuja käännöksiä. Helsingissä 23 päivänä Tammikuuta 1867.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Korkeassa Nimessä,
Suomeen asetettu Senaatinsa:
B. INDRENIUS.
A. L. BORN.
F. EDELHEIM.
C. CRONSTEDT.
V. FURUHJELM.
JOH. VILH. SNELLMAN.
M. W. NORDENHEIM.
K. FURUHIELM.
J. A. von BORN.
Julius Thilén.