Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus

Wikiaineistosta

Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen tekstin epävirallinen suomennos[muokkaa]

KONGRESSISSA, heinäkuun neljäntenä 1776.

Amerikan kolmentoista yhdistetyn Osavaltion yksimielinen julistus.

Kun inhimillisten tapahtumien Edetessä tulee yhdelle kansakunnalle tarpeelliseksi purkaa ne poliittiset siteet jotka ovat yhdistäneet heidät toiseen kansakuntaan, ja omaksua maailman valtojen joukossa se erillinen ja tasa-arvoinen asema jonka Luonnonlait ja Luonnon Jumala heille ovat suoneet, tapojen mukainen kunnioitus ihmiskunnan mielipiteitä kohtaan vaatii, että heidän tulee julistaa ne syyt, jotka pakottavat heidät eroon.

Meille nämä totuudet ovat itsestään selviä: että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi, että heidän Luojansa on heille antanut tiettyjä luovuttamattomia Oikeuksia, että näihin oikeuksiin kuuluvat Elämä, Vapaus ja Pyrkimys Onneen [Life, Liberty and the pursuit of Happiness]. -- Että näiden oikeuksien turvaamiseksi Ihmiset perustavat Hallituksia, jotka saavat oikeutensa hallittujen myönnytyksellä, -- Että kun mikä tahansa hallituksen muoto tulee rikkomaan näitä päämääriä, on Kansan Oikeus muuttaa sitä tai hajoittaa se, ja perustaa uusi Hallitus, joka laskee perustansa niille periaatteille ja järjestää valtansa siihen muotoon, joka kansalle vaikuttaa todennäköisimmältä aikaansaamaan heidän Turvansa ja Onnensa.

Varovaisuus sanelee, ettei Hallituksia, jotka ovat toimineet pitkän aikaa, muutettaisi kevein ja ohimenevin syin; ja kokemus onkin osoittanut, että Ihmiskunta kärsii, jos kärsimys on kestettävissä, mieluummin kuin oikaisee vääryyden purkamalla muodot, joihin he ovat tottuneet. Mutta kun pitkä sarja vääryyksiä ja sortotoimia, joiden kohteena on väistämättä sama Päämäärä osoittaa, että suunnitteilla on alistaa heidät täydellisen Despotismin alle, on heidän oikeutensa ja heidän velvollisuutensa kaataa sellainen Hallitus, ja asettaa uudet Vartijat heidän tulevaa turvallisuuttaan vartioimaan. -- Sellainen on ollut näiden Siirtomaiden kärsivällinen asema; ja sellainen on nyt pakko, joka määrää heidät muuttamaan entisiä Hallitusjärjestelmiään. Nykyisen Ison-Britannian Kuninkaan historia on toistuvien loukkausten ja sortotoimien historiaa, toimien joiden suoranainen tarkoitus on perustaa täydellinen Tyrannia näiden Osavaltojen ylle. Tämän todistamiseksi tulkoot Tosiasiat tiedetyiksi rehellisen maailman edessä.

