10 Luku: Salakapina, kapina, yllyttely ja meteli

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sotaväen rikoslaki 71/1919.


10 LUKU.
Salakapina, kapina, yllyttely ja meteli.
91 §.

Jos sotilaat yksissä neuvoin päättävät kieltäytyä tottelemasta esimiehen käskyä tai väkivallalla tai uhkauksella vastustaa sen toimeenpanoa tahi pakottaa esimiestä jotakin tekemään tai jättämään tekemättä taikka muuten tehdä hänelle väkivaltaa hänen ollessaan palveluksessa tai hänen palveluksensa takia, rangaistakoon rikollisia salakapinasta kuritushuoneella enintään neljäksi vuodeksi tai viraltapanolla tahi vankeudella vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

92 §.

Jos sotilaat yhteisesti kieltäytyvät tottelemasta esimiehen käskyä tai uhaten yhteisesti käyttää väkivaltaa vastustavat sen toimeenpanoa taikka koettavat sellaisella uhkauksella pakottaa häntä jotakin tekemään tai jättämään tekemättä tai muuten yhdessä tehdä hänelle väkivaltaa hänen ollessaan palveluksessa tai hänen palveluksensa vuoksi, tuomittakoon, jos he esimiehen kehoituksesta palaavat järjestykseen, kapinan yllyttäjät ja sen johtajat sekä se, jolla on korkein arvo, vaikkakaan hän ei ollut yllyttäjä eikä johtaja, kuritushuoneeseen vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi vuodeksi tai vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi ja muut kapinaan osalliset kukin vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Jos kapinoitsijat eivät noudata esimiehen kehoitusta palata järjestykseen, rangaistakoon yllyttäjää ja johtajia sekä sitä, jolla on korkein arvo, kuritushuoneella vähintään kolmeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi ja muuta kapinaan osallista kuritushuoneella tai vankeudella vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.

Upseeri, alipäällystöön kuuluva sotilas tai siviilivirkamies, joka on vikapää tässä lainkohdassa säädettyyn rangaistukseen, on myöskin, milloin asianhaarat antavat siihen aihetta, julistettava kelvottomaksi maan palvelukseen.

93 §.

Jos kapinoitsijat ovat jollekulle henkilölle tehneet väkivaltaa taikka hävittäneet tai ryöstäneet omaisuutta, tuomittakoon yllyttäjä ja johtaja sekä se, jolla on korkein arvo, kuritushuoneeseen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi tai elinkaudeksi sekä muut kapinaan osalliset kuritushuoneeseen vähintään kolmeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Jos väkivaltaa tehtiin esimiehelle, tuomittakoon yllyttäjä, johtaja ja se, jolla on korkein arvo, kuolemanrangaistukseen taikka kuritushuoneeseen elinkaudeksi tahi vähintään kuudeksi vuodeksi sekä muu osallinen kuritushuoneeseen vähintään neljäksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Upseeri, alipäällystöön kuuluva sotilas tai siviilivirkamies julistettakoon myöskin, milloin asianhaarat antavat siihen aihetta, kelvottomaksi maan palvelukseen.

94 §.

Jos kapina tehdään sodan aikana tai merihädässä, on jokainen siihen osallinen tuomittava kuolemanrangaistukseen tahi kuritushuoneeseen elinkaudeksi tai vähintään kuudeksi vuodeksi. Jos kapinoitsijat esimiehen kehoituksesta palaavat järjestykseen, olkoon rangaistus kuritushuonetta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Upseeri, alipäällystöön kuuluva sotilas tai siviilivirkamies on myös, kun asianhaarat antavat siihen aihetta, julistettava kelvottomaksi maan palvelukseen.

Jos rikos tapahtui vihollisen läheisyydessä, pidettäköön sitä raskauttavana asianhaarana.

95 §.

Joka tietää salakapinan tai kapinan olevan tekeillä eikä, kun rikosta vielä käy ehkäiseminen, ajoissa ilmoita siitä asianomaiselle viranomaiselle, rangaistakoon, jos rikos tehdään, vankeudella enintään kahdeksi vuodeksi taikka järjestysrangaistuksella.

96 §.

Jos joku suullisesti koolla olevan sotaväen edessä tai kirjoituksessa, jota hän on sotaväen keskuuteen levittänyt tai levityttänyt, on kehoittanut tai koettanut vietellä salakapinaan tai kapinaan, on hänet, ellei sellaista kuitenkaan syntynyt, yllyttelystä siihen tuomittava kuritushuoneeseen enintään neljäksi vuodeksi tai vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jos kehoitus tai vietteleminen johti salakapinaan tai kapinaan, rangaistakoon yllyttäjänä.

97 §.

Jos koolla oleva sotaväki ei esimiehen kehoituksesta hajaannu ja osoittaa aikovansa häiritä yleistä järjestystä, rangaistakoon jokaista meteliin osallista kuritushuoneella tai vankeudella enintään kahdeksi vuodeksi.

Jos sellaisessa tilaisuudessa uhataan tehdä väkivaltaa esimiehelle taikka jos hänelle tai muulle henkilölle tehdään väkivaltaa tai omaisuutta pidellään väkivaltaisesti, noudatettakoon syyllisiin nähden mitä 92 ja 93 §:ssä on kapinoitsijoista säädetty.


Katso myös[muokkaa]