Sotaväen rikoslaki 1919

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


1919

N:o 71

S U O M E N
ASETUSKOKOELMA.
____________________________________________


 Sisällys:

siv. 1. Sotaväen rikoslaki.

____________________________________________


Sotaväen rikoslaki.
Annettu Helsingissä, 30 päivänä toukokuuta 1919.
____________


Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään seuraavaa:

1 Luku: Henkilöt ja rikokset, joihin tämä laki on sovellettava 1–11 §

2 Luku: Tämän lain säätämät rangaistukset 12–29 §

3 Luku: Perusteet, joka poistavat rangaistavaisuuden tai sitä vähentävät tai enentävät, sekä yritys, osallisuus ja uusiminen 30–38 §

4 Luku: Rikosten yhtyminen 39–44 §

5 Luku: Aika, jonka kuluessa rikokset ovat pantavat syytteeseen ja rangaistukset täytäntöön 45–46 §

6 Luku: Vahingonkorvaus 47–49 §

7 Luku: Valtio-, maan- ja sotapetos, sotavoiman alttiiksijättäminen sodassa sekä pelkuruus ja luvaton yhteys vihollisen kanssa 50–75 §

8 Luku: Karkaaminen sekä luvaton poisjääminen palveluksesta 76–88 §

9 Luku: Vilpillinen menettely sekä jäsenen silpominen ja muu ruumiin vioittaminen sotapalveluksesta vapautumisen tarkoituksessa 89–90 §

10 Luku: Salakapina, kapina, yllyttely ja meteli 91–97 §

11 Luku: Sotakuuliaisuuden rikkominen sekä vartiomiehelle, vartiolle ja kulkuvartiolle osoitettu tottelemattomuus 98–102 §

12 Luku: Murha, tappo, pahoinpitely, kunnianloukkaus, perätön kantelu ja sopimaton käyttäytyminen esimiestä kohtaan 103–113 §

13 Luku: Palvelusvelvollisuuksien laiminlyöminen sotilaan ollessa vartiopalveluksessa tai päivystäjänä 114–117 §

14 Luku: Esimiehen vallan väärinkäyttäminen 118–123 §

15 Luku: Ryöstäntä sekä eräät muut sodassa tehdyt, henkilöön tai omaisuuteen kohdistuvat rikokset 124–133 §

16 Luku: Sotalaitokselle kuuluvan omaisuuden vahingoittaminen tai hukkaaminen; sekä kavaltaminen, petos, epärehellisyys, väärennys, varkaus, näpistäminen, ryöstö, kiristäminen ja varastetun tavaran kätkeminen eräissä tapauksissa 134–142 §

17 Luku: Hyvän järjestyksen rikkominen sotaväessä sekä sotilasvelvollisuuksien laiminlyöminen muissa kuin edellä tässä laissa mainituissa tapauksissa 143–158 §

18 Luku: Erinäisiä säännöksiä 159–166 §