Hän on kieltäytynyt antamasta Hyväksyntäänsä Laeille, jotka ovat olleet mitä terveimpiä ja tarpeellisia julkisen hyvän toteutumiseksi.
Hän on kieltänyt Kuvernöörejään hyväksymästä Lakeja joiden tärkeys on ollut välitön ja pakottava, jollei näitä lakeja ole jätetty odottamaan kunnes hänen Hyväksyntänsä on saatu; ja kun ne on jätetty odottamaan, hän on jättänyt ne täysin huomiotta.
Hän on kieltäytynyt hyväksymästä toisia Lakeja suurten ihmismäärien asuttamiseksi, paitsi jos nämä ihmiset luopuvat Edustuksestaan Lainsäädännössä, joka on heille mittaamattoman tärkeä oikeus ja pelottaa ainoastaan Tyranneja.
Hän on kutsunut koolle lainsäädäntöelimiä paikoissa, jotka ovat epätavallisia, epämukavia ja kaukana niiden elinten julkisen Kirjanpidon paikasta, minkä ainoana syynä on ollut väsyttää lainsäätäjät myöntymään hänen tahtoonsa.
Hän on hajoittanut Eduskuntia useita kertoja siitä syystä, että ne ovat miehisellä jämäkkyydellä vastustaneet hänen hyökkäyksiään kansan oikeuksia vastaan.
Hän on pitkään kieltäytynyt antamasta valita uusia Eduskuntia niiden hajoittamisen jälkeen; jonka vuoksi Lainsäädäntövallat, joita ei voi Tuhota, ovat palanneet Kansan käsiin niiden toimitusta varten; minä aikana Valtio on jäänyt alttiiksi kaikille ulkopuolisen hyökkäyksen vaaroille ja sisäisille ristiriidoille.
Hän on yrittänyt estää näiden Osavaltioiden asuttamista; tätä tarkoitusta varten hän on estänyt säätämästä lakeja Kansalaisuuden antamisesta Ulkomaalaisille, kieltäytynyt hyväksymästä toisia Lakeja heidän maahanmuuttonsa rohkaisemiseksi, ja nostanut uusien Maiden Hankintaehtoja.
Hän on estänyt Oikeuden Toteutumista kieltätymällä Hyväksymästä Tuomiovaltaa koskevia Lakeja.
Hän on tehnyt Tuomareista riippuvaisia yksin hänen Tahdostaan koskien heidän toimikautensa pituutta sekä heidän palkkansa määrää ja maksua.
Hän on perustanut joukon Uusia Virkoja, ja lähettänyt tänne parvittain Virkamiehiä ahdistelemaan kansaamme ja kalvamaan heidän tahtoaan [substance].
Hän on ylläpitänyt rauhan aikana keskuudessamme valmiudessa olevia Armeijoita ilman lainsäädäntöelimiemme Myöntymystä.
Hän on säätänyt Sotilasvallan itsenäiseksi Siviilivallasta ja sen yläpuolelle.
Hän on toiminut yhteistyössä toisten kanssa alistaakseen meidät sellaisen vallan alaisiksi, joka on vieras perustuksillemme ja jota lakimme eivät tunnusta; antanut Hyväksyntänsä niiden teeskennellyille Lainsäädäntötoimille:
Suurten asejoukkojen asuttamiselle keskuuteemme:
Niiden asejoukkojen suojaamiselle teko-oikeudenkäynnein rangaistuksilta, jotka niille kuuluisivat Murhista joita ne kohdistavat näiden Osavaltioiden asukkaisiin:
Kaikkiin maailmanosiin kohdistuvan kaupankäyntimme estämiselle:
Verolakien säätämiselle ilman meidän Hyväksyntäämme:
Valamiesoikeudenkäynnin [Trial by Jury] etujen riistämiselle meiltä useissa tapauksissa:
Meidän viemisellemme oikeudenkäyntiin Merten tuolle puolen teeskenneltyjen rikosten vuoksi:
Vapaan Englantilaisten Lakien Järjestelmän purkamiselle naapuriprovinssissa, Mielivaltaisen hallituksen perustamiselle sinne, ja sen Rajojen laajentamiselle niin, että siitä muodostuu samalla esimerkki ja toimiva instrumentti saman täydellisen vallan langettamiseen näihin Siirtomaihin:
Kauppaoikeuksiemme viemiselle, meidän arvokkaimpien Lakiemme purkamiselle, ja Hallitusmuotojemme perustavanlaatuisille muutoksille:
Meidän omien Lainsäädäntöelintemme poistamiselle toiminnasta, ja sen julistamiselle, että on heidän oikeutensa säätää meidän lakimme aina ja kaikissa tapauksissa.
Hän on luopunut Hallinnosta täällä, julistamalla ettemme ole hänen Suojeluksessaan ja sotimalla meitä vastaan.
Hän on ryöstänyt meriämme, tuhonnut Rannikkojamme, polttanut kaupunkejamme ja tuhonnut kansalaistemme elämiä.
Hän liikuttaa tällä hetkellä suuria ulkomaisten Palkkasoturien armeijoita kuoleman, autioittamisen ja tyrannian töiden viimeistelemiseksi, jotka on jo aloitettu sellaisten petturuuden ja Julmuuden olosuhteiden vallitessa, joiden kaltaisia on tuskin nähty mitä barbaarisimpina aikoina, ja jotka ovat sivistyneen valtion Päämiehen arvolle mitä sopimattomimpia.
Hän on pakottanut Kansalaisiamme, jotka on vangittu Merillä, kantamaan Aseita omaa Maataan vastaan, teloittamaan ystäviään ja Veljiään, tai menehtymään oman Kätensä kautta.
Hän on kiihottanut kapinoita meitä vastaan tässä maassa, ja yrittänyt saada rajojemme asukkaat hyökkäämään kimppuumme, ne armottomat Intiaanivillit, joiden sotalain tunnetaan olevan kaikkien ikäryhmien, sukupuolten ja ihmismuotojen erottelematon tuhoaminen.

