14 Luku: Esimiehen vallan väärinkäyttäminen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sotaväen rikoslaki 71/1919.


14 LUKU.
Esimiehen vallan väärinkäyttäminen.
118 §.

Esimies, joka käyttää rankaisuvaltaa, silloin kun hänellä ei sellaista ole, tai sivuttaa hänelle järjestyssäännössä myönnetyn rankaisuoikeuden tahi soveltaa sellaista rangaistusta, joka on tehtyyn rikkomukseen nähden aivan kohtuuton, tuomittakoon virasta erotettavaksi taikka järjestysrangaistukseen.

Jos hän on määrännyt muun rangaistuksen kuin sellaisen järjestysrangaistuksen, joka 26 §:ssä mainitaan, tuomittakoon kuritushuoneeseen enintään kuudeksi vuodeksi tai virasta erotettavaksi tahi vankeuteen.

119 §.

Jos esimies määrää järjestysrangaistuksen syyttömälle, tuomittakoon, kun se on tapahtunut pahatta aikomuksetta, ajattelemattomuudesta tai ymmärtämättömyydestä, järjestysrangaistukseen.

Jos esimies tiesi, että rangaistu oli syytön, tuomittakoon virasta erotettavaksi tai vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi.

Jos esimies on syyttömälle määrännyt muun rangaistuksen kuin sellaisen järjestysrangaistuksen, joka mainitaan 26 §:ssä, olkoon laki niinkuin 118 §:n 2 momentissa sanotaan.

Esimies, joka on vikapää tämän pykälän 2 momentissa säädettyyn rangaistukseen, on myöskin, milloin asianhaarat antavat siihen aihetta, julistettava kelvottomaksi maan palvelukseen. Sama olkoon laki, kun esimies on tuomittu rangaistukseen 3 momentin mukaan ja hän tiesi, että henkilö, jota hän rankaisi, oli syytön.

120 §.

Jos esimies on uhkauksella tai muulla laittomalla keinolla koettanut saada käskynalaisen luopumaan valituksen tekemisestä tai perille ajamisesta, tai jos hän on jättänyt asianomaiselle viranomaiselle toimittamatta tai ottamatta tutkittavaksi hänelle säädetyssä järjestyksessä ilmoitetun kantelun, tuomittakoon vankeuteen tai virasta erotettavaksi taikka erittäin lieventävien asianhaarain vallitessa järjestysrangaistukseen.

121 §.

Esimiestä, joka tahallaan jättää käskynalaisilleen aikanaan antamatta suuremman tai pienemmän määrän palkkaa, rahaa, tarvikkeita, tai muuta, jonka hän on vastaanottanut heille annettavaksi, tai sitä jakaessaan tekee jollekin vääryyttä, rangaistakoon kuritushuoneella enintään yhdeksi vuodeksi tai virasta erottamisella tahi vankeudella enintään kuudeksi kuukaudeksi.

122 §.

Esimies, joka vaatii käskynalaista ilman hänen suostumustaan suorittamaan jotakin tointa tai työtä, joka ei kuulu sotapalvelukseen ja jota hän ohjesäännön tai erityisten toimiohjeiden mukaan ei ole velvollinen suorittamaan, tai omavaltaisesti vapauttaa jonkun palvelusta toimittamasta, tuomittakoon järjestysrangaistukseen taikka, jos rikkomusta ei katsota voitavan sillä sovittaa tai joku useammin tavataan sellaisesta rikoksesta, vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Samanlaiseen rangaistukseen tuomittakoon sekin, joka asianomaisetta luvatta pakottaa työhön sotavankia.

Jos esimies omaksi tahi toisen eduksi taivuttaa käskynalaisen tekemään sitoumuksia tai lahjoituksia, tuomittakoon virasta erotettavaksi tahi vankeuteen.

123 §.

Jos esimies laittomasti ja toimivaltansa sivuuttaen myöntää käskynalaiselle lomaa, tuomittakoon järjestysrangaistukseen tai, jos se on tapahtunut omanvoitonpyynnöstä, vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.


Katso myös[muokkaa]