13 Luku: Palvelusvelvollisuuksien laiminlyöminen sotilaan ollessa vartiopalveluksessa tai päivystäjänä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sotaväen rikoslaki 71/1919.


13 LUKU.
Palvelusvelvollisuuksien laiminlyöminen sotilaan ollessa
vartiopalveluksessa tai päivystäjänä.
114 §.

Jos vartiomies, joka on asetettu vihollisen äkkihyökkäykseltä tai muulta sotavaaralta turvaamaan joukko-osastoa, linnoitusta, laivaa tai sotatarpeita, on poistunut vartiopaikaltaan, ennenkuin vartion vaihto on tapahtunut, tai pakotta tai luvattomasti on jättänyt vartioimisen toiselle tahi törkeästi laiminlyönyt hänelle sellaisessa toimessa kuuluvan velvollisuuden; taikka jos etuvartion tai muuhun samanlaiseen palvelustehtävään määrätyn joukko-osaston päällikkö on poistunut toimipaikaltaan ennenkun hänelle annettu tehtävä on suoritettu, tai sellaisessa toimessa ollessaan on osoittanut törkeää huolimattomuutta, olkoon rangaistus kuritushuonetta enintään viisi vuotta. Jos rikos tehtiin vihollisen läheisyydessä, tuomittakoon kuritushuoneeseen vähintään kolmeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi, mutta jos siitä on aiheutunut huomattavaa vahinkoa, kuolemanrangaistukseen taikka kuritushuoneeseen elinkaudeksi tai vähintään kymmeneksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

Jos vartion päällikkö tai vartiomies tahi se, joka kuuluu saattovartioon, muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa poistuu vartiopaikaltaan ennenkun vartion vaihto on tapahtunut, tuomittakoon virasta erotettavaksi tai vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi.

Muu vartioon kuuluva henkilö, joka ennen vartion vaihtoa luvatta poistuu, tuomittakoon, vaaran ja vahingon suuruuden mukaan, kuritushuoneeseen enintään neljäksi vuodeksi tai vankeuteen taikka järjestysrangaistukseen.

115 §.

Vartija, joka tahallaan tai huolimattomuudesta päästää irti sotavangin tai vangitun henkilön tai auttaa häntä karkaamaan, rangaistakoon kuritushuoneelle enintään kahdeksaksi vuodeksi tai vankeudella.

Jos rikos tehdään sodan aikana erittäin raskauttavissa olosuhteissa, tuomittakoon syyllinen kuritushuoneeseen elinkaudeksi tai enintään kahdeksitoista vuodeksi.

Jos joku on tehnyt rikoksen auttaakseen tai suosiakseen vihollista tai tuottaakseen valtakunnan tai liittovallan joukoille vahinkoa, olkoon laki niinkuin 53 §:ssä sanotaan.

116 §.

Jos joku muulla kuin 114 ja 115 §:ssä mainitulla tavalla on vartiopalveluksessa ollessaan laiminlyönyt ne velvollisuudet, mitkä hänellä on erityisesti siinä toimessa ollut, tai jättänyt noudattamatta sellaisesta palveluksesta annettuja määräyksiä, rangaistakoon, ellei häntä ole tuomittava rangaistukseen 141 §:n mukaan, virasta erottamisella tai vankeudella enintään kuudeksi kuukaudeksi taikka järjestysrangaistuksella.

117 §.

Joka luvatta poistuu päivystyksestä tai muusta sellaisesta palveluksesta, tuomittakoon vankeuteen enintään neljäksi kuukaudeksi taikka järjestysrangaistukseen.


Katso myös[muokkaa]