4 Luku: Rikosten yhtyminen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sotaväen rikoslaki 71/1919.


4 LUKU.
Rikosten yhtyminen.
39 §.

Mitä yleisessä laissa on säädetty rikosten yhtymisestä sekä rangaistusten yhdistämisestä ja muuntamisesta, noudatettakoon myöskin tätä lakia sovellettaessa, kuitenkin ottamalla varten mitä tässä jälempänä sanotaan.

40 §.

Jos joku on vikapää kuolemanrangaistukseen tai kuritushuoneeseen elinkaudeksi, on järjestysrangaistuksen, johon tuomittu sen ohessa voi olla syypää, katsottava sisältyvän kuoleman- tai kuritushuonerangaistukseen.

41 §.

Jos joku on vikapää kuritushuoneeseen määräajaksi tai vankeuteen ja sen ohessa muuhun järjestysrangaistukseen kuin syylliselle uskotun erityisen toimen tai virka-arvon menettämiseen tai arestiin, on järjestysrangaistuksen katsottava sisältyvän kuritushuone- tai vankeusrangaistukseen.

42 §.

Jos joku on eri rikoksista vikapää ainoastaan yksinkertaiseen arestiin tai kovennettuun arestiin tai koti- tai vartioarestiin, ovat rangaistukset, vähentämättä, yhdistettävät, kuitenkin siten ettei arestirangaistukseen saa tuomita pitemmäksi ajaksi kuin neljäksikymmeneksiviideksi vuorokaudeksi yksinkertaisessa arestissa tahi koti- tai vartioarestissa sekä kahdeksitoista vuorokaudeksi kovennetussa arestissa.

43 §.

Jos joku on samalla kertaa vikapää a) kuritushuoneeseen määräajaksi sekä vankeuteen ja arestiin tai kuritushuoneeseen määräajaksi ja arestiin; tai b) vankeuteen, olipa se ehdottomasti tahi muuntorangaistuksena tuomittu, ja arestiin; tahi c) vartioarestiin ja kotiarestiin; taikka d) kovennettuun arestiin ja yksinkertaiseen arestiin; niin on niissä tapauksissa, jotka mainitaan a) kohdassa, vankeus ja arestirangaistukset muunnettava kuritushuoneeksi, b) kohdassa, aresti muunnettava vankeudeksi, c) kohdassa, kotiaresti muunnettava vartioarestiksi, sekä d) kohdassa, yksinkertainen aresti muunnettava kovennetuksi arestiksi; ja katsotaan silloin yhden vuorokauden kotiarestia vastaavan puolta vuorokautta vankeutta, yhden vuorokauden yksinkertaista arestia tai vartioarestia vastaavan yhtä pitkää vankeusaikaa, yhden vuorokauden kovennettua arestia kolmea vuorokautta vankeutta, yhden vuorokauden kotiarestia puolta vuorokautta päävartiossa tai lukitussa hytissä kärsittävää arestia ja kolmen vuorokauden yksinkertaista arestia vastaavan yhtä vuorokautta kovennettua arestia. Jos siten syntyy vuorokauden osia, ovat ne rangaistuksesta jätettävät pois. Niissä tapauksissa, jotka mainitaan c) ja d) kohdassa, on rangaistuksia yhdistettäessä myöskin noudatettava mitä 42 §:ssä on säädetty.

44 §.

Jos useita päätöksiä, joilla sama henkilö on tuomittu vapausrangaistukseen, on samalla kertaa pantava täytäntöön, on siitä ilmoitettava sotaylioikeudelle, jonka tulee yhdistää rangaistukset.


Katso myös[muokkaa]