88 Suomalais-ugrilaiset kielet

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

88.2 Suomen kieli[muokkaa]

 • Alasilta, Anja: Näin kirjoitat tehokkaasti: Viestintäopas työelämän kirjoittajille. Helsinki: Inforviestintä, 1999. ISBN 952-5123-13-8.
 • Heikkinen, Vesa & Hiidenmaa, Pirjo & Tiililä, Ulla: Teksti työnä, virka kielenä. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-806-0.
 • Kankaanpää, Salli & Piehl, Aino: Tekstintekijän käsikirja: Opas työssä kirjoittaville. Helsinki: Yrityskirjat, 2011. ISBN 978-952-6601-08-3.
 • Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Päätoimittaja Salli Kankaanpää. 10. uudistettu ja korjattu painos. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2012. ISBN 978-952-5446-75-3.
 • Korpela, Jukka: Vierasnimikirja: Vierasperäisten nimien kirjoittaminen. Helsinki: RPS-yhtiöt, 2012. ISBN 978-952-5001-14-3.
 • Kotilainen, Lari: Suomensuojelija: Ohjekirja kielen pelastamiseen. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35446-9.
 • Kotilainen, Lari & Varteva, Annukka: Mummonsuomi laajakaistalla. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-31983-X.
 • Lähdemäki, Eeva: Mikä meni pieleen? Ruotsinkielisten virheet suomen ainekirjoituksessa. Turku: Åbo Akademi, finska institutionen, 1995 (2. painos 2004). ISBN 951-650-601-1.
 • Länsimäki, Maija & Suni, Helena (toim.): Ikkunoita kielen maailmaan. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2004. ISBN 952-5446-09-3.
 • Muikku-Werner, Pirkko (toim.): Kielipoliisin käsikirja. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-26-5282-X.
 • Sorjanen, Timo: Kirjoita ja puhu sujuvasti suomeksi: Suomen kielen käsikirja tekstinlaatijalle ja puheenpitäjälle. Helsinki: Gummerus, 2004. ISBN 951-20-6326-3.

88.2038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Eronen, Riitta: Uudissanat rötösherrasta salarakkaaseen. Pohjautuu Mitä missä milloin -vuosikirjassa vuosina 1982–2007 julkaistuihin uudissanaluetteloihin. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-20883-9.
 • Jarva, Vesa & Nurmi, Timo: Oikeeta suomee: Suomen puhekielen sanakirja. 2. tarkistettu painos. Hakusanoille myös englanninkieliset selitykset. Helsinki: Gummerus, 2009. ISBN 978-951-20-8126-4.
 • Pulkkinen, Paavo: Lokarista sponsoriin: Englantilaisia lainoja suomen kielessä. Helsingissä: Otava, 1984. ISBN 951-1-08124-1.

88.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Repo, Irma & Nuutinen, Tahvo: Viestintätaito: Opas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-16938-6.
 • Tarkoma, Elise & Vuorijärvi, Aino: Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-34798-0.

88.209 Historia[muokkaa]

 • Häkkinen, Kaisa: Agricolasta nykykieleen: Suomen kirjakielen historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19028-4.
 • Lehikoinen, Laila: Kirjasuomen kehitys. 4. painos, uudistettu laitos. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1998 (6. painos 2006). ISBN 951-45-8117-2.

88.25 Suomen kielen murteet[muokkaa]

88.2507 Historia[muokkaa]

88.29 Suomen kielen etymologia ja onomastiikka[muokkaa]

 • Häkkinen, Kaisa: Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990 (3. painos 2006). ISBN 951-717-595-7.
 • Kiviniemi, Eero: Suomalaisten etunimet. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 978-951-746-873-2.
 • Kortesuo, Katleena & Patjas, Liisa-Maria: Uusi etunimikirja. Aadasta Äijöön. Hämeenlinna: Karisto, 2015. ISBN 978-951-23-5788-8.
 • Oja, Heikki: Sibeliuksesta Tuonelaan. Aurinkokuntamme kiehtova nimistö. Helsinki: Ursa, 2003. ISBN 952-5329-25-9.
 • Syrjänen, Pirjo-Riitta (toim.): Kutsu vaikka kukkaseksi. Nimitiedon vuosikirja. Hämeenlinna: Karisto, 1999 (7. painos 2005). ISBN 951-23-3923-4.

88.2903 Hakuteokset[muokkaa]

 • Hakulinen, Kerkko & Paikkala, Sirkka: Pariisista Papukaijannokkaan. Suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2013. ISBN 978-952-5446-80-7.

88.29038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Lehtonen, Rea & Nummelin, Juri & Teerijoki, Elina: Aarnu, Evena, Vinjami: 1700 ehdotusta etunimeksi. Helsinki: Nemo, 2006. ISBN 952-5613-07-0.
 • Lempiäinen, Pentti: Suuri etunimikirja. 3. tarkistettu painos. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29400-4.
 • Nummelin, Juri & Teerijoki, Elina: Eemu, Ukri, Amelie: 2000 kaunista ja harvinaista etunimeä. 3. uusittu laitos. Helsinki: Nemo, 2008. ISBN 978-952-5613-88-9.
 • Saarikalle, Anne & Suomalainen, Johanna: Suomalaiset etunimet Aadasta Yrjöön. Helsinki: Gummerus, 2007. ISBN 978-951-20-7143-2.
 • Vilkuna, Kustaa: Etunimet. Toimittanut Pirjo Mikkonen. 4. uudistettu laitos. Helsingissä: Otava, 2005 (5. painos 2007). ISBN 951-1-18892-5.

88.52 Saamen kieli[muokkaa]