Näiden Sortotoimien kaikissa vaiheissa olemme Pyytäneet Korvausta mitä nöyrimmin sanoin: toistuviin Pyyntöihimme on vastattu ainoastaan toistuvin loukkauksin. Prinssi, jonka luonnetta merkitsevät näin kaikki ne teot jotka määrittävät Tyrannin, ei ole sopiva hallitsija vapaalle kansalle.

Me emme myöskään ole jättäneet Brittiläisveljiämme huomiotta. Olemme varoittaneet heitä kerta toisensa jälkeen heidän lainsäädäntövaltansa yrityksistä käyttää perusteetonta tuomiovaltaa meidän ylitsemme. Olemme muistuttaneet heitä meidän muuttomme ja tähän maahan asettumisemme olosuhteista. Olemme vedonneet heidän synnynnäiseen oikeudentajuunsa ja jalouteensa, ja olemme pyytäneet heitä meidän yhteisten sukujuurtemme vuoksi kieltämään nämä sortotoimet, jotka väistämättä katkaisevat yhteytemme ja kirjeenvaihtomme. Myös he ovat olleet kuuroja oikeuden ja veriveljeyden äänelle. Meidän täytyy siis myöntyä siihen välttämättömyyteen, joka katkaisee yhteytemme, ja pitää heitä, niinkuin muutakin ihmiskuntaa, Vihollisina Sodassa, ja Rauhassa Ystävinä.

Ja niin Me, Amerikan Yhdistyneiden Osavaltojen Edustajat, Yleisessä Kongressissa, Kokoontuneina, maailman Ylimpään Tuomariin vedoten aikomustemme oikeutuksen vuoksi, näiden Siirtomaiden hyvien Ihmisten Nimessä ja heidän Valtansa kautta mitä hartaimmin julistamme, Että nämä Yhdistyneet Siirtomaat ovat, ja että on niiden Oikeus olla, Vapaita ja Itsenäisiä Osavaltioita; että ne on Vapautettu kaikesta Uskollisuudesta Britannian Kruunua kohtaan, ja että kaikki poliittiset yhteydet niiden ja Ison Britannian valtion välillä on, ja pitäisi olla, täysin purettu; ja että Vapaina ja Itsenäisinä Osavaltioina, niillä on täysi Valta julistaa Sota, sopia Rauha, muodostaa Liittoja, käydä Kauppaa, sekä tehdä kaikkea muutakin mitä Itsenäisten Valtioiden on oikeus tehdä. Ja tämän Julistuksen tukemiseksi, Jumalalliseen Sallimukseen väkevästi luottaen, vannomme toistemme haltuun Elämämme, Omaisuutemme ja pyhän Kunniamme.


Lähde[muokkaa]

Alkukielisestä tekstistä suomentanut Parallelstripes. Alkuperäinen dokumentti on in public domain, tämä teksti on samoin vapaasti kopioitavissa ja muunneltavissa.

alkukielinen lähde

  • Tämä on yksittäisen ihmisen oma suomennos eikä ole virallinen. Teksti on siirretty sellaisenaan suomenkielisestä Wikipediasta, jonne alkuperäinen teksti oli tallennettu 10. maaliskuuta 2005 ja löytyy tästä linkistä. Suomentaja on kertonut kääntäneensä tekstin itse tässä keskustelukommenttissa Wikipediassa.